Om udsnitsmasker

En udsnitsmaske er et objekt, hvis form former illustrationer under dem, så kun illustrationer inden for formen er synlige. Derved udklippes illustrationen, så den tager maskens form. Udsnitsmasken og de objekter, der har en maske, kaldes et udsnitssæt. Du kan oprette et udsnitssæt ud fra en markering bestående af to eller flere objekter eller ud fra alle objekter i en gruppe eller et lag.

Udsnitssæt på objektniveau kombineres som en gruppe i panelet Lag. Hvis du opretter udsnitssæt på lagniveau, skjuler lagets øverste objekt alle objekter under det. Alle handlinger, du udfører på et udsnitssæt på objektniveau, f.eks. transformationer og justering, er baseret på udsnitsmaskens grænse, ikke den umaskerede grænse. Når du har opretet en udsnitsmaske på objektniveau, kan du kun vælge udsnitsindholdet ved hjælp af panelet Lag, værktøjet Direkte markering eller ved at isolere udsnitssættet.

Udsnitsmasker i Illustrator
Før afmaskning (venstre) sammenlignet med efter afmaskning (højre)

Følgende retningslinjer gælder for oprettelse af udsnitsmasker:

 • De objekter, som du afmasker, flyttes til udsnitsmaskens gruppe i panelet Lag, hvis de ikke allerede er der.

 • Kun vektorobjekter kan være udsnitsmasker, men alle illustrationer kan beskæres.

 • Hvis du bruger et lag eller en gruppe til at oprette en udsnitsmaske, vil det første objekt i laget eller gruppen afmaske alt det, der er et undersæt til laget eller gruppen.

 • Uanset hvilke attributter udsnitsmaskeobjektet tidligere har haft, ændres et udsnitsmaskeobjekt til et objekt uden fyld eller streg.

  Tip:Du kan oprette en halvgennemsigtig maske ved at bruge panelet Gennemsigtighed til at oprette en ugennemsigtig maske.

Skjulning af dele af objekter med en udsnitsmaske

 1. Opret det objekt, du vil bruge som maske.

  Dette objekt kaldes udsnitskurven. Kun vektorobjekter kan være udsnitskurver.

 2. Placer udsnitskurven over de objekter, du vil beskære, i stablingsrækkefølgen.
 3. Marker udsnitskurven og de objekter, der skal beskæres.
 4. Vælg Objekt > Udsnitsmaske > Opret.

  Bemærk:

  Du kan oprette en fritskrabningskurve fra det område, hvor to eller flere objekter overlapper hinanden, ved først at gruppere objekterne.

Oprettelse af en udsnitsmaske til en gruppe eller et lag

 1. Opret det objekt, du vil bruge som maske.

  Dette objekt kaldes udsnitskurven. Kun vektorobjekter kan være udsnitskurver.

 2. Placer udsnitskurven og de objekter, du vil beskære, på et lag eller i en gruppe.
 3. Sørg for, at maskeobjektet er placeret øverst i gruppen eller laget i panelet Lag, og klik derefter på navnet på laget eller gruppen.
 4. Klik på knappen Opret/Ophæv udsnitsmaske nederst i panelet Lag, eller vælg Opret udsnitsmaske i menuen i panelet Lag.

Redigering af en udsnitsmaske

 1. Marker udsnitskurven i panelet Lag. Eller vælg udsnitssæt, og vælg Objekt > Udsnitsmaske > Rediger maske.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Flyt udsnitskurven ved at trække objektets midterreferencepunkt med værktøjet Direkte markering.
  • Omform udsnitskurven med værktøjet Direkte markering.
  • Anvend et fyld og en streg på en udsnitskurve.

  Bemærk:

  Hvis du vil markere alle udsnitskurver i et dokument, skal du fjerne markeringen af alle illustrationer. Vælg derefter Marker > Objekt > Udsnitsmasker.

Redigere kurver i et udsnitssæt

Når du vil redigere dele af en kurve, som falder uden for udsnitsmasken, skal du først markere den pågældende kurve inden for udsnitsmaskegrænsen og derefter redigere kurven.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker kurven i panelet Lag.
  • Placer værktøjet Direkte markering over en del af den kurve, der vises inden for masken. Klik på kurvens kontur, når den vises.

  Bemærk:

  Hvis du vil markere en udsnitskurve ved at klikke på den, skal du klikke på den del af kurven, der vises inde i masken.

 2. Redigere kurven.

Tilføjelse eller fjernelse af et objekt i en afmasket illustration

 1. Træk objektet til eller væk fra gruppen eller laget, der indeholder udsnitskurven, i panelet Lag.

Frigivelse af objekter fra en udsnitsmaske

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker den gruppe, der indeholder udsnitsmasken, og vælg Objekt > Udsnitsmaske > Ophæv.
  • Klik på navnet på den gruppe eller det lag, der indeholder udsnitsmasken, i panelet Lag. Klik på knappen Opret/Ophæv udsnitsmaske nederst i panelet, eller vælg Ophæv udsnitsmaske i panelmenuen.

  Da udsnitsmasken blev tildelt fyld- eller stregværdien Ingen, er den nu ikke synlig, medmindre du markerer den eller tildeler den nye maleattributter.