Problem

Jeżeli obieg pracy obejmuje pracę z plikami bibliotek programu InDesign (.indl) przechowywanych w sieci lub lokalizacji udostępnionej, program InDesign przestaje działać podczas uruchamiania.

Uwaga:

Awaria dotyczy Menedżera czcionek programu InDesign.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, w celu wyczyszczenia bufora programu InDesign wykonaj następujące czynności:

Windows

 1. Przejdź do folderu C:\Users\{użytkownik}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{Version #}\{język}\, gdzie {użytkownik} oznacza nazwę zalogowanego użytkownika, {Version #} jest wersją programu InDesign, a {język} odpowiada wersji językowej programu InDesign zainstalowanej na komputerze.

  Przykładowo jeśli zalogowany jest użytkownik jankowalski, program InDesign jest w wersji 11.0, a wersja językowa to pl_PL, ścieżka będzie miała następującą postać: C:\Users\jankowalski\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 11.0\pl_PL\

  Uwaga:

  Folder AppData jest domyślnie ukryty w systemie Windows. Informacje o wyświetlaniu ukrytych plików i folderów można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików.

 2. Zmień nazwę folderu Caches na Caches_old.

 3. Uruchom aplikację InDesign.

macOS

 1. Przejdź do folderu Dysk twardy/Users/{użytkownik}/Biblioteka/Caches/Adobe InDesign/{Version #}/, gdzie {użytkownik} oznacza nazwę zalogowanego użytkownika, a {Version #} jest wersją programu InDesign.

  Przykładowo jeśli zalogowany jest użytkownik jankowalski, a program InDesign jest w wersji 11.0, ścieżka będzie miała następującą postać: Macintosh HD/Users/jankowalski/Biblioteka/Caches/Adobe InDesign/Version 11.0

  Uwaga:

  Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty. Aby otworzyć folder Biblioteka, kliknij pulpit w celu upewnienia się, że program Finder jest aktywny, przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz polecenia Idź > Biblioteka.

 2. Zmień nazwę folderu wskazującego język programu InDesign zainstalowanego na komputerze. Przykładowo zmień nazwę folderu pl_PL na pl_PL_old.

 3. Uruchom aplikację InDesign.

Uwaga:

Jeśli obieg pracy wymaga pracy z plikami biblioteki (.indl) umieszczonymi w lokalizacji sieciowej, pamiętaj, aby przez wyjściem z programu Indesign zamknąć jego panel Biblioteka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online