Om hylstre

Hylstre er objekter, der forvrænger eller omformer markerede objekter. Du kan oprette et hylster ud fra et objekt på tegnebrættet, eller du kan bruge en forudindstillet fordrejningsform eller et maskegitter som et hylster. Du kan bruge hylstre på alle objekter, undtager diagrammer, hjælpelinjer eller sammenkædede objekter.

Maskegitterhylster
Maskegitterhylster

Hylster, der er oprettet ud fra et andet objekt
Hylster, der er oprettet ud fra et andet objekt

I panelet Lag vises hylstre som <Hylster>. Når du anvender et hylster, kan du fortsætte med at redigere de originale objekter. Du kan også altid redigere, slette eller udvide et hylster. Du kan redigere en hylsterform eller et objekt med hylster, men ikke begge dele på én gang.

Forvrænge objekter med et hylster

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Opret en konvolut på en af følgende måder:
  • Hvis du vil bruge en forudindstillet fordrejningsform til hylsteret, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved hjælp af Fordrejning. Vælg en fordrejningstype, og angiv indstillinger i dialogboksen Fordrejningsindstillinger.

  • Hvis du vil oprette et rektangulært gitter til hylsteret, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved hjælp af Maske. Angiv antal rækker og kolonner i dialogboksen Konvolutmaske.

  • Hvis du vil bruge et objekt som formen på hylsteret, skal du sørge for, at objektet er placeret øverst i stablingsrækkefølgen for det markerede objekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge panelet Lag eller en Arranger-kommando til at flytte det op og markere alle objekterne igen. Vælg derefter Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved hjælp af øverste objekt.

 3. Omform hylsteret på en af følgende måder:
  • Træk et ankerpunkt på hylsteret med værktøjet Direkte markering eller værktøjet Maske.

  • Du kan slette ankerpunkter på maskegitteret ved at markere et ankerpunkt med værktøjet Direkte markering eller værktøjet Maske og derefter trykke på Delete.

  • Du kan føje ankerpunkter til maskegitteret ved at klikke på gitteret med maskeværktøjet.

   Tip: Hvis du vil anvende en streg eller et fyld på et hylster, skal du bruge panelet Udseende.

Redigering af indholdet af et hylster

 1. Marker hylsteret, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Rediger indhold  i kontrolpanelet.

  • Vælg Objekt > Hylsterforvrængning > Rediger indhold.

   Bemærk: Hvis hylsteret består af grupperede kurver, skal du klikke på trekanten til venstre for elementet <Hylster> i panelet Lag for at få vist og markere den kurve, der skal redigeres.

 2. Rediger efter behov.

  Bemærk:

  Når du ændrer indholdet af et hylster, forskydes hylsteret for at centrere resultaterne med det oprindelige indhold.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gendanne objektet i hylstertilstand:
  • Klik på knappen Rediger hylster  i kontrolpanelet.

  • Vælg Objekt > Hylsterforvrængning > Rediger hylster.

Nulstille et hylster

 1. Marker et hylster.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil nulstille eller skifte til en forudindstillet fordrejningstype, skal du vælge en ny fordrejningstype og angive indstillinger i kontrolpanelet. Du kan eventuelt klikke på knappen Hylsterindstillinger  for at åbne dialogboksen og angive flere indstillinger.

  • Hvis du vil nulstille eller skifte til et maskegitterhylster, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Nulstil med maske. Angiv antallet af rækker og kolonner til maskegitteret. Vælg Bevar hylsterform for at bevare fordrejningsformen intakt.

Fjerne et hylster

Du kan fjerne hylstre ved enten at ophæve dem eller udvide dem. Ved ophævelse af et objekt med hylster oprettes der to særskilte objekter: objektet i den oprindelige tilstand og hylsterformen. Udvidelse af et objekt med hylster fjerner hylsteret, men objektet bevarer den forvrængede form.

 • Når du vil ophæve et hylster, skal du markere hylsteret og vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Ophæv.
 • Når du vil udvide et hylster, skal du markere hylsteret og vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Udvid.

Hylsterindstillinger

Hylsterindstillinger bestemmer, hvordan illustrationer forvrænges, så de passer til hylsteret. Du kan angive hylsterindstillinger ved at markere hylsterobjektet og klikke på knappen Hylsterindstillinger  i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Hylsterindstillinger.

Kantudjævning

Udjævner rastere, når de forvrænges med et hylster. Du kan fravælge Kantudjævning for at reducere den tid, det tager at forvrænge rastere.

Bevar formen vha.

Angiver, hvordan rastere bevarer deres form, når de forvrænges af hylstre, der ikke er rektangulære. Vælg Udsnitsmaske for at bruge en udsnitsmaske på rasteret, eller Gennemsigtighed for at anvende en alfakanal på rasteret.

Naturtro

Angiver, hvor nøjagtigt objektet skal passe i hylsterformen. Hvis procenten øges, kan der tilføjes flere punkter på de forvrængede kurver og forøge den tid, det tager at forvrænge objekterne.

Forvræng udseende

Forvrænger attributter for udseende (f.eks. anvendte effekter eller grafikformater) sammen med et objekts form.

Forvræng lineært forløb

Forvrænger lineære forløb sammen med et objekts form.

Forvræng mønsterudfyldninger

Forvrænger mønstre sammen med et objekts form.

Bemærk: Hvis du udvider hylsteret, når der er valgt en forvrængningsindstilling, udvides de respektive egenskaber enkeltvis.