Om grafikformater

Et grafikformat er et sæt attributter for udseende, der kan genbruges. Grafikformaterne giver dig mulighed for hurtigt at ændre et objekts udseende. Du kan f.eks. ændre dets udfyldning, stregfarve og gennemsigtighed og anvende effekter i ét trin. Alle de ændringer, du anvender med grafikformater, kan fortrydes.

Du kan anvende grafikformater på objekter, grupper eller lag. Når du anvender et grafikformat på en gruppe eller et lag, får alle objekter i gruppen eller laget grafikformatets attributter. Antag f.eks., at du har et grafikformat, der består af 50 % opacitet. Hvis du anvender grafikformatet på et lag, vil alle objekter i eller føjet til det pågældende lag fremstå som 50 % ugennemsigtige. Hvis du imidlertid flytter et objekt ud af laget, vender objektets udseende tilbage til den forrige opacitet.

Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

Bemærk:

Hvis du anvender et grafikformat på en gruppe eller et lag, uden at grafikformatets fyldfarve vises i illustrationen, skal du trække fyldattributten hen over elementet Indhold i panelet Udseende.

Oversigt over panelet Grafikformater

Du bruger panelet Grafikformater (Vindue > Grafikformater) til at oprette, navngive og anvende sæt med attributter for udseende. Panelet indeholder et standardsæt af grafikformater, når du opretter et dokument. Grafikformater, som gemmes sammen med det aktive dokument, vises i panelet, når dokumentet er åbent og aktivt.

Hvis et format ikke har fyld og streg (f.eks. kun en effekt), vises miniaturen i objektets form med sort kontur og hvidt fyld. Derudover vises der en lille rød skråstreg, som angiver fraværet af et fyld eller en streg.

Hvis du har oprettet et format til tekst, skal du vælge Brug Tekst til forhåndsvisning i menuen i panelet Grafikformater for at se en miniature af det anvendte format på et bogstav i stedet for en firkant.

Hvis du vil se et format tydeligere eller have vist formatet i et markeret objekt, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på formatets miniature i panelet Grafikformater og se den store pop op-miniature, der vises.

Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

Højreklik på formatets miniature for at få vist en stor pop op-miniature
Højreklik på formatets miniature for at få vist en stor pop op-miniature. Det markerede format er et format med udelukkende en effekt.

Ændre, hvordan grafikformater vises i panelet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en indstilling for visningsstørrelse i panelmenuen. Vælg Miniaturevisning for at få vist miniaturer. Vælg Lille listevisning for at få vist en liste over navngivne formater med en lille miniature. Vælg Stor listevisning for at få vist en liste over navngivne formater med en stor miniature.

  • Vælg Brug Firkant til forhåndsvisning i panelmenuen for at få vist formatet på en firkant eller objektets form, som det blev oprettet på.

  • Træk grafikformatet til en anden placering. Slip museknappen, når en sort linje vises på den ønskede placering.

  • Vælg Sorter efter navn i panelmenuen for at angive grafikformaterne i alfabetisk eller numerisk rækkefølge (Unicode-rækkefølge).

  • Vælg Brug Tekst til forhåndsvisning i panelmenuen for at få vist formatet på bogstavet T. Denne visning giver en mere nøjagtig beskrivelse om formater anvendt på tekst.

    

  Grafikformat med tekst til forhåndsvisning
  Grafikformat med tekst til forhåndsvisning

Oprette grafikformater

Du kan oprette grafik helt forfra ved at anvende attributter for udseende på et objekt, eller du kan basere et grafikformat på andre grafikformater. Du kan også dublere eksisterende grafikformater.

Oprette et grafikformat

 1. Marker et objekt, og anvend en kombination af attributter for udseende, herunder fyld og streger, effekter og indstillinger for gennemsigtighed.

  Du kan bruge panelet Udseende til at justere og arrangere attributterne for udseende og oprette flere fyld og streger. Du kan f.eks. have tre fyld i et grafikformat, hvor hvert fyld har sin egen ugennemsigtighed og blandingstilstand, som definerer, hvordan de forskellige farver fungerer sammen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Nyt grafikformat  i panelet Grafikformater.

  • Vælg Nyt grafikformat i panelmenuen, skriv et navn i boksen Navn på format, og klik på OK.

  • Træk miniaturebilledet fra panelet Udseende (eller objektet fra illustrationsvinduet) til panelet Grafikformater.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, klik på knappen Nyt grafikformat, skriv navnet til grafikformatet, og klik derefter på OK.

  Træk miniaturebilledet fra panelet Udseende til panelet Grafikformater for at gemme attributterne.
  Træk miniaturebilledet fra panelet Udseende til panelet Grafikformater for at gemme attributterne.

Oprette et grafikformat baseret på to eller flere grafikformater

 1. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere alle de grafikformater, du vil flette, og vælg derefter Sammenflet grafikformater i panelmenuen.

  Det nye grafikformat indeholder alle attributterne for de markerede grafikformater og tilføjes i slutningen af listen med grafikformater i panelet.

Dublere et grafikformat

 1. Vælg Dubler grafikformat i panelmenuen, eller træk grafikformatet til knappen Nyt grafikformat.

  Det nye grafikformat vises nederst på listen i panelet Grafikformater.

Anvende et grafikformat

 1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at anvende et enkelt format på et objekt:

  • Vælg et format i menuen Formater i kontrolpanelet, panelet Grafikformater eller i et grafikformatbibliotek.

  • Træk grafikformatet til et objekt på tegnebrættet. (Du behøver ikke at markere objektet først).

 3. Hvis du vil flette et format med et objekts eksisterende formatattributter eller anvende flere formater på et objekt, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk formatet fra panelet Grafikformater til objektet.

  • Marker objektet, og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på formatet i panelet Grafikformater.

  Bemærk:

  Du kan bevare tekstfarven, når du anvender et grafikformat, ved at fravælge Tilsidesæt tegnfarve i menuen i panelet Grafikformater.

Bruge grafikformatbiblioteker

Grafikformatbiblioteker er samlinger af forudindstillede grafikformater. Når du åbner et grafikformatbibliotek, vises det i et nyt panel (ikke panelet Grafikformater). Du kan vælge, sortere eller fremvise elementerne i et grafikformatbibliotek på samme måde som i panelet Grafikformater. Du kan dog ikke føje elementer til, slette elementer fra eller redigere elementer i grafikformatbiblioteker.

Åbne et grafikformatbibliotek

 1. Vælg et bibliotek i undermenuen Vindue > Grafikformatbiblioteker eller undermenuen Åbn grafikformatbibliotek i menuen i panelet Grafikformater.

Bemærk:

Hvis et bibliotek skal åbnes automatisk, når du starter Illustrator, skal du vælge Permanent i bibliotekets panelmenu.

Oprette et grafikformatbibliotek

 1. Tilføj de ønskede grafikformater i panelet Grafikformater, og slet eventuelle grafikformater, du ikke vil bruge.

  Bemærk:

  Vælg Marker alle ubrugte i menuen i panelet Grafikformater for at vælge alle grafikformater, der ikke bruges i dokumentet.

 2. Vælg Gem grafikformatbibliotek i menuen i panelet Grafikformater.

  Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Men hvis du gemmer biblioteksfilen på standardplaceringen, vises biblioteksnavnet i undermenuen Brugerdefineret i menuen Grafikformatbiblioteker og Åbn grafikformatbibliotek.

Flytte grafikformater fra et bibliotek til panelet Grafikformater

 • Træk et eller flere grafikformater fra grafikformatbiblioteket til panelet Grafikformater.

 • Marker de grafikformater, du vil tilføje, og vælg Føj til grafikformater i bibliotekets panelmenu.

 • Anvend et grafikformat på et objekt i dokumentet. Grafikformatet føjes automatisk til panelet Grafikformater.

Arbejde med grafikformater

I panelet Grafikformater kan du omdøbe eller slette grafikformater, bryde kæden til et grafikformat og erstatte attributter for grafikformater.

Omdøbe et grafikformat

 1. Vælg Indstillinger for grafikformater i panelmenuen, omdøb filen, og klik derefter på OK.

Slette et grafikformat

 1. Vælg Slet grafikformat i panelmenuen, og klik på Ja, eller træk formatet til sletteikonet.

  Objekter, grupper eller lag, der anvendte grafikformatet, bevarer de samme attributter for udseende, men disse attributter er ikke længere knyttet til et grafikformat.

 1. Marker det objekt, den gruppe eller det lag, hvor grafikformatet er anvendt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Afbryd lænke til grafikformat i menuen i panelet Grafikformater, eller klik på knappen Afbryd lænke til grafikformat  i panelet.

  • Rediger de ønskede attributter for udseende i markeringen (f.eks. et fyld, en streg, gennemsigtighed eller en effekt).

   Objektet, gruppen eller laget bevarer de samme attributter for udseende og kan nu redigeres separat. Men attributterne er ikke længere knyttet til et grafikformat.

Erstatte attributter for grafikformater

 • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk det grafikformat, du vil bruge, til det grafikformat, du vil erstatte.

 • Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag), der indeholder de attributter, du vil bruge. Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk miniaturebilledet øverst i panelet Udseende til det grafikformat, du vil erstatte i panelet Grafikformater.

 • Marker det grafikformat, du vil erstatte. Marker derefter illustrationen (eller marker et element i panelet Lag) med de attributter, du vil bruge, og vælg Omdefiner grafikformat "navn på format" i menuen i panelet Udseende.

  Det erstattede grafikformat bevarer navnet, men får de nye attributter for udseende. Alle forekomster af grafikformatet i Illustrator-dokumentet opdateres, så de anvender de nye attributter.

Importere alle grafikformater fra et andet dokument

 1. Vælg Vindue > Grafikformatbiblioteker > Andet bibliotek, eller vælg Åbn grafikformatbibliotek > Andet bibliotek i menuen i panelet Grafikformater.

 2. Marker den fil, du vil importere grafikformater fra, og klik derefter på Åbn.

  Grafikformaterne vises i et panel med grafikformatbiblioteker (ikke panelet Grafikformater).