Markering af tekst til transformeringer

Du kan rotere, spejle, skalere og vride tekst på samme måde som andre objekter. Den måde, du markerer teksten på, påvirker imidlertid resultatet af transformeringen:

  • Hvis du vil transformere teksten sammen med dens afgrænsningskurve, skal du markere tekstobjektet og bruge rotationsværktøjet til at rotere objektet og teksten.

  • Hvis du blot vil transformere afgrænsningskurven, men ikke teksten i den, skal du markere tekstobjektet og trække med markeringsværktøjet.

Roteret tekstkurve (venstre) sammenlignet med roteret tekst og kurve (højre)
Roteret tekstkurve (venstre) sammenlignet med roteret tekst og kurve (højre)

Justering af skalering af tekst

Du kan angive forholdet mellem tekstens højde og bredde i forhold til tegnenes oprindelige bredde og højde. Tegn, der ikke er skaleret, har en værdi på 100 %. Nogle skriftfamilier har en ægte udvidet skrift, som er designet med en større vandret spredning end den ordinære skrift. Skalering forvrider teksten, så det er generelt at foretrække at bruge en skrift, der er designet som komprimeret eller udvidet, hvis man har en sådan.

  1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skaleringen på ny tekst, du opretter.
  2. I tegnpanelet skal du vælge indstillingen Lodret skalering  eller indstillingen Vandret skalering .

Rotation af tekst

  • Hvis du vil rotere tegnene i et tekstobjekt med et bestemt antal grader, skal du markere de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes rotationen på ny tekst, du opretter. Vælg indstillingen Tegnrotation i panelet Tegn.
  • Hvis du vil ændre vandret tekst til lodret tekst og omvendt, skal du markere tekstobjektet og vælge Tekst > Tekstretning > Vandret eller Tekst > Tekstretning > Lodret.
  • Hvis du vil rotere et helt tekstobjekt (både tegnene og tekstens afgrænsningsramme), skal du markere tekstobjektet og bruge afgrænsningsrammen, værktøjet Fri transformering, rotationsværktøjet, rotationskommandoen eller panelet Transformer til at udføre rotationen.
  • Hvis du vil rotere flere tegn i lodret asiatisk tekst, skal du bruge indstillingen Tate-chu-yoko til at rotere flere tegn.