Kända problem och fel i Dreamweaver CC 2017

Det här dokumentet innehåller information om kända fel och buggar som har åtgärdats i Dreamweaver CC 2017, med länkar till lösningar där det är tillämpligt.

Kända fel i Dreamweaver CC 2017 (17.5)

 • Franska undertexter för snabba självstudiekurser visas inte när du installerar Dreamweaver med kanadensisk franska som språk i programmet Creative Cloud.
 • Filåtgärder som att öppna, spara och att växla mellan filer med mera går långsamt om den lokala sökvägen till din webbplats är placerad på en mappad nätverksenhet. Ange den externa sökvägen i dialogrutan Platskonfiguration när du skapar en webbplats för att förbättra filåtgärdernas hastighet.
 • När du lägger till en mapp till .gitignore tonas också andra filer än de ospårade filerna ned.
 • När du öppnar och avslutar Git Bash i Dreamweaver visas ett felmeddelande.
 • Knapparna i Git-panelen svarar inte när CSS-filer kompileras i databasen.
 • Du kan inte ta bort bilagan till en CSS-fil från Git-panelen.
 • Git i Dreamweaver har för närvarande inte stöd för åtkomst till Enterprise-konton som kräver tvåfaktorsautentisering genom https.
 • När ryskt tangentbord har aktiverats på Windows och du trycker på Ctrl + D i Kodvyn tas den aktuella raden bort.
   

Kända problem i Dreamweaver CC 2017 (uppdatering 17.1)

 • Om sökfrågan innehåller ett tecken med dubbla byte behandlas den som ett specialtecken och filtret Matcha hela ord inaktiveras.
 • Sök och ersätt är inte aktiverat för Snabbredigering och Kodinspektören.

Kända fel i Dreamweaver CC 2017 (17.0.2)

 • Du kan inte öppna Campaign-filer från Campaign-webbportalen om Dreamweaver är öppet.
 • Administratör kan inte installera Campaign-tilläggen för alla användare på sina datorer.
 • I översatta versioner av Dreamweaver 17.0.2 visas fortfarande versionsnumret i rutan Om som 17.0.1 i stället för 17.0.2.

Uppdatering till Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Kända fel i Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

 • Du kan inte ändra namn på en användardefinierad kod på Windows om systemets användarnamn inkluderar andra än ASCII-tecken.
 • Automatisk kompilering aktiveras inte vid filsparning för nyligen sparade/kopierade delar på den aktuella platsen.
 • Genererade CSS-filer för SASS/Less skickas inte automatiskt till fjärrservern när inställningen ”Överför sparade filer automatiskt” har valts i platsens inställningar.
 • (Endast Windows) Små kompenseringar vid användning av Quick Edit på Hi-DPI-monitorer. 
 • Kortkommandot för Öppna i webbläsaren (F12) tillhandahåller i själva verket en förhandsgranskning i realtid. Använd menyalternativet i stället för kortkommandot för att undvika det här problemet.
F12 öppnar förhandsgranskning i realtid i stället för att Öppna i webbläsaren
F12 öppnar förhandsgranskning i realtid i stället för att Öppna i webbläsaren.

Fel som har åtgärdats i Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Dreamweaver CC 2017 (decemberuppdateringen) innehåller felkorrigeringar för följande problem:

 • (Endast Windows) Korrigerade layoutproblem i gränssnittet på HiDPI-skärmar, till exempel fönstret Inställningar som svämmade över det synliga skärmområdet.
 • HTML-entiteter i JavaScript och JSON skrivs över med symboler när filen öppnas på nytt efter att den har sparats. 
 • (Endast Mac OS) RDS-inställningarna sparades inte genom att klicka på OK i dialogrutan Konfigurera RDS-server.
 • Anpassade filtillägg som läggs till i MMDocumentTypes.xml öppnas som oformaterade textfiler utan kodfärgning.
 • Linjalerna i CSS har inte en annan färg än klasser eller ID-väljare.
 • ID- och klasskodstips visas inte när man skriver. (punkt) eller # i relaterade CSS-filer.
 • Markörplaceringen i kodvyn och kodpanelen var inte fristående. Genom att klicka på någon av vyerna synkroniserades IP-positionen i båda kodfönstren.
 • Syntax skadas när kodformatering för PHP-block med snabbformat tillämpas.
 • På koreanska och japanska språkversioner försvinner sammansatta tecken medan man skriver, genom att klicka utanför den nuvarande IP-positionen eller genom att trycka på mellanslag.
 • (Endast Windows) Vald sökväg för Compass config.rb får tillägget / under Platskonfiguration > CSS-preprocessorer > Compass.
 • När du väljer Infoga > Hyperlänk infogas inte hyperlänk i koden.
 • Det teckensnitt som väljs under Inställningar > Teckensnitt tillämpas inte i kodvyn.
 • Fokus försvinner från kodvyn när du klickar på taggväljaren.
 • Genom att trycka på Ctrl/Cmd++ eller Ctrl/Cmd+- i kodvyn blir teckensnittet varken större eller mindre.
 • Genom att klicka på knappen Ersätt alla i dialogrutan Sök och ersätt ersätter inte Dreamweaver alla överensstämmande termer i mallfiler.
 • (Endast Windows) Kortkommandot för att hoppa över och lägga till nästa matchning i markeringen fungerar inte.
 • Dreamweaver CC 2017 sparar inte öppna dokument automatiskt om du behåller inställningar när du uppgraderar från Dreamweaver CC 2015. 

Dreamweaver CC 2017 (17.0)

Kända problem

Spara automatiskt och automatisk återställning

Kodvyn

 • HTML-enheter i JavaScript- och JSON-filer skrivs över med symboler om du sparar och stänger filen och öppnar den igen.
 • KB-kortkommandona Ctrl/Cmd++ eller Ctrl/Cmd+- för kodvyn Zooma in/ut fungerar inte. För att komma runt det här problemet ska du trycka på Ctrl/Cmd+0 en gång och sedan försöka zooma in/ut.
 • Kodtipsverktygen i kodvyns kontextmeny fungerar inte.
 • ID-väljarens kodtips visas inte för ID-attribut i HTML-taggar.
 • (Endast för Windows) Radnummer markeras inte i rött för CSS Preprocessorfel i SCSS-filer.
 • (Endast Mac OS) Om du klickar på taggväljaren kan det ibland leda till att kodvyn förlorar fokus.
 • (Endast Mac OS) Du kan inte infoga de senaste kodfragmenten genom att använda Infoga > menyn Senaste kodfragment.
 • Relaterade CSS-filer visas tomma om du redigerar en CSS-egenskap i CSS Designer, eller om du redigerar CSS i live-vy. För att se filen igen ska du klicka på källkoden och öppna CSS-filen igen för att se koden.

Egendomsinspektör

I Dreamweavers ljustema visas inte ikonerna i Egendomsinspektören för vissa egendomar (till exempel Tel-formulärobjektet) korrekt.

Arbetsytor

På Mac OS, om du stänger av programramen från Windows > Programram, är dokumentets verktygsfält inte synligt.

Resurser

Det fungerar inte att dra och släppa bilder från dokumentet (i designvyn) till resurspanelen.

Lokalt specifikt

 • Du kan inte installera tillägg i Dreamweaver på icke-engelska språk. För mer information och en lösning på det här problemet, se Kan inte installera ett tillägg i Dreamweaver på icke-engelska språk.
 • På icke-engelska språk finns det ett alternativ för att skapa flytande rasterlayouter från dialogrutan (NDD) för det nya dokumentet, men det här alternativet fungerar inte.

Sök och ersätt

 • Kortkommandot för att hoppa över och lägga till nästa matchning i markeringen (Ctrl + Alt + R) fungerar inte på Windows.
 • Om du har flera öppna dokument i Dreamweaver uppdateras inte sökfältet när du söker i öppna dokument och sedan växlar till ett annat dokument.
 • Om du har dialogrutan Sök öppen med markören i den och du sedan minimerar Dreamweaver förloras fokus i dialogrutan Sök när du återställer Dreamweaver.
 • Navigering från sökpanelen vid användning av Ersätt alla (i öppna dokument) leder till ett fel för HTML-filer om fokus inte finns i det specifika dokumentet.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto