Du kan oprette og manipulere dine dokumenter og filer ved hjælp af en række elementer som f.eks. paneler, linjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsrum. (Arbejdsrummene i de forskellige programmer i Creative Cloud ligner hinanden, så du nemt kan skifte mellem programmerne). Du kan også tilpasse Illustrator til den måde, du arbejder på, ved at vælge mellem flere forudindstillede arbejdsrum eller ved at oprette dit eget.

Startskærmen

Når du starter Illustrator, vises startskærmen med følgende indhold:

 • En lang række selvstudier, der hjælper dig til hurtigt at lære og forstå konceptet, arbejdsforløb samt få tips og tricks 
 • Populære forudindstillinger, der gør det muligt at komme hurtigt i gang med nye dokumenter
 • Seneste dokumenter

Indholdet på startskærmen er tilpasset efter din fortrolighed med Illustrator og din Creative Cloud-medlemsplan. 

Startskærmens brugergrænseflade

Startskærmen viser følgende faner og knapper til venstre:

 • Start: Klik på denne fane for at åbne startskærmen.
 • Lær: Klik på denne fane for at åbne en liste over grundlæggende og avancerede selvstudier til Illustrator for at komme i gang med programmet.
 • Opret nyt: Klik på denne knap for at oprette et nyt dokument. Du kan oprette et dokument ved at vælge en af de mange skabeloner og forudindstillinger, som er tilgængelige i Illustrator. Du kan finde flere oplysninger under Oprette dokumenter.
 • Åbn: Klik på denne knap for at åbne et eksisterende dokument i Illustrator. 

Derudover kan du bruge følgende ikoner til at navigere mellem dokumentet og startskærmen:

 • Start: Åbner startskærmen fra dokumentet.
 • Tilbage: Åbner dokumentet fra startskærmen.
Home-button
Knappen Start
Back-button
Tilbage-knappen (pilen)

Deaktiver startskærmen, når der ikke er nogen dokumenter åbne

 1. Vælg Indstillinger > Generelt.

 2. Fravælg Vis startskærmbilledet, når der ikke er nogen dokumenter åbne.

Bemærk:

Du kan derefter bruge tastaturgenvejene til at åbne filer (Ctrl/Cmd + O) eller starte nye dokumenter (Ctrl/Cmd + N).

Oversigt over arbejdsrum

 • Programrammen grupperer alle elementer i arbejdsrum i ét integreret vindue, så du kan arbejde med programmet som én enkelt enhed. Når du flytter eller ændrer størrelsen af programrammen eller nogen af elementerne deri, reagerer alle elementer på hinanden, så ingen af dem overlapper hinanden. Paneler forsvinder ikke, når du skifter mellem programmer, eller hvis du kommer til at klikke uden for programmet. Hvis du arbejder med to eller flere programmer, kan du placere programmerne side om side på skærmbilledet eller på flere skærme. Hvis du bruger en Mac og foretrækker den traditionelle, friformbrugergrænseflade, kan du slå programrammen fra. Vælg Vindue > Programramme for at slå den til eller fra.
 • Programlinjen hen over toppen indeholder en arbejdsrumskifter, menuer (kun Windows) og andre programkontrolelementer. På Mac er progeamlinjen kun tilgængeligt, når Programramme er slået fra. Du kan slå den til eller fra ved hjælp af menuen Vindue.
 • Værktøjslinjen indeholder værktøjer til at oprette og redigere billeder, illustrationer, sideelementer osv. Indbyrdes relaterede værktøjer er grupperet.
 • Kontrolpanelet viser indstillinger for det markerede objekt.
 • Dokumentvinduet viser den fil, du arbejder på. Dokumentvinduer kan inddeles i faner og i visse tilfælde grupperes og forankres.
 • Paneler hjælper dig med at overvåge og ændre arbejdet. Paneler kan grupperes, stables eller forankres.

Panelet Egenskaber

Ved hjælp af panelet Egenskaber i Illustrator kan du se indstillinger og kontrolelementer, som du kan bruge til den aktuelle opgave eller i den aktuelle arbejdsgang. Dette nye panel er designet til at være let at bruge, så du har adgang til de rigtige kontrolelementer, lige når du har brug for dem.

Panelet Egenskaber er som standard tilgængeligt i arbejdsrummet Vigtige punkter. Du kan også vælge Vindue > Egenskaber for at se det.

Du kan finde flere oplysninger under panelet Egenskaber.

Styr vinduer og paneler

Skjule eller vise alle paneler

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, herunder værktøjslinjen og kontrolpanelet, skal du trykke på Tab.

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, undtagen værktøjslinjen og kontrolpanelet, skal du trykke på Skift+Tab.

  Tip: Du kan midlertidigt få vist paneler, som er skjult, hvis Vis automatisk skjulte paneler er valgt i Indstillinger for grænseflade. Det vises altid i Illustrator. Placer markøren på kanten af programvinduet (Windows®) eller kanten af skærmen (Mac OS®), og lad den hvile på den stribe, der vises.

Vise panelindstillinger

 1. Klik på ikonet for panelmenuen i øverste højre hjørne af panelet.

  Tip: Du kan godt åbne en panelmenu, selvom panelet er minimeret.

Justere panelets lysstyrke

 1. I indstillingerne for Brugergrænseflade kan du tilpasse grænsefladen til at have en af de fire tilgængelige farveindstillinger, der er designet til at give den optimale brugeroplevelse: MørkHalvmørkHalvlys og Lys.

  Bemærk:

  Lærredets farve i Illustrator passer som standard til brugergrænsefladens lysstyrke. Vælg Indstillinger > Brugergrænseflade > Lærredsfarve > Hvid for at ændre lærredets farve til hvid.

Angive værdier i paneler og dialogbokse

Du angiver værdier med de samme metoder i alle paneler og dialogbokse. Du kan også foretage simple matematiske beregninger i enhver boks, hvor du kan skrive numeriske værdier. Hvis du f.eks. vil flytte et markeret objekt tre enheder til højre med den aktuelle måleenhed, behøver du ikke at beregne den nye vandrette placering, men skal blot skrive +3 efter den aktuelle værdi i panelet Transformer.

Bemærk:

Press Cmd / Ctrl-tasten nede, mens du klikker på pileknapperne for at øge eller mindske talværdierne i brøker. Eksempel: Når du holder Cmd/Ctrl-tasten nede, mens du klikker på pil op for at øge stregtykkelse, øges værdien fra 1 point til 1,1 punkt. 

Beregne værdier i et panel eller en dialogboks

 1. Gør et af følgende i en tekstboks, hvor du kan indtaste talværdier:
  • Hvis du vil erstatte hele den aktuelle værdi med et matematisk udtryk, skal du markere hele den aktuelle værdi.

  • Hvis den aktuelle værdi skal indgå i et matematisk udtryk, skal du klikke før eller efter den aktuelle værdi.

 2. Indtast et enkelt matematisk udtryk med en enkelt matematisk operator som + (plus), - (minus), x (multiplikation), / (division) eller % (procent).

  F.eks. 0p0 + 3 eller 5 mm + 4. På samme måde er 3 cm * 50 % lig med 3 centimeter ganget med 50 %, dvs. 1,50 cm, og 50pkt + 25 % lig med 50 punkter plus 25 % af 50 punkter, dvs. 62,5 punkter.

 3. Tryk på Enter eller Retur for at anvende beregningen.

Oversigt over Kontrolpanel

Kontrolpanelet giver hurtig adgang til indstillinger, der er knyttet til de objekter, du markerer. Som standard er kontrolpanelet forankret øverst i arbejdsrummet.

Der vises forskellige indstillinger i kontrolpanelet alt efter den type objekt, du markerer, eller det valgte værktøj. Når du f.eks. markerer et tekstobjekt, viser kontrolpanelet tekstformateringsindstillinger foruden indstillinger for ændring af objektets farve, placering og dimensioner. Når et markeringsværktøj er aktivt, kan du få adgang til Dokumentopsætning og Indstillinger fra kontrolpanelet.

Kontrolpanel
Kontrolpanel

A. Skjulte indstillinger B. Hyperlink til et andet panel C. Panelmenu 

Når tekst i kontrolpanelet er blå og understreget, kan du klikke på teksten for at åbne et tilknyttet panel eller en tilknyttet dialogboks. Klik f.eks. på ordet Streg for at åbne panelet Streg.

Ændre de typer kontrolelementer, som vises i kontrolpanelet

 1. Vælg eller fravælg indstillinger i menuen i kontrolpanelet.

Åbne og lukke et panel eller en dialogboks fra kontrolpanelet

 1. Klik på et blåt understreget ord for at åbne det tilknyttede panel eller den tilknyttede dialogboks.
 2. Klik et sted uden for panelet eller dialogboksen for at lukke.

Forankre kontrolpanelet nederst i arbejdsrummet

 1. Vælg Forankr til bund i menuen i kontrolpanelet.

Ændre kontrolpanelet til et flydende panel

 1. Træk håndtaget (placeret i venstre kant af panelet) væk fra sin nuværende position.

  Du kan forankre kontrolpanelet igen ved at trække håndtaget til toppen eller bunden af programvinduet (Windows) eller skærmen (Mac OS).

Ændre skærmtilstande

Du kan ændre synligheden af illustrationsvinduet og menulinjen med tilstandsindstillingerne nederst på værktøjslinjen. Når du vil bruge paneler i Fuldskærms-tilstand, skal du placere markøren i venstre eller højre side af skærmbilledet for at få vist panelerne. Hvis du har flyttet panelerne fra deres standardplacering, kan du få adgang til dem fra menuen Vindue.

Du kan vælge en af følgende tilstande:

 • Præsentationstilstand viser illustrationen som en præsentation med skjult programmenu, paneler, hjælpelinjer og rammekanter.
 • Normal skærmtilstand  viser illustrationer i et standardvindue med en menulinje øverst og rullepaneler i siderne.

 • Fuldskærmstilstand med menulinje  viser illustrationer i et fuldskærmsvindue med en menulinje øverst og rullepaneler.

 • Fuldskærmstilstand  viser illustrationer i et fuldskærmsvindue uden titellinje eller menulinje.

Brug F -tasten for at skifte mellem skærmtilstande.

Bruge statuslinjen

Statuslinjen vises ved den nederste venstre kant i illustrationsvinduet. Den viser en eller flere af følgende:

 • det aktuelle zoomniveau

 • det værktøj, du arbejder med i øjeblikket

 • det tegnebræt, du arbejder med i øjeblikket

 • navigationskontrolelementer til flere tegnebrætter

Søg efter hjælpeemner og aktiver fra Adobe Hjælp og Adobe Stock direkte fra Illustrator-arbejdsrummet. Vælg en af følgende indstillinger i rullemenuen i søgefeltet i højre side af programlinjen:

 • Adobe Stock
 • Adobe Hjælp

Søg efter Adobe Stock-aktiver

Du kan søge efter udvalgte, afgiftsfri stock-illustrationer og vektorgrafik i høj kvalitet til alle dine kreative projekter direkte fra Illustrator.

 1. Indtast navnet på det element, du vil finde, i søgefeltet i øverste højre hjørne af arbejdsrummet.

 2. Tryk på Enter.

Bemærk:

Du kan også søge efter stock-aktivet ved at vælge Filer > Søg i Adobe Stock.

Alle aktiver, der er tilgængelige fra Adobe Stock for en bestemt søgestreng, vises i et separat browservindue.

Søg i Adobe Hjælp

Brug feltet Søg efter hjælp til at søge efter hjælpeemner og onlineindhold. Hvis du har en aktiv internetforbindelse, har du adgang til alt indhold på Websted for Community-hjælp. Hvis du søger efter hjælp uden en aktiv internetforbindelse, begrænses søgeresultaterne til indhold i Hjælp, som er indeholdt i Illustrator.

 1. Indtast navnet på det element, du vil søge efter, (f.eks. en funktion, et program eller et værktøj) i søgeboksen.

 2. Tryk på Enter.

Alle tilgængelige emner fra center for Community-hjælp vises i et separat browservindue.

Du kan få direkte adgang til det indhold, der er gemt i AEM Assets, uden at skulle logge ind på AEM Assets. Adobe Asset Link installeres som en udvidelse i Illustrator-programmet. Din it-administrator skal konfigurere og udrulle panelet. Når installationen og konfigurationen er fuldført, kan du åbne panelet på følgende måde:

 • Vælg Windows > Udvidelser > Adobe Asset Link.

Du kan få nem adgang ved at konfigurere dit arbejdsrum til at inkludere Adobe Asset Link-panelet. Du kan få flere oplysninger på følgende links:

Brug Illustrator med Touch Bar på MacBook-Pro

Illustrator understøtter Touch Bar, multitouchskærmen øverst på det nye MacBook Pro-tastatur. Med Touch Bar kan du få adgang til funktioner og kontrolelementer i Illustrator, som du kan bruge til den aktuelle opgave på hovedskærmen. Touch Bar understøtter kendte håndbevægelser, f.eks. tryk, træk og skub. Du kan finde flere oplysninger under Brug Touch Bar med Illustrator.

Brug Illustrator med Microsoft Dial

Illustrator understøtter den nye Microsoft Surface Dial på Windows 10 Anniversary og nyere eller direkte på Surface Studio. Du kan bruge Microsoft Surface Dial til at justere indstillinger og parametre for Illustrator-dokumenter.

Når du bruger Illustrator, skal du holde Microsoft Surface Dial nede for at få adgang til følgende indstillinger:

 • Fortryd/Annuller fortryd
 • Arranger
 • Zoom
 • Tegnebrætsnavigation
 • Værktøjer, herunder Roter, Skaler, Pensel, Klatpensel og Viskelæder.

Du kan finde flere oplysninger under Understøttelse af Microsoft Dial i Illustrator.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online