Bemærk:

3D-værktøjer er uafhængige af perspektivgitterværktøjerne, og 3D-objekter behandles som ethvert andet objekt i perspektivet.

Oprettelse af 3D-objekter

Med 3D-effekter kan du oprette tredimensionale (3D) objekter fra todimensionale (2D) illustrationer. Du kan styre 3D-objekters udseende med lys, skygger, rotation og andre egenskaber. Du kan også knytte illustrationer til hver overflade på et 3D-objekt.

Du kan oprette et 3D-objekt på to måder: ved ekstrudering eller drejning. Du kan også rotere et 2D- eller 3D-objekt i tre dimensioner. Du kan anvende eller ændre et eksisterende 3D-objekts effekter ved at markere objektet og derefter dobbeltklikke på effekten i panelet Udseende.

Bemærk:

3D-objekter kan vise kantudjævningsartefakter på skærmen, men disse artefakter udskrives ikke og vises ikke på illustrationer, der er optimeret til internettet.

Du kan se en video om at arbejde med 3D-objekter i Illustrator under Flyt ind i 3D-verdenen.

Oprettelse af et 3D-objekt ved hjælp af ekstrudering

Ekstrudering strækker et 2D-objekt langs objektets z-akse for at føje dybde til objektet. Hvis du f.eks. ekstruderer en 2D-ellipse, bliver den til en cylinder.

Bemærk:

Objektets akse ligger altid vinkelret på objektets forreste overflade og flyttes i forhold til objektet, hvis objektet roteres i dialogboksen 3D-indstillinger.

Ekstrudering af et objekt
Ekstrudering af et objekt

 1. Marker objektet.
 2. Vælg Effekt > 3D > Ekstrudering og facet.
 3. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for at skjule ekstra indstillinger.
 4. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
 5. Angiv indstillinger:

  Placering

  Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

  Ekstrudering og facet

  Bestemmer objektets dybde og omfanget af facet, som tilføjes eller skæres ud af det (se Indstillinger for ekstrudering og facet).

  Overflade

  Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for overfladeskygge).

  Belysning

  Tilføjer et eller flere lys, varierer lysintensiteten, ændrer objektets skyggefarve og flytter lys omkring på objektet for at tilføre dramatisk effekt (se Lysindstillinger).

  Tilknyt

  Knytter illustrationer til overflader i et 3D-objekt (se Knytning af illustrationer til et 3D-objekt).

 6. Klik på OK.
  Ekstrudering af et objekt
  Ekstruderet objekt uden en facetteret kant (venstre) sammenlignet med objekt med Facetomfang ind (midt) og med Facetomfang ud (højre)

Oprettelse af et 3D-objekt ved hjælp af drejning

Ved drejning oprettes der en kurve eller profil i en cirkulær retning rundt om den globale y-akse (drejningsakse) for at oprette et 3D-objekt. Da rotationsaksen ligger fast lodret, skal den åbne eller lukkede kurve, du drejer, typisk afbilde halvdelen af det ønskede 3D-objekts profil i en lodret og fremadrettet placering, og du kan derefter dreje 3D-objektets placering i dialogboksen for effekten.

Drejning af et objekt
Drejning af et objekt

 1. Marker objektet.

  Bemærk:

  Når effekten 3D-drejning anvendes på et eller flere objekter samtidig, drejes hvert objekt omkring sin egen akse. Hvert objekt ligger i sit eget 3D-rum og kan ikke gennemskære andre 3D-objekter. Når effekten Drejning derimod anvendes på en markeret gruppe eller et markeret lag, drejes objekterne omkring en enkelt akse.

  Bemærk:

  Det er meget hurtigere at dreje en udfyldt kurve uden streg end en optegnet kurve.

 2. Vælg Effekt > 3D > Drej.
 3. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
 4. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for at skjule ekstra indstillinger.

  Placering

  Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

  Drej

  Bestemmer, hvordan kurven skal krumme sig om objektet for at gøre det tredimensionalt (se Indstillinger for drejning).

  Overflade

  Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for overfladeskygge).

  Belysning

  Tilføjer et eller flere lys, varierer lysintensiteten, ændrer objektets skyggefarve og flytter lys omkring på objektet for at tilføre dramatisk effekt (se Lysindstillinger).

  Tilknyt

  Knytter illustrationer til overflader i et 3D-objekt (se Knytte illustrationer til et 3D-objekt).

 5. Klik på OK.

Angivelse af indstillinger

Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en forudindstillet placering i menuen Placering.

  • Træk i en af firkantens flader for at opnå en ubegrænset rotation. Det forreste af objektet repræsenteres af firkantens blå flade, de øverste og nederste af objektets flader er lysegrå, siderne er mellemgrå, og den bageste flade er mørkegrå.

  • Hvis du vil begrænse rotationen langs en global akse, skal du holde Skift nede, mens du trækker vandret (global y-akse) eller lodret (global x-akse). Hvis du vil rotere objektet omkring den globale z-akse, skal du trække i det blå bånd, der omgiver firkanten.

  • Du kan fastlåse rotationen omkring en objektakse ved at trække en kant på firkanten. Markøren ændres til et dobbeltpil , og firkantens kanter ændrer farve for at identificere den akse, objektet skal rotere omkring. Røde kanter repræsenterer objektets x-akse, grønne kanter objektets y-akse og blå kanter objektets z-akse.

  • Angiv værdier mellem -180 og 180 i tekstboksene for den vandrette (x) akse , lodrette (y) akse  og dybdeaksen (z.

  • Du kan justere perspektivet ved at angive en værdi mellem 0 og 160 i tekstboksen Perspektiv. En lille vinkel er lig med en telefotokameralinse, og en stor linsevinkel er lig med en vidvinkelkameralinse.

Bemærk:

En linsevinkel, der er større end 150, kan resultere i objekter, der rækker ud over dit synsfelt og forekommer forvrængede. Vær opmærksom på, at der er objektbaserede x-, y- og z-akser og globale x-, y- og z-akser. Objektakser vedbliver at forholde sig relativt til objektets placering i 3D-området. Globale akser forbliver faste i forhold til computerskærmen, x-aksen ligger vandret, y-aksen ligger lodret, og z-aksen ligger vinkelret på computerskærmen.

Objektakser
Objektakser (med sort) flytter med objektet. Globale akser (med gråt) er faste.

Indstillinger for ekstrudering og facet

Ekstrudering og dybde

Angiver objektets dybde ved hjælp af en værdi mellem 0 og 2000.

Stregafslutning

Angiver, om objektet fremstår massivt (Aktiver stregafslutning ) eller hult (Deaktiver stregafslutning ).

Facet

Anvender den type facetteret kant, du vælger, langs objektets dybde (z-aksen).

Højde

Indstiller højden til mellem 1 og 100. Facethøjder, der er for store til et objekt, kan resultere i, at objektet gennemskærer sig selv, og kan give uventede resultater.

Facetomfang ud 

Føjer facetten til objektets oprindelige form.

Facetomfang ind 

Skærer facetten ud af objektets oprindelige form.

Ekstruderet objekt med hætte
Ekstruderet objekt med stregafslutning (øverst til venstre) sammenlignet med uden stregafslutning (øverst til højre), objekt uden facetteret kant (nederst til venstre) sammenlignet med objekt med facetteret kant (nederst til højre)

Indstillinger for drejning

Vinkel

Indstiller det antal grader, kurven skal drejes, til mellem 0 og 360.

Stregafslutning

Angiver, om objektet fremstår massivt (Aktiver stregafslutning ) eller hult (Deaktiver stregafslutning ).

Forskydning

Tilføjer afstand mellem drejningsaksen og kurven, f.eks. for at oprette et ringformet objekt. Du kan angive en værdi mellem 0 og 1000.

Fra

Angiver den akse, objektet skal dreje om, enten Venstre kant eller Højre kant.

Indstillinger for overfladeskygge

Overflade

Gør det muligt at vælge indstillinger for skyggeoverfladerne:

Trådramme

Fremhæver konturerne af objektets geometri og gør alle overflader gennemsigtige.

Ingen skygge

Føjer ingen nye overfladeegenskaber til objektet. 3D-objektet har samme farve som det oprindelige 2D-objekt.

Diffus skygge

Får objektet til at reflektere lys i et blødt, diffust mønster.

Plastisk skygge

Får objektet til at reflektere lys, som det var lavet af et skinnede, glansfuldt materiale.

Bemærk: Afhængigt af den valgte indstilling er forskellige belysningsindstillinger tilgængelige. Hvis objektet kun bruger 3D-rotationseffekten, er de eneste tilgængelige overfladevalg Diffus skygge eller Ingen skygge.

Lysintensitet

Styrer lysintensiteten mellem 0 og 100 %.

Omgivende lys

Styrer det globale lys, som ændrer lysstyrken for alle objekternes overflade på samme måde. Angiv en værdi mellem 0 og 100 %.

Fremhæv intensitet

Styrer, hvor meget objektet reflekterer lys inden for en værdiskala på 0 til 100 %. Lave værdier giver en mat overflade, mens høje værdier giver en blankere overflade.

Fremhæv størrelse

Styrer størrelsen på fremhævelsen fra stor (100 %) til lille (0 %).

Blandetrin

Styrer, hvor blødt skyggen falder over objektets overflader. Angiv en værdi mellem 1 og 256. Høje tal giver bløde skygger og flere kurver ende lave tal.

Tegn skjulte flader

Viser objektets skjulte bagflader. Bagfladerne er synlige, hvis objektet er gennemsigtigt, eller hvis objektet udvides og derefter trækkes fra hinanden.

Bemærk: Hvis objektet har gennemsigtighed, og de skjulte bagflader skal vises gennem de gennemsigtige forreste flader, kan du anvende kommandoen Objekt > Gruppe på objektet, før du anvender 3D-effekten.

Bevar staffagefarver (effekterne Ekstrudering og facet, Drejning samt Rotation)

Gør det muligt at bevare staffagefarver i objektet. Staffagefarver kan ikke bevares, hvis du har valgt Brugerdefineret under indstillingen Skyggefarve.

Eksempler på forskellige overfladeskyggevalg
Eksempler på forskellige overfladeskyggevalg

A. Trådramme B. Ingen skygge C. Diffus skygge D. Plastisk skygge 

Lysindstillinger

Lys 

Angiver, hvor lyset er. Træk lyset til det ønskede sted på sfæren.

Knappen Flyt markeret lys bag objektet 

Flytter det markerede lys bag objektet.

Knappen Flyt markeret lys foran objektet 

Flytter det markerede lys foran objektet.

Knappen Nyt lys 

Tilføjer et lys. Nyt lys vises som standard foran i midten af sfæren.

Knappen Slet lys

Sletter det valgte lys.

Bemærk: Som standard tildeler 3D-effekter et enkelt lys til et objekt. Du kan tilføje eller slette lys, men objektet skal altid have mindst ét lys.

Lysintensitet

Ændrer intensiteten for det markerede lys mellem 0 og 100%.

Skyggefarve

Styrer objektets skyggefarve, afhængigt af hvilken kommando du vælger:

Ingen

Føjer ikke farve til skyggen.

Brugerdefineret

Du kan vælge en brugerdefineret farve. Hvis du vælger denne indstilling, skal du klikke på feltet Skyggefarve for at vælge en farve i farvevælgeren. Staffagefarver ændres til procesfarver.

Overprint sort

Undgår procesfarver, hvis du bruger et staffagefarveforløb. Objektet skyggelægges med overprintede skygger af sort oven på objektets fyldfarve. Du kan se skyggen ved at vælge Vis >Skærmversion af overprint.

Bevar staffagefarver

Gør det muligt at bevare staffagefarver i objektet. Staffagefarver kan ikke bevares, hvis du har valgt Brugerdefineret under indstillingen Skyggefarve.

Lyssfære
Lyssfære

A. Markeret lys foran objektet B. Knappen Flyt markeret lys bag eller foran objektet C. Knappen Nyt lys D. Knappen Slet lys 

Tilføjelse af en brugerdefineret facetkurve

 1. Åbn filen Facetter.ai, som er placeret i mappen Adobe Illustrator [version]\Support Files\Required\Resources\da_DK\ (Windows) eller mappen Adobe Illustrator [version]\Required\Resources\da_DK (Mac OS).

 2. Opret en enkelt åben kurve i filen Bevels.ai.
 3. Vælg Vindue > Symboler, og benyt en af følgende fremgangsmåder for at gøre kurven til et symbol:
  • Træk kurven til panelet Symboler.

  • Når du har markeret kurven, skal du klikke på knappen Nyt symbol  i panelet Symboler eller vælge Nyt symbol i panelmenuen.

 4. Du kan omdøbe symbolet ved at dobbeltklikke på symbolet i panelet Symboler, skrive et navn i dialogboksen Symbolindstillinger og klikke på OK.
 5. Vælg Filer > Gem.
 6. Afslut Illustrator, og genstart derefter Illustrator.

  Menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3D-ekstrudering og -facet viser facetten.

 7. Du kan anvende den brugerdefinerede facet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende facetten på et ekstruderet 3D-objekt, skal du markere 3D-objektet og derefter dobbeltklikke på effekten 3D-ekstrudering og -facet i panelet Udseende. Vælg facetten i menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3D-ekstrudering og -facet.

  • Hvis du vil anvende den brugerdefinerede facet på 2D-illustrationer, skal du markere 2D-objektet og derefter vælge Effekt > 3D > Ekstrudering og facet. Vælg den brugerdefinerede facet i menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3D-ekstrudering og -facet.

Rotation af et objekt i tre dimensioner

 1. Marker objektet.
 2. Vælg Effekt > 3D > Roter.
 3. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
 4. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for at skjule ekstra indstillinger.
 5. Angiv indstillinger:

  Placering

  Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

  Overflade

  Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for overfladeskygge).

 6. Klik på OK.

Knytning af illustrationer til et 3D-objekt

Hvert 3D-objekt er sammensat af flere overflader. Et ekstruderet kvadrat bliver f.eks. til en kube, som består af seks overflader: for- og bagflader og fire sideflader. Du kan knytte 2D-illustrationer til hver overflade på et 3D-objekt. Du kan f.eks. knytte en etiket eller tekst til et flaskeformet objekt eller blot føje forskellige teksturer til hver side af et objekt.

3D-objekt med illustration knyttet til hver side
3D-objekt med illustration knyttet til hver side

A. Symbolillustration B. Symbolillustration C. A og B knyttet til 3D-objekt 

Du kan kun knytte 2D-illustrationer, der er gemt i panelet Symboler, til et 3D-objekt. Symboler kan være ethvert illustrationsobjekt i Illustrator, herunder kurver, sammensatte kurver, tekst, rasterbilleder, maskeobjekter og grupper af objekter.

Når du tilknytter 3D-objekter, skal du være opmærksom på følgende:

 • Da funktionen Oversigtsgrafik bruger symboler for tilknytning, kan du redigere en symbolforekomst og derefter automatisk opdatere alle overflader, der er tilknyttet sammen med den.

 • Du kan kombinere symbolet i dialogboksen Oversigtsgrafik med kontrolelementer i almindelige afgrænsningsrammer for at flytte, skalere eller rotere objektet.

 • 3D-effekten husker hver tilknyttet overflade på et objekt som et tal. Hvis du redigerer 3D-objektet eller anvender den samme effekt på et nyt objekt, kan der være færre eller flere sider end originalen. Hvis der er færre overflader end det antal overflader, der er defineret for den oprindelige tilknytning, ignoreres den ekstra illustration.

 • Da et symbols placering sker i forhold til centrum i en objektoverflade, ændres tilknytningen i forhold til objektets nye centrum, hvis overfladens geometri ændres.

 • Du kan knytte illustrationer til objekter, der bruger effekten Ekstrudering og facet eller effekten Drejning, men du kan ikke knytte illustrationer til objekter, der kun bruger effekten Rotation.

 1. Marker 3D-objektet.
 2. Dobbeltklik på effekten 3D-ekstrudering og facet eller 3D-drejning i panelet Udseende.
 3. Klik på Oversigtsgrafik.
 4. Vælg de illustrationer, der skal knyttes til den markerede overflade, i pop op-menuen Symbol.
 5. Du kan vælge, hvilken objektoverflade der skal tilknyttes, ved at klikke på den første , foregående , næste , og sidste  overfladepileknap eller angive et overfladetal i tekstboksen.

  En lysegrå farve markerer de overflader, der er synlige i øjeblikket. En mørkegrå farve markerer de overflader, der er skjult af objektets aktuelle placering. Når en overflade markeres i dialogboksen, fremhæves den markerede overflade med rødt i dokumentvinduet.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan flytte symbolet ved at placere markøren inden i afgrænsningsrammen og trække. Du kan skalere ved at trække et side- eller hjørnehåndtag og rotere ved at trække uden på og i nærheden af et afgrænsningsrammehåndtag.

  • Du kan få de tilknyttede illustrationer til at passe til grænserne på den markerede overflade ved at klikke på Skaler og tilpas.

  • Du kan fjerne illustrationer fra en enkelt overflade ved at markere overfladen med overfladeindstillingerne og derefter enten vælge Ingen i menuen Symbol eller klikke på Fjern.

  • Du kan fjerne alle tilknytninger fra alle 3D-objekters overflader ved at klikke på Slet alle.

  • Du kan skyggelægge og anvende objektets lys på de tilknyttede illustrationer ved at vælge Skyggelæg illustration.

  • Hvis kun illustrationstilknytningen og ikke et 3D-objekts geometri skal vises, skal du vælge Usynlig geometri. Det er praktisk, når du vil bruge 3D-tilknytningsfunktionen som et tredimensionalt fordrejningsværktøj. Du kan f.eks. bruge denne indstilling til at knytte tekst til siden af en ekstruderet bølgelinje, så teksten fremstår fordrejet som på et flag.

  • Hvis du vil se effekten, skal du vælge Eksempel.

 7. Klik på OK i dialogboksen Tilknyt illustration.

  Bemærk:

  3D-værktøjer er uafhængige af Illustrators perspektivgitterværktøjer. 3D-objekter behandles som enhver anden illustration, når de placeres i perspektivgitteret.