Ved hjælp af panelet Variabler i Illustrator kan du nemt oprette flere variationer af dine illustrationer ved at flette en datakildefil (CSV eller XML-fil) sammen med et Illustrator-dokument. Eksempelvis kan du bruge funktionen til sammenfletning af data til hurtigt og præcist at oprette hundredvis af skabelonvariationer til forskellige outputflader – i stedet for at ændre objekter manuelt i en skabelon. På samme måde kan du ændre navnene på deltagere på eventbadges eller variere billeder på tværs af webbannere og postkort uden at skulle udarbejde illustrationen forfra. Du skal blot oprette ét design, hvorefter du hurtigt kan producere variationer ved at importere navnene eller billederne fra en datakildefil.

variable-panel
Opret brugerdefinerede variationer af din designskabelon til forskellige projekter, f.eks. plakater til udskrivning, webbannere og eventbadges vha. panelet Variabler.

Forudsætninger

Alt, hvad du behøver til datafletning, er en datakildefil og et måldokument. 

 • Datakildefilen indeholder oplysninger, der varierer i hver gentagelse af måldokumentet, f.eks. navne og adresser på og billeder af modtagerne af et standardbrev. En datakildefil kan være en kommasepareret fil (.csv) eller en .xml-fil (Extensible Markup Language). 
 • Måldokumentet er et Illustrator-dokument, der indeholder den grundillustration, der skal bruges som skabelon. Dette dokument kan indeholde datafeltpladsholderen og de elementer, der forbliver ens i hver udgave af det flettede dokument.

Få adgang til datafletningsfunktionen

Datafletning er tilgængeligt via panelet Variabler i Illustrator (Vindue > Variabler). Typen af og navnet på hver variabel i dokumentet er angivet i panelet. Hvis variablen er bundet til et objekt, viser kolonnen Objekter navnet på det bundne objekt, som det vises i panelet Lag. Du kan sortere rækkerne ved at klikke på elementer på overskriftslinjen: efter variabelnavn, objektnavn eller efter variabeltype.

Panelet Variabler
Panelet Variabler

A. Datasæt B. Panelmenu C. Skift mellem datasæt D. Navn på bundet objekt E. Variabelnavn F. Variabeltype G. Låsning af variabler H. Gøre objektet dynamisk I. Gøre synligheden dynamisk J. Ophævelse af binding af variabler K. Oprettelse af variabler L. Sletning af variabler 

Hurtige trin til datafletning

 1. Opret et Illustrator-dokument, der skal bruges som skabelon.

 2. Konfigurer din kildedatafil i CSV- eller XML-format. Få flere oplysninger under Klargøre en datakildefil.

 3. Importer en datakildefil i Illustrator ved hjælp af panelet Variabler. Få flere oplysninger under Import af en datakildefil.

 4. Bind en variabel til et objekt i skabelonen. Få flere oplysninger under Binding af variabler til objekter.

 5. Åbn dokumentet med hvert datasæt, før du eksporterer alle filerne. Se Åbning af dokumentet med hvert datasæt for at få yderligere oplysninger.

 6. Eksporter en række filer fra dataene ved hjælp af panelet Handling i Illustrator. Få flere oplysninger under Eksport af filer ved hjælp af panelet Handling.

Klargøre en datakildefil

Datakildefiler skal gemmes i .csv- (kommasepareret) eller .xml-format (Extensible Markup Language).

Konfiguration af CSV-kildefilerne

I en kommasepareret (.csv) fil adskilles posterne af afsnitsskift, mens felter adskilles af kommaer eller tabulatorer. Datakildefilen kan også indeholde tekst eller stier, der ser billeder på en disk. Før du importerer en CSV-fil, skal du gøre følgende for at lade Illustrator identificere variabeltypen:

 1. Åbn dit regneark.

 2. Angiv datafeltnavnet i den første række i regnearket. Benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Indtast et snabel-a (@) i starten af datafeltnavnet for at indsætte tekst eller stier, der henviser til billedfiler. Tegnet @ er kun nødvendigt i første linje. Efterfølgende linjer skal indeholde billedstierne.
  • På samme måde skal du i starten af datafeltnavnet indtaste et "procent"-tegn (%) for diagrammer og et "hashtag"-tegn (#) for synlighed.

  Bemærk:

  • Datafeltnavnene i regnearket må ikke indeholde mellemrum. Du kan f.eks. angive datafeltet som Firmanavni stedet for Firma navn
  • På samme måde må stierne, der henviser til billede og graffiler, ikke indeholde mellemrum. Eksempelvis bør stien til en billedfil være C:\Billeder\JesperHansen i stedet for C:\Photos\Jesper Hansen.
  • Alle diagramfiler, der linkes til fra din datakildefil, skal gemmes som kommaseparerede (.csv) filer.
  • Hvis du får en fejlbesked, når du indtaster @'et i begyndelsen af feltet, skal du indtaste en apostrof (') inden @'et (f.eks. '@Billeder) for at validere funktionen. Nogle programmer, f.eks. Microsoft Excel, begrænser brugen af @'et i forbindelse med funktioner.

  (Windows) Eksempel på billed- og diagramreferencer i datakildefilen

  Navn Alder @Fotos %Diagrammer
  Oliver Elias Gustafson 36 C:\Fotos\OliverEliasGustafson.jpg C:\Photos\BillTucker.csv
  Ole Gormsen 53 C:\MyDocuments\dat.jpg C:\MyDocuments\dat.csv
  Signe Marie Jessen 26 C:\Photos\Ruiz.jpg C:\Photos\Ruiz.csv

  (macOS) Eksempel på billed- og diagramreferencer i datakildefilen

  Navn Alder @Fotos %Diagrammer
  Oliver Elias Gustafson 36 /Brugere/Billeder/OliverEliasGustafson.jpg
  /Users/photos/BillTucker.csv
  Ole Gormsen 53 /Users/family/photos/dat.jpg
  /Users/family/photos/dat.csv
  Signe Marie Jessen 26 /Users/alpha/photos/Ruiz.jpg /Users/alpha/photos/Ruiz.csv
 3. Indtast dine data i regnearket.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Gem regneark, der er oprettet ved hjælp af den seneste version af Microsoft Excel (version 2016), som følgende filformater:
   • CSV (kommaafgrænset) (*.csv)
   • CSV (MS-DOS) (*.csv)
  • Gem regneark, der er oprettet ved hjælp af Apple Numbers, i CSV-format med Unicode (UTF-8)-kodning.

  Bemærk:

  I øjeblikket understøtter Illustrator CSV-filer, der eksporteres i de ovennævnte formater. Andre CSV-filformater som f.eks. Macintosh Comma Separated (.csv) understøttes ikke til datafletning.

Klargøre en XML-fil

 1. Definer en variabel i dokumentet. Få flere oplysninger under Binding af variabler til objekter.

 2. Klik på knappen Hent datasæt () i panelet Variabler. Du kan også vælge Hent datasæt i menuen i panelet Variabler.

 3. Når du har oprettet det ønskede antal datasæt, skal du vælge Gem variabelbibliotek i menuen i panelet Variabler for at gemme datasættene som en XML-fil. Angiv filnavnet og placeringen, og klik på Gem.

  save-variable-as-xml-file
  Eksport af de variabler, du har oprettet i Illustrator, som en XML-fil
 4. Rediger nu XML-filen i et tekstredigeringsprogram, Notepad++ (Windows) eller TextWrangler (macOS) for at medtage dine datasæt i denne fil.

  example-XML-file
  Eksempel: redigering af en XML-fil ved hjælp af et hvilket som helst tekstredigeringsprogram

  A. Udskift billedets sti B. Erstat tekststrengen 
 5. Hvis du vil importere din XML-fil i Illustrator, skal du vælge Indlæs variabelbibliotek i menuen i panelet Variabler. Vælg XML-filen, og klik på Åbn.

  load-variable-to-data-set
  Import af variabler til Illustrator

Import af en datakildefil

Hvis du vil binde variabler til de ønskede data, skal du importere en datakilde i panelet Variabler. Du kan kun have én datakildefil valgt pr. dokument.

 1. Vælg Vindue > Variabler.

 2. Klik på Importer i panelet Variabler.

  import-data-set_1
  Import af en datakildefil ved hjælp af panelet Variabler
 3. Vælg en datakildefil i CSV- eller XML-format i dialogboksen Indlæs variabelbibliotek, og klik på Åbn.

  select-a-data-source-file_1
  Valg af en CSV- eller XML-datakildefil
 4. (Valgfrit) Du kan redigere, omdøbe eller slette datasættet senere ved først at vælge det i rullemenuen Datasæt og redigere indstillingerne.

  • Hvis du vil skifte mellem datasæt, skal du vælge et datasæt på listen Datasæt i panelet Variabler. Du kan også klikke på knappen Forrige datasæt () eller knappen Næste datasæt ().
  • Hvis du vil anvende dataene på tegnebrættet på det aktuelle datasæt, skal du vælge Opdater datasæt i menuen i panelet Variabler.
  • Hvis du vil omdøbe et datasæt, skal du redigere teksten direkte i tekstfeltet Datasæt. Du kan også dobbeltklikke på ordene Datasæt (til venstre for tekstfeltetDatasæt), indtaste et nyt navn og klikke på OK.
  • Hvis du vil slette et datasæt, skal du klikke på ikonet Slet. Du kan også vælge Slet Datasæt i menuen i panelet Variabler.

Binding af variabler til objekter

Brug variabler til at definere, hvilke elementer i en skabelon der skal ændres. Du kan definere fire typer variabler: Synlighed, Tekststreng, Sammenkædet fil og Diagramdata. En variabels type angiver, hvilke objektattributter der kan ændres (dynamisk). Typen af og navnet på hver variabel i dokumentet er angivet i panelet. Hvis variablen er bundet til et objekt, viser kolonnen Objekter navnet på det bundne objekt, som det vises i panelet Lag.

Variabeltype Ikon til angivelse af en variabels type
Definition
Synlighedsvariabler Vis eller skjul illustration.
Tekststrengvariabler Erstat en tekststreng.
Sammenkædet fil-variabler Erstat objektet på tegnebrættet med et objekt fra en anden fil.
Diagramdatavariabler Erstat værdierne i et diagram.
Variabel uden type (ikke bundet) Ikke bundet til et objekt.

Hvis du vil definere variabler i Illustrator, skal du gøre følgende:

 1. Marker et objekt.

 2. Vælg den Variabel, du vil binde det til, i panelet Variabler (Vindue > Variabler).

 3.  Hvis du vil binde objektet til en variabel, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Gør objektet dynamisk ().
  • Vælg Gør objektet dynamisk i panelmenuen.

Hvis du vil oprette en variabel uden at binde den til et objekt, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Ny variabel () i panelet Variabler, eller vælg Ny variabel i panelmenuen.

 2. Hvis du efterfølgende vil binde et objekt til variablen, skal du markere objektet og variablen og klikke på knappen Gør synligheden dynamisk () eller knappen Gør objektet dynamisk (). Du kan også vælge en af disse indstillinger i panelmenuen.

Arbejde med variabler

Du kan redigere en variabels navn eller type, ophæve en variabels binding og låse en variabel med panelet Variabler.

Når en variabels binding ophæves, brydes kæden mellem variablen og dens objekt. Når du har låst variabler, kan du ikke oprette variabler, slette variabler og redigere variabelindstillinger. Men du kan binde objekter og ophæve bindinger af objekter til låste variabler.

Ændre en variabels navn og type

 1. Dobbeltklik på variablen i panelet Variabler. Du kan også markere variablen i panelet Variabler og vælge Indstillinger for variabler i menuen i panelet Variabler.

Ophævelse af en variabels binding

 1. Klik på knappen Adskil variabel () i panelet Variabler, eller vælg Adskil variabel i menuen i panelet Variabler.

Låsning eller oplåsning af alle variabler i et dokument

 1. Klik på knappen Lås variabler eller Lås variabler op  eller  i panelet Variabler.

Sletning af variabler

Hvis du sletter en variabel, fjernes den fra panelet Variabler. Hvis du sletter en variabel, som er bundet til et objekt, bliver objektet statisk (medmindre objektet også er bundet til en anden variabeltype).

 1. Marker den variabel, du vil slette.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Slet variabel () i panelet Variabler, eller vælg Slet variabel i menuen i panelet Variabler.

  • Hvis du vil slette variablen uden at bekræfte det, skal du trække den til knappen Slet variabel ().

Redigering af dynamiske objekter

Du kan ændre de data, der er knyttet til en variabel, ved at redigere det objekt, som den er bundet til. Hvis du f.eks. arbejder med en synlighedsvariabel, kan du ændre objektets synlighedstilstand i panelet Lag. Redigering af dynamiske objektergør det mulig atoprette flere datasæt, der kan bruges i skabelonen.

 1. Marker et dynamisk objekt på tegnebrættet, eller benyt en af følgende fremgangsmåder for at markere et dynamisk objekt automatisk:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på en variabel i panelet Variabler.

  • Marker en variabel i panelet Variabler, og vælg Marker bundet objekt i menuen i panelet Variabler.

  • Hvis du vil markere alle dynamiske objekter, skal du vælge Marker alle bundne objekter i menuen i panelet Variabler.

 2. Rediger de data, der er knyttet til objektet, på følgende måde:

  • Hvis det drejer sig om tekst, skal du redigere tekststrengen på tegnebrættet.

  • Hvis det drejer sig om sammenkædede filer, skal du erstatte billedet ved hjælp af panelet Kæder eller kommandoen Filer > Placer.

  • Hvis det drejer sig om diagrammer, skal du redigere dataene i dialogboksen Diagramdata.

  • I forbindelse med alle objekter med dynamisk synlighed skal du ændre objektets synlighedstilstand i panelet Lag.

Identifikation af dynamiske objekter ved hjælp af XML-id'er

Panelet Variabler viser navnene på dynamiske objekter, som de vises i panelet Lag. Hvis du gemmer skabelonen i SVG-format til brug sammen med andre Adobe-produkter, skal disse objektnavne overholde XML-navngivningskonventioner. XML-navne skal f.eks. starte med et bogstav, en understregning eller et kolon og må ikke indeholde mellemrum.

Illustrator tildeler automatisk et gyldigt XML-id til hvert dynamisk objekt, du opretter. Hvis du vil vise, redigere og eksportere objektnavne vha. XML-id'er, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Enheder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Enheder og skærmydelse (Mac OS) og vælge XML-id.

Åbning af dokumentet med hvert datasæt

Du kan få vist, hvordan den endelige grafik kommer til at se ud, inden du eksporterer alle filerne. Brug piletasterne ud for Datasæt i panelet Variabler til at navigere og få vist det ønskede datasæt i dokumentet.

Eksport af filer ved hjælp af panelet Handling

Når du har defineret variabler og et eller flere datasæt, kan du batch-fremstille output af illustrationer ved hjælp af værdier i datasæt. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Registrer en handling ved hjælp af panelet Handling (Vindue > Handling) for at gemme dokumentet i det ønskede format. Få flere oplysninger under Automatisering med handlinger.

 2. Vælg Batch fra menuen i panelet Handling, og vælg den handling, du har oprettet i det foregående trin.

 3. For Kilde skal du vælge Datasæt for at afspille handlingen på hvert datasæt i den aktuelle fil.

 4. For Destination skal du angive, hvad der skal ske med de behandlede filer. Du kan lade filerne være åbne uden at gemme ændringerne (Ingen), gemme og lukke filerne på den aktuelle placering (Gem og luk) eller gemme filerne på en anden placering (Mappe).

  Afhængigt af den valgte destinationsindstilling kan du angive yderligere indstillinger for lagring af filerne. Få flere oplysninger under Afspilning af en handling på en række filer.

 5. Klik på OK.

Gemme en skabelon til datafletning

Når du definerer variabler i et Illustrator-dokument, opretter du en skabelon til datafletning. Du kan gemme skabelonen i SVG-format, så den kan bruges i andre Adobe-produkter som f.eks. Adobe® Graphics Server. En udvikler, der arbejder med Adobe Graphics Server, kan f.eks. binde variablerne i SVG-filen direkte til en database eller en anden datakilde.

 1. Vælg Filer > Gem som, angiv et filnavn, vælg SVG som filformat, og klik på Gem.

 2. Klik på Flere indstillinger, og vælg Medtag Adobe Graphics Server-data. Denne indstilling indeholder alle oplysninger, der er nødvendige til variabelerstatning i SVG-filen.

 3. Klik på OK.

Har du problemer med at importere din CSV-fil?

Hvis der vises fejlen: Det indgående variabelbibliotek er ugyldigt, når du uploader en CSV-datakildefil, skal du kontrollere følgende:

 • Din CSV-fil er ikke tom.
 • De regneark, du har oprettet ved hjælp af den seneste version af Microsoft Excel, gemmes som CSV (kommaafgrænset) (* .csv) eller CSV (MS-DOS) (*.csv)og dem, der oprettes ved hjælp af Apple Numbers, gemmes som CSV-format med Unicode (UTF-8)-kodning. Datakildefiler, der gemmes i andre filformater, f.eks. Macintosh Comma Separated (*.csv), understøttes ikke til datafletning.
 • Alle kolonner har et datafeltnavn. Eksempelvis viser Illustrator fejlmeddelelsen, når en kolonne i datakildefilen indeholder data, men ikke har et datafeltnavn.
 • Datakildefilen har ikke en tom kolonne mellem alle fyldte kolonner. Eksempelvis viser Illustrator fejlmeddelelsen, når en kolonne B og D i datakildefilen indeholder data, men kolonne C er tom.
Example-errors-while-importing-CSV-files
Eksempel: Fejl under opsætning af en CSV-kildefil til datafletning

A. Datafeltnavn mangler for en kolonne B. Der er en tom kolonne mellem fyldte kolonner 
 • Datafeltnavnene i regnearket indeholder ikke mellemrum.
 • Stierne, der henviser til billede og diagramfiler i kildefilen, indeholder ikke mellemrum.
 • De diagramfiler, der linkes til fra din datakildefil, gemmes som kommaseparerede (.csv) filer.