Tegning af lige streger

Brug værktøjet Stregsegment til at tegne ét lige stregsegment ad gangen. Se et læringsspil, som vil lære dig at bruge værktøjet Stregsegment, under Brug af stregværktøjet.

 1. Vælg værktøjet Stregsegment .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Placer markøren på det sted, hvor stregen skal begynde, og træk til det sted, hvor den skal slutte.

  • Klik på det sted, hvor stregen skal begynde. Angiv stregens Længde og Vinkel i dialogboksen. Vælg Udfyld streg for at angive, om stregen skal udfyldes med den aktuelle fyldfarve. Klik derefter på OK.

  stregsegment
  Indstillinger for værktøjet Stregsegment

Tegning af buer

 1. Klik på og hold værktøjet Stregsegment () nede. Vælg bueværktøjet .

  Værktøjet Stregsegment
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Placer markøren på det sted, hvor buen skal begynde, og træk til det sted, hvor den skal slutte.

  Klik på det sted, hvor buen skal begynde. Klik i dialogboksen på en firkant på knappen Placering af referencepunkt  for at bestemme det punkt, som buen tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.

  Længde på X-akse: Angiver buens bredde.

  Længde på Y-akse: Angiver buens højde.

  Type: Angiver, om objektet skal være en åben eller lukket kurve.

  Grundlinje langs med: Angiver buens retning. Vælg X-akse eller Y-akse, afhængigt af om du vil tegne buens grundlinje langs den vandrette (x) akse eller lodrette (y) akse.

  Hældning: Angiver retningen på buens hældning. Angiv en negativ værdi for en konkav (indadgående) hældning. Angiv en positiv værdi for en konveks (udadgående) hældning. En hældning på 0 opretter en lige linje.

  Udfyld bue: Udfylder buen med den aktuelle fyldfarve.

  Bemærk! Dobbeltklik på bueværktøjet i panelet Værktøjer for at se et dynamisk eksempel på buen, når du angiver indstillinger.

  Indstillinger for værktøjet Buesegment
  Indstillinger for værktøjet Buesegment

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Tegning af spiraler

 1. Klik på og hold værktøjet Stregsegment () nede. Vælg spiralværktøjet .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk, indtil spiralen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at rotere spiralen.

  • Klik på det sted, hvor spiralen skal begynde. Angiv en eller flere af følgende indstillinger i dialogboksen, og klik på OK.

   Radius: Angiver afstanden fra centrum til de yderste punkter i spiralen.

   Henfald: Angiver, hvor meget hver enkelt vinding i spiralen skal øges med i forhold til den foregående vinding.

   Segmenter: Angiver, hvor mange segmenter der er i spiralen. Hver fuld vinding i spiralen består af fire segmenter.

   Format: Angiver retningen på spiralen.

  Indstillinger for spiralværktøjet
  Indstillinger for spiralværktøjet

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer

Tegning af gitre

Gitterværktøjerne hjælper dig til hurtigt at tegne rektangulære og polære gitre. Brug værktøjet Rektangulært gitter til at oprette rektangulære gitre med en angiven størrelse og et angivet antal delere. Brug værktøjet Polært gitter til at oprette koncentriske cirkler med en angiven størrelse og et angivet antal delere.

Tegning af rektangulære gitre

 1. Klik på og hold værktøjet Stregsegment () nede. Vælg værktøjet Rektangulært gitter .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk, indtil gitret har den ønskede størrelse.

  • Klik for at placere gitterets referencepunkt Klik i dialogboksen på en firkant på knappen Placering af referencepunkt  for at bestemme det punkt, som gitteret tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.

   Standardstørrelse: Angiver bredde og højde på hele gitteret.

   Vandrette delelinjer: Angiver det antal vandrette delelinjer, der skal være mellem toppen og bunden af gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de vandrette delelinjer skal vægtes mod toppen eller bunden af gitteret.

   Lodrette delelinjer: Angiver det antal delelinjer, der skal vises mellem venstre og højre side af gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de lodrette delelinjer skal vægtes mellem højre eller venstre side.

   Brug ydre rektangel som ramme: Erstatter top-, bund-, venstre- og højresegmenter med et særskilt rektangulært objekt.

   Udfyld gitter: Udfylder gitteret med den aktuelle fyldfarve (i modsat fald indstilles fyld til ingen).

  værktøjet rektangulært gitter
  Indstillinger for værktøjet Rektangulært gitter

Tegning af cirkulære (polære) gitre

 1. Klik på og hold værktøjet Stregsegment () nede. Vælg værktøjet Polært gitter .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk, indtil gitret har den ønskede størrelse.

  • Klik for at placere gitterets referencepunkt Klik i dialogboksen på en firkant på knappen Placering af referencepunkt  for at bestemme det punkt, som gitteret tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.

   Standardstørrelse: Angiver bredde og højde på hele gitteret.

   Koncentriske delelinjer: Angiver det antal cirkulære koncentriske delelinjer, der skal vises i gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de koncentriske delelinjer skal vægtes mod indersiden eller ydersiden af gitteret.

   Radiale delelinjer: Angiver det antal radiale delelinjer, der skal vises mellem centrum i og omkredsen af gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de radiale delelinjer skal vægtes med eller mod uret på gitteret.

   Opret sammensat kurve fra ellipser: Konverterer de koncentriske cirkler til særskilte sammensatte kurver og udfylder hver anden cirkel.

   Udfyld gitter: Udfylder gitteret med den aktuelle fyldfarve (i modsat fald indstilles fyld til ingen).

  Værktøjet Polært gitter
  Indstillinger for værktøjet Polært gitter

Tegning af rektangler og kvadrater

 1. Vælg værktøjet Rektangel  eller værktøjet Afrundet rektangel .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tegne et rektangel, skal du trække diagonalt, indtil rektanglet har den ønskede størrelse.

  • Hvis du vil tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker diagonalt, indtil kvadratet har den ønskede størrelse.

  • Hvis du vil oprette et kvadrat eller et rektangel ved hjælp af værdier, skal du klikke på det sted, hvor øverste venstre hjørne skal placeres. Angiv en bredde og højde (og en hjørneradius til et afrundet rektangel), og klik på OK.

  Indstillinger for værktøjet Rektangel
  Indstillinger for værktøjet Rektangel

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Angivelse af et afrundet rektangels hjørneradius

Hjørneradius bestemmer rektanglets afrundede hjørner. Du kan ændre standardradius for alle nye rektangler, og du kan ændre radius for individuelle rektangler, når du tegner dem.

 • Hvis du vil ændre standardhjørneradien, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (macOS) og indtaste en ny værdi for Hjørneradius. Du kan også vælge værktøjet Afrundet rektangel. Klik i dokumentvinduet, og indtast en ny værdi for Hjørneradius. Standardradius anvendes kun til de nye afrundede rektangler, som du tegner, ikke til eksisterende afrundede rektangler.

 • Tryk på Pil op eller Pil ned, hvis du vil ændre hjørneradius, mens du trækker med værktøjet Afrundet rektangel. Når hjørnerne har den ønskede runding, skal du slippe tasten.

 • Tryk på den venstre pil, mens du trækker med værktøjet Afrundet rektangel, for at oprette firkantede hjørner.

 • Tryk på den højre pil, mens du trækker med værktøjet Afrundet rektangel, for at oprette afrundede hjørner.

Indstillinger for værktøjet Afrundet rektangel
Indstillinger for værktøjet Afrundet rektangel

Bemærk:

Du kan ikke ændre hjørneradius, når du har tegnet et afrundet rektangel. Hvis du gerne vil ændre hjørneradius, skal du tegne et normalt rektangel og vælge Effekt > Konverter til form > Afrundet rektangel og angive de afrundede rektangelparametre. Hvis du vil ændre hjørneradius eller andre parametre, skal du ændre effektparametrene i panelet Udseende.

Tegning af ellipser

 1. Klik på og hold rektangelværktøjet () nede. Vælg ellipseværktøjet .

  Se Valg af et værktøj for at få yderligere oplysninger om valg af værktøj.

  Vælg værktøj
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk diagonalt, indtil ellipsen har den ønskede størrelse.

  • Klik på det sted, hvor ellipsens øverste venstre afgrænsningsramme skal være. Angiv en bredde og højde til ellipsen, og klik på OK.

   Bemærk! Hvis du vil oprette en cirkel, holde Skift-tasten nede, mens du trækker. Hvis du vil angive dimensioner, når du har indtastet en breddeværdi, skal du klikke på ordet Højde for at kopiere denne værdi til feltet Højde.

  Indstillinger for ellipseværktøjet
  Indstillinger for ellipseværktøjet

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Tegning af polygoner

 1. Klik på og hold rektangelværktøjet () nede. Vælg polygonværktøjet .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk, indtil polygonen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at rotere polygonen. Tryk på Pil op eller pil ned for at tilføje eller slette sider i polygonen.

  • Klik på det sted, hvor du vil placere centrum af polygonen. Angiv en radius og antallet af sider i polygonen, og klik på OK.

  Indstillinger for polygonværktøjet
  Indstillinger for polygonværktøjet

Bemærk:

Trekanter er også polygoner! Du kan tegne en trekant ligesom en hvilken som helst anden polygon.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Tegning af stjerner

 1. Klik på og hold rektangelværktøjet () nede. Vælg stjerneværktøjet .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk, indtil stjernen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at rotere stjernen. Tryk på Pil op eller Pil ned for at tilføje og fjerne punkter fra stjernen.

  • Klik på det sted, hvor du vil placere stjernens midtpunkt. Radius 1 for at angive afstanden fra centrum til de inderste punkter i stjernen. Radius 2 for at angive afstanden fra centrum til de inderste punkter i stjernen. Under Punkter skal du angive, hvor mange punkter stjernen har. Klik derefter på OK. Hvis du vil øge eller mindske antallet af punkter i stjernen, kan du også bruge tasterne Pil op og Pil ned, mens du tegner stjernen.

  Indstillinger for stjerneværktøjet
  Indstillinger for stjerneværktøjet

  Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Tegning af nødblus

Med overstrålingsværktøjet oprettes overstrålingsobjekter med et lyst midtpunkt, en glorie og stråler og ringe. Brug dette værktøj til at skabe en effekt, der ligner spejlingerne i et objektiv på et fotografi.

Overstrålinger indeholder et midterhåndtag og et endehåndtag. Brug håndtagene til at placere overstrålingen og dens ringe. Midterhåndtaget er i overstrålingens lyse midtpunkt – overstrålingskurven begynder fra dette punkt.

En overstrålings komponenter
En overstrålings komponenter

A. Håndtag i midten B. Endehåndtag C. Stråler (vist med sort for at gøre dem tydeligere) D. Glorie E. Ringe 

Oprettelse af en overstråling

Opret en standardoverstråling

 1. Klik på og hold rektangelværktøjet () nede. Vælg overstrålingsværktøjet .

 2. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS), og klik på det sted, hvor håndtaget i overstrålingens midtpunkt skal vises.

  Tip: Overstrålinger ser som regel bedst ud, når de tegnes over eksisterende objekter.

Tegning af en overstråling

 1. Marker værktøjet Overstråling.

 2. Hold museknappen nede for at placere et håndtag i overstrålingens centrum, og træk derefter for at angive centrummets størrelse, gloriens størrelse og for at rotere strålernes vinkel.

  Inden du slipper museknappen, skal du trykke på og holde Skift nede for at begrænse strålerne til en indstillet vinkel. Tryk på Pil op eller Pil ned for at tilføje eller fratrække stråler. Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) for at fastholde overstrålingens midtpunkt på samme sted.

 3. Slip museknappen, når centrummet, glorien og strålerne har det ønskede udseende.

 4. Tryk og træk igen for at føje ringe til overstrålingen og placere endehåndtagene.

  Inden du slipper museknappen, skal du trykke på Pil op eller Pil ned for at tilføje eller fratrække ringe. Tryk på tilde (~) for at placere ringene vilkårligt.

 5. Slip museknappen, når endehåndtaget er på det ønskede sted.

  Hvert element (centrum, glorie, ringe og stråler) i overstrålingen udfyldes med farve med forskellige ugennemsigtighedsindstillinger.

Oprettelse af en overstråling med dialogboksen Indstillinger for værktøjet Overstråling

 1. Vælg værktøjet Overstråling, og klik på det sted, hvor du vil placere håndtaget i overstrålingens midtpunkt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Overstråling, og klik derefter på OK:

  • Angiv den overordnede diameter, ugennemsigtighed og lysstyrke for overstrålingens centrum.
  • Angiv gloriens vækst som en procentdel af den overordnede størrelse, og angiv en værdi for gloriens sløring (0 er klar, og 100 er sløret).
  • Hvis overstrålingen skal indeholde stråler, skal du vælge Stråler og angive antallet af stråler, den længste stråle (som en procentdel af gennemsnitsstrålen) og en værdi for strålernes sløring (0 er klar, og 100 er sløret).
  • Hvis overstrålingen skal indeholde ringe, skal du vælge Ringe og angive afstanden mellem gloriens midtpunkt (midterhåndtag) og midtpunktet for den ring, der er længst væk (endehåndtaget), antallet af ringe, den største ring (som en procentdel af gennemsnitsringen) samt ringenes retning og vinkel.
  Indstillinger for overstrålingsværktøjet
  Indstillinger for overstrålingsværktøjet

Redigering af en overstråling

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Marker overstrålingen, og dobbeltklik på ikonet for overstrålingsværktøjet for at åbne dialogboksen Indstillinger for værktøjet Overstråling. Rediger indstillinger i dialogboksen.

Tip: Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, og klik på Nulstil for at gendanne en overstrålings standardværdier.

 • Marker overstrålingen og værktøjet Overstråling. Træk endepunktet, enten fra det midterste håndtag eller fra endehåndtaget, for at ændre overstrålingens længde eller retning.
 • Marker overstrålingen, og vælg Objekt > Udvid. Det gør det muligt at redigere overstrålingens elementer, ligesom elementer i blandinger.