Adobe Asiatiske tekstombrydere

Med Adobe Asiatiske tekstombrydere kan du oprette indhold på mellemøstlige og sydasiatiske sprog. Du kan skrive på og skifte mellem arabisk, hebraisk, engelsk og andre sprog.

Du kan vælge mellem de forskellige tekstombrydere i menuen i afsnitspanelet (Vinduer > Afsnit > panelmenu). Du kan for eksempel bruge Mellemøstlig og sydasiatisk enkeltlinjeombryder eller Mellemøstlig og sydasiatisk flerlinjeombryder.

Du kan få yderligere oplysninger om andre asiatiske sprog, der understøttes i Illustrator, under Asiatisk skriftartsombryder.

Bemærk:

For at fremkalde mellemøstlige tekstindstillinger i brugergrænsefladen i Illustrator skal du vælge Indstillinger > Type > Vis indiske indstillinger.

Adobe Mellemøstlige og sydasiatiske tekstombrydere
Adobe Mellemøstlige og sydasiatiske tekstombrydere

Du kan også gemme filer med arabiske og hebraiske filnavne.

Tekstretning

Hvis du vil oprette tekst på arabisk eller hebraisk, kan du gøre tekstretningen højre mod venstre (HMV) til standardretningen. Det er dog muligt i dokumenter, der indeholder tekst i retningen venstre mod højre (VMH), nemt at skifte mellem de to retninger.

Vælg afsnitsretningen i afsnitspanelet.

Hvis du har en blanding af sprog i samme afsnit, kan du angive tekstretningen på tegnniveau. Angiv også tekstretningen på tegnniveau, hvis du vil indsætte datoer eller tal.

Vælg tekstretningen i menuen i panelet Tegn.

Ciffertyper

Når du arbejder på arabisk eller hebraisk, kan du vælge, hvilken ciffertype du vil bruge. Du kan vælge mellem arabisk, hindi og farsi.

Som standard vælges hindi-versionen automatisk på arabisk, og der vælges arabiske ciffertyper på hebraisk. Du kan dog skifte til arabiske cifre efter behov:

  1. Vælg cifrene i teksten.
  2. I tegnpanelet (Ctrl + T) kan du bruge listen Cifre til at vælge den skrifttype, som cifrene skal vises med.

Understøttelse af ældre skrifttyper

Skrifttyper, der sædvanligvis er blevet brugt (f.eks. AXT-skrifttyper), kan fortsat bruges i denne version af softwaren. Det anbefales dog at bruge nyere Open Type-skrifttyper til tekstbaserede elementer.

Beskyttelse med manglende glyffer er aktiveret som standard i Illustrator. Teksten håndteres automatisk, hvis der ikke findes glyffer i den skrifttype, du bruger. For at deaktivere denne funktionalitet skal du vælge Indstillinger > Type og fravælge muligheden Aktivér beskyttelse mod manglende glyffer.

Standardskrifttyper

Når du installerer en mellemøstlig eller nordafrikansk version, indstilles standardskrifttypen som standard til det installationsspecifikke sprog. Hvis du f.eks. har installeret den engelsk/arabiske version, er standardskrifttypen Adobe arabisk. Hvis du til gengæld har installeret den engelsk/hebraiske version, er standardskrifttypen Adobe hebraisk.

Automatisk Kashida-indsætning

På arabisk ombrydes teksten ved at tilføje Kashidas. Der føjes Kashidas til arabiske tegn for at gøre dem længere. Mellemrum ændres ikke. Brug automatisk Kashida-indsætning for at ombryde arabiske tekstafsnit.

Vælg afsnittet og vælg en indstilling på rullelisten Indsæt Kashida i panelet Afsnit (Vindue > Type > Afsnit). De tilgængelige indstillingerer:Ingen, kort, mellemlang, lang eller stilistisk. Der indsættes kun Kashidas, hvis afsnittet ombrydes. Indstillingen gælder ikke for afsnit, der har justeringsindstillinger.

Du kan anvende Kashidas på en gruppe tegn ved at vælge tegnene og vælge Kashidas i menuen i tegnpanelet.

Ligaturer

Du kan automatisk anvende ligaturer på tegnpar på arabisk. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar, hvis de findes til en given Open Type-skrifttype.

Når du vælger Ligaturer i menuen i tegnpanelet eller kontrolpanelet, produceres der en standardligatur, der er defineret i skrifttypen.

  1. Markér tekst.
  2. Vælg Vindue > OpenType, og vælg Standardligaturer i panelmenuen.

Nogle Open Type-skrifttyper har dog mere dekorative valgfrie ligaturer, som kan genereres, når du vælger Diskrete ligaturer. For at anvende disse ligaturer skal du vælge Vilkårlige ligaturer på OpenType-panelmenuen.

Aktivér automatiske ligaturer
Aktivér automatiske ligaturer

Kopier og indsæt fra Microsoft Word

Du kan kopiere tekst fra Microsoft Word og indsætte den direkte i et dokument. Den indsatte teksts justering og retning indrettes automatisk efter reglerne for arabisk eller hebraisk tekst.

Orddeling

Sætninger, der indeholder flere ord, end der er plads til på en linje, ombrydes automatisk, så teksten flyttes til næste linje. Tekstjusteringen ved ombrydning skaber nogle gange overflødige mellemrum på linjen, derhverkenser pæne ud eller er korrekte rent lingvistisk. Du kan vælge at dele et ord i slutningen af en linje med en bindestreg. Med denne orddeling ombrydes teksten til næste linje på bedre vis.

Blandet tekst: Funktionen til Kashida-indsætning påvirker, hvordan orddeling sker i blandet tekst. Når funktionen er slået til, indsættes der Kashidas efter behov, og ikke-arabisk opdeles også. Når Kashida-funktionen er deaktiveret,opdeleskun ikke-arabisk tekst.

Bemærk: Denne funktionalitet er deaktiveret, når du vælger Arabisk som Sprog i panelet Tegn.

Hebraisk tekst: Orddeling er tilladt. Du kan slå orddeling til og tilpasse indstillingerne under ved at vælge Vindue > Type > Afsnit > panelmenuen > Orddeling.

Indstillinger for orddeling
Indstillinger for orddeling

Søg og erstat

Brugere af arabisk og hebraisk kansøge og erstattehel tekst. Udover at søge efter og erstatte enkel tekst kan du søge efter og erstatte tekst med bestemte egenskaber. Disse egenskaber kan omfatte diakritiske mærker, Kashidas, specialtegn (f.eks. Alef), cifre på forskellige sprog (f.eks. cifre på hindi) og meget mere.

For at søge og erstatte tekst skal du vælge Rediger > Søg og erstat.

Diakritiske tegn

I det arabiske tegnsprog er et diakritisk tegn en glyf, der bruges til at angive konsonanters længde eller korte vokaler. Der anbringes et diakritisk tegn over eller under teksten. Du kan gøre teksten pænere eller lettere at læse ved at vælge den vandrette eller lodrette placering af diakritiske tegn:

  1. Vælg tekst, der indeholder diakritiske tegn
  2. Juster placeringen af de diakritiske tegn i forhold til teksten i panelet Tegn. Du kan ændre værdierne Juster vandret(te) diakritisk(e) placering(er) og Juster lodret(te) diakritisk(e) placering(er).

Glyffer

Brugere af arabisk og hebraisk kan anvende glyffer fra standardtegnsættet. Hvis du vil søge efter, vælge og anvende en glyf fra standardtegnsættet eller et andet sprogsæt, skal du bruge panelet Glyffer (Type > Glyffer)

Gennemse, vælg og anvend glyffer.
Gennemse, vælg og anvend glyffer.