Brug og oprettelse af farveprøver

Om farveprøver

Farveprøver er navngivne farver, toner, forløb og mønstre. Farveprøver, der er knyttet til et dokument, vises i panelet Farveprøver. Farveprøver kan vises enkeltvis eller i grupper.

Du kan åbne farveprøvebiblioteker fra andre Illustrator-dokumenter og forskellige farvesystemer. Farveprøvebiblioteker vises i separate paneler og gemmes ikke sammen med dokumentet.

Panelet Farveprøver og paneler med farveprøvebiblioteker kan indeholde følgende typer farveprøver:

Procesfarver

En procesfarve udskrives med en kombination af de fire standardprocestrykfarver: cyan, magenta, gul og sort. Illustrator definerer som standard nye farveprøver som procesfarver

Globale procesfarver

En global farve opdateres automatisk i hele illustrationen, når du redigerer den. Alle staffagefarver er globale, men procesfarver kan være enten globale eller lokale. Du kan identificere globale farveprøver med det globale farveikon  (når panelet er i listevisning) eller en trekant nederst i hjørnet (når panelet er i miniaturevisning).

Staffagefarver

En staffagefarve er en forblandet trykfarve, som bruges i stedet for eller ud over CMYK-procestrykfarver. Du kan identificere staffagefarveprøver med staffagefarveikonet  (når panelet er i listevisning) eller en prik i det nederste hjørne (når panelet er i miniaturevisning)

Farveforløb

Et forløb er en gradueret blanding mellem to eller flere farver eller toner af samme farve eller forskellige farver. Forløbsfarver kan tildeles som CMYK-procesfarver, RGB-farver eller en staffagefarve. Gennemsigtighed anvendt på forløbsstoppet bevares, når forløbet gemmes som en farveforløbsprøve. Størrelsesforholdet og vinkelværdierne for elliptiske farveforløb (dem, der oprettes ved at justere størrelsesforholdet eller vinklen på et radialt farveforløb) gemmes ikke.

Mønstre

Mønstre er gentagne (fliseinddelte) kurver, sammensatte kurver, tekst med rene fyld eller uden fyld.

Ingen

Farveprøven Ingen fjerner stregen eller fyldet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve.

Registrering

Registreringsfarveprøven  er en indbygget farveprøve, der får objekter udfyldt eller optegnet med den til at blive udskrevet på hver separation fra en PostScript-printer. Pasmærker anvender f.eks. farven Registrering, så trykplader kan justeres præcist på en trykpresse. Du kan ikke fjerne denne farveprøve.

Bemærk: Hvis du bruger registreringsfarven til tekst og derefter separerer filen og udskriver den, registreres teksten muligvis ikke korrekt, og den sorte trykfarve kan fremstå mudret. Brug sort trykfarve til tekst for at undgå dette.

Farvegrupper

Farvegrupper kan indeholde proces- og staffagefarver samt globale procesfarver. De kan ikke indeholde mønster-, forløbs- eller registreringsfarveprøver eller farveprøven Ingen. Du opretter farvegrupper baseret på harmonier ved enten at bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration. Hvis du vil placere eksisterende farveprøver i en farvegruppe, skal du markere farveprøverne og klikke på ikonet Ny farvegruppe i panelet Farveprøver. Du kan identificere en farvegruppe ved mappeikonet .

Du kan også oprette toner i panelet Farveprøver. En tone er en global proces- eller staffagefarve med en tilpasset intensitet. Toner af den samme farve er kædet sammen, så hvis du redigerer en toneprøves farve, ændrer alle tilknyttede toneprøver (og objekterne malet med disse farveprøver) farve, selvom toneværdierne er uændrede. Toner er identificeret med en procent (når panelet Farveprøver er i listevisning).

Oversigt over panelet Farveprøver

Du bruger panelet Farveprøver (Vindue > Farveprøver) til at styre alle dokumentfarver, farveforløb og mønstre. Du kan navngive og gemme alle disse elementer til øjeblikkelig brug. Når et markeret objekts fyld og streg indeholder en farve, et forløb, et mønster eller en tone anvendt fra panelet Farveprøver, fremhæves den anvendte farveprøve i panelet Farveprøver.

Panelet Farveprøver
Panelet Farveprøver i lille listevisning

A. Staffagefarve B. Procesfarve C. Fyld eller streg til Ingen D. Registreringsfarveprøve (trykkes på alle plader) E. CMYK-symbol (når dokumentet er åbnet i CMYK-tilstand) F. RGB-symbol (når dokumentet er åbnet i RGB-tilstand) G. Menuen Farveprøvebiblioteker H. Åbn panelet Color-temaer I. Føj de valgte farveprøver og farvegrupper til mit aktuelle bibliotek J. Vis menu med farveprøvetyper K. Farveprøvevalg L. Ny farvegruppe M. Ny farveprøve N. Slet farveprøve 

Ændring af visningen af farveprøver

 1. Vælg en visningsindstilling i menuen i panelet Farveprøver: Lille miniaturevisning, Mellemstor miniaturevisning, Stor miniaturevisning, Lille listevisning eller Stor listevisning.

Visning af en bestemt type farveprøve og skjulning af alle andre

 1. Klik på knappen Vis menu med farveprøvetyper , og vælg en af følgende: Vis alle farveprøver, , Vis farveprøver, , Vis forløbsprøver, , Vis mønsterprøver eller Vis farvegrupper..

Markering af alle farveprøver, som ikke bruges i illustrationer

Hvis du vil begrænse dit farveprøvepanel udelukkende til de farver, som bruges i et dokument, kan du markere alle ubrugte farveprøver og derefter slette dem.

 1. Vælg Vælg alle ubrugte i menuen i panelet Farveprøver.

Markering af en farvegruppe

 • Hvis du vil markere hele gruppen, skal du klikke på farvegruppeikonet .

 • Hvis du vil markere farveprøver i gruppen, skal du klikke på de enkelte farveprøver.

Bemærk:

Når du vil redigere den valgte farvegruppe, skal du kontrollere, at ingen illustrationer er markerede, og derefter klikke på knappen Rediger farvegruppe eller dobbeltklikke på farvegruppemappen. Når du vil redigere den valgte farvegruppe og anvende redigeringerne på de markerede illustrationer, skal du klikke på knappen Rediger eller anvend farver eller dobbeltklikke på farvegruppemappen. Se Redigering af farver i dialogboksen Rediger farver for yderligere oplysninger.

Valg af en farveprøve efter navn

 1. Vælg Vis søgefelt i menuen i panelet Farveprøver. Skriv det eller de første bogstaver i farveprøvens navn i tekstboksen Søg øverst i panelet.

  Bemærk:

  Denne proces fungerer ikke med dobbeltbytetegn.

  Du kan også bruge denne metode til at vælge en PANTONE®-farveprøve ved at indtaste PANTONE-nummeret.

Flytning af farveprøver til en farvegruppe

 1. Træk enkelte farveprøver til en mappe med farveprøver.

 2. Marker de farver, der skal indsættes i en ny farvegruppe, og klik på knappen Ny farvegruppe .

Ændring af rækkefølgen af farveprøver

Du kan ændre placeringen af både individuelle farveprøver og farveprøver i en farvegruppe.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Sorter efter navn eller Sorter efter type i menuen i panelet Farveprøver. Disse kommandoer kan kun bruges til individuelle farveprøver, ikke farveprøver i en farvegruppe.

  • Træk en farveprøve til en ny placering.

Brug af farveprøvebiblioteker

Farveprøvebiblioteker er samlinger af forudindstillede farver, herunder trykfarvebiblioteker som f.eks. PANTONE®, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC, TOYO og temabiblioteker som f.eks. camouflagefarver, naturfarver, græske farver og juvelfarver.

Når du åbner et farveprøvebibliotek, vises det i et nyt panel (ikke i panelet Farveprøver). Du kan vælge, sortere og få vist farveprøver i et farveprøvebibliotek på samme måde som i panelet Farveprøver. Men du kan ikke føje farveprøver til, slette farveprøver fra eller redigere farveprøverne i panelet Farveprøvebiblioteker.

Bemærk:

Hvis du vil have vist et farveprøvebibliotek, hver gang Illustrator startes, skal du vælge Permanent i farveprøvebibliotekets panelmenu.

Åbning af et farveprøvebibliotek

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Åbn farveprøvebibliotek > [biblioteksnavn] i menuen i panelet Farveprøver.

  • Klik på knappen Menuen Farveprøvebiblioteker  i panelet Farveprøver, og vælg et bibliotek på listen.

Bemærk:

PANTONE-farvebiblioteker er placeret i undermappen Farvebøger (Farveprøvebiblioteker > Farvebøger > PANTONE...).

Oprettelse af et farveprøvebibliotek

Du opretter et farveprøvebibliotek ved at gemme det aktuelle dokument som et farveprøvebibliotek.

 1. Rediger farveprøverne i panelet Farveprøver, så det kun indeholder de farveprøver, der skal være i farveprøvebiblioteket.

 2. Vælg Gem farveprøvebibliotek i menuen i panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne alle farveprøver, som ikke bruges i dokumentet, skal du vælge Vælg alle ubrugte i panelmenuen Farveprøver og derefter klikke på knappen Slet farveprøve .

Redigering af et farveprøvebibliotek

 1. Vælg Filer > Åbn, og find og åbn derefter biblioteksfilen. Filer med farveprøvebiblioteker er som standard gemt i mappen Illustrator/Forudindstillinger/Farveprøver.

 2. Rediger farverne i panelet Farveprøver, og gem ændringerne.

Flytning af farveprøver fra et farveprøvebibliotek til panelet Farveprøve

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk en eller flere farveprøver fra farveprøvebibliotekspanelet til panelet Farveprøver.

 • Marker de farveprøver, der skal tilføjes, og vælg Føj til farveprøver i bibliotekets panelmenu.

 • Anvend en farveprøve på et objekt i dokumentet. Hvis farveprøven er en global farve- eller staffagefarveprøve, føjes farveprøven automatisk til panelet Farveprøver.

Oprettelse af farveprøver

Du kan oprette procesfarve-, staffagefarve- eller forløbsfarveprøver.

Oprettelse af en procesfarveprøve

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg en farve med Farvevælger eller panelet Farve, eller marker et objekt med den ønskede farve. Træk derefter farven fra panelet Værktøjer eller Farve til panelet Farveprøver.

 • Klik på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, eller vælg Ny farveprøve i panelmenuen. Vælg Global i den dialogboks, der åbnes, hvis farveprøven skal være en global farve. Angiv yderligere farveprøveindstillinger, og klik på OK. (se Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af staffagefarveprøver

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg en farve med Farvevælger eller panelet Farve, eller marker et objekt med den ønskede farve. Hold derefter Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk farven fra panelet Værktøjer eller Farve til panelet Farveprøver.

 • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede i panelet Farveprøver, og klik på knappen Ny farveprøve, eller vælg Ny farveprøve i panelmenuen. Vælg Staffagefarve som Farvetype i den dialogboks, der åbnes. Angiv yderligere farveprøveindstillinger, og klik på OK. (se Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af forløbsprøver

 1. Opret et forløb med panelet Forløb, eller marker et objekt med det ønskede forløb.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk forløbsfyldet fra boksen Fyld i panelet Værktøjer eller panelet Farve til panelet Farveprøver.

  • Klik på farveforløbmenuen (ud for forløbsboksen) i panelet Farveforløb, og klik på ikonet Gem i farveprøvebibliotek .

  • Klik på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, eller vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver. Skriv et navn til farveprøven i den dialogboks, der åbnes, og klik på OK. (se Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af en farveprøve fra panelet Farveguide

 1. Vælg farver i menuen Regler for harmoni i panelet Farveguide.

 2. Klik på knappen Gem farvegruppe på panelet Farveprøver  nederst i panelet Farveguide.

Tilføjelse af farver fra illustrationer til panelet Farveprøver

Du kan automatisk føje alle farverne i markerede illustrationer eller alle farverne i et dokument til panelet Farveprøver. Illustrator finder de farver, som ikke allerede findes i panelet Farveprøver, konverterer procesfarver til globale farver og føjer dem til panelet som nye farveprøver.

Når du automatisk føjer farver til panelet Farveprøver, medtages alle farver i dokumentet med undtagelse af følgende:

 • Farver i opacitetsmasker (når de ikke er i redigeringstilstand for opacitetsmasker)

 • Interpolerede farver i blandinger

 • Farver i billedpixel

 • Hjælpelinjefarver

 • Farver i objekter, som findes i sammensatte former og ikke er synlige

Hvis du ændrer et forløbsfyld, et mønsterfyld eller en symbolforekomst til en ny global farve, tilføjes farven som en ny farveprøve, og den oprindelige farveprøve bevares.

Tilføje alle dokumentfarver

 1. Sørg for, at intet er markeret, og vælg Tilføj brugte farver i menuen i panelet Farveprøver.

Tilføje farver fra markerede illustrationer

 1. Marker objekterne med de farver, der skal føjes til panelet Farveprøver, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Tilføj markerede farver i menuen i panelet Farveprøver.

  • Klik på knappen Ny farvegruppe  i panelet Farveprøver. Angiv indstillinger i den dialogboks, der åbnes.

   Farver arrangeres og gemmes ved hjælp af reglen Farvetone - frem.

Import af farveprøver fra et andet dokument

Du kan importere alle farveprøver eller enkelte farveprøver fra et andet dokument.

 • Hvis du vil importere alle farveprøver fra et andet dokument, skal du vælge Åbn farveprøvebibliotek > Andet bibliotek i menuen i panelet Farveprøver. Marker den fil, som du vil importere farveprøver fra, og klik på Åbn. De importerede farveprøver vises i et farveprøvebibliotekspanel (ikke i panelet Farveprøver).

 • Hvis du vil importere enkelte farveprøver fra andre dokumenter, skal du kopiere og indsætte objekter, der bruger disse farveprøver. De importerede farveprøver vises i panelet Farveprøver.

Bemærk:

Hvis importerede farveprøver til staffagefarver eller globale procesfarver har samme navn, men andre farveværdier, end farveprøver, der allerede findes i dokumentet, opstår der en farveprøvekonflikt. Hvis der er konflikter i staffagefarver, bevares farveværdierne i de eksisterende farveprøver, og de importerede farveprøver flettes automatisk med de eksisterende farveprøver. Hvis der opstår procesfarvekonflikter, vises der en dialogboks, som kan hjælpe med at løse problemet, og farveværdierne for eksisterende farveprøver bevares automatisk. Du kan vælge "Tilføj farveprøver" for at tilføje farveprøverne ved at føje et nummer til farveprøvenavnene, eller du kan vælge "Flet farveprøver" for at flette farveprøverne ved hjælp af farveværdierne fra de eksisterende farveprøver.

Deling af farveprøver mellem programmer

Du kan dele de rene farveprøver, du opretter i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved at gemme et farveprøvebibliotek til udveksling. Farverne vises ens på tværs af apps, når blot farveindstillingerne er synkroniserede.

Bemærk:

Du kan oprette og dele farveprøver i farvegrupper med panelet Farvetemaer (tidligere kendt som panelet Kuler). Se Panelet Farvetemaer.

 1. Vælg de proces- og staffagefarveprøver, du vil dele, i panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Du kan ikke dele følgende typer farveprøver mellem programmer: mønstre, farveforløb og Registreringsfarveprøven fra Illustrator eller InDesign og bogfarvereferencer, HSB, XYZ, duotone, skærm-RGB, opacitet, total trykfarve og web-RGB-farveprøver fra Photoshop. Disse farveprøvetyper fravælges automatisk, når du gemmer farveprøver, som skal udveksles.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ikonet Føj de valgte farveprøver og farvegrupper til mit aktuelle bibliotek i panelet Farveprøver.
  • Vælg Indstillinger for farveprøve i panelmenuen, og vælg Føj til mit bibliotek. Klik derefter på OK.
  • Vælg Gem farveprøvebibliotek som ASE eller Gem farveprøvebibliotek som AI i menuen i panelet Farveprøver, og gem farveprøvebibliotekerne på en let tilgængelig placering.
  Bemærk:

  Når du indlæser et bibliotek, der indeholder farveprøver med identiske navne, overskrives definitionerne af farveprøverne med de identiske navne. Sørg for, at navne på farveprøver er entydige.

 3. Indlæs farveprøvebiblioteket på panelet Farveprøver i Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Styring af farveprøver

Du kan styre farveprøverne i panelet Farveprøver ved at duplikere, gruppere, erstatte, flette eller slette dem. Du kan også angive indstillinger for farveprøver, f.eks. farveprøvens navn, farvetype, farvetilstand eller forhåndsvisning.

Dublering af farveprøver

 1. Vælg en eller flere farveprøver, som du vil dublere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Dubler farveprøve i menuen på panelet Farveprøver.

  • Træk farveprøverne til knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver.

Gruppering af farveprøver

Når du vil holde bestemte farver samlet i panelet Farveprøver, kan du oprette en farvegruppe. Du kan f.eks. oprette en farvegruppe til farver, som du vælger i panelet Farveguide. Når du gemmer en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver, gemmes den automatisk som en farvegruppe i panelet Farveprøver. Du kan også manuelt gruppere et sæt farveprøver med rene farver.

 1. Marker en eller flere farveprøver i panelet Farveprøver.

 2. Klik på knappen Ny farvegruppe, eller vælg Ny farvegruppe i panelmenuen.

Erstatning, fletning eller sletning af farveprøver

 • Hvis du vil erstatte en farveprøve, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække farven eller forløbet fra panelet Farve, panelet Forløb, et objekt eller panelet Værktøjer til panelet Farveprøver, idet du fremhæver den farveprøve, du vil erstatte.

  Når du erstatter en eksisterende farve, et eksisterende forløb eller mønster i panelet Farveprøver, indsættes den nye farve, det nye forløb eller mønster globalt i objekter i den fil, der indeholder farveprøvefarven. Den eneste undtagelse er procesfarver, hvor indstillingen Global ikke er valgt i dialogboksen Farveprøvevalg.

 • Hvis du vil flette flere farveprøver, skal du markere to eller flere farveprøver og vælge Flet farveprøver i menuen i panelet Farveprøver. Det farveprøvenavn og den farveværdi, der markeres først, erstatter alle andre markerede farveprøver.

 • Hvis du vil slette en farveprøve, skal du vælge en eller flere farveprøver. Vælg Slet farveprøve i panelmenuen, klik på knappen Slet farveprøve, eller træk de markerede farveprøver til knappen Slet farveprøve.

  Når du sletter en staffagefarveprøve eller en global procesfarveprøve (eller et mønster eller forløb, der indeholder en staffagefarve eller en global procesfarve), konverteres alle de objekter, der er malet med disse farver, til den tilsvarende ikke-globale procesfarve.

Farveprøvevalg

Hvis du vil angive farveprøveindstillinger, skal du dobbeltklikke på en eksisterende farveprøve eller vælge Ny farveprøve i panelmenuen Farveprøver.

Farveprøvenavn

angiver farveprøvens navn i panelet Farveprøver.

Farvetype

angiver, om farveprøven er en procesfarve eller en staffagefarve.

Global

Opretter en global procesfarveprøve.

Farvetilstand

angiver farvetilstanden for farveprøven.

Når du har valgt den ønskede farvetilstand, kan du bruge skydeknapperne til at justere farven. Hvis du vælger en farve, der ikke er websikker, vises en advarselskube . Klik på kuben for at ændre til den nærmeste websikre farve (der vises til højre for kuben). Hvis du vælger en farve uden for farveskalaen, vises en advarselstrekant . Klik på trekanten for at ændre til den nærmeste CMYK-ækvivalent (der vises til højre for trekanten).

Eksempel

viser farvejusteringer af alle objekter, hvor farveprøven anvendes.

Farveprøvevalg

Adobe-logo

Log ind på din konto