Skalering af objekter

Når et objekt skaleres, forstørres eller formindskes det vandret (langs x-aksen), lodret (langs y-aksen) eller begge. Objekter skaleres i forhold til et referencepunkt, som varierer alt efter den valgte skaleringsmetode. Du kan ændre standardreferencepunktet til de fleste skaleringsmetoder, og du kan også låse et objekts proportioner.

Bemærk:

Når du skalerer et objekt, bevares objektets oprindelige størrelse ikke i hukommelsen. Derfor kan du ikke vende tilbage til objektets oprindelige størrelse. Men du kan se objektets opløsning i panelet Dokumentinfo og beslutte, hvilken skala du vil bruge til at ændre objektets størrelse med, og samtidigt bevare objektets opløsning.

Som standard skaleres streger og effekter ikke sammen med objekter. Hvis du vil skalere streger og effekter, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og vælge Skaler streger og effekter. Du kan vælge, om streger og effekter skal skaleres fra gang til gang, ved at bruge panelet Transformer eller skaleringskommandoen til at skalere objekter.

Skalering af objekter
Indstillingen Skaler streger og effekter skalerer objektet, skyggeeffekten og stregen (venstre). Kun objektet skaleres, når denne indstilling er slået fra (højre).

Skalering af objekter med skaleringsværktøjet

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Vælg skaleringsværktøjet .
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan skalere i forhold til objektets centerpunkt ved at trække hvor som helst i dokumentvinduet, indtil objektet har den ønskede størrelse.

  • Du kan skalere i forhold til et andet referencepunkt  ved at klikke på det sted, hvor referencepunktet skal være i dokumentvinduet, flytte markøren væk fra referencepunktet og derefter trække, indtil objektet har den ønskede størrelse.

  • Du kan bevare objektets proportioner, mens det skaleres, ved at holde Skift nede, mens du trækker diagonalt.

   Tip: Begynd med at trække i en vinkel på 45° vandret eller lodret, mens du bruger skaleringsværktøjet sammen med tasten Skift.

  • Du kan skalere objektet langs en enkelt akse ved at holde Skift nede, mens du trækker lodret eller vandret.

  Bemærk:

  Træk længere væk fra referencepunktet for at opnå en finere justering af skaleringen.

Skalering af objekter med afgrænsningsområdet

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Vælg markeringsværktøjet eller værktøjet Fri transformering .
 3. Træk i et af afgrænsningsområdets håndtag, indtil objektet har den ønskede størrelse.

  Objekter skaleres i forhold til det modstående håndtag i afgrænsningsområdet.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at styre skaleringen:
  • Du kan bevare objektets proportioner ved at holde Skift nede, mens du trækker.

  • Du kan skalere i forhold til objektets midtpunkt ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

Skalering af objekter til en bestemt bredde og højde

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Angiv en ny værdi i tekstboksen Bredde (B) eller Højde (H) eller i dem begge i panelet Transformer.

  Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder, før du angiver en værdi, for at styre skaleringen:

  • Hvis du vil bevare objektets proportioner, skal du klikke på knappen til låsning af proportioner .

  • Hvis du vil ændre referencepunktet for skaleringen, skal du klikke på en hvid firkant på knappen Placering af referencepunkt .

  • Du kan skalere optegnede kurver og eventuelle størrelsesrelaterede effekter sammen med objektet ved at vælge Skaler streger og effekter i panelmenuen.

Bemærk:

Du kan også bevare proportioner ved at indtaste en værdi i boksen B eller H og derefter trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trykker på Enter.

Skalering af objekter med en bestemt procent

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan skalere fra midtpunktet ved at vælge Objekt > Transformer > Skaler eller ved at dobbeltklikke på skaleringsværktøjet .

  • Du kan skalere i forhold til et andet referencepunkt ved at vælge skaleringsværktøjet og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke der, hvor referencepunktet skal være i dokumentvinduet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Skaler:
  • Du kan bevare objektets proportioner, mens det skaleres, ved at vælge Jævnt og angive en procentdel i tekstboksen Skaler.

  • Du kan skalere højden og bredden særskilt ved at vælge Ujævnt og angive en procentdel i tekstboksene Vandret og Lodret.

   Skaleringsfaktorerne er angivet i forhold til referencepunktet og kan være negative eller positive.

 4. Du kan skalere optegnede kurver og eventuelle størrelsesrelaterede effekter sammen med objektet ved at vælge Skaler streger og effekter.
 5. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at skalere mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil skalere mønsteret, men ikke objekterne.
 6. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af objekterne.

Skalering af flere objekter

 1. Marker objekterne.
 2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.

  Bemærk:

  Du kan ikke angive en specifik bredde til skalering af flere objekter. I Illustrator kan du kun skalere objekter i procentmålinger.

 3. Angiv procentsatser for vandret og lodret skalering i skaleringsafsnittet i dialogboksen.
 4. Hvis du vil ændre referencepunktet, skal du klikke på en hvid firkant på knappen Placering af referencepunkt .
 5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af hvert objekt.

Forskydning af objekter

Når du forskyder et objekt, skrånes eller skråtstilles objektet langs den vandrette eller lodrette akse eller en angiven vinkel i forhold til en angiven akse. Objekter forskydes i forhold til et referencepunkt, der varierer afhængigt af den valgte forskydningsmetode, og som kan ændres for de fleste forskydningsmetoder. Du kan låse én dimension af et objekt, mens du forskyder det, og du kan forskyde et eller flere objekter samtidigt.

Bemærk:

Forskydning er praktisk ved oprettelse af skyggeeffekter.

Forskydning af objekter
Forskydning i forhold til centrum (venstre) sammenlignet med forskydning i forhold til et brugerdefineret referencepunkt (højre)

Forskydning af objekter med værktøjet Forskyd

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Vælg værktøjet Forskyd .
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan forskyde i forhold til objektets centrum ved at trække hvor som helst i dokumentvinduet.

  • Du kan forskyde i forhold til et andet referencepunkt  ved at klikke et vilkårligt sted i dokumentvinduet for at flytte referencepunktet, flytte markøren væk fra referencepunktet og derefter trække, indtil objektet har den ønskede skråning.

  • Hvis du vil forskyde langs objektets lodrette akse, skal du trække op eller ned til et vilkårligt sted i dokumentvinduet. Hvis du vil låse objektet til den oprindelige bredde, skal du holde Skift nede.

  • Hvis du vil forskyde langs objektets vandrette akse, skal du trække til venstre eller højre til et vilkårligt sted i dokumentvinduet. Hvis du vil låse objektet til den oprindelige højde, skal du holde Skift nede.

Forskydning af objekter med kommandoen Forskyd

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan forskyde fra midtpunktet ved at vælge Objekt > Transformer > Forskyd eller ved at dobbeltklikke på forskydningsværktøjet .

  • Du kan forskyde objektet fra et andet referencepunkt ved at vælge værktøjet Forskyd og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på det sted, hvor referencepunktet skal være i dokumentvinduet.

 3. Angiv en forskydningsvinkel fra ‑359 til 359 i dialogboksen Forskyd. Forskydningsvinklen er den skråning, der anvendes med uret på objektet, og er i forhold til en linje, der er vinkelret på forskydningsaksen.
 4. Marker den akse, objektet skal forskydes langs med.

  Hvis du har valgt en vinklet akse, skal du angive en værdi mellem -359 og 359 i forhold til den vandrette akse.

 5. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at flytte mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil flytte mønsteret, men ikke objekterne.
 6. Klik på OK, eller klik på Kopier for at forskyde en kopi af objekterne.

Forskydning af objekter med værktøjet Fri transformering

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Vælg værktøjet Fri transformering .
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan forskyde langs objektets lodrette akse ved at begynde at trække afgrænsningsområdets håndtag i midten til venstre eller højre og derefter holde Ctrl+Alt (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker op eller ned. Du kan også holde Skift nede for at fastlåse objektet til den oprindelige bredde.

  • Du kan forskyde langs objektets vandrette akse ved at begynde at trække afgrænsningsområdets håndtag øverst i midten eller nederst i midten og derefter holde Ctrl+Alt (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker til højre eller venstre. Du kan også holde Skift nede for at fastlåse objektet til den oprindelige højde.

Forskydning af objekter med panelet Transformer

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Angiv en værdi i tekstboksen Forskyd i panelet Transformer.

  Du kan ændre referencepunktet ved at klikke på en hvid firkant på knappen Placering af referencepunkt , før du angiver værdien.

  Bemærk:

  Du kan også åbne panelet Transformer ved at klikke på X, Y, B eller H i kontrolpanelet.

Forvrængning af objekter

Du kan forvrænge objekter med værktøjet Fri transformering eller et blødgøringsværktøj. Brug værktøjet Fri transformering, når du vil forvrænge frit. Brug et blødgøringsværktøj, hvis du udnytte de specifikke forudindstillede forvrængninger som f.eks. hvirvler og rynker.

Forvrængning af objekter med værktøjet Fri transformering

 1. Marker ét eller flere objekter.
 2. Vælg værktøjet Fri transformering .
 3. Begynd at trække i et hjørnehåndtag på afgrænsningsområdet (ikke et sidehåndtag), og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, indtil markeringen har det ønskede forvrængningsniveau.

  • Hold Skift+Alt+Ctrl (Windows) eller Skift+Alternativ+Kommando (Mac OS) nede for at forvrænge i perspektiv.

    

  Forvrængning i perspektiv
  Forvrængning i perspektiv

Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj

Du kan ikke bruge blødgøringsværktøjer til sammenkædede filer eller objekter, som indeholder tekst, diagrammer eller symboler.

Hvis du vil finde blødgøringsværktøjer i panelet Værktøjer, skal du se Oversigt over panelet Værktøjer og Galleri med omformningsværktøjer.

 1. Vælg et blødgøringsværktøj, og klik på eller træk hen over de objekter, du vil forvrænge.
 2. (Valgfrit) Du kan isolere forvrængningen til bestemte objekter ved at markere objekterne, inden værktøjet bruges.
 3. (Valgfrit) Du kan ændre størrelsen på værktøjsmarkøren og angive andre værktøjsindstillinger ved at dobbeltklikke på blødgøringsværktøjet og angive en eller flere af følgende indstillinger:

  Bredde og Højde

  Styrer værktøjsmarkørens størrelse.

  Vinkel

  Styrer værktøjsmarkørens retning.

  Intensitet

  Angiver ændringshastigheden for forvrængningen. Højere værdier betyder hurtigere ændringer.

  Brug trykpen

  Bruger inputtet fra en tegneplade eller pen i stedet for intensitetsværdien. Hvis du ikke har tilsluttet en trykpen, er indstillingen nedtonet.

  Kompleksitet (værktøjerne Tungekant, Krystallisering og Rynke)

  Angiver, hvor tæt en bestemt pensels resultat er placeret på objektets kontur. Dette er tæt forbundet med værdien Detalje.

  Detalje

  Angiver afstanden mellem punkter, der er indsat på objektets kontur (højere værdier placerer punkterne tættere på hinanden).

  Forenkling (værktøjerne Fordrejning, Drejning, Punktering og Oppustning)

  Angiver, hvor meget du vil reducere de overflødige punkter, som ikke påvirker formens generelle udseende målbart.

  Drejningshastighed (kun værktøjet Drejning)

  Angiver den hastighed, drejningen anvendes med. Angiv en værdi mellem -180° og 180°. Negative værdier drejer objektet med uret, mens positive værdier drejer mod uret. Objektet drejer hurtigere med værdier, der er tættere på enten -180° eller 180°. Du kan dreje langsomt ved at angive en hastighed tæt på 0°.

  Vandret og Lodret (kun værktøjet Rynke)

  Angiver, hvor langt kontrolpunkterne er placeret fra hinanden.

  Pensel påvirker ankerpunkter, Pensel påvirker indre tangenthåndtag eller Pensel påvirker ydre tangenthåndtag (værktøjerne Tungekant, Krystallisering og Rynke)

  Gør det muligt at foretage ændringer af disse egenskaber med værktøjspenslen.

Forvrænge objekter med værktøjet Fordrej som marionetdukke

Ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke kan du vride og forvrænge dele af illustrationen, således at omdannelserne vises naturligt. Du kan tilføje, flytte og rotere punkter, så du problemfrit kan omdanne illustrationen til forskellige variationer ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke i Illustrator.

puppet_warp_02
Vælg værktøjet Fordrej som marionetdukke i panelet Værktøjer, og tilføj punkter i illustrationen.
puppet_warp_03
Flyt eller roter det valgte punkt for at omdanne illustrationen.

I emnet Fordrej som marionetdukke kan du lære at forvrænge en illustration ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke.