Kända problem | Dreamweaver CC (2015.1 och 2015.2)

CC Libraries och Adobe Stock-integrering

 • Grafik som skapats från CC Charts visas som SVG-filer på CC Libraries-panelen, men du kan inte infoga dem på webbsidan eftersom de inte stöds.
 • I en privat molnkonfiguration (företagskonfiguration), kan du inte sampla om Illustrator-filer i CC Libraries som SVG-filer, även om alternativet finns i dialogrutan för omsampling. Du kan dock sampla om Illustrator-filer som PNG- och JPEG-filer.
 • Illustrator-filer, som kommer från Adobe Stock, kan inte samplas om som SVG-filer.

Extrahera

 • Om du döljer en rityta på panelen Lager och sedan visar den igen i en PSD-fil med flera ritytor, uppdateras inte filen. Och efter uppdatering renderas inte andra ritytor.  

Lösning: Uppdatera PSD-filen på nytt i panelen Extrahera (snabbmeny > Uppdatera PSD).

 • Dreamweaver tar lite längre tid på sig för att öppna en stor eller komplex PSD på panelen Extrahera. Under tiden kan det verka som att Dreamweaver inte längre svarar, men filen öppnas efter en stund.

Enhetsförhandsvisning

 • Ibland fungerar det inte att rulla sidan på iPad (iOS 8).

Lösning: Tryck på skärmen och rulla sedan sidan.

 • Du kan inte förhandsgranska en webbsida i Internet Explorer 11 på datorer med Windows 8.1.

Lösning: Använd en annan webbläsare för att förhandsvisa webbsidan. 

 • Om brandväggen i en Mac är konfigurerad för att blockera inkommande anslutningar, visas ett meddelande när du öppnar popup-fönstret Device Preview (förhandsgranskning av enhet) i Dreamweaver.

Lösning: Stäng av brandväggsinställningarna och starta om Dreamweaver.

 • Ibland när du bläddrar på en webbsida i Dreamweaver medan du kontrollerar eller markerar element kan det hända att bilden av förhandsvisningen på iOS-enheter blir tom. 

Lösning: Rulla sidan lite på enheten så att sidan uppdateras eller markera ett annat element på sidan i Dreamweaver.

 • Om dina enheter kopplas från Internet medan du förhandsgranskar en webbsida, visas inget felmeddelande. Om du märker att ändringar av webbsidan inte återspeglas i förhandsvisningen ska du uppdatera enhetens webbläsare och kontrollera om enheterna är anslutna.
 • Sidor som innehåller vissa externa JS-ramverk kan ibland störa renderingen av webbsidor på enheter.
 • I Windows Mobile-enheter rullar webbsidan inte automatiskt när du kontrollerar eller väljer element.
 • Synkron rullning stöds inte på iOS.
 • Videofiler på webbsidor inte förhandsgranskas i Chrome på enheter.

Förbättringar i kodvyn

 • Emmetförkortningar för Class, ID eller hexfärg i en stiltagg visas inte utökade i kodvyn.

Webbplatshantering

 • Om du använder Mac och verktyget Keychain Access och de nyckelkedjor som motsvarar uppgifterna för testning och fjärrserver är skadade, inträffar ett anslutningsfel vid försök att ansluta till servrar.

Förbättringar av Live-vyn

 • När du ändrar storlek på en kolumn eller rad i en tabell i Live-vyn, ändras den övergripande dimensionen för tabellen.
 • När du går sidledes i cellerna i en tabell i Live-vyn, visar inte egenskapsinspektören radrelaterade egenskaper.
 • När du ångrar sammanslagningen av tabellceller i Live-vyn, lämnar du redigeringsläget för tabellayouten.

Andra problem

 • Flash-baserade tillägg (paneler eller CSXS) fungerar inte längre i Dreamweaver CC 2015.
 • Dreamweaver kraschar när du försöker skapa ett nytt Bootstrap-dokument, om inställningen Aktivera relaterade filer inte är markerad i kategorin Inställningar > Allmänt. Men det uppstår inga kraschar när du försöker öppna ett befintligt eller delat Bootstrap-dokument.
 • När du kör rapporter för hela webbplatser visas konsolens felsökningslogg för dialogrutan Nytt dokument, Quick Property Inspector för text och bilder samt interna programmeddelanden i rapporterna.
 • Windows: När kodpanelen (Code Inspector) visas i förgrunden, stängs Quick Tag Editor automatiskt, vilket innebär att redigeringstiden blir mycket kort.

Lösning: Stäng kodpanelen och starta om Dreamweaver.

 • Vid överföring av filer försvinner fokus i dialogrutan Inkludera beroende filer och efter ett par sekunder placeras den i bakgrunden.

Lösning: Starta om Dreamweaver (tillfällig lösning).

 • När dokumentfönstret visas i full storlek i delad vy och sedan ändras till fullständig Live-vy anpassas inte dokumentstorleken till hela Live-vyn.

Problem som åtgärdats i Dreamweaver CC 2015.1

 • Åsidosatta egenskaper visas inte i CSS Designer.
 • Inställning av egenskaper som !important på CSS Designer-panelen genererar felaktig kod i kodvyn.  
 • På grund av ändringar av W3C-valideringstjänsten visar W3C Validator ett meddelande i Dreamweaver som anger att tjänsten är föråldrad och att du kan nå valideringstjänsten via en direktlänk.
 • I Windows 10 kan du inte förhandsgranska webbsidor i Microsoft Edge med alternativet Förhandsgranska i webbläsare.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto