Program InDesign ulega awarii z powodu niespełnienia nowych wymagań systemowych

Problem

Program InDesign ulega awarii w systemie niespełniającym minimalnych wymagań.

Rozwiązanie

Zaleca się aktualizację systemu zgodnie z następującymi wymaganiami:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto