Med tastaturgenveje bliver du mere produktiv i Illustrator. Du kan benytte de standardgenveje, der findes i Illustrator, eller tilføje og tilpasse genveje efter behov.

Du kan se en liste over alle tastaturgenveje i Illustrator og redigere eller oprette genveje. Dialogboksen Tastaturgenveje fungerer som en genvejseditor. Den indeholder alle kommandoer, som understøtter genveje, hvoraf nogle ikke findes i sættet af standardgenveje.

Du kan definere dine egne genvejssæt, ændre genveje i et sæt enkeltvis og skifte mellem genvejssæt. Du kan f.eks. oprette separate sæt til forskellige arbejdsrum, som vælges i menuen Vindue > Arbejdsrum.

Hvis du tidligere har gemt et andet sæt tastaturgenveje end standard, gemmes tastaturgenvejene i en .kys-fil i Illustrators mappe med indstillinger. Du kan kopiere denne fil til den samme placering (i Ai-mappen med indstillinger) på den nye computer. Derefter kan du vælge dette sæt i dialogboksen Tastaturgenveje i Illustrator.

Du kan bruge den samme .kys-fil på tværs af platforme, blot de ændrede genveje er gyldige platformene.

Brugerdefinerede tastaturgenveje i Illustrator gemmes som standard på følgende placeringer:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Bemærk:

Ud over at bruge tastaturgenveje kan du få adgang til mange kommandoer ved hjælp af kontekstafhængige menuer. Kontekstafhængige menuer indeholder kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj, den aktive markering eller det aktive panel. Hvis du vil have vist en kontekstafhængig menu, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) i dokumentvinduet eller i panelet.

Definere nye tastaturgenveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Vælg et sæt genveje i menuen Sæt øverst i dialogboksen Tastaturgenveje.
 3. Vælg en genvejstype i menuen over genvejsvisningen.

  Menukommandoer

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til elementer på menulinjen og i panelmenuerne.

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til elementer på menulinjen
  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til elementer på menulinjen

  Værktøjer

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til værktøjer i værktøjskassen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på OK for at aktivere genvejssættet.

  • Hvis du vil ændre en genvej, skal du klikke på genvejskolonnen på rullelisten og skrive en ny genvej. Hvis du angiver en genvej, som i forvejen er tilknyttet en anden kommando eller et andet værktøj, vises der en meddelelse nederst i dialogboksen. Klik på Fortryd for at annullere ændringen, eller klik på Gå til for at gå til en anden kommando eller et andet værktøj og knytte en ny genvej til kommandoen eller værktøjet. Skriv i kolonnen Symbol det symbol, der skal vises i menuen eller værktøjstippet til kommandoen eller værktøjet. Du kan bruge alle de tegn, der er tilladt i kolonnen Genvej.

   Bemærk! I macOS kan du ikke tildele Kommando + Alternativ + 8 som en menugenvej.

  • Du gemmer ændringer af det gældende genvejssæt ved at klikke på OK. (Du kan ikke gemme ændringer af sættet Illustrator-standarder).

  • Du gemmer et nyt sæt genveje ved at klikke på Gem. Skriv et navn til det nye sæt, og klik på OK. Det nye sæt vises i pop op-menuen med det nye navn.

  • Hvis du vil eksportere det viste sæt genveje til en tekstfil, skal du klikke på Eksporter tekst. Skriv et filnavn til den tastkombination, du gemmer, og klik på Gem i dialogboksen Gem tastkombinationsfilen som. Du kan bruge denne tekstfil til at udskrive en kopi af tastaturgenvejene.

Eksempel: Oprettelse af en brugerdefineret tastaturgenvej til Beskær billede

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Vælg Menukommandoer.

 3. Klik på Objekt > Beskær billede.

  keyboard-shortcut-for-image-crop_5
 4. Skriv en ny genvej.

  Hvis tastaturgenvejen allerede er tildelt en anden kommando eller et andet værktøj i sættet, vises en meddelelse. Du kan omfordele en genvej ved at klikke på OK og Gå til konflikt for at tildele en ny genvej til en anden kommando eller et andet værktøj.

 5. Indtast et navn på det gemte tastesæt.

 6. Klik på OK.

Fjernelse af genveje fra en kommando eller et værktøj

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Marker den kommando eller det værktøj, hvis genvej du vil slette, i dialogboksen Tastaturgenveje.

 3. Klik på Ryd.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

Sletning af et sæt genveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Marker det genvejssæt, du vil slette, i rullemenuen Sæt.

 3. Klik på ikonet Slet (), og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.