Známé problémy | Dreamweaver CC (2015.1 a 2015.2)

Integrace knihoven CC Libraries a služby Adobe Stock

 • Grafiky vytvořené pomocí nástroje CC Charts se na panelu knihoven CC Libraries zobrazují jako soubory SVG, ale nelze je vložit na webovou stránku, protože nejsou podporovány.
 • V prostředí privátního cloudu (v podnikovém prostředí) nelze soubory aplikace Illustrator v knihovnách CC Libraries převzorkovat jako soubory SVG, přestože je v dialogovém okně pro převzorkování tato možnost k dispozici. Soubory aplikace Illustrator je však možné převzorkovat jako soubory PNG nebo JPEG.
 • Soubory aplikace Illustrator získané ze služby Adobe Stock nelze převzorkovat jako soubory SVG.

Extrakce

 • Pokud v souboru PSD s více kreslicími plátny některé kreslicí plátno na panelu Vrstvy skryjete a potom je znovu zobrazíte, načte se soubor znovu. Po opakovaném načtení ale nebudou vykreslena ostatní kreslicí plátna.  

Alternativní řešení: Načtěte soubor PSD znovu na panelu pro extrakci (v místní nabídce vyberte možnost pro opakované načtení souboru PSD).

 • V aplikaci Dreamweaver bude otevření velkého nebo složitého souboru PSD na panelu pro extrakci trvat delší dobu. Během této doby to může vypadat, že aplikace Dreamweaver nereaguje, ale po chvilce se soubor úspěšně otevře.

Náhled v zařízení

 • Posouvání zobrazení v zařízení iPad (iOS 8) někdy nefunguje.

Alternativní řešení: Klepněte na obrazovku a posuňte stránku.

 • V počítačích se systémem Windows 8.1 nelze zobrazit náhled webové stránky v aplikaci Internet Explorer 11.

Alternativní řešení: Zobrazte náhled webové stránky pomocí jiného prohlížeče. 

 • Pokud je brána firewall v počítači se systémem Mac nakonfigurována tak, aby blokovala příchozí připojení, zobrazí se při otevření překryvného okna Náhled v zařízení v aplikaci Dreamweaver zpráva.

Alternativní řešení: Vypněte nastavení brány firewall a restartujte aplikaci Dreamweaver.

 • Pokud při prohlížení nebo výběru prvků v aplikaci Dreamweaver posouváte webovou stránku, může se někdy stát, že se vám v zařízení se systémem iOS zobrazí prázdný náhled. 

Alternativní řešení: Stránku v zařízení trochu posuňte, aby se aktualizovala, nebo na stránce v aplikaci Dreamweaver vyberte jiný prvek.

 • Pokud je zařízení při prohlížení náhledu webové stránky odpojeno od internetu, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Jestliže si všimnete, že se změny webové stránky v náhledu nezobrazují, aktualizujte v zařízení zobrazení prohlížeče a zkontrolujte, zda je zařízení připojeno.
 • Vykreslování webových stránek v zařízeních může být někdy narušeno stránkami obsahujícími určité externí architektury jazyka JS.
 • V mobilních zařízeních se systémem Windows se webová stránka při prohlížení nebo výběru prvků automaticky neposouvá.
 • V systému iOS není podporováno synchronní posouvání.
 • V zařízeních nelze v prohlížeči Chrome zobrazit náhled videosouborů na webových stránkách.

Vylepšení v zobrazení kódu

 • Zkratky sady nástrojů Emmet pro třídu, ID nebo šestnáctkovou barvu ve značce stylu se v zobrazení kódu nerozbalují.

Správa webu

 • Pokud v systému Mac používáte nástroj Klíčenka a svazky klíčů odpovídající přihlašovacím údajům k testovacímu a vzdálenému serveru jsou poškozené, dojde při pokusu o připojení k těmto serverům k chybě připojení.

Vylepšení živého zobrazení

 • Pokud v živém zobrazení změníte velikost sloupce nebo řádku tabulky, změní se i celkový rozměr tabulky.
 • Pokud v živém zobrazení procházíte buňkami tabulky, nezobrazuje inspektor vlastností vlastnosti související s řádky.
 • Pokud v živém zobrazení vrátíte zpět akci sloučení buněk tabulky, ukončí se režim úprav rozvržení tabulky.

Jiné problémy

 • V aplikaci Dreamweaver CC 2015 již nefungují rozšíření založená na technologii Flash (panely nebo prvky infrastruktury CSXS).
 • Pokud není v kategorii Předvolby > Obecné vybrána předvolba „Povolit související soubory“, dojde v aplikaci Dreamweaver při pokusu o vytvoření nového dokumentu Bootstrap k chybě. Když se ale pokusíte otevřít existující nebo uložený dokument Bootstrap, k žádné chybě nedojde.
 • Pokud spustíte sestavy pro celý web, zobrazí se v nich protokoly konzoly ladění pro dialogové okno Nový dokument, Rychlý inspektor vlastností pro text a obrázky a zprávy z aplikací.
 • Pokud je v systému Windows aktivní panel Inspektor kódu, je Rychlý editor tagů automaticky zavřen, takže je na úpravy k dispozici velmi málo času.

Alternativní řešení: Zavřete panel Inspektor kódu a restartujte aplikaci Dreamweaver.

 • Při nahrávání souborů přestane být dialogové okno „Zahrnout závislé soubory“ aktivní a po několika sekundách bude umístěno na pozadí.

Alternativní řešení: Restartujte aplikaci Dreamweaver (dočasná oprava).

 • Pokud v rozděleném zobrazení nastavíte okno dokumentu na plnou velikost a potom přejdete do živého zobrazení, nebude velikost dokumentu změněna tak, aby se vešel do živého zobrazení.

Problémy, které byly v aplikaci Dreamweaver CC 2015.1 opraveny

 • V nástroji CSS Designer se nezobrazují přepsané vlastnosti.
 • Při nastavení vlastnosti na panelu CSS Designer jako důležité je v zobrazení kódu generován nesprávný kód.  
 • Kvůli změnám ve službě ověření W3C se v nástroji pro ověření platnosti W3C v aplikaci Dreamweaver zobrazuje zpráva s oznámením, že se služba již nepoužívá a že ke službě ověření můžete získat přístup prostřednictvím adresy URL pro přímý přístup.
 • V systému Windows 10 nelze náhled webových stránek v prohlížeči Microsoft Edge zobrazovat pomocí možnosti Náhled v prohlížeči.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?