Når du afvikler et script, udfører computeren en række handlinger. Disse handlinger kan omfatte Illustrator alene, eller de kan omfatte andre programmer, f.eks. tekstbehandlings-, regnearks- ogdatabasehåndterings-programmer.

Illustrator understøtter flere scriptmiljøer (herunder Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript og ExtendScript). Du kan bruge de standardscripts, der følger med Illustrator, og du kan oprette dine egne scripts og føje dem til undermenuen Scripts.

Du kan finde flere oplysninger om scripts i Illustrator ved at gå til den nyeste dokumentation på www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html. Eksempelscripts installeres i mappen Adobe Illustrator <versionsnummer>\Script.

Afvikle et script

  1. Vælg Filer > Scripts, og vælg et script. Du kan også vælge Filer > Scripts > Andet script og navigere til et script.

Bemærk:

Hvis du redigerer et script, mens Illustrator kører, skal du gemme ændringerne, før de aktiveres.

Installere et script

  1. Kopier scriptet til computerens harddisk.

    Hvis du placerer scriptet i mappen Adobe Illustrator Scripts, vises scriptet i undermenuen Filer > Scripts.

    Hvis du placerer scriptet et andet sted på harddisken, kan du afvikle scriptet i Illustrator ved at vælge Filer > Scripts > Andet script.

    Bemærk:

    Hvis du placerer et script i mappen Adobe Illustrator Scripts, mens Illustrator kører, skal du genstarte Illustrator for at få vist scriptet i undermenuen Scripts.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online