Billedvektor lader dig konvertere rasterbilleder (JPEG, PNG, PSD osv.) til vektorillustration. Hvis du vil bruge denne funktion, kan du let basere en ny tegning på en eksisterende illustration ved at vektorisere den. Du kan for eksempel konvertere billedet af en blyantskitse, du har tegnet på papir, til vektorillustrationer ved hjælp af billedvektor. Du kan vælge mellem et sæt forudindstillinger til vektorisering for hurtigt at få det ønskede resultat.

Example_Image-Trace-1
Før og efter vektorisering af et rasterbillede ved hjælp af forudindstillinger til vektorisering

A. Originalbillede B. Vektoriseringsresultater ved hjælp af forskellige forudindstillinger 

Billedvektorisering

 1. Åbn eller placer et rasterbillede i dit Illustrator-dokument.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, når billedet er valgt:

  • Vælg Objekt > Billedvektor > Gør for at vektorisere med standardparametre. Illustrator konverterer billedet til sort og hvidt vektoriseringsresultat som standard.
  • Klik på knappen Billedvektor i kontrolpanelet eller panelet Egenskaber, eller vælg en forudindstilling fra knappen Forudindstillinger for vektorisering ().
  • Vælg Vindue > Billedvektor , eller skift til arbejdsrummet Vektorisering for at åbne panelet Billedvektor, og gør en af de følgende ting:

  Bemærk:

  • Aktivér Foruindstilling i panelet Billedvektor for at se resultaterne af ændringerne.
  • Opløsningen af ​​dit placerede billede bestemmer vektoriseringens hastighed.

 3. (Valgfrit) Juster resultaterne af vektoriseringen i panelet Billedvektor (Vindue > Billedvektor).

 4. Hvis du vil konvertere vektoriseringsobjektet til kurver og redigere vektorillustrationen manuelt, skal du vælge Objekt > Billedvektor > Udvid.

Du kan se en video om vektorisering i Image Trace in Illustrator CS6 and later releases.

Angiv vektoriseringsindstillinger

Når billedet er valgt, kan du se, at indstillingerne i Image Trace-panelet bliver tilgængelige. Øverst på panelet er de grundlæggende indstillinger. Du kan eksponere yderligere indstillinger ved at dreje på trekanten ud for etiketten Avanceret.

Grundlæggende funktionsknapper

.
Angiv de grundlæggende indstillinger i panelet Billedvektor for at få det ønskede vektoriseringsresultat.

Forudindstilling

Angiver en forudindstilling for vektorisering. De ikoner, der er placeret øverst i ​​panelet, er genveje, som er navngivet efter populære arbejdsforløb. Hvis du vælger en af ​​disse forudindstillinger, angives alle de variabler, der er nødvendige for at producere det relaterede vektoriseringsresultat.

default-presets
Eksempler på at spore forudindstillinger, som er tilgængelige i panelet Billedvektor
Ikon Forudindstillingens navn Definition
Automatisk farve Opretter et plakatbillede ud fra et foto eller en illustration
Kompleks farve Opretter fotorealistiske illustrationer uden tab af præcision
Simpel farve Opretter forenklede fotorealistiske illustrationer
Gråtoner Vektoriserer illustrationen til gråtoner
Sort og hvid Forenkler billedet til sort-hvid-illustrationer
Kontur Forenkler billedet til sorte konturer

Der er yderligere forudindstillinger i den øverste rullemenu.

drop-down-presets_color
Der er eksempler på forudindstillinger til vektorisering i rullelisten Forudindstilling.

A. 3 farver B. 6 farver C. Foto i høj kvalitet 

Klik på menuikonet () for at gemme de aktuelle indstillinger som en ny forudindstilling eller slette eller omdøbe eksisterende forudindstillinger. Se flere oplysninger under Gem en forudindstilling for vektorisering.

Vis

Angiver visningen af det vektoriserede objekt. Et vektoriseringsobjekt består af to komponenter: det originale kildebillede og vektoriseringsresultatet (det er vektorillustrationen). Du kan vælge at få vist vektoriseringsresultatet, kildebilledet, konturer og andre indstillinger. Du kan klikke på øjeikonet for at maskere den valgte visning på kildebilledet.

view
Vælg en visning af det vektoriserede objekt

A. Vektoriseringsresultat B. Vektoriseringsresultat med konturer C. Konturer D. Konturer med kildebillede E. Kildebillede 

Tilstand

Angiver en farvetilstand til vektoriseringsresultatet. De tilgængelige indstillinger definerer grundlæggende farve- versus gråtonetilstand til dine vektoriserede illustrationer.

De følgende farveindstillinger vises på grundlag af indstillingerne i funktionen Tilstand:

Angiver det antal farver, der skal bruges i et vektoriseringsresultat i farver. Hvis du har valgt Dokumentbiblioteket som palet, kan du vælge en farveprøve. (Denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve).

Mode_color
Juster antallet af farver i vektoriseringsresultatet, når tilstanden er indstillet til Farve.

Angiver det antal gråtoner, der skal bruges i et vektoriseringsresultat med gråtoner. (Denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Gråtone).

Mode_grey
Juster antallet af gråtoner i vektoriseringsresultatet, når tilstanden er indstillet til Gråtone.

Angiver en værdi til at generere et sort/hvidt vektoriseringsresultat fra det oprindelige billede. Alle pixel, der er lysere end tærskelværdien, konverteres til hvid. Alle pixel, der er mørkere end tærskelværdien, konverteres til sort. (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er indstillet til Sort/hvid).

Mode_blacknwhite
Juster værdien for tærsklen for at konvertere pixels til sort eller hvid i vektoriseringsresultatet, når tilstanden er indstillet til Sort/hvid.

Palet

angiver en palet til at generere et vektoriseringsresultat i farve eller gråtoner fra det oprindelige billede (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner).

Du kan vælge en af de følgende indstillinger:

Skifter automatisk mellem den begrænsede palette og fuld tone til sporing, afhængigt af inputbilledet. Når du vælger Automatisk til din palette, kan du justere på skydeknappen til farver for at ændre vektorens enkelhed og nøjagtighed i vektoriseringen. Værdien 0 betyder forenklet på bekostning af nøjagtighed, og værdien 100 betyder præcis eller fotorealistisk på bekostning af enkelhed.

Palette_automatic
Eksempel: Vektoriseringsresultat, når du vælger Automatisk

Bruger et lille sæt farver til vektoriseringspaletten. Du kan bruge skydeknappen til farve til at reducere de valgte farver yderligere.

Limited
Eksempel: Vektoriseringsresultat, når du vælger Begrænset

Bruger hele sættet med farver til vektoriseringspaletten. Denne indstilling er den bedste til at vektorisere fotos og skaber fotorealistiske illustrationer.

Palette_full-tone
Example: Tracing result when you choose Full Tone

P_Document-lib_colors
Example: Tracing result when you choose Document Library

P_Swatch-lib_add
Add color libraries to the Swatches panel from the Swatch Libraries menu.
P_Swatch-library
Choose any color library you’ve loaded via the Swatches panel for your tracing palette.

P_Document-lib_add-color-theme
Add color libraries to the Swatches panel from the Adobe Color Themes panel.
P_Swatch-lib_colors
Choose any color library you’ve loaded via the Adobe Color Themes panel for your tracing palette.

Advanced controls

Image-Trace-advanced-controls
Fine-tune your tracing result using advanced options in the Image Trace options.

Kurver

Kontrollerer afstanden mellem den vektoriserede form og den oprindelige pixelform. Lavere værdier giver større kurvetilpasning, højere værdier giver mindre kurvetilpasning.

Hjørner

En høj værdi giver flere hjørner.

Støj

Angiver et areal i pixel, der ignoreres under vektorisering. En høj værdi giver mindre støj.

Metode

Angiver en metode for vektorisering.

Symbol Name of the preset Definition
Abutting Creates cutout paths. The edge of one path is exactly the same as the edge of its neighboring path.
Overlapping Creates stacked paths. Each path slightly overlaps its neighbor.

Udfyldninger

opretter fyldte områder i vektoriseringsresultatet.

Streger

opretter optegnede kurver i vektoriseringsresultatet.

Streg

Angiver den maksimale bredde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes. Funktioner, der er større end den maksimale bredde, bliver optegnede områder i vektoriseringsresultatet.

Fastgør kurver til linjer

Ignorer hvid

Angiver, om hvidt fyldt arealer skal erstattes med intet fyld.

Save a tracing preset

 1. Bemærk:

  Du kan ikke redigere eller slette standardforudindstillinger (standardforudindstillinger vises i []).

 2. Angiv et navn på forudindstillingen, og klikke på OK.

 3.  Angiv et navn på forudindstillingen, og klikke på OK.

Edit the tracing result

Når du konverterer vektoriseringsobjektet, kan du ikke længere justere vektoriseringsindstillinger.

  De oprettede kurver grupperes sammen.

 1.  

Ophævelse af et vektoriseringsobjekt

Hvis du vil kassere en vektorisering men beholde det oprindeligt placerede billede, skal du ophæve vektoriseringsobjektet.

 1. Marker vektoriseringsobjektet.