Opmerking:

Als u Photoshop CC 2015 of later gebruikt, kunt u de Digimarc®-streepjescode voor de plug-in voor digitale afbeeldingen in Adobe Photoshop hier downloaden: https://exchange.adobe.com/creativecloud.details.12783.html.

De Digimarc-streepjescode is gebaseerd op gepatenteerde, digitale watermerktechnologie en past een uniek digitaal id toe aan Photoshop-afbeeldingen om de copyrightbescherming van de afbeeldingen kenbaar te maken.

Een Digimarc-streepjescode detecteren

 1. Selecteer Filter > Digimarc > Watermerk lezen. Als het filter een streepjescode vindt, wordt een dialoogvenster weergegeven met de gegevens van de Digimarc-streepjescode, informatie over de maker en afbeeldingskenmerken.

 2. Klik op OK of klik voor meer informatie op Web Lookup. De Digimarc-website wordt weergegeven in uw webbrowser en de contactgegevens van de id van de maker worden weergegeven..

Voordat u een Digimarc-streepjescode toevoegt

Houd rekening met de volgende punten voordat u een Digimarc-streepjescode toevoegt aan uw afbeelding.

Kleurvariatie

De afbeelding moet enige mate van variatie of onzekerheid bevatten in de kleur, zodat de Digimarc-streepjescode effectief en nauwelijks waarneembaar kan worden toegepast. De afbeelding kan niet geheel of voornamelijk uit één effen kleur bestaan.

Pixelafmetingen

Voor de Digimarc-techniek is een minimumaantal pixels vereist. Digimarc beveelt de volgende minimale pixelafmetingen aan voor een afbeelding die moet worden beschermd door de Digimarc-streepjescode:

 • 100 bij 100 pixels als u niet verwacht dat de afbeelding wordt gewijzigd of gecomprimeerd voordat deze daadwerkelijk wordt gebruikt.

 • 256 bij 256 pixels als u verwacht dat de afbeelding wordt uitgesneden, geroteerd, gecomprimeerd of anderszins wordt gewijzigd nadat de Digimarc-streepjescode is toegevoegd.

 • 750 bij 750 pixels als u verwacht dat de afbeelding uiteindelijk zal worden afgedrukt met 300 dpi of hoger.

  Er is geen bovengrens voor de pixelafmetingen bij het aanbrengen van een watermerk.

Bestandscompressie

Over het algemeen blijft een Digimarc-streepjescode behouden bij compressiemethoden met verlies zoals JPEG. Het verdient echter aanbeveling om de afbeeldingskwaliteit zwaarder te laten wegen dan de bestandsgrootte (de instelling 4 of hoger voor een JPEG-compressie werkt het best). Bovendien geldt: hoe hoger de instelling voor Levensduur watermerk bij het toevoegen van een Digimarc-streepjescode, hoe groter de kans dat het digitale signaal bij het comprimeren niet verloren gaat.

Workflow

Het toevoegen van een Digimarc-streepjescode moet een van de laatste taken zijn die u op een afbeelding uitvoert, met uitzondering van bestandscompressie. Gebruik de volgende aanbevolen workflow:

 • Maak alle benodigde wijzigingen in de afbeelding tot u tevreden bent met het resultaat (inclusief vergroten/verkleinen en kleurcorrectie).

 • Voeg een Digimarc-streepjescode toe.

 • Comprimeer zo nodig de afbeelding door deze op te slaan in de JPEG- of GIF-indeling.

 • Als de afbeelding moet worden afgedrukt, voert u de kleurscheiding uit.

 • Detecteer de Digimarc-streepjescode en gebruik de signaalsterktemeter om te controleren of de afbeelding sterk genoeg is voor uw doeleinden.

 • Publiceer de digitale afbeelding die is beschermd met Digimarc.

Een Digimarc-streepjescode toevoegen

Als u een Digimarc-streepjescode wilt toevoegen, moet u zich eerst aanmelden bij Digimarc Corporation om een unieke Digimarc-id te krijgen. U kunt vervolgens de Digimarc-id opnemen in uw afbeeldingen, samen met informatie zoals het copyrightjaar of een id voor beperkt gebruik.

 1. Open de afbeelding die u wilt beschermen. U kunt slechts één Digimarc-streepjescode per afbeelding toepassen. Het filter Watermerk insluiten werkt niet op een afbeelding waaraan eerder een Digimarc-streepjescode is toegevoegd.

  Als u met een afbeelding met lagen werkt, moet u de lagen samenvoegen voordat u de afbeelding kunt beschermen. De Digimarc-streepjescode zal anders alleen worden toegepast op de actieve laag.  

  Opmerking:

  U kunt een Digimarc-streepjescode toevoegen aan een afbeelding met geïndexeerde kleuren door de afbeelding eerst om te zetten in de RGB-modus, de code toe te passen en vervolgens de afbeelding terug te zetten in de modus Geïndexeerde kleur. Het resultaat kan echter tegenvallen. Als u er zeker van wilt zijn dat de Digimarc-streepjescode is toegevoegd, voert u het filter Watermerk lezen uit.

 2. Selecteer Filter > Digimarc > Watermerk insluiten.
 3. Als u het filter voor de eerste keer gebruikt, klikt u op de knop Aanpassen. Vraag een Digimarc-id aan door te klikken op Info. Uw webbrowser wordt dan gestart en de Digimarc-website wordt weergegeven. Geef in het tekstvak Digimarc-id uw PIN en id-nummer op en klik op OK.

  Wanneer u een Digimarc-id hebt ingevoerd, verandert de knop Aanpassen in Wijzigen, zodat u een nieuwe Digimarc-id kunt invoeren.

 4. Voer een copyrightjaar, transactie-id of afbeeldings-id in voor de afbeelding.
 5. Selecteer een van de volgende kenmerken voor de afbeelding:

  Beperkt gebruik

  Hiermee beperkt u het gebruik van de afbeelding.

  Niet kopiëren

  Hiermee geeft u aan dat de afbeelding niet gekopieerd mag worden.

  Inhoud voor volwassenen

  Hiermee geeft u aan dat de inhoud van de afbeelding alleen geschikt is voor volwassenen. 

 6. Voor Levensduur watermerk verschuift u de schuifregelaar of voert u een waarde in, zoals beschreven in de volgende sectie.

 7. Selecteer Verifiëren om automatisch de duurzaamheid van de Digimarc-streepjescode te evalueren nadat deze is toegepast.

 8. Klik op OK.

De instelling Levensduur watermerk gebruiken

De standaardinstelling Levensduur watermerk is ontworpen om in de meeste afbeeldingen een balans te creëren tussen de duurzaamheid en de zichtbaarheid van de Digimarc-streepjescode. U kunt echter de instelling Levensduur watermerk aanpassen aan de vereisten van de afbeeldingen. Lage waarden zijn minder zichtbaar in een afbeelding maar ook minder duurzaam, en kunnen worden beschadigd door het toepassen van filters of het uitvoeren van sommige afbeeldingsbewerkingen en afdruk- en scanbewerkingen. Hoge waarden zijn duurzamer, maar kunnen zichtbare ruis in de afbeelding veroorzaken.

De instelling hangt af van het gebruik van de afbeelding en de doelstelling van uw watermerk. Het valt bijvoorbeeld te rechtvaardigen een hogere instelling voor Levensduur watermerk te kiezen bij JPEG-afbeeldingen die op een website komen te staan. Met een hogere duurzaamheid is het behoud van de Digimarc-streepjescode gewaarborgd en de verhoogde zichtbaarheid is veelal niet opvallend bij JPEG-afbeeldingen met een gemiddelde resolutie. Digimarc beveelt aan dat u experimenteert met de verschillende instellingen (als onderdeel van het testproces) om te bepalen welke instelling het beste voldoet voor het merendeel van uw afbeeldingen.

De signaalsterktemeter controleren

Met de signaalsterktemeter kunt u bepalen of een Digimarc-streepjescode duurzaam genoeg is, zodat het niet verloren gaat bij het beoogde gebruik van de afbeelding.

 1. Selecteer Filter > Digimarc > Watermerk lezen. De signaalsterktemeter verschijnt onder in het dialoogvenster. U kunt de meter ook automatisch weergeven door Verifiëren te selecteren tijdens het toepassen van de Digimarc-streepjescode.

De signaalsterktemeter is alleen beschikbaar voor afbeeldingen die een Digimarc-streepjescode bevat die u zelf hebt toegevoegd.

Digimarc beveelt aan dat u de signaalsterktemeter controleert voordat u de afbeeldingen publiceert. Als u bijvoorbeeld vaak afbeeldingen met watermerken comprimeert voor weergave op een website, controleert u de meter voordat u de afbeeldingen publiceert. U kunt de signaalsterktemeter ook gebruiken om de effectiviteit te meten van de verschillende instellingen voor Levensduur watermerk waarmee u experimenteert.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid