Blandingsobjekter

Om blandede objekter

Du kan blande objekter for at oprette og fordele former jævnt mellem to objekter. Du kan også blande mellem to åbne kurver for at oprette en blød overgang mellem objekterne, eller du kan kombinere blandede farver og objekter for at oprette farveovergange i form af et bestemt objekt.

Bemærk:

At blande objekter er ikke det samme som at anvende blandingstilstande eller gennemsigtighed på objekter. Oplysninger om blandingstilstande og gennemsigtighed finder du i Om blandingstilstande.

Når du har oprettet en blanding, behandles de blandede objekter som ét objekt. Hvis du flytter et af de oprindelige objekter eller redigerer det oprindelige objekts ankerpunkter, ændres blandingen tilsvarende. Derudover har de nye objekter, der blandes mellem de oprindelige objekter, ikke deres egne ankerpunkter. Du kan udvide blandingen for at opdele blandingen i adskilte objekter.

Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele former jævnt mellem to objekter
Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele former jævnt mellem to objekter

Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele farver jævnt mellem to objekter
Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele farver jævnt mellem to objekter

Følgende regler gælder for blandede objekter og de tilknyttede farver:

 • Du kan ikke blande mellem maskeobjekter.

 • Hvis du blander mellem ét objekt malet med en procesfarve og et andet objekt malet med en staffagefarver, males de blandede former med en blandet procesfarve. Hvis du blander mellem to forskellige staffagefarver, bruges der procesfarver til at male de mellemliggende trin. Men hvis du blander mellem toner af samme staffagefarve, males trinene alle med procentdele af staffagefarven.

 • Hvis du blander mellem to mønstrede objekter, bruges kun fyldet i det objekt, der er placeret i det øverste lag, til de blandede trin.

 • Hvis du blander mellem objekter med blandingstilstande defineret med panelet Gennemsigtighed, er det kun det øverste objekts blandingstilstand, der bruges til de blandede trin.

 • Hvis du blander mellem objekter med flere attributter for udseende (effekter, fyld eller streger), forsøger Illustrator at blande indstillingerne.

 • Hvis du blander mellem to forekomster af det samme symbol, vil de blandede trin være forekomster af det pågældende symbol. Men hvis du blander mellem to forekomster af forskellige symboler, vil de blandede trin ikke være symbolforekomster.

 • Som standard oprettes blandinger som gennemsigtige udskæringsgrupper. Det betyder, at hvis nogle af trinnene indeholder overlappende gennemsigtige objekter, kan disse objekter ikke ses gennem hinanden. Du kan ændre denne indstilling ved at markere blandingen og fravælge Udskæringsgruppe i panelet Gennemsigtighed.

Oprette blandinger

Med værktøjet Blanding og kommandoen Opret blanding kan du oprette blandinger, som er en række objekter og farver, der ligger mellem to eller flere markerede objekter.

Oprette en blanding med værktøjet Blanding

 1. Vælg blandingsværktøjet  .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan blande i rækkefølge uden rotation ved at klikke hvor som helst på hvert enkelt objekt, men undgå ankerpunkterne.

  • Hvis du vil blande til et bestemt ankerpunkt på et objekt, skal du klikke på ankerpunktet med blandingsværktøjet. Når markøren er over et ankerpunkt, ændres den fra en hvid firkant til gennemsigtig med en sort prik i midten.

  • Du kan blande åbne kurver ved at markere et endepunkt på hver kurve.

 3. Når du er færdig med at føje objekter til blandingen, skal du klikke på blandingsværktøjet igen.
  Bemærk:

  Som standard beregner Illustrator det optimale antal trin, der skal til for at opnå en jævn farveovergang. Du kan styre antallet af trin eller afstanden mellem trin ved at angive blandingsindstillinger (Se Blandingsindstillinger).

Oprette en blanding med kommandoen Opret blanding

 1. Marker de objekter, der skal blandes.
 2. Vælg Objekt > Blanding > Opret.
  Bemærk:

  Som standard beregner Illustrator det optimale antal trin, der skal til for at opnå en jævn farveovergang. Du kan styre antallet af trin eller afstanden mellem trin ved at angive blandingsindstillinger.

Blandingsindstillinger

Du kan ændre blandingsindstillingerne for en eksisterende blanding. For at gøre dette skal du markere det blandede objektet og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Dobbeltklik på værktøjet Blanding  
 • Vælg Objekt > Blanding > Blandingsindstillinger.
 • Klik på knappen Blandingsindstillinger i sektionen Hurtige handlinger i panelet Egenskaber. 

Dialogboksen Blandingsindstillinger vises, hvor du kan indstille følgende blandingsindstillinger:

Afstand

Bestemmer, hvor mange trin der føjes til blandingen.

Udjævn farve

Med denne indstilling beregnes antallet af trin for blandingerne automatisk. Hvis objekter fyldes eller optegnes med forskellige farver, beregnes det optimale antal trin for at opnå en jævn farveovergang. Hvis objekterne indeholder identiske farver, eller hvis de indeholder forløb eller mønstre, baseres antallet af trin på den længste afstand mellem kanterne på de to objekters afgrænsningsrammer.

Angivne trin

Styrer antallet af trin mellem begyndelsen og slutningen af blandingen.

Angiven afstand

Styrer afstanden mellem trinene i blandingen. Den angivne afstand måles fra kanten af et objekt til den tilsvarende kant på det næste objekt (f.eks. fra kanten længst til højre på et objekt til kanten længst til højre på det næste).

Retning

Bestemmer blandede objekters retning.

Juster til side 

Placerer blandingen vinkelret på sidens x-akse.

Juster til kurve 

Placerer blandingen vinkelret på kurven.

Indstillingen Juster til side anvendt på en blanding
Indstillingen Juster til side anvendt på en blanding

Indstillingen Juster til kurve anvendt på en blanding
Indstillingen Juster til kurve anvendt på en blanding

Ændre et blandet objekts akse

Aksen er den kurve, som trinene i et blandet objekt justeres langs. Aksen danner som standard en ret linje.

 • Du kan justere aksens form ved at trække ankerpunkterne og kurvesegmenterne på kurven med værktøjet Direkte markering.
 • Hvis du vil erstatte aksen med en anden kurve, skal du trække et objekt, der skal bruges som den nye akse. Marker akseobjektet og det blandede objekt, og vælg Objekt > Blanding > Erstat akse.
 • Du kan vende rækkefølgen af en blanding på dens akse ved at markere det blandede objekt og vælge Objekt > Blanding > Vend akse.

Vende stablingsrækkefølgen i et blandet objekt

 1. Marker det blandede objekt.
 2. Vælg Objekt > Blanding > Flyt forgrund til baggrund.
  Oprindelig stablingsrækkefølge (øverst) sammenlignet med anvendelse af kommandoen Flyt forgrund til baggrund (nederst)
  Oprindelig stablingsrækkefølge (øverst) sammenlignet med anvendelse af kommandoen Flyt forgrund til baggrund (nederst)

Ophæve eller udvide et blandet objekt

Når du ophæver et blandet objekt, fjernes de nye objekter, og de oprindelige objekter gendannes. Når du udvider et blandet objekt, opdeles blandingen i adskilte objekter, som du kan redigere hver for sig ligesom alle andre objekter.

 1. Marker det blandede objekt.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Blanding > Ophæv.

  • Vælg Objekt > Blanding > Udvid.

Adobe-logo

Log ind på din konto