Lær, hvordan du opretter forskellige forløbstyper i Illustrator.
hero-image_2

Et forløb er en gradueret blanding af to eller flere farver eller toner af samme farve. Du kan bruge forløb til at skabe farveblandinger, føje fylde til vektorobjekter og føje lys- og skyggeeffekter til illustrationer. I Illustrator kan du oprette, anvende og redigere forløb ved hjælp af panelet Forløb, farveforløbsværktøjet eller kontrolpanelet.

Forløbstyper

I Illustrator kan du oprette følgende tre forløbstyper:

 • Lineært
  Brug denne forløbstype til at blande farver fra et punkt til et andet i en lige linje.
 • Radialt farveforløb
  Brug denne forløbstype til at blande farver fra et punkt til et andet i et cirkulært mønster. 
 • Kombinationsforløb
  Brug denne forløbstype til at oprette et blandingsforløb med farvestop i en form i en ordnet eller tilfældig rækkefølge, så blandingen fremstår jævn og naturlig. Kombinationsforløb kan anvendes i to tilstande:
  • Punkter: Brug denne tilstand til at lave skygge i området omkring et farvestop.
  • Linjer: Brug denne tilstand til at lave skygge i området omkring et linje.

Bemærk: Et farvestop er et punkt på Forløbsannotator (ved lineært og radialt forløb) eller på objektet (ved kombinationsforløb), der styrer forløbets farve. Du kan ændre farvestoppenes farve for at indstille et forløb 

types-of-gradients_2
Eksempler på lineære, radiale og kombinationsforløb, ved hjælp af tre forskellige farveblandinger

A. Lineært farveforløb B. Radialt farveforløb C. Kombinationsforløb (punkter) 

Bemærk:

Lineære og radiale forløb kan anvendes som fyldninger og streger på et objekt. Kombinationsforløbet kan kun anvendes på fyldninger i et objekt.

Farveforløbsværktøjet og panelet Forløb

Du kan oprette eller redigere et forløb ved hjælp af farveforløbsværktøjet eller panelet Forløb. Brug farveforløbsværktøjet, når du vil oprette eller ændre forløb direkte i illustrationen og se ændringerne med det samme.

For at åbne farveforløbsværktøjet skal du klikke på Farveforløbsværktøjet i værktøjskassen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne panelet Forløb:

 • Vælg Vindue > Forløb.
 • Dobbeltklik på farveforløbsværktøjet i værktøjslinjen.

Panelet Forløb vises på lærredet.

Gradient-panel-labelling_2
Indstillinger for lineære og radiale forløb (AR) | Indstillinger for kombinationsforløb (RV)

A. Aktivt eller tidligere anvendt forløb B. Rulleliste med eksisterende forløb C. Fyldfarve D. Stregfarve E. Omvend forløb F. Forløbsannotator G. Farvestop H. Midtpunkt I. Farvevælger J. Vis eller skjul indstillinger K. Forløbstyper L. Stregtyper M. Vinkel N. Størrelsesforhold O. Slet stop P. Ugennemsigtighed Q. Placering R. Fyldning eller streg (med farve) S. Farvestop T. Opslag U. Kombinationsforløb V. Tilstande til kombinationsforløb 

Farveforløbsværktøjet og panelet Forløb har mange indstillinger til fælles. Der er dog nogle opgaver, som du kun kan udføre med værktøjet eller panelet. Ved hjælp af Farveforløbsværktøj og panelet kan du angive flere farvestop, deres placering og opslag. Du kan også angive den drejning, som farverne skal vises i, et elliptisk forløbs størrelsesforhold og de enkelte farvers gennemsigtighed.

Forløbsannotator

Når du klikker på farveforløbsværktøjet på værktøjslinjen og anvender lineære og radiale farveforløb, vises der en forløbsannotator i objektet. Forløbsannotatoren er en skydeknap, der viser et udgangspunkt, et slutpunkt, et midtpunkt og to farvestop til start- og slutpunkterne.

Gradient-tool-labelling
Forløbsannotator for et radialt farveforløb

A. Forløbsannotator B. Stiplet ring C. Punkt til ændring af størrelsesforhold D. Rotationsmarkør E. Punkt til ændring af radialt farveforløbs størrelse F. Slutpunkt (pilepunkt) G. Farvestop H. Midtpunkt I. Valgt farvestop J. Udgangspunkt 

Du kan bruge forløbsannotatoren til at ændre et lineært forløbs drejning, placering og opslag eller et radialt forløbs fokuspunkt, startpunkt og opslag. Når forløbsannotatoren vises i objektet, kan du enten bruge panelet Forløb eller forløbsannotatoren for at tilføje nye farvestop, angive nye farver til individuelle farvestop, ændre indstillinger for opacitet og trække farvestop hen til nye placeringer.

Vælg Vis Skjul forløbsannotator eller Vis > Vis forløbsannotator for at skjule eller vise forløbsannotatoren.

Hvis du trækker den cirkulære ende (startpunktet) af forløbsskydeknappen, når der anvendes lineære og radiale farveforløb, ændres placeringen af forløbets startpunkt, og når du trækker i pileenden (slutpunktet), øges eller mindskes forløbets område. Hvis du placerer markøren over slutpunktet, vises der en rotationsmarkør, som du kan bruge til at ændre forløbsvinklen.

Bemærk: I kombinationsforløb kan du placere farvestop overalt i objektet. Derfor kræver kombinationsforløb ikke en forløbsannotator.

Anvende et foruddefineret forløb

Når du klikker på farveforløbsværktøjet for at anvende et forløb for første gang, anvendes forløbet Hvid, Sort som standard. Hvis du tidligere har anvendt forløbet, anvendes det sidst anvendte forløb på objektet som standard.

Illustrator indeholder også et foruddefineret forløbssæt, som du kan indstille ved hjælp af panelet Forløb eller panelet Farveprøver. Derudover kan du oprette et forløb og gemme det i panelet Farveprøver til senere brug. Sådan anvendes et foruddefineret eller gemt forløb fra panelet Forløb:

 • Vælg objektet på lærredet, og klik på rullemenuen Forløb i panelet Forløb.

Sådan anvendes et foruddefineret forløb fra farveprøvebiblioteket:

 • Klik på Vindue > Farveprøver for at åbne panelet Farveprøver.
 • Klik på rullelisten i øverste højre hjørne i panelet Farveprøver. På listen skal du vælge Åbn farveprøvebibliotek > Farveforløb og vælg derefter det forløb, du vil anvende.
 • Hvis du kun vil vise forløb i panelet Farveprøver, skal du klikke på rullemenuen Vis farveprøvetyper og vælge Vis Forløbsfarveprøver
Swatch-Library
Vælge et foruddefineret forløb fra farveprøvebiblioteket

Opret og anvend lineære forløb, radiale forløb og kombinationsforløb

Baseret på dine krav kan du vælge at anvende et lineært forløb, radialt forløb og kombinationsforløb i din illustration.

create-gradient
Anvendelse af forskellige typer forløb

Opret og anvend et lineært forløb

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette et lineært forløb:

 • Klik på farveforløbsværktøjet, og klik derefter på objektet på lærredet. Knappen Forløbstype vises i Kontrolpanelet eller panelet Egenskaber. Marker objektet, og klik på ikonet Lineært forløb for at anvende det lineære forløb på objektet.
 • Klik på Lineært forløb i panelet Forløb.
 • I panelet Egenskaber skal du klikke på ikonet Lineært forløb i sektionen Forløb.

Opret og anvend et radialt farveforløb

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette eller anvende et radialt farveforløb:

 • Klik på farveforløbsværktøjet, og klik derefter på objektet på lærredet. Knappen Forløbstype vises i Kontrolpanelet eller panelet Egenskaber. Marker objektet, og klik på Radialt farveforløb for at anvende det radiale farveforløb på objektet.
 • Klik på Radialt farveforløb i panelet Forløb.
 • I panelet Egenskaber skal du klikke på Radialt farveforløb i sektionen Forløb.

Opret og anvend et kombinationsforløb

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette og anvende et kombinationsforløb:

 • Klik på farveforløbsværktøjet, og klik derefter på objektet på lærredet. Knappen Forløbstype vises i Kontrolpanelet eller panelet Egenskaber. Marker objektet, og klik på Kombinationsforløb for at anvende kombinationsforløbet på objektet.
 • Klik på Kombinationsforløb i panelet Forløb.
 • I panelet Egenskaber skal du klikke på Kombinationsforløb i sektionen Forløb.

Når du har klikket på Kombinationsforløb, er følgende to muligheder tilgængelige:

 • Punkter: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette farvestop som uafhængige punkter i objektet.
 • Linjer: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette farvestop over et linjesegment i objektet. 

Bemærk:

Hvis du vil kopiere et kombinationsforløb fra et objekt til et andet, skal du anvende værktøjet Farvevælger i værktøjslinjen.

Opret kombinationsforløb i punkttilstand

For at oprette, redigere og slette kombinationsforløbet for punkttilstanden, skal du gøre følgende:

 • Klik hvor som helst i objektet for at tilføje et eller flere farvestop.
 • Hvis du vil ændre placeringen af ​​farvestop, skal du trække dem og placere dem på det ønskede sted.
 • Hvis du vil slette farvestop, skal du trække dem uden for objektområdet eller klikke på ikonet Slet i panelet Forløb, eller tryk på Slet-knappen.
add-and-delete-color-stops_2
Eksempel på at oprette et kombinationspunktforløb, tilføje og slette farvestop

Indstil spredning for kombinationsforløb i punkttilstand

Du kan indstille spredningen af ​​et farvestop i punktkombinationsforløbet. Spredningen er det cirkulære område omkring det farvestop, hvor et forløb skal anvendes. For at indstille spredningen af ​​et farvestop skal du markere farvestoppet og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • I panelet Forløb skal du vælge eller skrive en værdi i rullelisten Spredning.
 • I Kontrolpanelet, panelet Egenskaber eller panelet Forløb, skal du angive en værdi i rullemenuen Spredning. Du kan også bruge den skydeknap, der vises, når du klikker på Spredning.

Som standard er farvestoppers spredning 0%.  

adjust-spread_2
Ændring af spredningen af ​​et kombinationslinjeforløb

Bemærk:

Spredning er kun understøttet i punkttilstand.

Opret kombinationsforløb i linjetilstand

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje farvestop til et kombinationsforløb for linjetilstand:

 • Klik et vilkårligt sted i objektet for at oprette det første farvestop, som er udgangspunktet for linjesegmentet.
 • Klik for at oprette det næste farvestop. Der tilføjes en lige linje, der forbinder det første og andet farvestop. 
 • Klik igen for at oprette yderligere farvestop. Den lige linje ændres til en buet linje. 

Du kan oprette flere individuelle linjesegmenter i et objekt. Sådan oprettes et nyt linjesegment:

 • Træk markøren uden for objektet, og bring det tilbage til objektet, og klik derefter et vilkårligt sted for at oprette det første farvestop for linjesegmentet.

Bemærk: Du kan også trække linjesegmenterne og føre dem sammen, hvis du vil.

Sådan slettes de valgte farvestop:

 • Træk dem uden for objektområdet, eller klik på Slet i panelet Forløb.

Sådan ændres placeringen af farvestop:

 • Træk farvestoppet, og placer det på det ønskede sted. Linjesegmentet krymper eller udvides også, når du ændrer placeringen af ​​et farvestop. Placeringen af ​​andre farvestop forbliver uændret.
add-and-delete-colorstops-lines
Eksempel på at oprette et kombinationslinjeforløb, tilføje og slette farvestop

Bemærk:

Når du anvender et forløb, anvendes standardoplevelsen på det valgte objekt. For at deaktivere denne funktion kan du fjerne markeringen af indstillingen Aktivér Indholdsafhængige standarder i Redigér Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator Indstillinger Generelt (Mac OS). Denne indstilling er deaktiveret for Windows 32-bit-maskiner.

Ændring af forløb

Du kan ændre et forløbs farve, oprindelse, opacitet, placering og drejning vha. farveforløbsværktøjet, panelet Forløb, kontrolpanelet og panelet Egenskaber. 

For at gå direkte til forløbsredigeringstilstanden fra panelet Forløb, skal du vælge objektet og klikke på knappen Rediger forløb. Du kan derefter redigere indstillingerne, f.eks. farvestop, farve, drejning, opacitet, placering, størrelsesforhold osv.

Linear-Gradient_modify_2
Eksempel på ændring af et lineært forløb

A. Nuancer af samme farve B. To forskellige farver C. Ændre drejning D. Ændret annotatorstørrelse E. Ændret placering 
Radial-Gradient_modify_3
Eksempel på ændring af et radialt farveforløb

A. To forskellige farver B. Ændret oprindelse inden for den prikkede ring C. Ændret placering af forløbsannotator D. Ændret størrelsesforhold E. Ændret placering af midtpunkt 

Tilføje og ændre farvestop

Når du har anvendt et forløb, kan du tilføje forskellige farvestop på forløbsannotatoren.

Sådan tilføjes farvestop:

 • Placer markøren på forløbsannotatoren. Når du ser et plussymbol (+) under markøren, skal du klikke på forløbsannotatoren. 

Der tilføjes et farvestop på det punkt, du klikker på.

Du kan slette ​​et farvestop ved at markere farvestoppet og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på tasten Slet.
 • Klik på Slet i panelet Forløb.

Hvis du vil vælge flere farvestop, skal du trykke på tasten Skift og klikke på farvestoppene.

Hvis du vil rydde alle de valgte farvestop, skal du trykke på tasten Esc.

BemærkNår du vælger et farvestop til et forløb, vises der indstillinger til ændring af farvestop i kontrolpanelet og værktøjslinjen. Desuden vises farveindstillingerne på fanen Farve til højre.

Redigere farve

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre farven på et farvestop:

 • Dobbeltklik på farvestoppet.
  Panelet Farve vises, hvor du kan vælge den farve du vil anvende. Den valgte farve kopieres fra det aktuelt valgte farvestop og anvendes på det næste farvestop.
Color-Panel_Callout
A. Farvestop B. Opslag C. Opacitet D. Farve E. Farveprøver F. Farvevælger G. Farveprøver 
 • Klik på knappen Farveprøver i panelet Farve for at vælge en farve blandt de tilgængelige farveprøver. 
 • Klik på Color Picker i panelet Farve for at vælge og anvende en farve fra lærredet og anvende den hvor som helst. Tryk på Esc eller Enter for at afslutte tilstanden Farvevælger. Panelet Farve, panelet Forløb og panelet Egenskaber indeholder indstillingen Farvevælger.
 • Klik på Vindue > Farveprøver for at åbne panelet Farveprøver. Klik på objektudfyldningen i panelet Farveprøver. Den valgte farve anvendes på det valgte farvestop.
color-panel_4
Ændring af farve ved hjælp af panelet Farve

Redigere oprindelse, ændre størrelsen på og roter forløbsannotator

En forløbsannotators udgangspunktet kaldes oprindelsen.

 • For at ændre oprindelsen skal du placere markøren på startpunktet og trække for at flytte den.
 • For at ændre størrelsen på forløbsannotatoren skal du trække slutpunktet tættere på eller væk fra startpunktet.

Bemærk: Forløbsannotatorens størrelse kan ikke ændres med startpunktet (oprindelsen).

change-origin
Ændring af ​​lineære og radiale forløbs startpunkter
resize-annotator
Ændring af annotatorstørrelse til lineære og radiale forløb
 • For at rotere lineære forløbs forløbsannotator skal du holde i forløbsannotatorens slutpunkt. Når du ser et cirkulært pilsymbol, skal du trække annotatoren og rotere den i en hvilken som helst retning. Et prikket rektangel vises for at angive annotatorens nye position.
 • For at rotere forløbsannotatoren for radiale farveforløb skal du placere markøren på slutpunktet af forløbsannotatoren og trække annotatoren, når der vises et cirkulært pilsymbol.
  Når du placerer markøren inden for det radiale farveforløbs radiusgrad, vises der en stiplet ring. Du kan rotere denne ring langs dens akse for at ændre det radiale farveforløbs drejning. Derudover vises der to punkter på den stiplede ring. Du kan klikke på et af disse punkter for at ændre ringens form (størrelsesforhold) og klikke på det andet punkt for at ændre den prikkede rings størrelse (forløbets spredning).
change-angle---rotate-annotator_3

Redigere placering

Sådan ændres placeringen af ​​farvestop og deres midtpunkter:

 • Træk dem langs forløbsskydeknappen.
 • Tilføj værdien i feltet Placering i panelet Forløb. (vis eksempel på ændring af placering af farvestop).

Ved at ændre midtpunktet kan du justere farveopdelingen mellem de to farvestop. 

Redigere drejning

Sådan ændres forløbets drejning:

 • Roter forløbsannotatoren på objektet.
 • Vælg eller skriv en værdi i rullelisten Drejning i panelet Forløb.

Redigere opacitet

For at ændre farvestoppets opacitet skal du klikke på et farvestop og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg eller skriv en værdi i feltet Opacitet i panelet Forløb eller i kontrolpanelet. 
 • Flyt opacitetskydeknappen i kontrolpanelet.

Når et farvestop har en opacitetsværdi på under 100 %, vises stoppet i den ternede formular i forløbsannotatoren.

Opacity_highlight

Omvend forløb

Hvis du vil have et omvendt farveforløb, skal du klikke på Omvendt forløb i panelet Forløb.

Gemme forløb som farveprøver

Hvis du vil gemme det nye eller ændrede farveforløb som en farveprøve i den aktuelle fil, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på knappen Føj til farveprøver i menuen i panelet Forløb.
 • Klik på menuen Farveprøver i panelet Farveprøver, og vælg Ny farveprøve.
 • Træk feltet Forløbsfyld fra panelet Forløb til panelet Farveprøver. 

Bemærk:

Hvis du vil bruge forløbene til fremtidige sessioner, skal du gemme forløbene i Creative Cloud-biblioteket.

Anvende forløb på streg

For at anvende et forløb på en objektstreg skal du markere objektet og gøre følgende:

 • Vælg et forløb i panelet Forløb.
 • Vælg Streg(X) i værktøjslinjen, panelet Farveprøver, panelet Forløb og panelet Egenskaber.
 • Vælg et af følgende stregformater:
  • Anvend forløb inden for stregen
  • Anvend forløb langs stregen
  • Anvend forløb langs stregen
strokes-2

Anvend forløb på tværs af flere objekter

Hvis du vil anvende et lineært eller radialt forløb på flere objekter, skal du gøre følgende:

 • Anvend et forløb på ét objekt. Marker de andre objekter, du vil udfylde med samme forløb. Dette gøres ved at klikke på værktøjet Markering i værktøjslinjen. Hold Shift-tasten nede, og klik på de objekter, du vil udfylde med samme forløb.
 • Vælg værktøjet Farvevælger i værktøjslinjen, og klik på forløbet. Marker derefter de objekter, som det valgte forløb skal anvendes på.
 • Klik på ikonet Fyld i panelet Forløb, værktøjslinjen eller panelet Egenskaber.

Brug farveforløbsværktøjet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil oprette et forløb med én forløbsannotator, skal du klikke på det sted på lærredet, hvor forløbet skal starte, og trække til det sted, hvor forløbet skal slutte. 
 • Hvis du vil oprette et forløb med en forløbsannotator for hvert markeret objekt, skal du klikke i tegnebrættet på det sted, hvor forløbet skal starte, holde Alt nede og trække (Windows) eller holde Alternativ nede og trække (macOS) til det sted, hvor forløbet skal slutte. Du kan derefter justere de forskellige forløbsskydeknapper for de forskellige objekter. (Flere forløbsskydere oprettes kun for simple kurver).
apply-gradients-to-multiple-objects

Bemærk:

Hvis du vil oprette et enkelt, flerfarvet objekt, hvor farver kan flyde i forskellige retninger, skal du bruge et maskeobjekt. Du kan finde flere oplysninger under Masker.