Příručka uživatele Zrušit

Vložit soubory SWF

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Postup vložení souborů SWF do aplikace Dreamweaver, zobrazení jejich náhledu a nastavení vlastností souboru SWF.

Než pomocí aplikace Dreamweaver vložíte obsah vytvořený v aplikaci Adobe Animate CC, seznamte se s následujícími typy souborů:

Soubor FLA (.fla)

Zdrojový soubor libovolného projektu vytvořeném ve vývojovém nástroji Flash. Tento typ souboru lze otevřít pouze v programu Flash (nikoli v aplikaci Dreamweaver nebo v prohlížečích). Soubor FLA lze otevřít v programu Flash a publikovat jako soubor SWF nebo SWT, který můžete použít v prohlížečích.

Soubor SWF (.swf)

Kompilovaná verze souboru FLA (.fla), která je optimalizovaná pro zobrazení na webu. Tento soubor lze přehrát v prohlížečích a lze zobrazovat jeho náhled v aplikaci Dreamweaver, ale nelze jej upravit pomocí programu Flash.

Soubor FLV (.flv)

Soubor videa, který obsahuje kódovaná zvuková a video data; přehrávaný pomocí přehrávače Flash® Player. Pokud máte například soubor videa QuickTime nebo Windows Media, můžete jej převést na soubor FLV pomocí kodéru (například Flash® Video Encoder nebo Sorenson Squeeze). Další informace najdete v technologickém centru Video Technology Center na adrese www.adobe.com/go/flv_devcenter_cz.

Vložení a náhled souborů SWF

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete přidat soubory SWF na stránky a pak zobrazit jejich náhled v dokumentu nebo prohlížeči. Vlastnosti souborů SWF lze nastavit také v inspektoru Vlastnosti.

Vložení souboru SWF

 1. V zobrazení Návrh v okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete obsah vložit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V nabídce panelu Vložit vyberte možnost Vybrat Flash SWF.
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Flash SWF.

   

 2. V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte soubor SWF (.swf).

  V okně dokumentu se zobrazí vyhrazené místo pro obsah souboru SWF.

 3. Soubor uložte.

  Aplikace Dreamweaver zobrazí informaci, že probíhá ukládání dvou závislých souborů, expressInstall.swf a swfobject_modified.js, do složky Skripty webu. Nezapomeňte odeslat tyto soubory při odesílání souboru SWF na webový server. Prohlížeče nemohou správně zobrazovat soubor SWF, pokud jste neaktualizovali také tyto závislé soubory.

  Poznámka:

  Server Internet Information Server (IIS) společnosti Microsoft nezpracovává tagy vnořených objektů. Pro stránky ASP používá aplikace Dreamweaver při vkládání souborů SWF nebo FLV kód vnořených objektů/vložený kód místo kódu vnořených objektů.

Úprava informací o stahování aplikace Flash Player

Při vložení souboru SWF na stránku aplikace Dreamweaver vloží kód, který zjišťuje, zda má uživatel správnou verzi aplikace Flash Player. Pokud ne, zobrazí se na stránce výchozí alternativní obsah, který uživatele vyzve ke stažení nejnovější verze. Tento alternativní obsah můžete kdykoli změnit.

Tento postup se vztahuje také k souborům FLV.

Poznámka:

Pokud uživatel nemá požadovanou verzi, ale má aplikaci Flash Player 6.0 r65 nebo novější, zobrazí se v prohlížeči expresní instalační program aplikace Flash Player. Pokud uživatel expresní instalaci odmítne, zobrazí se na stránce alternativní obsah.

 1. V zobrazení Návrh okna Dokument vyberte soubor SWF nebo FLV.
 2. Klepněte na ikonu oka na záložce souboru SWF nebo FLV.
  Poznámka:

  Na zobrazení alternativního obsahu můžete přepnout také stisknutím kláves Ctrl a ]. Chcete-li se vrátit do zobrazení souborů SWF/FLV, stiskněte klávesy Ctrl + [, dokud není vybrán veškerý alternativní obsah. Pak stiskněte klávesy Ctrl + [ znovu.

 3. Upravte obsah stejným způsobem jako jiný obsah v aplikaci Dreamweaver.
  Poznámka:

  Jako alternativní obsah nelze přidat soubory SWF nebo FLV.

 4. Dalším klepnutím na ikonu oka se vrátíte k zobrazení souboru SWF (nebo FLV).

Zobrazení náhledu souborů SWF v okně Dokument

 1. V okně Dokument vyberte obsah klepnutím na zástupce souboru SWF.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Přehrát. Klepnutím na tlačítko Zastavit ukončete náhled. Pokud stisknete klávesu F12, zobrazí se náhled souboru SWF v prohlížeči.
  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit veškerý obsah souboru SWF na stránce, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Shift+P (Windows) nebo Command+Option+Shift+P (Macintosh). Všechny soubory SWF jsou nastaveny na volbu Přehrát.

Nastavení vlastností souboru SWF

Vlastnosti souborů SWF lze nastavit v inspektoru Vlastnosti. Vlastnosti lze použít také u filmů Shockwave.

 1. Vyberte soubor SWF nebo film Shockwave a nastavte volby v inspektoru Vlastnosti (Okno > Vlastnosti). Chcete-li zobrazit všechny vlastnosti, klepněte na šipku rozbalení v pravém dolním rohu inspektoru Vlastnosti.

  Identifikátor

  Určuje jedinečné ID souboru SWF. ID zadejte do neoznačeného textového pole zcela vlevo v inspektoru Vlastnosti. Od verze aplikace Dreamweaver CS4 je nutné zadávat jedinečné ID.

  Š a V

  Určuje šířku a výšku filmu v obrazových bodech.

  Soubor

  Určuje cestu k souboru SWF nebo Shockwave. Klepněte na ikonu složky a soubor vyhledejte nebo zadejte cestu k němu.

  Zdroj

  Určuje cestu ke zdrojovému dokumentu (soubor FLA) v případě, že jsou v systému nainstalovány aplikace Dreamweaver i Flash. Chcete-li soubor SWF upravit, aktualizujte zdrojový dokument filmu.

  Pozadí

  Určuje barvu pozadí oblasti filmu. Tato barva se zobrazí také v případě, že se film nepřehrává (při načítání a po přehrávání).

  Upravit

  Spustí aplikaci Flash za účelem aktualizace souboru FLA (soubor vytvořený ve vývojovém nástroji Flash). Tato volba je nedostupná, pokud v počítači nemáte nainstalovánu aplikaci Flash.

  Třída

  Umožňuje použití třídy CSS u filmu.

  Opakovat

  Nastaví nepřetržité přehrávání filmu. Pokud není vybráno opakování, bude film přehrán jednou a poté skončí.

  Automaticky spustit

  Automaticky začne přehrávat film po načtení stránky.

  Mezera S a mezera V

  Určuje velikost prázdného místa nad, pod a po stranách filmu v obrazových bodech.

  Kvalita

  Ovládá vyhlazování při přehrávání filmu. Vysoké nastavení vylepšuje vzhled filmů. Při nastavení vysokých hodnot však filmy vyžadují rychlejší procesor, aby byly na obrazovce správně vykresleny. Nízké nastavení upřednostňuje rychlost před vzhledem, zatímco u vysokého je tomu naopak. Automaticky nízké nastavení nejdříve zohlední rychlost, ale v případě, že je to možné, zlepšuje následně i vzhled. Automaticky vysoké nastavení nejdříve zohledňuje obě vlastnosti stejně, v případě potřeby však upřednostní rychlost před vzhledem.

  Změnit velikost

  Určuje způsob, jakým se film přizpůsobí rozměrům nastaveným v textových polích šířky a výšky. Výchozí nastavení zobrazí celý film.

  Zarovnání

  Určuje způsob zarovnání filmu na stránce.

  Nastavení Wmode

  Nastaví parametr Wmode pro soubor SWF, aby nedocházelo ke konfliktům s elementy DHTML, jako jsou widgety Spry. Výchozí hodnota je Neprůhledný, což umožňuje zobrazování prvků DHTML nad soubory SWF v prohlížeči. Pokud soubor SWF zahrnuje průhledné části a chcete, aby se za nimi zobrazovaly prvky DHTML, vyberte volbu Průhledné. Chcete-li z kódu odebrat parametr Wmode a umožnit zobrazení souboru SWF nad ostatními prvky DHTML, vyberte volbu Okno.

  Spustit

  Přehraje film v okně Dokument.

  Parametry

  Otevře dialogové okno, ve kterém lze zadat další parametry, které budou předány filmu. Film musí být pro přijetí těchto parametrů navržen.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?