Postup vložení souborů SWF do aplikace Dreamweaver, zobrazení jejich náhledu a nastavení vlastností souboru SWF.

Než pomocí aplikace Dreamweaver vložíte obsah vytvořený v aplikaci Adobe Animate CC, seznamte se s následujícími typy souborů:

Soubor FLA (.fla)

Zdrojový soubor libovolného projektu vytvořeném ve vývojovém nástroji Flash. Tento typ souboru lze otevřít pouze v programu Flash (nikoli v aplikaci Dreamweaver nebo v prohlížečích). Soubor FLA lze otevřít v programu Flash a publikovat jako soubor SWF nebo SWT, který můžete použít v prohlížečích.

Soubor SWF (.swf)

Kompilovaná verze souboru FLA (.fla), která je optimalizovaná pro zobrazení na webu. Tento soubor lze přehrát v prohlížečích a lze zobrazovat jeho náhled v aplikaci Dreamweaver, ale nelze jej upravit pomocí programu Flash.

Soubor FLV (.flv)

Soubor videa, který obsahuje kódovaná zvuková a video data; přehrávaný pomocí přehrávače Flash® Player. Pokud máte například soubor videa QuickTime nebo Windows Media, můžete jej převést na soubor FLV pomocí kodéru (například Flash® Video Encoder nebo Sorenson Squeeze). Další informace najdete v technologickém centru Video Technology Center na adrese www.adobe.com/go/flv_devcenter_cz.

Vložení a náhled souborů SWF

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete přidat soubory SWF na stránky a pak zobrazit jejich náhled v dokumentu nebo prohlížeči. Vlastnosti souborů SWF lze nastavit také v inspektoru Vlastnosti.

Vložení souboru SWF

 1. V zobrazení Návrh v okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete obsah vložit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V nabídce panelu Vložit vyberte možnost Vybrat Flash SWF.
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Flash SWF.

   

 2. V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte soubor SWF (.swf).

  V okně dokumentu se zobrazí vyhrazené místo pro obsah souboru SWF.

 3. Soubor uložte.

  Aplikace Dreamweaver zobrazí informaci, že probíhá ukládání dvou závislých souborů, expressInstall.swf a swfobject_modified.js, do složky Skripty webu. Nezapomeňte odeslat tyto soubory při odesílání souboru SWF na webový server. Prohlížeče nemohou správně zobrazovat soubor SWF, pokud jste neaktualizovali také tyto závislé soubory.

  Poznámka:

  Server Internet Information Server (IIS) společnosti Microsoft nezpracovává tagy vnořených objektů. Pro stránky ASP používá aplikace Dreamweaver při vkládání souborů SWF nebo FLV kód vnořených objektů/vložený kód místo kódu vnořených objektů.

Úprava informací o stahování aplikace Flash Player

Při vložení souboru SWF na stránku aplikace Dreamweaver vloží kód, který zjišťuje, zda má uživatel správnou verzi aplikace Flash Player. Pokud ne, zobrazí se na stránce výchozí alternativní obsah, který uživatele vyzve ke stažení nejnovější verze. Tento alternativní obsah můžete kdykoli změnit.

Tento postup se vztahuje také k souborům FLV.

Poznámka:

Pokud uživatel nemá požadovanou verzi, ale má aplikaci Flash Player 6.0 r65 nebo novější, zobrazí se v prohlížeči expresní instalační program aplikace Flash Player. Pokud uživatel expresní instalaci odmítne, zobrazí se na stránce alternativní obsah.

 1. V zobrazení Návrh okna Dokument vyberte soubor SWF nebo FLV.
 2. Klepněte na ikonu oka na záložce souboru SWF nebo FLV.

  Poznámka:

  Na zobrazení alternativního obsahu můžete přepnout také stisknutím kláves Ctrl a ]. Chcete-li se vrátit do zobrazení souborů SWF/FLV, stiskněte klávesy Ctrl + [, dokud není vybrán veškerý alternativní obsah. Pak stiskněte klávesy Ctrl + [ znovu.

 3. Upravte obsah stejným způsobem jako jiný obsah v aplikaci Dreamweaver.

  Poznámka:

  Jako alternativní obsah nelze přidat soubory SWF nebo FLV.

 4. Dalším klepnutím na ikonu oka se vrátíte k zobrazení souboru SWF (nebo FLV).

Zobrazení náhledu souborů SWF v okně Dokument

 1. V okně Dokument vyberte obsah klepnutím na zástupce souboru SWF.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Přehrát. Klepnutím na tlačítko Zastavit ukončete náhled. Pokud stisknete klávesu F12, zobrazí se náhled souboru SWF v prohlížeči.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit veškerý obsah souboru SWF na stránce, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Shift+P (Windows) nebo Command+Option+Shift+P (Macintosh). Všechny soubory SWF jsou nastaveny na volbu Přehrát.

Nastavení vlastností souboru SWF

Vlastnosti souborů SWF lze nastavit v inspektoru Vlastnosti. Vlastnosti lze použít také u filmů Shockwave.

 1. Vyberte soubor SWF nebo film Shockwave a nastavte volby v inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti). Chcete-li zobrazit všechny vlastnosti, klepněte na šipku rozbalení v pravém dolním rohu inspektoru Vlastnosti.

  Identifikátor

  Určuje jedinečné ID souboru SWF. ID zadejte do neoznačeného textového pole zcela vlevo v inspektoru Vlastnosti. Od verze aplikace Dreamweaver CS4 je nutné zadávat jedinečné ID.

  Š a V

  Určuje šířku a výšku filmu v obrazových bodech.

  Soubor

  Určuje cestu k souboru SWF nebo Shockwave. Klepněte na ikonu složky a soubor vyhledejte nebo zadejte cestu k němu.

  Zdroj

  Určuje cestu ke zdrojovému dokumentu (soubor FLA) v případě, že jsou v systému nainstalovány aplikace Dreamweaver i Flash. Chcete-li soubor SWF upravit, aktualizujte zdrojový dokument filmu.

  Pozadí

  Určuje barvu pozadí oblasti filmu. Tato barva se zobrazí také v případě, že se film nepřehrává (při načítání a po přehrávání).

  Upravit

  Spustí aplikaci Flash za účelem aktualizace souboru FLA (soubor vytvořený ve vývojovém nástroji Flash). Tato volba je nedostupná, pokud v počítači nemáte nainstalovánu aplikaci Flash.

  Třída

  Umožňuje použití třídy CSS u filmu.

  Opakovat

  Nastaví nepřetržité přehrávání filmu. Pokud není vybráno opakování, bude film přehrán jednou a poté skončí.

  Automaticky spustit

  Automaticky začne přehrávat film po načtení stránky.

  Mezera S a mezera V

  Určuje velikost prázdného místa nad, pod a po stranách filmu v obrazových bodech.

  Kvalita

  Ovládá vyhlazování při přehrávání filmu. Vysoké nastavení vylepšuje vzhled filmů. Při nastavení vysokých hodnot však filmy vyžadují rychlejší procesor, aby byly na obrazovce správně vykresleny. Nízké nastavení upřednostňuje rychlost před vzhledem, zatímco u vysokého je tomu naopak. Automaticky nízké nastavení nejdříve zohlední rychlost, ale v případě, že je to možné, zlepšuje následně i vzhled. Automaticky vysoké nastavení nejdříve zohledňuje obě vlastnosti stejně, v případě potřeby však upřednostní rychlost před vzhledem.

  Změnit velikost

  Určuje způsob, jakým se film přizpůsobí rozměrům nastaveným v textových polích šířky a výšky. Výchozí nastavení zobrazí celý film.

  Zarovnání

  Určuje způsob zarovnání filmu na stránce.

  Nastavení Wmode

  Nastaví parametr Wmode pro soubor SWF, aby nedocházelo ke konfliktům s elementy DHTML, jako jsou widgety Spry. Výchozí hodnota je Neprůhledný, což umožňuje zobrazování prvků DHTML nad soubory SWF v prohlížeči. Pokud soubor SWF zahrnuje průhledné části a chcete, aby se za nimi zobrazovaly prvky DHTML, vyberte volbu Průhledné. Chcete-li z kódu odebrat parametr Wmode a umožnit zobrazení souboru SWF nad ostatními prvky DHTML, vyberte volbu Okno.

  Spustit

  Přehraje film v okně Dokument.

  Parametry

  Otevře dialogové okno, ve kterém lze zadat další parametry, které budou předány filmu. Film musí být pro přijetí těchto parametrů navržen.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online