Rotation af objekter

Når du roterer et objekt, drejes det omkring et fast punkt, som du angiver. Referencepunktet er som standard objektets midtpunkt. Hvis du har flere objekter i en markering, roteres objekterne omkring et enkelt referencepunkt, der som standard er markeringens eller afgrænsningsrammens centerpunkt. Hvis du vil rotere hvert objekt omkring dets eget centerpunkt, skal du bruge kommandoen Transformer hvert.

Rotation af objekter
Resultater af rotationsværktøjet (venstre) sammenlignet med kommandoen Transformer hvert (højre)

Rotation af et objekt med afgrænsningsrammen

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Med markeringsværktøjet  skal du bevæge markøren uden for afgrænsningsrammen og i nærheden af et håndtag, så markøren ændrer form til  og derefter trække.

Rotation af et objekt med værktøjet Fri transformering

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Vælg værktøjet Fri transformering .

 3. Placer markøren uden for afgrænsningsrammen, så markøren ændres til , og træk derefter.

Rotation af et objekt med rotationsværktøjet

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Vælg værktøjet Roter .

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere objektet omkring dets egen centerpunkt, skal du trække i en cirkelformet bevægelse et vilkårligt sted i dokumentvinduet.

  • Hvis du vil rotere objektet omkring et andet referencepunkt, skal du klikke én gang et vilkårligt sted i dokumentvinduet for at ændre referencepunktets placering. Flyt derefter markøren væk fra referencepunktet, og træk i en cirkelbevægelse.

  • Hvis du vil rotere en kopi af objektet i stedet for selve objektet, skal du holde Alt (Windows) eller Option (Mac OS) nede, når du begynder at trække.

Hvis du vil opnå en finere justering, skal du trække længere væk fra objektets referencepunkt.

Rotation af et objekt med en bestemt vinkel

Du kan styre den nøjagtige rotationsvinkel med kommandoen Roter.

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere omkring et andet referencepunkt, skal du vælge rotationsværktøjet. holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke der, hvor referencepunktet skal være i dokumentvinduet.

  • Hvis du vil rotere omkring centerpunktet, skal du vælge Objekt > Transformer > Roter eller dobbeltklikke på rotationsværktøjet.

 3. Angiv rotationsvinklen i tekstboksen Vinkel. Angiv en negativ vinkel for at rotere objektet med uret og en positiv vinkel for at rotere det mod uret.

 4. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at rotere mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil rotere mønsteret, men ikke objekterne.

 5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af objekterne.

  Bemærk:

  Hvis du vil placere flere kopier af objektet i et cirkelmønster omkring et referencepunkt, skal du flytte referencepunktet væk fra objektets centrum, klikke på Kopier og derefter flere gange vælge Objekt > Transformer > Transformer igen.

Rotation af et objekt med panelet Transformer

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere objektet omkring dets midtpunkt, skal du angive en værdi for indstillingen Vinkel i panelet.

  • Hvis du vil rotere objektet omkring et andet referencepunkt, skal du klikke på en hvid firkant på knappen Placering af referencepunkt i panelet og angive en værdi for indstillingen Vinkel.

   Tip: Du kan også åbne panelet Transformer ved at klikke på X, Y, B eller H i kontrolpanelet.

 3. Du kan rotere et symbol omkring dets registreringspunkt med panelet Transformer. Du kan finde flere oplysninger under Symbolregistreringspunkt.

Rotation af flere objekter enkeltvis

 1. Marker de objekter, der skal roteres.

 2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Roter i dialogboksen:

  • Klik på vinkelikonet, eller træk vinkellinjen omkring ikonet.

  • I tekstboksen Vinkel skal du angive en vinkel mellem -360° og 360°.

 4. Klik på OK, eller klik på Kopier for at rotere en kopi af hvert objekt.

Rotation af et dokuments x- og y-akse

X- og y-akserne befinder sig som standard parallelt med dokumentvinduets vandrette og lodrette sider.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Angiv en vinkel i tekstboksen Begræns vinkel. Med en positiv vinkel roteres akserne mod uret og med en negativ vinkel med uret.

  Det er praktisk at rotere akserne, hvis illustrationen består af elementer, som er roteret i den samme vinkel, f.eks. et logo og tekst vist i en vinkel på 20°. I stedet for at rotere hvert element, du føjer til logoet, kan du blot rotere akserne med 20°. Alt, hvad du tegner, oprettes langs de nye akser.

  Standardakser - Akser roteret 20°
  Objekt justeret langs standardakserne (venstre) sammenlignet med akserne roteret 20° (højre)

  Følgende objekter og handlinger påvirkes ikke af de nye akser:

  • Eksisterende objekter

  • Rotation og blanding

  • Tegning med blyantværktøjet eller værktøjet Dynamisk vektorisering

Spejling eller vipning af objekter

Når du spejler et objekt, vendes det over en usynlig akse, som du angiver. Du kan spejle objekter med værktøjet Fri transformering, værktøjet Spejling eller kommandoen Spejling. Hvis du vil angive en akse som grundlag for spejlingen, skal du bruge værktøjet Spejling.

Bemærk:

Hvis du vil oprette et spejlbillede af et objekt, kan du kopiere, mens du spejler.

Spejling af et objekt med værktøjet Fri transformering

 1. Marker objektet, der skal spejles.

 2. Vælg værktøjet Fri transformering .

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk et af afgrænsningsrammens håndtag forbi den modsatte kant eller det modsatte håndtag, indtil objektet er på det ønskede spejlingsniveau.

  • Du kan opretholde objektets proportioner ved at holde Skift nede, imens du trækker et hjørnehåndtag forbi det modsatte håndtag.

Spejling af et objekt med værktøjet Spejling

 1. Marker objektet.

 2. Vælg spejlingsværktøjet .

 3. Du kan tegne den usynlige akse, som objektet skal spejles omkring, ved at klikke et vilkårligt sted i dokumentvinduet for at angive et af aksens punkter. Markøren ændres til et pilehoved.

 4. Placer markøren i et andet punkt for at definere den usynlige akse, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik for at placere den usynlige akses andet punkt. Når du klikker, vendes det markerede objekt over den definerede akse.

  Klik for at placere et punkt på aksen
  Klik for at angive et punkt på aksen (venstre), og klik derefter igen for at angive det andet aksepunkt og spejle objektet over aksen (højre).

  • Du kan spejle en kopi af objektet ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke for at angive den usynlige akses andet punkt.

  • Juster spejlingsaksen ved at trække i stedet for at klikke. Hold Skift nede, og træk for at begrænse vinklen til 45°. Når du trækker, roteres den usynlige spejlingsakse omkring det punkt, du klikkede på i trin 3, og en kontur af objektet vises som spejlet. Slip museknappen, når konturen har den ønskede position.

  Træk for at rotere aksen
  Træk spejlingsaksens andet punkt for at rotere aksen

Hvis du vil opnå en finere justering, skal du trække længere væk fra objektets referencepunkt.

Spejling ved at angive en akse

 1. Marker objektet, der skal spejles.

  • Hvis du vil spejle objektet omkring dets centerpunkt, skal du vælge Objekt > Transformer > Spejl eller dobbeltklikke på spejlingsværktøjet .

  • Hvis du vil spejle objektet omkring et andet referencepunkt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, samtidig med at du klikker vilkårligt sted i dokumentvinduet.

 2. Vælg i dialogboksen Spejling den akse, som du vil have objektet spejlet over. Du kan spejle et objekt over en vandret, lodret eller vinklet akse.

 3. Hvis objektet indeholder mønstre, og du vil spejle mønstrene, skal du vælge Mønstre. (Fravælg Objekter, hvis du kun vil spejle mønstrene).

 4. Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på OK for at spejle objektet.

  • Klik på Kopier for at spejle en kopi af objektet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online