Metoder til at skære, opdele og beskære objekter

I Illustrator kan objekter skæres til, opdeles og studses på følgende måder:

Kommandoen Opdel objekter nedenfor

Fungerer som en kageform eller stencil og bruger et markeret objekt til at skære gennem andre objekter, hvorved den oprindelige markering kasseres. Vælg Objekt > Kurve > Opdel objekterne nedenfor for at bruge denne kommando. Se Tilskæring af objekter ved hjælp af kommandoen Opdel objekter nedenfor.

Knappen Klip kurve ved markerede ankerpunkter 

Klipper en kurve ved ankerpunktet, og det ene ankerpunkt bliver til to ankerpunkter, hvor det ene er placeret direkte oven på det andet. Du får adgang til denne knap ved at markere et eller flere ankerpunkter med værktøjet Direkte markering og finde knappen i kontrolpanelet. Se Opdeling af en kurve.

Knivværktøj 

Skærer objekter til langs en frihåndskurve, som du tegner med værktøjet, og objekterne opdeles i de udfyldte flader, de består af (en flade er et område, der ikke er delt op af et stregsegment). Klik på og hold viskelæderværktøjet nede for at se og vælge knivværktøjet. Se Tilskære objekter ved hjælp af knivværktøjet.

Sakseværktøj 

Opdeler en kurve, grafikramme eller tom tekstramme ved et ankerpunkt eller langs et segment. Klik på og hold viskelæderværktøjet nede for at se og vælge sakseværktøjet. Se Opdeling af en kurve.

Kommandoen Rækker og kolonner

Gør det muligt at opdele et eller flere objekter i flere rektangulære objekter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Du kan præcist ændre højde, bredde og indermargen mellem rækker og kolonner og hurtigt oprette hjælpelinjer til illustrationslayout. Vælg Objekt > Kurve > Rækker og kolonner for at bruge denne kommando. Se Opdel et objekt i et gitter.

Sammensatte kurver og sammensatte former

Gør det muligt at bruge et objekt til at skære et hul i et andet objekt. Se Sammensatte former og Sammensatte kurver.

Kurvefindereffekter

Indeholder forskellige måder at opdele og tilskære overlappende objekter på. Se Kurvefinder.

Udsnitsmasker

Gør det muligt at bruge et objekt til at skjule dele af andre objekter. Se Udsnitsmasker.

Tilskær objekter ved hjælp af kommandoen Opdel objekter nedenfor

 1. Marker det objekt, der skal bruges som skabelon, og placer det, så det overlapper det objekt, du vil tilskære.
 2. Vælg Objekt > Kurve > Opdel objekterne nedenfor.

Tilskæring af objekter ved hjælp af knivværktøjet

 1. Vælg knivværktøjet . Klik på og hold viskelæderværktøjet nede for at se og vælge knivværktøjet. Se Valg af et værktøj, hvor du kan finde flere måder at vælge værktøjer på.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk markøren hen over objektet for at skære i en buet kurve.

  • Du kan skære i en lige kurve ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på tegnebrættet med knivværktøjet, og derefter trække.

Opdeling af et objekt i et gitter

 1. Marker objektet.

  Hvis du vælger mere end ét objekt, bruger det efterfølgende gitter af objekter det øverste objekts attributter for udseende.

 2. Vælg Objekt > Kurve > Rækker og kolonner.
 3. Angiv det ønskede antal rækker og kolonner.
 4. (Valgfrit) Gør et følgende:
  • Du kan angive størrelsen for hver række og kolonne ved at skrive værdier for Højde og Bredde.

  • Du kan angive den afstand, der adskiller rækkerne fra hinanden og kolonnerne fra hinanden, ved at skrive værdier for Indermargen.

  • Du kan ændre dimensioner for hele gitteret af objekter ved at angive værdier for Total.

  • Hvis du vil tilføje kurvehjælpelinjer langs række- og kolonnekanter, skal du vælge Tilføj hjælpelinjer.

 5. Klik på OK.