Om farvegrupper

En farvegruppe er et organiseringsværktøj, som du kan bruge til at gruppere relaterede farveprøver i panelet Farveprøver. En farvegruppe kan desuden være en beholder til farveharmonier, som du opretter i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration eller panelet Farveguide. Farvegrupper kan kun indeholde rene farver, som omfatter staffage- og procesfarver eller globale farver. Forløb og mønstre kan ikke grupperes.

Du kan bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve til at oprette harmonerende farvegrupper. Med begge funktioner kan du vælge en harmoniregel til øjeblikkeligt at oprette et farveskema baseret på en vilkårlig farve. Vælg f.eks. harmonireglen Monokromatisk for at oprette en farvegruppe, som indeholder det samme nuanceniveau, men med forskellige mætningsniveauer. Eller vælg harmonireglen Stor kontrast eller Pentagram for at oprette en farvegruppe med kontrastfarver, der giver større gennemslagskraft.

Du kan få inspiration, dele farveharmonier eller oprette farvegrupper uden for Illustrator ved at vælge Vindue > Adobe Color-temaer og klikke dig igennem de forskellige farveharmonier.

Du kan finde flere oplysninger på webstedet Color-temaer på https://color.adobe.com/create/color-wheel/.

Oversigt over panelet Farveguide

Brug panelet Farveguide som et redskab til at få farveinspiration, mens du opretter illustrationer. Panelet Farveguide foreslår harmonerende farver baseret på den aktuelle farve i panelet Værktøjer. Du kan bruge disse farver til at farvelægge illustrationer, eller du kan redigere dem i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration eller gemme dem som farveprøver eller grupper af farveprøver i panelet Farveprøver.

Du kan bearbejde de farver, som panelet Farveguide opretter, på flere forskellige måder, herunder ændre harmonireglen eller justere variationstypen (f.eks. toner og skygger eller livlig og afdæmpet) og antallet af variationsfarver, der vises.

Bemærk: Hvis du har markeret en illustration, ændres farven på illustrationen, hvis du klikker på en farvevariation, lige som når du klikker på en farveprøve i panelet Farveprøver.

Panelet Farveguide
A. Menuen Regler for harmoni og aktive farvegrupper B. Indstil som grundfarve C. Aktive farver D. Farvevariationer E. Begræns farver til bestemt farveprøvebibliotek F. Rediger farver eller Rediger eller anvend farver, afhængigt af det valgte (åbner farverne i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration) G. Gem gruppe i panelet Farveprøver 

Bemærk:

Når du vil redigere den valgte farvegruppe, skal du kontrollere, at ingen illustrationer er markeret, og derefter klikke på knappen Rediger farver . Når du vil redigere den valgte farvegruppe og anvende redigeringerne på de markerede illustrationer, skal du klikke på knappen Rediger eller anvend farver . Du kan finde flere oplysninger under Redigering af farver i dialogboksen Rediger farver.

Angivelse af, hvilken type farvevariationer der skal vises i panelet

 1. Vælg en af følgende variationer i menuen i panelet Farveguide:

  Vis toner/nuancer

  Føjer sort til variationer til venstre og hvid til variationer til højre

  Vis varm/kold

  Føjer rød til variationer til venstre og blå til variationer til højre

  Vis livlig/afdæmpet

  Formindsker mætningen mod grå i variationer til venstre og forøger mætningen mod grå i variationer til højre

  Bemærk:

  Hvis du bruger staffagefarver, skal du kun bruge variationen Toner/nuancer og vælge farver fra tonesiden (højre) i variationsgitteret. Alle andre variationer medfører, at staffagefarver konverteres til procesfarver.

Angive antallet og området af farvevariationer som vises i panelet

 1. Vælg Indstillinger for Farveguide i panelet Farveguide.

 2. Angiv antallet af farver, der skal vises til venstre og højre for hver farve i den oprettede farvegruppe. Vælg f.eks. 6, hvis du vil se seks nuancer, der er mørkere og lysere af hver farve.

  De oprindelige farver vises altid ned langs midten af panelet med en trekant lige over, og variationerne af disse farver vises til venstre og højre for dem.

 3. Træk skyderen Område til venstre for at formindske variationsområdet eller til højre for at forøge området.

  Hvis du formindsker området, oprettes der farver, som ligner de oprindelige mere.

  Juster området af farvevariationer
  Juster området af farvevariationer

Oversigt over dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration

Navnet på denne dialogboks ændres afhængigt af konteksten:

Når du har markeret illustrationer, og du åbner dialogboksen ved at klikke på ikonet  i kontrolpanelet, panelet Farveprøver eller panelet Farveguide, eller når du vælger Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration, åbnes dialogboksen som dialogboksen Skift farve på illustration, og du får adgang til fanen Tildel og fanen Rediger.

Når du ikke har markeret illustrationer, og du åbner dialogboksen ved at klikke på ikonet  i kontrolpanelet, panelet Farveprøver eller panelet Farveguide, åbnes dialogboksen som dialogboksen Rediger farver, og du har kun adgang til fanen Rediger.

Uanset hvilket navn der vises øverst i dialogboksen, vises farvegrupperne til det aktuelle dokument altid i højre side af den sammen med to standardfarvegrupper: Trykfarve og Gråtoner. Du kan altid vælge og bruge disse farvegrupper.

Opret eller rediger farvegrupper, og tildel farver med dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
Opret eller rediger farvegrupper, og tildel farver med dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

A. Opret og rediger en farvegruppe under fanen Rediger B. Tildel farver under fanen Tildel C. Vælg en farvegruppe på listen Farvegrupper 

Med indstillingen Skift farve på illustration nederst i dialogboksen kan du få vist eksempler på farver i den markerede illustration, og den angiver, om der er skiftet farve på illustrationen, når du lukker dialogboksen.

Hovedområderne i dialogboksen er:

Rediger

Brug fanen Rediger til at oprette nye farvegrupper eller redigere eksisterende farvegrupper. Brug menuen Regler for harmoni og farvehjulet til at eksperimentere med farveharmonier. Farvehjulet viser, hvordan farver i en harmoni er forbundet, mens farvebjælkerne giver mulighed for at få vist og ændre de enkelte farveværdier. Du kan derudover justere lysstyrke, tilføje og fjerne farver, gemme farvegrupper og få vist farveeksempler på markerede illustrationer.

Tildel

Brug fanen Tildel til at få vist og styre, hvordan farver fra en farvegruppe erstatter oprindelige farver i illustrationen. Du kan kun tildele farver, hvis der er markeret illustrationer i dokumentet. Du kan angive, hvilke nye farver der skal erstatte aktuelle farver, om staffagefarver bevares, og hvordan farver erstattes (du kan f.eks. erstatte farver fuldstændigt eller erstatte nuance og samtidig bevare lysstyrke). Brug Tildel til at styre, hvordan farver i illustrationer ændres med den aktuelle farvegruppe, eller til at reducere antallet af farver i den aktuelle illustration.

Farvegrupper

Viser alle gemte farvegrupper til det åbne dokument (de samme farvegrupper vises i panelet Farveprøver). I dialogboksen kan du redigere, slette og oprette nye farvegrupper med listen Farvegrupper. Alle ændringer afspejles i panelet Farveprøver. Den markerede farvegruppe angiver, hvilken farvegruppe der redigeres. Du kan markere en vilkårlig farvegruppe og redigere den eller bruge den til at ændre markerede illustrationers farver. Hvis du gemmer en farvegruppe, føjes gruppen til denne liste.

Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration

 1. Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration på et af følgende steder:

  Kommandoen Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration eller Skift farver med forudindstillinger

  Brug disse kommandoer, når du vil redigere farver i markerede illustrationer.

  Knappen Skift farve på illustration i Kontrolpanel

  Brug denne knap, når du vil redigere farverne i den markerede illustration med dialogboksen Skift farve på illustration. Knappen er tilgængelig, når den markerede illustration indeholder to eller flere farver.

  Bemærk: Redigering af farver er praktisk, hvis du globalt vil justere farver i en illustration, og globale farver ikke blev anvendt ved oprettelsen af illustrationen.

  Knappen Rediger farver eller Rediger eller anvend farver i panelet Farveguide

  Klik på denne knap, når du vil redigere farverne i panelet Farveguide eller redigere og derefter anvende farverne i panelet Farveguide på markeret grafik.

  Knappen Rediger farvegruppe eller Rediger eller anvend farvegruppe i panelet Farveprøver

  Klik på denne knap, når du vil redigere farverne i den valgte farvegruppe, eller når du vil redigere farver og anvende dem på den markerede illustration. Du kan også dobbeltklikke på en farvegruppe i panelet Farveprøver for at åbne dialogboksen.

Arbejde med listen Farvegruppe

 • Hvis du vil vise eller skjule listen Farvegruppe, skal du klikke på ikonet Skjul farvegruppelager  til højre i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration. Klik på ikonet igen for at åbne listen igen.

 • Hvis du vil føje en ny farvegruppe til denne liste, skal du oprette eller redigere en farvegruppe og derefter klikke på Ny farvegruppe. Der vises en ny farvegruppe på listen.

 • Hvis du vil redigere en farvegruppe, skal du markere den på listen. Foretag ændringer af farvegruppen med fanen Rediger, og klik derefter på Gem ændringer af farvegruppe .

 • Hvis du vil slette en farvegruppe, skal du markere den og klikke på Slet farvegruppe .

Opret farvegrupper

Du kan oprette farvegrupper ved at bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration. Du kan også oprette og dele farvegrupper på webstedet for Adobe Color-temaer.

Oprettelse af en farvegruppe i panelet Farveguide

Sørg for, at der ikke er markeret nogen illustration, når du indstiller grundfarven. Ellers ændres illustrationens farve til grundfarven.

 1. Åbn panelet Farveguide, og benyt en af følgende fremgangsmåder for at indstille grundfarven til farveharmonien:

  • Klik på en farveprøve i panelet Farveprøver.

  • Klik på en farve i panelet Farve. (Du kan trække panelet Farve ud, så det kan bruges sammen med panelet Farveguide).

  • Dobbeltklik på Fyldfarve i panelet Værktøjer, og vælg en farve i farvevælgeren.

  • Klik med pipetten på illustrationen med den ønskede farve.

  • Markér en illustration, der indeholder den ønskede farve, og klik derefter på ikonet Indstil grundfarve til aktuel farve .

  • Klik på en farvevariation i panelet Farveguide, og klik derefter på ikonet Indstil grundfarve til aktuel farve .

 2. Vælg en regel i menuen Regler for harmoni.

  Bemærk:

  Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne i et farveprøvebibliotek  og vælge et bibliotek på listen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gemme farvegruppen eller en enkelt farve i panelet Farveprøver:

  • Hvis du vil gemme den aktuelle farvegruppe i panelet Farveguide, skal du klikke på knappen Arkiver farvegruppe på panelet Farveprøver .

  • Hvis du vil gemme en eller flere farvevariationer som enkelte farveprøver, skal du trække farverne fra panelet Farveguide til panelet Farveprøver.

  • Hvis du vil gemme flere farvevariationer som en gruppe, skal du markere dem i panelet Farveguide og klikke på knappen Arkiver farvegruppe på panelet Farveprøver .

  Hvis du vil navngive den nye gruppe, skal du markere gruppen i panelet Farveprøver og vælge Indstillinger for farvegruppe i panelmenuen.

  Bemærk:

  Når du vil overføre farveprøven fra din farvegruppe til webstedet Adobe Color, skal du markere den og vælge Vindue > Adobe Color-temaer. I panelet, skal du klikke på Upload . Du skal logge ind med dit Adobe ID for at overføre Farveprøver.

 4. Når du vil bruge farver til dine illustrationer fra farvegruppen, skal du markere illustrationen og klikke på den ønskede farve i panelet Farveguide.

  Bemærk:

  Når du vil farvelægge alle objekter i et grupperet objekt, skal du markere objektet, vælge Rediger > Skift farve og angive indstillinger i dialogboksen Skift farve på illustration. Se Tildele illustrationer farver.

Oprette en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver

Du kan oprette en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration ved at vælge en grundfarve og en harmoniregel. Harmonireglen bruger grundfarven som grundlag for at generere farverne i farvegruppen. Hvis du f.eks. vælger en blå grundfarve og harmonireglen Komplementær, oprettes der en farvegruppe med grundfarven blå og dens komplementærfarve rød.

Når du arbejder med farverne på farvehjulet, fortsætter den valgte harmoniregel med at styre de farver, der oprettes til gruppen. Hvis du vil bryde harmonireglen og redigere farverne frit, skal du klikke på knappen Bryd kæde .

 1. Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, og vælg evt. en farveharmoni i menuen Regler for harmoni.

  Bemærk:

  Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne i et farveprøvebibliotek  og vælge et bibliotek på listen.

 2. Hvis farvebjælkerne vises, skal du klikke på et farvehjulsikon for at åbne farvehjulet i stedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at indstille grundfarven:

  • Træk grundfarvemærket (det største farvemærke med dobbeltring) rundt om hjulet for at indstille den ønskede grundfarve.

  • Juster skydeknapperne til farve nederst i dialogboksen.

 4. Vælg en ny harmoniregel, eller flyt farvemærkerne som ønsket.

 5. Klik på Skift farve på illustration for at få vist de nye farver på den markerede illustration.

  Bemærk:

  Med Skift farve på illustration ændres farverne på den markerede illustration, når du klikker på OK for at lukke dialogboksen. Hvis du ikke vil ændre farverne på den markerede illustration, skal du fjerne markeringen af denne indstilling, inden der klikkes på OK.

 6. Skriv et navn i feltet Navn til højre for menuen Regler for harmoni, og klik på Ny farvegruppe .

  Bemærk:

  Hvis du ikke kan se ikonet Ny farvegruppe, skal du klikke på ikonet Vis farvegruppelager .

 7. Hvis du vil gemme den nye farvegruppe i panelet Farveprøver, skal du klikke på OK og lukke dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

Bemærk:

Du kan også oprette en farvegruppe ved at bruge farveguiden (Se Oprette en farvegruppe i panelet Farveguide).

Redigere farver i dialogboksen Rediger farver

Det er praktisk at redigere farver i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, hvis du vil justere farverne i markerede illustrationer globalt. Det er især nyttigt, når der oprindeligt ikke blev anvendt globale farver ved oprettelsen af illustrationen. Du kan redigere farver og farvegrupper i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration og anvende redigeringerne på markerede illustrationer eller gemme de redigerede farver til senere brug.

Ved redigering af farver bruger du det kontinuerlige farvehjul, det segmenterede farvehjul eller farvebjælkerne.

Redigering af farver ved at flytte farvemærkerne på det kontinuerlige farvehjul
Rediger farver ved at flytte farvemærkerne på det kontinuerlige farvehjul

Kontinuerligt farvehjul 

viser nuance, mætning og lysstyrke i en jævn kontinuerlig cirkel. Hver farve i den aktuelle farvegruppe tegnes på hjulet i en cirkel. Med dette hjul kan du vælge mellem adskillige farver med stor præcision, men det kan være vanskeligt at se de enkelte farver, fordi hver pixel har en anden farve.

Segmenteret farvehjul 

viser farver som et sæt segmenterede farveprøver. Med dette hjul er det nemt at se de enkelte farver, men der kan ikke vælges så mange farver som på det kontinuerlige hjul.

Farvebjælker 

viser kun farver fra farvegruppen. De vises som rene farvebjælker, der kan markeres og redigeres enkeltvis. Du kan omorganisere farver i denne visning ved at trække og slippe farvebjælker mod venstre eller højre. Du kan højreklikke på en farve og vælge at fjerne den, vælge den som grundfarve, ændre dens skygge eller ændre den med farvevælgeren.

Farveindstillinger
A. Grundfarve som den vises i menuen Regler for harmoni B. Grundfarve som den vises på farvehjul C. Visningsindstillinger for farver D. Farve på markeret farvemærke eller farvebjælke E. Vis mætning og nuance på hjul F. Værktøjer til at tilføje og fjerne farvemærker G. Ophæv sammenkædning af farver i harmoni 

Gemme ændringer af en farvegruppe

Før du begynder at redigere dine farvegrupper, skal du sikre dig, at du ved, hvordan du gemmer dine ændringer korrekt, så du ikke utilsigtet overskriver din foretrukne farvegruppe! Du har to muligheder for at gemme dine ændringer: Du kan overskrive den oprindelige farvegruppe med den redigerede farvegruppe, eller du kan oprette en ny farvegruppe med ændringerne og bevare den oprindelige intakt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bevare den oprindelige farvegruppe uændret og gemme ændringerne som en ny farvegruppe, skal du klikke på Ny farvegruppe  øverst i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

  • Hvis du vil gemme ændringerne af din oprindelige farvegruppe (og derved overskrive den oprindelige farvegruppe), skal du klikke på Gem ændringer af farvegruppe .

Redigering af en farvegruppe med et farvehjul

 1. Marker om nødvendigt den ønskede farvegruppe i lagerområdet Farvegrupper i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

 2. Hvis du har markeret et objekt på tegnebrættet, kan du klikke på Skift farve på illustration for at få vist farverne i illustrationen. Hvis du ikke vil ændre illustrationens farver, skal du fjerne markeringen af Skift farver på illustration, inden dialogboksen lukkes, eller klikke på Annuller for at lukke den.

  Bemærk:

  Hvis du vil redigere farverne i den markerede illustration, skal du klikke på Hent farver fra markeret illustration .

 3. Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne i et farveprøvebibliotek  og vælge et bibliotek på listen.

 4. Hvis du vil ændre grundfarven til en anden farve i den aktuelle gruppe, skal du højreklikke på farven i et farvehjul eller på farvebjælker og vælge Indstil som grundfarve. Du kan også klikke på en farve i boksen Aktive farver og derefter klikke på Indstil aktuel farve til grundfarve  til venstre for boksen Aktive farver.

 5. Træk et mærke på hjulet for at ændre dets farve. Hvis harmonien er sammenkædet, flyttes alle farverne i henhold til reglen, når du trækker. Hvis harmonien ikke er sammenkædet, flyttes kun mærket, når du trækker.

  Du kan gøre følgende ved redigering:

  • Hvis du vil ændre nuance, skal du flytte mærket rundt om hjulet. Hvis du vil ændre mætning eller lysstyrke, skal du flytte den indad eller udad på hjulet.
  • Hvis du vil ændre nuance, skal du flytte mærket rundt om hjulet. Hvis du vil ændre mætning eller lysstyrke, skal du flytte den indad eller udad på hjulet.
  • Hvis du vil tilføje en farve, skal du højreklikke på det sted i farvehjulet, hvor du vil tilføje farven, og vælge Tilføj ny farve.
  • Hvis du vil fjerne en farve, skal du højreklikke på farvemærket (eller linjen for farvemærket) i farvehjulet og vælge Fjern farve.
  • Hvis du vil ændre en farve med Farvevælger, skal du højreklikke på farven og vælge Farvevælger.
  • Hvis du vil begrænse mærket, så det kun flyttes i én retning, skal du holde Skift nede, mens du trækker.
  • Hvis du vil have vist farvetone og mætning på hjulet i stedet for farvetone og lysstyrke, skal du klikke på knappen Vis farvemætning og farvetone på hjulet , der er placeret direkte under hjulet, for at skifte mellem de to visninger.
  • Hvis du vil ændre farveværdierne manuelt, skal du klikke på farvemærket eller klikke på farven i boksen Aktive farver. Rediger farveværdierne med skydekontrollerne eller tekstboksene under farvehjulet.
  • Hvis du vil ændre en farves mætning og lysstyrke på hjulet, skal du højreklikke på et farvemærke og vælge Marker skygge. Klik derefter på den ønskede farve i den boks, der åbnes.
 6. Gem dine ændringer ved at klikke på Ny farvegruppe , så den oprindelige farvegruppe bevares uændret, og ændringerne gemmes som en ny farvegruppe. Du kan også klikke på Gem ændringer af farvegruppe  for at overskrive den oprindelige farvegruppe med ændringerne.

Bemærk:

Hvis du vil sikre, at farverne ligger inden for farveskalaen eller er websikre, skal du markere hvert farvemærke og klikke på knappen Uden for farveskala  eller Uden for webstandard  efter behov.

Ændre placeringen af farver i en farvegruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk en farve mod venstre eller højre i menuen Aktive farver.

  • Træk en farvesøjle mod venstre eller højre i visningen Farvesøjler.

Redigere en enkelt farve i en farvegruppe

Når du bruger en harmoniregel til at oprette en farvegruppe, er farverne som standard kædet sammen. Når en farvegruppe er sammenkædet, ændres de andre farver i henhold til harmonireglen, hvis én farve redigeres. Hvis du vil redigere én farve uden at ændre de andre, skal du ophæve sammenkædningen af farvemærkerne og harmonireglen.

Farvehjul og farvebjælker
A. Farvehjulvisning af sammenkædede farver B. Farvebjælkevisning af sammenkædede farver C. Farvehjulvisning af ikke-sammenkædede farver D. Farvebjælkevisning af ikke-sammenkædede farver E. Farver sammenkædet, klik for at ophæve sammenkædning F. Sammenkædning af farver ophævet. Klik for at sammenkæde 
 1. Marker den farvegruppe, der skal redigeres, i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, og klik på Rediger.

 2. Klik på ikonet Ophæv sammenkædning af farver i harmoni .

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i farvehjulet eller farvesøjlevisningen:

  • Træk det farvemærke, der skal redigeres, for at indstille en ny farve.

  • Klik på den farvebjælke eller det farvemærke, du vil ændre, og rediger farveværdierne manuelt.

  • Dobbeltklik (eller højreklik) på farvebjælken eller farvemærket, og vælg en ny farve i farvevælgeren.

  • Højreklik på et farvemærke eller en farvebjælke, og vælg en ny farvetone.

 4. Hvis du vil kæde farverne sammen igen, så mærkerne igen flyttes i henhold til den netop definerede harmoniregel, skal du klikke på knappen Sammenkæd farver i harmoni.

Redigere farver i en farvegruppe med farvevælgeren

Du kan bruge farvevælgeren til at ændre farver i en farvegruppe.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration:

  • Dobbeltklik på et mærke på farvehjulet, eller højreklik på et mærke, og vælg Farvevælger.

  • Dobbeltklik på en farvebjælke.

  • Klik på farveprøven til venstre for skydeknapperne til farve.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at gemme ændringerne:

  • Hvis du vil gemme de redigerede farver som en ny gruppe, skal du skrive et nyt navn i navnefeltet øverst i dialogboksen og derefter klikke på Ny farvegruppe .

  • Hvis du vil gemme ændringerne af den oprindelige farvegruppe, skal du klikke på Gem ændringer af farvegruppe .

Ændre farverækkefølge eller mætning og lysstyrke vilkårligt

I dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration kan du undersøge vilkårlige variationer af den aktuelle farvegruppe ved at bruge knappen Tildel lysstyrke og farvemætning vilkårligt og knappen Rediger farverækkefølgen tilfældigt.

 1. Vælg en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

 2. Klik på Rediger, og derefter på Vis farvebjælker eller klik på Tildel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan ændre rækkefølgen af den aktuelle farvegruppe ved at klikke på Rediger farverækkefølgen tilfældigt . Brug denne knap ved ændring af en illustrations farver for hurtigt at udforske de forskellige måder, som illustrationens farver kan ændres på med den aktuelle farvegruppe.

  • Du kan vilkårligt ændre farvemætning og lysstyrke i den aktuelle farvegruppe og samtidig bevare farvetoner ved at klikke på Vilkårlig ændring af farvemætning og lysstyrke .

Rediger mætning, lysstyrke, temperatur eller luminans globalt

 1. Klik på Rediger i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

 2. Klik på knappen Farvetilstand , og vælg Global justering.

 3. Rediger værdierne for Mætning, Lysstyrke, Temperatur og Luminans.

  Bemærk:

  Hvis du har begrænset farverne til et farveprøvebibliotek, begrænses justeringerne til biblioteksfarverne.

Tilføje eller fjerne farver i en farvegruppe

 1. Klik på Rediger i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil føje en farve til farvegruppen, skal du højreklikke på det sted i farvehjulet, hvor du vil tilføje farven, og vælge Tilføj ny farve. Hvis du klikker på et eksisterende farvemærkes linje, flyttes det nye mærke med dette mærke.

  • Hvis du vil fjerne en farve, skal du højreklikke på farvemærket eller farvebjælken og vælge Fjern farve. Du kan ikke fjerne grundfarvens mærke.

   Bemærk: I farvehjulet kan du også bruge knappen Værktøjet Tilføj farve  eller knappen til værktøjet Fjern farve  og derefter klikke på den farve, du vil tilføje eller fjerne, på farvehjulet.

  • Når du vil fjerne en farve fra farvegruppen, skal du udvide farvegruppen på listen Farvegrupper, højreklikke på den farveprøve, du vil fjerne, og vælge Fjern farve.

Slette en farvegruppe

 1. Marker en farvegruppe på listen Farvegrupper, og klik på Slet . Du kan også højreklikke og vælge Fjern farvegruppe.

Tildele illustrationer farver

Under fanen Tildel i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration kan du tildele illustrationer farver fra en farvegruppe. Du kan tildele farver på følgende måder:

 • Tildel illustrationen farver ved hjælp af en farvegruppe på listen Farvegrupper.

 • Tildel illustrationen nye farver ved hjælp af en ny farvegruppe, som vælges i menuen Regler for harmoni.

 • Omfordel aktuelle farver i illustrationen. Du kan nulstille dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, så illustrationen vises med sine oprindelige farver, ved at klikke på Hent farver fra markeret illustration .

Med kolonnerne Aktuelle farver og Ny kan du styre, hvordan farver tildeles. Når du vælger Skift farve på illustration, ændres farverne på den markerede illustration med den aktive farvegruppe i henhold til kolonnetildelingerne.

Originale illustrationsfarver (øverst), tildeling af nye farver ved at vælge en farvegruppe på listen Farvegrupper (midt) og tildeling af nye farver ved at oprette en ny farvegruppe med menuen Regler for harmoni (nederst)
Originale illustrationsfarver (venstre), tildeling af nye farver ved at vælge en farvegruppe på listen Farvegrupper (midt) og tildeling af nye farver ved at oprette en ny farvegruppe med menuen Regler for harmoni (højre).
Indstillinger for Skift farve på illustration
A. Aktiv farvegruppe B. Hent farver fra markeret illustration C. Farver fra markeret illustration D. Nye farver fra aktiv farvegruppe E. Indstillinger for arbejde med hele rækker F. Skift farve på illustration 

Tildeling af nye farver i markerede illustrationer

 1. Marker den illustration, du vil ændre farver i.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.

  Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes og viser området Tildel med farver fra den originale illustration i begge kolonner.

 3. Hvis du vil tildele farver fra en farvegruppe, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en farvegruppe på listen Farvegrupper.
  • Opret en farvegruppe ved at vælge en ny harmoniregel i menuen Regler for harmoni.

  Bemærk:

  Hvis du opretter en farvegruppe, kan du klikke på Rediger for at finjustere farverne og derefter klikke på Tildel. Hvis du vil justere nogle få farver i den markerede illustration, kan du også markere den farve, der skal justeres, og redigere den med skydeknapperne til farve.

 4. Klik på Skift farve på illustration for at få vist farveændringerne i illustrationen.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at tildele farver:

  • Hvis du vil tildele en aktuel farve en anden farve, skal du trække den aktuelle farve op eller ned i kolonnen Aktuelle farver, indtil den er ud for den nye ønskede farve.

   Tip: Hvis en række indeholder flere farver, og du vil flytte dem alle, skal du klikke på markeringslinjen til venstre i rækken og trække op eller ned.

  • Hvis du vil tildele en anden række med aktuelle farver en ny farve, skal du trække den nye farve op eller ned i kolonnen Ny. (Hvis du vil føje en ny farve til eller fjerne en farve fra kolonnen Ny, skal du højreklikke på listen og vælge Tilføj ny farve eller Fjern farve).

  • Hvis du vil ændre en farve i kolonnen Ny, skal du højreklikke på den og vælge Farvevælger for at angive en ny farve.

  • Hvis du vil udelukke en række med aktuelle farver fra at blive tildelt igen, skal du klikke på pilen mellem kolonnerne. Klik på stregen for at medtage den igen.

  • Hvis du vil forhindre, at en enkelt farve bliver tildelt på ny, skal du højreklikke på farven og vælge Udelad farver eller klikke på ikonet .

  • Hvis du vil gentildele farver vilkårligt, skal du klikke på knappen Rediger farverækkefølgen tilfældigt . De nye farver flyttes tilfældigt til forskellige rækker med aktuelle farver.

  • Hvis du vil føje en række til kolonnen Aktuelle farver, skal du højreklikke og vælge Tilføj ny række eller klikke på ikonet .

 6. Hvis du vil adskille eller flette farver i rækken Aktuelle farver, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil adskille farver i separate rækker, skal du markere den farveblok, du vil flytte, og højreklikke og vælge Separer farver i forskellige rækker eller klikke på ikonet .

  • Hvis du vil flette farver til én række, skal du holde Skift nede og klikke for at markere flere farver og derefter højreklikke og vælge Flet farver sammen til en række eller klikke på ikonet .

 7. Hvis du vil ændre nye farvers tone eller skygge, skal du klikke på trekanten til højre for en ny farve (eller højreklikke på en farve og vælge Farvelægningsmetode) og vælge en indstilling. Vælg Anvend på alle, hvis den samme indstilling skal anvendes på alle nye farver i farvegruppen.

  Bemærk:

  Toner og skygger og Nuanceskift er kun tilgængelige, når du vælger ikke at bevare staffagefarver.

 8. Klik på OK for at ændre illustrationens farver. Hvis du ikke vil ændre farver i illustrationen, skal du klikke på, skal du klikke på Annullereller fravælge Skift farve på illustration og klikke på OK.

Ændre mætning og lysstyrke i alle farver vilkårligt

 1. Marker om nødvendigt et objekt, og vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.

 2. Klik på knappen Vilkårlig ændring af farvemætning og lysstyrke  i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

  Bemærk:

  Du kan også ændre mætning og lysstyrke, når du redigerer en farvegruppe med farvebjælkevisningen.

Vise originale farver i illustrationen, når du tildeler nye farver

Når du ændrer farve på en markeret illustration, erstatter farverne i den valgte farvegruppe de oprindelige farver. Når du tildeler nye farver, kan det være en fordel at se, hvor en original farve (fra kolonnen Aktuelle farver) vises i illustrationen, især hvis illustrationen er meget detaljeret eller indeholder mange originale farver.

 1. Marker om nødvendigt et objekt, og vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.

 2. Klik på knappen Klik på farverne ovenfor for at finde dem i illustrationen  i dialogboksen Skift farve på illustration, og klik derefter på en farve i kolonnen Aktuelle farver.

  Den illustration, som bruger den pågældende farve, vises med alle farver på tegnebrættet, mens alle andre områder i den markerede illustration er nedtonede.

 3. Klik på ikonet igen for atter at få alle farver frem på illustrationen.

Reduktion af farver i illustrationer

Det er ofte nødvendigt at reducere farver til output, konvertere farver til gråtoner eller begrænse farver til et farvebibliotek, når du opretter illustrationer beregnet til flere typer outputmedier. Du kan nemt reducere antallet af farver i illustrationer med dialogboksen Skift farve på illustration. Du kan vælge, om du vil bruge en forudindstilling til at reducere farver, og f.eks. vælge Gråtonegrafik for hurtigt at konvertere en markeret illustration til gråtoner.

Reducer markerede illustrationer til to farver
Reducer markerede illustrationer til to farver

Reducere farver hurtigt med en forudindstilling

Det er hurtigt og nemt at reducere farverne med en forudindstilling for at begrænse illustrationen til et bestemt antal farver eller et farveprøvebibliotek.

 1. Marker den illustration, du vil reducerer farverne i.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve med forudindstilling, og vælg en forudindstilling.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på biblioteksknappen , markere det ønskede bibliotek og derefter klikke på OK.

  • Klik på OK, hvis du ikke vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek.

  Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes. Kolonnen Ny viser det antal farver, du har valgt som forudindstilling, plus sort. De nye farver tages fra den originale illustration.

 4. Tildel evt. de nye farver dine originale farver.

 5. Sørg for, at Skift farve på illustration er valgt, og klik på OK.

Reducere farver med brugerdefinerede indstillinger

 1. Marker den illustration, du vil ændre farver i.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.

  Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes. Kolonnen Ny viser alle farverne fra den markerede illustration.

 3. Hvis du vil bruge andre farver, skal du vælge eller oprette en farvegruppe.

 4. Vælg det antal farver, der skal reduceres til, i menuen Farver.

 5. Klik på knappen Indstillinger for farvereduktion , angiv en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK:

  Forudindstilling

  angiver et forudindstillet farvejob, herunder antallet af anvendte farver og de optimale indstillinger for jobbet. Hvis du vælger en forudindstilling og derefter ændrer andre indstillinger, ændres forudindstillingen til Brugerdefineret.

  Farver

  Angiver antallet af nye farver, som de aktuelle farver reduceres til.

  Begræns til bibliotek

  Angiver et farveprøvebibliotek, som alle nye farver stammer fra.

  Sorter

  Bestemmer, hvordan de originale farver sorteres i kolonnen Aktuelle farver.

  Farvelægningsmetode

  angiver de typer variationer, der tillades for de nye farver.

  • Præcis erstatter nøjagtigt hver aktuel farve med den angivne nye farve.

  • Skaler toner (standardindstilling) erstatter den mørkeste aktuelle farve i rækken med den angivne nye farve. Andre aktuelle farver i rækken erstattes med en proportionalt lysere tone.

  • Bevar toner er identisk med Skaler toner for andre farver end globale. For staffagefarver eller globale farver anvendes den aktuelle farves tone på den nye farve. Brug Bevar toner, når alle de aktuelle farver i rækken er toner af den samme eller lignende globale farve. Vælg også Kombiner toner for at få de bedste resultater, når du bruger Bevar toner.

  • Toner og skygger erstatter den aktuelle farve, som har gennemsnitligt lys og mørke, med den angivne nye farve. Aktuelle farver, som er lysere end gennemsnittet, erstattes med en proportionalt lysere tone af den nye farve. Aktuelle farver, som er mørkere end gennemsnittet, erstattes ved at føje sort til den nye farve.

  • Nuanceskift indstiller den mest typiske farve i rækken Aktuelle farver som en nøglefarve og erstatter nøjagtigt nøglefarven med den nye farve. De andre aktuelle farver erstattes med farver, som med hensyn til lysstyrke, mætning og nuance adskiller sig fra den nye farve med de samme mængder, som den aktuelle farve adskiller sig fra nøglefarven.

  Kombiner toner

  sorterer alle toner af den samme globale farve i den samme Aktuelle farver-række, selvom farver ikke reduceres. Brug kun denne indstilling, når den markerede illustration indeholder globale farver eller staffagefarver, der er anvendt ved toner under 100%. De bedste resultater opnås ved at bruge indstillingen sammen med farvelægningsmetoden Bevar toner.

  Bemærk: Selvom Kombiner toner ikke er valgt, kombinerer farvereduktion toner af den samme globale farve, før den kombinerer forskellige farver, der ikke er globale.

  Bevar

  bestemmer, om hvid, sort eller grå bevares i den endelige reduktion. Hvis en farve bevares, vises den i kolonnen Aktuelle farver som en udelukket række.

 6. Tildel evt. de nye farver aktuelle farver.

 7. Sørg for, at Skift farve på illustration er valgt, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online