Få mere at vide om, hvordan du kan redigere, omforme, udjævne og forenkle kurver ved hjælp af forskellige værktøjer, der er tilgængelige i Illustrator.

Markér kurver, segmenter og ankerpunkter

Inden du omformer eller redigerer en kurve, skal du markere kurvens ankerpunkter, segmenter eller en kombination af disse.

Markér ankerpunkter

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du kan se punkterne, skal du klikke på dem med værktøjet Direkte markering  for at markere dem. Hold Skift nede, og klik for at markere flere punkter.
 • Vælg værktøjet Direkte markering, og træk en grænse rundt om ankerpunkterne. Hold Skift nede, og træk rundt om flere ankerpunkter for at markere dem.
 • Du kan vælge ankerpunkter fra valgte eller umarkerede stier. Flyt Værktøjet Direkte markering hen over ankerpunktet, indtil markøren vises som en tom firkant for umarkerede og udfyldt firkant for markerede kurver i forstørret tilstand, og klik derefter på ankerpunktet. Hold Skift nede, og klik på flere ankerpunkter for at markere dem.
 • Vælg Lassoværktøj , og træk rundt om ankerpunkterne. Hold Skift nede, og træk rundt om flere ankerpunkter for at markere dem.

Markering af kurvesegmenter

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg værktøjet Direkte markering , og klik inden for to pixels af segmentet, eller træk en markeringsramme over en del af segmentet. Brug Skift-klik eller Skift-træk rundt om yderligere kurvesegmenter for at markere dem.
 • Vælg Lassoværktøj , og træk rundt om delen af kurvesegmentet. Hold Skift nede, og træk rundt om flere kurvesegmenter for at markere dem.

Markering af alle ankerpunkter og segmenter i en kurve

 • Vælg værktøjet Direkte markering eller Lassoværktøj.
 • Træk rundt om hele kurven.

Hvis kurven er fyldt, kan du også klikke inde i kurven ved hjælp af værktøjet Direkte markering for at markere alle ankerpunkter.

Kopiering af en kurve

Markér en kurve eller et segment ved hjælp af markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering, og gør et af følgende:

 • Brug funktionerne i standardmenuen til at kopiere og indsætte kurver i og mellem apps.
 • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, mens du trækker kurven til den ønskede position.

Tilføjelse og sletning af ankerpunkter

Du kan få mere kontrol over en kurve eller udvide en åben kurve ved at tilføje ankerpunkter. Du skal imidlertid ikke tilføje flere punkter unødigt, da det gør kurven kompleks. En kurve med få punkter er lettere at redigere, vise og udskrive. Du kan reducere en kurves kompleksitet ved at slette unødvendige punkter. 

Tilføj eller slet et ankerpunkt

Sådan tilføjer du et ankerpunkt:

 • Vælg værktøjet Pen  eller værktøjet Tilføj ankerpunkt 
  Bemærk: Penneværktøjet skifter til værktøjet Tilføj ankerpunkt, når du placerer det over en markeret kurve.
 • Klik over kurvesegmentet.

Sådan sletter du et ankerpunkt:

 • Vælg penneværktøjet eller værktøjet Slet ankerpunkt , og klik over ankerpunktet. 
  Bemærk: Penneværktøjet skifter til værktøjet Slet ankerpunkt, når du placerer det over et ankerpunkt.
 • Vælg punktet med værktøjet Direkte markering, og klik på Fjern markerede ankerpunkter  i kontrolpanelet.

Bemærk:

Brug ikke tasterne Del eller Tilbage eller kommandoerne Rediger > Klip og Rediger > Ryd til at slette ankerpunkter. Disse taster og kommandoer sletter også punktet og stregsegmenter, der har forbindelse til punktet.

Finde og slette vildfarne ankerpunkter

Vildfarne ankerpunkter er individuelle punkter, der ikke er forbundet med andre ankerpunkter. Det er en god idé at finde og slette vildfarne ankerpunkter.

 1. Fravælg alle objekter.

 2. Vælg Marker > Objekt > Vildfarne punkter.

 3. Vælg kommandoerne Rediger > Klip eller Rediger > Ryd, eller tryk på Delete eller Tilbage på tastaturet.

Deaktivere eller midlertidigt tilsidesætte automatisk skift fra penneværktøj

Du kan midlertidig tilsidesætte eller deaktivere automatisk skift til værktøjet Tilføj ankerpunkt eller Slet ankerpunkt.

 • Hold Skift nede, mens du placerer penneværktøjet over den markerede kurve eller et ankerpunkt for midlertidigt at tilsidesætte skift. Dette er nyttigt, når du vil starte en ny kurve oven på en eksisterende. Du kan forhindre Skift i at begrænse penneværktøjet ved at slippe tasten, før du slipper museknappen.

 • Hvis du vil deaktivere skift, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og markere Deaktiver automatisk tilføj/slet.

Opret en enkel og jævn kurve

Illustrator har funktioner til at udjævne kurvers udseende samt til at forenkle kurver ved at fjerne overskydende ankerpunkter. Du kan finde yderligere oplysninger under Forenkling af en kurve.

Placering af ankerpunkter på en gennemsnitlig position

 1. Vælg to eller flere ankerpunkter (på den samme kurve eller på forskellige kurver).

 2. Vælg Objekt > Kurve > Gennemsnit.

 3. Vælg kun at bruge gennemsnit langs den vandrette (X) akse, kun langs den lodrette (Y) akse eller langs begge akser, og klik på OK.

Konverter punkter på en kurve

Du kan konvertere punkterne på en kurve mellem hjørnepunkter og bløde punkter. Brug indstillingerne i kontrolpanelet til hurtigt at konvertere flere ankerpunkter. Brug værktøjet Konverter ankerpunkt til at vælge kun at konvertere den ene side af punktet og ændre kurven præcist, når du konverterer punktet.

Konvertering af et eller flere ankerpunkter med kontrolpanelet

Hvis du vil bruge indstillingerne for konvertering af ankerpunkter i kontrolpanelet, skal du kun markere relevante ankerpunkter og ikke hele objektet. Hvis du markerer flere objekter, skal et af objekterne kun være delvis markeret. Når hele objekter markeres, ændres indstillingerne i kontrolpanelet til de indstillinger, som påvirker hele objektet.

 1. Hvis du vil konvertere ét eller flere hjørnepunkter til bløde punkter, skal du markere punkterne og derefter klikke på knappen Konverter markerede ankerpunkter til udjævnet  i kontrolpanelet.

 2. Hvis du vil konvertere et eller flere bløde punkter til hjørnepunkter, skal du markere punkterne og derefter klikke på knappen Konverter markerede ankerpunkter til hjørne  i kontrolpanelet.

Konvertering af et ankerpunkt præcist med værktøjet Konverter ankerpunkt

 1. Markér hele den kurve, der skal redigeres, så du kan se dens ankerpunkter.

 2. Vælg værktøjet Konverter ankerpunkt .

 3. Placer værktøjet Konverter ankerpunkt over det ankerpunkt, du vil konvertere, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt til et udjævnet punkt, skal du trække et retningspunkt ud af hjørnepunktet.

  Værktøjet Konverter ankerpunkt
  Træk et retningspunkt ud af et hjørnepunkt for at oprette et udjævnet punkt

  • Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt uden retningslinjer, skal du klikke på det udjævnede punkt.

  Værktøjet Konverter ankerpunkt
  Klik på et udjævnet punkt for at oprette et hjørnepunkt

  • Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt med uafhængige retningslinjer, skal du trække i et af retningspunkterne.

  Værktøjet Konverter ankerpunkt
  Konvertering af et udjævnet punkt til et hjørnepunkt

  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt uden retningslinjer til et hjørnepunkt med uafhængige retningslinjer, skal du først trække et retningspunkt ud fra et hjørnepunkt (og dermed gøre det til et blødt punkt med retningslinjer). Slip kun museknappen (slip ikke taster, du har trykket på for at aktivere værktøjet Konverter ankerpunkt), og træk derefter i et af retningspunkterne.

Slette illustrationer

Du kan slette dele af din illustration med værktøjet Kurveviskelæder, Viskelæder eller viskelæderet på en Wacom-tegnepen. Med værktøjet Kurveviskelæder  kan du slette dele af en kurve ved trække langs kurven. Dette værktøj er praktisk, når du vil begrænse det, som du sletter, til et kurvesegment, f.eks. den ene kant i en trekant. Med værktøjet Viskelæder  og viskelæderet på en Wacom-tegnepen kan du slette et vilkårligt område i illustrationen, uanset struktur. Du kan bruge værktøjet Viskelæder på kurver, sammensatte kurver, kurver i Dynamisk maling-grupper og fritlægningskurver.

Slette illustrationer
Brug af værktøjet Kurveviskelæder til at slette dele af en kurve (venstre). Brug værktøjet Viskelæder til at slette en del af et grupperet objekt (højre)

Sletning af en del af en kurve med værktøjet Kurveviskelæder

 1. Marker objektet.

 2. Vælg værktøjet Kurveviskelæder .

 3. Træk værktøjet langs det kurvesegment, du vil slette. Træk værktøjet i én jævn bevægelse for at opnå det bedste resultat.

Slette objekter med værktøjet Viskelæder

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette bestemte objekter, skal du markere objekterne eller åbne dem i isolationstilstand.

  • Hvis du vil slette alle objekter på tegnebrættet, skal du lade alle objekter være umarkerede.

  Når der ikke er markeret noget, sletter viskelæderværktøjet gennem og på tværs af alle lag.

 2. Vælg viskelæderværktøjet .

 3. (Valgfrit) Dobbeltklik på viskelæderværktøjet, og angiv indstillinger.

 4. Træk over det område, du vil viske ud. Du kan styre værktøjet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hold Skift nede, og træk for at begrænse viskelæderværktøjet til en lodret, vandret eller diagonal linje.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at oprette en markeringsramme omkring et område og slette alt i området. Alt‑Skift‑træk (Windows) eller Valg‑Skift‑træk (Mac OS) for at låse markeringsrammen som en firkant.

Sletning af objekter med viskelæderet på en Wacom-tegnepen

Når du vender en tegnepen, bliver viskelæderværktøjet automatisk aktivt. Når du igen vender tegnepennen, aktiveres det sidst aktive værktøj igen.

 • Vend tegnepennen, og træk hen over det område, der skal viskes ud. Tryk hårdere for at forøge bredden på den slettede kurve. (Det kan være nødvendigt først at vælge indstillingen Tryk i dialogboksen Indstillinger for Viskelæderværktøj).

Indstillinger for viskelæderværktøjet

Du kan ændre indstillingerne for viskelæderværktøjet ved at dobbeltklikke på værktøjet i panelet Værktøjer.

Bemærk:

Du kan altid ændre diameteren ved at trykke på ] for at forstørre eller [ for at formindske.

Drejning

bestemmer rotationsvinklen for værktøjet. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i tekstboksen Vinkel.

Afrundethed

bestemmer værktøjets afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod midten, eller indtast en værdi i tekstboksen Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Diameter

bestemmer værktøjets diameter. Brug diameterskydekontrollen, eller indtast en værdi i tekstboksen Diameter.

Med pop op-listen til højre for hver indstilling kan du styre variationer i værktøjets form. Vælg en af følgende indstillinger:

Fast

Bruger fast drejning, afrundethed eller diameter.

Tilfældigt

bruger tilfældige variationer i vinkel, afrundethed eller diameter. Indtast en værdi i tekstboksen Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere indenfor. Hvis værdien for Diameter for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan diameteren være 10 eller 20 eller en vilkårlig værdi derimellem.

Tryk

varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med Diameter. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Indtast en værdi i tekstboksen Variation for at angive, hvor meget den oprindelige værdi for penselkarakteristik vil variere. Hvis værdien for Afrundethed f.eks. er 75 %, og værdien for Variation er 25 %, er den tyndeste streg 50 %, og den tykkeste streg 100 %. Jo lettere trykket er, desto mere vinklet bliver penselstrøget.

Pennehjul

Varierer i diameter baseret på behandling af pennehjulet.

Hældning

varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på en tegnepens hældning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med Afrundethed. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, i hvilken retning pennen hældes.

Pejling

varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en malerpensel. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor tæt på lodret pennen er.

Rotation

varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på, hvordan spidsen på tegnepennen roteres. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en flad pen. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere denne type rotation.

Opdeling af en kurve

Du kan opdele en kurve på et vilkårligt ankerpunkt eller langs et vilkårligt segment. Vær opmærksom på følgende, når du opdeler en kurve:

 • Hvis du vil opdele en lukket kurve i to åbne kurver, skal du klippe to steder langs kurven. Hvis du kun klipper en lukket kurve én gang, får du en enkelt kurve med et mellemrum i.

 • Kurver, der er opstået som resultat af en opdeling, har den originale kurves indstillinger, f.eks. stregtykkelse og fyldfarve. Stregjustering nulstilles automatisk til midtpunkt.

 1. (Valgfrit) Marker kurven for at få vist dens aktuelle ankerpunkter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg sakseværktøjet, og klik på kurven på det sted, hvor den skal opdeles. Når du opdeler kurven midt i et segment, vises de to nye endepunkter oven på hinanden, og det ene endepunkt er markeret.
  • Vælg værktøjet Kniv, og træk markøren hen over objektet. De snit, du har oprettet ved hjælp af værktøjet Kniv, vises som streger på objektet.
  • Markér det ankerpunkt, hvor du vil opdele kurven, og klik derefter på knappen Klip kurve ved markerede ankerpunkter  i kontrolpanelet. Når du opdeler en kurve ved et ankerpunkt, vises et nyt ankerpunkt oven på det oprindelige ankerpunkt, og det ene ankerpunkt er markeret.

  Få flere oplysninger i Tilskær, opdel og beskær objekter.

 3. Brug værktøjet Direkte markering til at justere det nye ankerpunkt eller kurvesegment.

Deltag i samtalen

Ask the community

Vi har fået dig i gang med de forskellige måder at redigere, omforme, udjævne og forenkle kurver på i Illustrator. 

Hvis du har et spørgsmål eller en god idé, så kom og deltag i Adobe Illustrator Community. Vi vil meget gerne høre fra dig.