Lås objekter eller lag eller låse dem op

Ved at låse objekter forhindres du i at markere og redigere dem. Du kan hurtigt låse flere kurver, grupper og underlag ved at låse deres overordnede lag.

 • Du låser objekter ved at klikke på redigeringskolonneknappen (til højre for øjeikonet) i panelet Lag for det objekt eller lag, du vil låse. Træk hen over flere redigeringsknapper for at låse flere elementer. Du kan også markere de objekter, du vil låse, og derefter vælge Objekt > Lås > Markering.

 • Hvis du vil låse objekter op, skal du klikke på låseikonet  i panelet Lag for det objekt eller lag, du vil låse op.

Du kan også bruge følgende kommandoer til at låse objekter og låse dem op:

 • Hvis du vil låse alle objekter, der overlapper det markerede objekts areal, og som ligger i samme lag, skal du vælge objektet og derefter vælge Objekt > Lås > Alle illustrationer over.

 • Hvis du vil låse alle andre lag end det lag, der indeholder et markeret element eller en markeret gruppe, skal du vælge Objekt > Lås > Andre lag eller vælge Lås andre i menuen i panelet Lag.

 • Hvis du vil låse alle lagene, skal du markere alle lagene i panelet Lag og derefter vælge Lås alle lag i panelmenuen.

 • Hvis du vil låse alle objekter i dokumentet op, skal du vælge Objekt > Lås alle op.

 • Hvis du vil låse alle objekter i en gruppe op, skal du markere et ulåst og synligt objekt i gruppen. Hold Skift+Alt (Windows) eller Skift+Alternativ (Mac OS) nede, og vælg Objekt > Lås alle op.

 • Hvis du låste alle lag, skal du vælge Lås alle lag op i menuen i panelet Lag for at låse dem op.

Bemærk:

Låsemenuerne er deaktiverede, når du er i isolationstilstand.

Skjulning eller visning af objekter eller lag

Vælg mellem følgende metoder:

 • Klik på øjeikonet  ud for det element, der skal skjules, i panelet Lag. Klik igen for at få vist elementet igen. Hvis du skjuler et lag eller en gruppe, skjules alle elementer i laget eller gruppen.

 • Træk hen over flere øjeikoner for at skjule flere elementer.

 • Marker et objekt, du vil skjule, og vælg Objekt > Skjul > Markeringen.

 • Hvis du vil skjule alle objekter over et andet objekt i et lag, skal du vælge objektet og vælge Objekt > Skjul > Alle illustrationer over.

 • Hvis du vil skjule alle umarkerede lag, skal du vælge Skjul andre i menuen i panelet Lag. Du kan også holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på øjeikonet for det lag, du vil have vist. Hvis du vil skjule alle andre lag end det lag, der indeholder det markerede objekt eller den markerede gruppe, kan du også vælge Objekt > Skjul > Andre lag.

 • Hvis du vil have vist alle objekter, skal du vælge Objekt > Vis alle. Alle tidligere gemte objekter vises. Tidligere markerede objekter markeres.

 • Hvis du vil have vist alle lag og underlag, skal du vælge Vis alle lag i menuen i panelet Lag. Skjulte objekter vises ikke af denne kommando, kun skjulte lag.

 • Hvis du vil have vist alle objekter i en gruppe, skal du markere et ulåst og synligt objekt i gruppen. Hold Skift+Alt (Windows) eller Skift+Alternativ (Mac OS) nede, og vælg Objekt > Vis alle.

Bemærk:

Menuerne Vis alle og Skjul er deaktiverede, når du er i isolationstilstand.

Sletning af objekter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker objekterne, og tryk derefter på Tilbage (Windows) eller Del.

  • Vælg objektet, og vælg derefter Rediger > Ryd eller Rediger > Klip.

  • Marker de elementer, du vil slette, i panelet Lag, og klik derefter på sletteikonet . Du kan også trække elementnavnet i panelet Lag til sletteikonet i panelet eller vælge Slet "lagnavn" i menuen i panelet Lag.

  Hvis du sletter et lag, slettes også alle illustrationer i laget. Hvis du f.eks. sletter et lag med underlag, grupper, kurver og udsnitssæt, slettes alle disse elementer sammen med laget.

  Bemærk:

  Et dokument skal indeholde mindst ét lag. Hvis et dokument kun indeholder ét lag, er sletteikonet og kommandoen Slet ikke tilgængelige.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online