Afbeeldingen openen, verwerken en opslaan in Camera Raw

Afbeeldingen verwerken, vergelijken en waarderen

De handigste manier om met meerdere Camera Raw-afbeeldingen te werken is om de Filmstrip-weergave in Camera Raw te gebruiken. De Filmstrip-weergave wordt standaard geopend als u meerdere afbeeldingen opent in Camera Raw vanuit Adobe Bridge.

Opmerking:

De Filmstrip-weergave is niet beschikbaar als u meerdere afbeeldingen importeert in After Effects.

Afbeeldingen in het deelvenster Filmstrip kunnen de status gedeselecteerd, geselecteerd (maar niet actief) en actief (ook geselecteerd) hebben. In het algemeen worden de aanpassingen op alle geselecteerde afbeeldingen toegepast.

U kunt ook instellingen synchroniseren om instellingen van de actieve afbeelding op alle geselecteerde afbeeldingen toe te passen. U kunt snel een set aanpassingen toepassen op een volledige set afbeeldingen, zoals alle opnamen die in dezelfde omstandigheden zijn genomen. Vervolgens kunt u de afzonderlijke opnamen nauwkeurig afstellen, nadat u hebt bepaald welke opnamen u wilt gebruiken voor uw uiteindelijke uitvoer. U kunt instellingen voor algemene en lokale aanpassingen synchroniseren.

 • Om een afbeelding te selecteren, klikt u op de bijhorende miniatuur. Als u een reeks afbeeldingen wilt selecteren, klikt u op twee miniaturen terwijl u Shift ingedrukt houdt. Als u een afbeelding aan een selectie wilt toevoegen, klikt u met de muis op de bijbehorende miniatuur terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt houdt.
 • Als u een andere afbeelding actief wilt maken zonder de selectie van afbeeldingen te wijzigen, klikt u op een navigatiepijl  onder aan het voorvertoningsvenster.
 • Als u de instellingen van de actieve afbeelding op alle geselecteerde afbeeldingen wilt toepassen, klikt u op de knop Synchroniseren boven in het deelvenster Filmstrip en kiest u welke instellingen moeten worden gesynchroniseerd.
 • Om een sterwaardering toe te passen, klikt u op de waardering onder de afbeeldingsminiatuur.
 • Als u afbeeldingen wilt selecteren die u wilt verwijderen, klikt u op Markeren om te wissen .

  Er verschijnt een rood kruis in de miniatuur van een afbeelding die is gemarkeerd om te worden verwijderd. Als u het dialoogvenster Camera Raw sluit, wordt het bestand naar de Prullenbak (Windows) of Prullenmand (Mac OS) verzonden. (Als u een afbeelding wilt behouden die u hebt gemarkeerd om te verwijderen, selecteert u deze in het deelvenster Filmstrip en klikt u opnieuw op Markeren om te wissen, voordat u het dialoogvenster Camera Raw sluit.)

Raadpleeg Synchronizing edits in Adobe Camera Raw (Bewerkingen synchroniseren in Adobe Camera Raw) van Dan Moughamian voor een zelfstudie over het synchroniseren van bewerkingen in meerdere Camera Raw-foto's.

Automatisch afbeeldingen verwerken

U kunt een handeling maken om het verwerken van afbeeldingsbestanden met Camera Raw te automatiseren. U kunt het bewerkingsproces automatisch laten uitvoeren, evenals het proces voor het opslaan van de bestanden in de indelingen PSD, DNG, JPEG, Bestandsindeling voor grote documenten (PSB), TIFF en PDF. In Photoshop kunt u bovendien gebruikmaken van de opdracht Batch, de Afbeeldingsprocessor of de opdracht Druppel maken om een of meer afbeeldingsbestanden te verwerken. De Afbeeldingsprocessor is vooral handig voor het opslaan van afbeeldingsbestanden in verschillende bestandsindelingen tijdens dezelfde verwerkingssessie.

Hier volgt een aantal tips voor het automatisch verwerken van Camera Raw-afbeeldingsbestanden:

 • Als u een handeling opneemt, kiest u eerst Afbeeldingsinstellingen in het menu Camera Raw-instellingen  in het dialoogvenster Camera Raw. Zo worden de instellingen die bepalend zijn voor elke afbeelding (in de Camera Raw-database of de secundaire XMP-bestanden) gebruikt om de handeling opnieuw af te spelen.

 • Als u de handeling wilt gebruiken met de opdracht Batch, kunt u de opdracht Opslaan als gebruiken en de bestandsindeling kiezen bij het opslaan van de Camera Raw-afbeelding.

 • Wanneer u een handeling gebruikt voor het openen van een Camera Raw-bestand, geeft het dialoogvenster Camera Raw de instellingen weer die van kracht waren toen de handeling werd opgenomen. U kunt beter verschillende handelingen maken als u Camera Raw-afbeeldingsbestanden met verschillende instellingen wilt openen.

 • Als u de opdracht Batch gebruikt, selecteert u Handeling negeren “Openen”-opdrachten. De Openen-opdrachten in de handeling hebben dan betrekking op de batchbestanden in plaats van op de bestanden die bij naam worden genoemd in de handeling.  Schakel Handeling negeren “Openen”-opdrachten alleen uit als u wilt dat de handeling werkt op geopende bestanden of als de handeling gebruikmaakt van de opdracht Openen om benodigde informatie op te halen.

 • Als u de opdracht Batch gebruikt, schakelt u Dialoogvensters met opties voor het openen van bestanden onderdrukken in om te voorkomen dat het dialoogvenster Camera Raw wordt weergegeven voor elke Camera Raw-afbeelding die wordt verwerkt.

 • Als u de opdracht Batch gebruikt, schakelt u Handeling negeren “Opslaan als”-opdrachten in als u de Opslaan als-instructies van de opdracht Batch wilt gebruiken in plaats van de Opslaan als-instructies in de handeling. Als u deze optie selecteert, moet de handeling de opdracht Opslaan als bevatten omdat de opdracht Batch de bronbestanden niet automatisch opslaat. Als u Handeling negerenOpslaan als”-opdrachten uitschakelt, worden de bestanden die met de opdracht Batch zijn verwerkt, opgeslagen op de locatie die in het dialoogvenster Batch is opgegeven.

 • Als u een druppel maakt, schakelt u Dialoogvensters met opties voor het openen van bestanden onderdrukken in het afspeelgebied van het dialoogvenster Druppel maken in. Dit voorkomt de weergave van het dialoogvenster Camera Raw terwijl elke Camera Raw-afbeelding wordt verwerkt.

 

Afbeeldingen openen

 • Als u afbeeldingen wilt verwerken in Camera Raw, selecteert u een of meer Camera Raw-bestanden in Adobe Bridge en kiest u vervolgens Bestand > Openen in Camera Raw of drukt u op Ctrl+R (Windows) of Command+R (Mac OS). Als u klaar bent met het aanbrengen van aanpassingen in het dialoogvenster Camera Raw, klikt u op Gereed om de wijzigingen te accepteren en het dialoogvenster te sluiten. U kunt ook op Afbeelding openen klikken om een kopie van de aangepaste afbeelding te openen in Photoshop.
 • Als u JPEG- of TIFF-afbeeldingen wilt verwerken in Camera Raw, selecteert u een of meer JPEG- of TIFF-bestanden in Adobe Bridge en kiest u Bestand > Openen in Camera Raw of drukt u op Ctrl+R (Windows) of Command+R (Mac OS). Als u klaar bent met het aanbrengen van aanpassingen in het dialoogvenster Camera Raw, klikt u op Gereed om de wijzigingen te accepteren en het dialoogvenster te sluiten. In het gedeelte voor JPEG- en TIFF-bestandsbeheer van de Camera Raw Voorkeuren kunt u bepalen of JPEG- of TIFF-afbeeldingen met Camera Raw-instellingen automatisch worden geopend in Camera Raw.
 • Als u Camera Raw-afbeeldingen wilt importeren in Photoshop, selecteert u een of meer Camera Raw-bestanden in Adobe Bridge en kiest u Bestand > Openen met > Adobe Photoshop CS5. (U kunt ook Bestand > Openen kiezen in Photoshop en vervolgens naar de gewenste Camera Raw-bestanden bladeren.) Als u klaar bent met het aanbrengen van aanpassingen in het dialoogvenster Camera Raw, klikt u op Afbeelding openen om de wijzigingen te accepteren en opent u de aangepaste afbeelding in Photoshop. Druk op Alt (Windows) of Option (Mac OS) om een kopie van de aangepaste afbeelding te openen en de aanpassingen niet op te slaan in de metagegevens van de oorspronkelijke afbeelding. Houd Shift ingedrukt en klik op Afbeelding openen om de afbeelding als een slim object te openen in Photoshop. U kunt op elk gewenst moment op de slimme-objectlaag met het Raw-bestand dubbelklikken om de Camera Raw-instellingen aan te passen.

  Tip: houd Shift ingedrukt en dubbelklik in Adobe Bridge op een miniatuur om een Camera Raw-afbeelding in Photoshop te openen zonder het dialoogvenster Camera Raw te hoeven openen. Houd Shift ingedrukt terwijl u Bestand > Openen kiest om meerdere geselecteerde afbeeldingen te openen.

 • Als u Camera Raw-afbeeldingen met Adobe Bridge wilt importeren in After Effects, selecteert u een of meer Camera Raw-bestanden in Adobe Bridge en kiest u Bestand > Openen met >Adobe After Effects CS5. (U kunt ook File > Import (Bestand > Importeren) kiezen in After Effects en bladeren om de Camera Raw-bestanden te selecteren.) Als u klaar bent met het aanbrengen van aanpassingen in het dialoogvenster Camera Raw, klikt u op OK om de wijzigingen te accepteren.
 • Als u TIFF- en JPEG-bestanden met Camera Raw wilt importeren in After Effects, kiest u eerst File > Import (Bestand > Importeren) in After Effects en Alle bestanden in het menu Activeer (Mac OS) of Bestandstype (Windows) in het importdialoogvenster van After Effects. Selecteer het bestand dat u wilt importeren, kies Camera Raw in het menu met bestandsindelingen en klik op Openen.
 • Kies File > Import (Bestand > Importeren) in After Effects als u Camera Raw-afbeeldingen als een reeks wilt importeren in After Effects. Selecteer de afbeeldingen, schakel het selectievakje Camera Raw Sequence (Camera Raw-reeks) in en klik op Open (Openen). De Camera Raw-instellingen die tijdens het importeren worden toegepast op het eerste Camera Raw-bestand, worden ook toegepast op de resterende bestanden in de reeks, tenzij een secundair XMP-bestand aanwezig is voor een van de volgende bestanden in de reeks. In dat geval worden de instellingen van het XMP- of het DNG-bestand toegepast op het desbetreffende frame in de reeks. Alle andere frames gebruiken de instellingen van het eerste bestand in de reeks.
Opmerking:

Zie Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera? (Waarom wordt mijn camera niet ondersteund door mijn versie van Photoshop of Lightroom?) als u problemen ondervindt met het openen van Camera Raw-bestanden.

Een Camera Raw-afbeelding opslaan in een andere indeling

U kunt Camera Raw-bestanden via het dialoogvenster Camera Raw opslaan in de indelingen .psd, .tiff, .jpeg of .dng.

Als u de opdracht Afbeelding opslaan in het dialoogvenster Camera Raw gebruikt, worden bestanden in een wachtrij geplaatst zodat ze kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Dit is handig als u verschillende bestanden verwerkt in het dialoogvenster Camera Raw en deze in dezelfde indeling opslaat.

 1. Klik in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster Camera Raw op de knop Afbeelding opslaan.

  Opmerking:

  Klik op Opslaan terwijl u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt houdt om het Camera Raw-dialoogvenster Opties voor opslaan te onderdrukken als u een bestand opslaat.

 2. Geef in het dialoogvenster Opties voor opslaan de volgende opties op:

  Doel

  Hiermee geeft u op waar het bestand moet worden opgeslagen. Indien nodig, klikt u op de knop Map selecteren om naar de locatie te gaan.

  Naamgeving van bestanden

  Hiermee geeft u de bestandsnaam op met gebruik van een naamgevingsconventie met elementen, zoals de datum en het serienummer van de camera. Door informatieve bestandsnamen te gebruiken die op een naamgevingsconventie zijn gebaseerd, kunt u de afbeeldingsbestanden op orde houden.

 3. Kies een bestandsindeling in het menu Indeling.

  Digital Negative

  Hierbij wordt een kopie van het Camera Raw-bestand opgeslagen in de DNG-bestandsindeling.

  Compatibiliteit

  Hier wordt aangegeven met welke versies van Camera Raw en Lightroom het bestand kan worden gelezen.

  Als u Aangepast kiest, kunt u opgeven of het bestand compatibel moet zijn met DNG 1.1 of DNG 1.3. Standaard wordt voor de conversie een compressiemethode zonder verlies gebruikt, waarbij de bestandsgrootte wordt teruggebracht zonder dat er gegevens verloren gaan. Kies Lineair (zonder mozaïekpatroon) om de afbeeldingsgegevens op te slaan in een geïnterpoleerde indeling. De afbeelding kan dan door andere software worden gelezen, zelfs als de betreffende software geen profiel beschikbaar is voor de digitale camera waarmee de afbeelding is gemaakt.

   

  JPEG-voorvertoning

  Hiermee wordt een JPEG-voorvertoning in een DNG-bestand ingesloten. Als u besluit om een JPEG-voorvertoning in te sluiten, kunt u de grootte van de voorvertoning kiezen. Als u JPEG-voorvertoningen insluit, kunt u de inhoud van het DNG-bestand ook met andere toepassingen bekijken zonder dat de Camera Raw-gegevens moeten worden geparseerd.

   

  Oorspronkelijk Raw-bestand insluiten

  Hiermee worden alle oorspronkelijke Camera Raw-afbeeldingsgegevens in het DNG-bestand opgeslagen.

   

  JPEG

  Hiermee worden kopieën van de Camera Raw-bestanden opgeslagen in de JPEG-indeling (Joint Photographic Experts Group). Om de hoeveelheid compressie op te geven, voert u een waarde in tussen 0 en 12 of kiest u een waarde in het menu. Als u een hogere waarde invoert of Hoog of Maximaal kiest, wordt minder compressie toegepast en nemen de bestandsgrootte en de afbeeldingskwaliteit toe. De JPEG-indeling wordt vaak gebruikt om foto's en andere continutoonafbeeldingen weer te geven in webfotogalerieën, diavoorstellingen, presentaties en andere onlinediensten.

  TIFF

  Hiermee worden kopieën van de Camera Raw-bestanden opgeslagen als TIFF-bestanden (Tagged-Image File Format). Geef op of er LZW- of ZIP-bestandscompressie of geen compressie moet worden toegepast. TIFF is een flexibele indeling voor bitmapafbeeldingen, die door vrijwel alle teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaakprogramma’s wordt ondersteund. TIFF biedt een hogere mate van compressie en betere compatibiliteit met andere toepassingen dan de PSD-indeling.

  Photoshop

  Hiermee worden kopieën van de Camera Raw-bestanden opgeslagen in de PSD-bestandsindeling. U kunt opgeven of u de uitgesneden pixelgegevens in het PSD-bestand wilt behouden.

 4. Klik op Opslaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account