Známé problémy ve vydaných verzích aplikace Dreamweaver 2018

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o možných známých problémech, omezeních a alternativních řešeních v nejnovější verzi aplikace Dreamweaver.

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver 2018 (18.2)

Při pokusu o jakoukoli síťovou operaci, jako je připojení k serveru nebo přepnutí sítě, se zobrazí dialogové okno s výzvou k zadání hesla klíčového řetězce. 

Prostředí:

 • Pouze v systému Mac OS. 
 • Po aktualizaci aplikace Dreamweaver 18.0 na verzi Dreamweaver 18.2. 

Dialogové okno pro přístup ke klíčovému řetězci se zobrazí při každém přístupu k serveru v síti. Pokud máte například dvě sítě se dvěma servery (vzdálený server a testovací server) definovanými pro každou síť, zobrazí se toto dialogové okno čtyřikrát.

Alternativní řešení: V dialogovém okně pro přístup ke klíčovému řetězci klikněte na možnost Vždy povolit a toto dialogové okno se již znovu nezobrazí. 

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver na verzi 2018 (18.1)

Když vyberete text ve směru zprava doleva (RTL) nebo když jej vyberete pomocí klávesy Shift + klávesy šipky, dojde k některým chybám. Automaticky se zruší výběr textu kolem posledního znaku a někdy je vybrán celý řádek najednou. Alternativním řešením tohoto problému je ruční vypnutí vlastnosti highlightMatches v souboru brackets.json.

Soubor brackets.json můžete otevřít z následujícího umístění pomocí textového editoru:

 • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json
 • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

Známé problémy v aktualizaci aplikace Dreamweaver na verzi 2018 (18.0)

 • Živé zobrazení nepodporuje rozložení mřížky CSS, protože verze CEF je nižší než verze 3111.
 • Pro potvrzovací zprávu v dialogovém okně příkazu Git Commit nejsou k dispozici operace vyjmutí, vložení, kopírování a výběru.
 • [Pouze v systému macOS]: Na panelu Git nelze hledat soubor, pokud nejsou otevřeny žádné soubory. Aplikace vyhledávací řetězec nepřijme.
 • Pokud do souboru .gitignore přidáte nějakou složku, zobrazí se šedě i jiné než nesledované soubory.
 • Po otevření a zavření prostředí Git Bash v aplikaci Dreamweaver se zobrazí chybová zpráva.
 • Při spuštění automatické kompilace souborů SCSS/LESST nově zkopírovaných do úložiště přestanou tlačítka na panelu Git reagovat. Pokud přejdete z pracovního prostoru pro vývojáře do standardního pracovního prostoru, zmizí z panelu Git všechny údaje (zůstane prázdný).
 • Nemůžete se připojit k úložištím Git, která vyžadují dvojúrovňové ověřování pomocí protokolu HTTPS.
 • [Pouze v systému macOS] Pokud při vkládání obrazu z knihoven změníte formát obrazu na .jpeg, dojde k zablokování aplikace Dreamweaver.
 • Když otevřete a zavřete více souborů, přestane úvodní obrazovka reagovat na pohyby myši a klikání.
 • [Pouze v systému macOS 10.13]: Při stisknutí klávesy Enter po výběru uzlu DOM na panelu DOM nebo použití ovládacího prvku pro výběr v nástroji CSS Designer se zobrazí prázdné pole pro úpravy.
 • Fragmenty kódu, které obsahují lokalizované řetězce, se nesynchronizují v cloudu.
 • Do pole po vyhledávání ve službě Adobe Stock na úvodní obrazovce nelze zadávat vstupy v japonštině, čínštině a korejštině. Tento problém se projevuje jen občas.
 • Pokud budete po přepnutí do režimu více kurzorů v zobrazení kódu zadávat čínské, japonské nebo korejské znaky, budou vloženy pouze u první IP instance.
 • Pokud výběr obsahuje anglický i obousměrný text, je výběr kódu poškozen.
 • [Pouze v systému macOS 10.13]: Pokud dvakrát kliknete na obraz na panelu Soubory nebo na tlačítko PS v inspektoru vlastností, zobrazí se chybová zpráva. Pokud jsou aplikace nainstalovány na diskovém svazku APFS, neotevře se obrazový soubor v aplikaci Photoshop.
 • [V systému macOS 10.13]: Pokud je aplikace Dreamweaver nainstalována na diskovém svazku APFS, je při přetažení souboru z aplikace Finder do zobrazení návrhu vložena nesprávná cesta k souboru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?