Start på en iPhone eller iPad, finpuds og afslut på dit skrivebord
Start på en iPhone eller iPad, finpuds og afslut på dit skrivebord!

Er ideudvikling, vektorisering eller design af prototyper på iPad eller iPhone begyndelsen på dit arbejdsforløb?

Tjek Adobe Illustrator Draw - en app til din iPad eller iPhone. Draw samler dine foretrukne værktøjer til vektortegning og funktioner i én moderne, strømlinet grænseflade. Du kan tegne streger, figurer og frihåndsillustrationer med ti tegnelag og et fotolag. Og når du er tilbage ved dit skrivebord, gør Creative Cloud-forbindelsen det nemt at finpudse i Illustrator CC eller Photoshop CC.

Få mere at vide om Adobe Illustrator Draw-appen her.

Hent den fantastiske Adobe Illustrator Draw-app fra iTunes App Store (findes til iPhone og iPad).

Om vektorgrafik

Vektorgrafik (også kaldet vektorformer eller vektorobjekter) består af linjer og kurver, der er defineret af matematiske objekter, som kaldes vektorer, og som beskriver et billede i henhold til dets geometriske egenskaber.

Du kan frit flytte eller redigere vektorgrafik uden tab af detaljer ellerklarhed,fordi vektorgrafik er uafhængig af opløsningen. Den bevarer sine skarpe kanter, når den får ny størrelse, udskrives på en PostScript-printer, gemmes i en PDF-fil eller importeres til et vektorbaseret grafikprogram. Vektorgrafik er derfor det bedste valg til illustrationer, f.eks. logoer, der skal brugesiforskellige størrelser og forskellige outputmedier.

De vektorobjekter, du opretter med tegne- og formværktøjer i Adobe Creative Cloud, er eksempler på vektorgrafik. Du kan bruge kommandoerne Kopier og Indsæt til at dublere vektorgrafik mellem CreativeCloud-komponenter.

Om kurver

Når du tegner, kan du oprette en linje, der kaldes en kurve. En kurve består af et eller flere lige eller buede segmenter. Begyndelsen og slutningen på hvert segment er markeret med ankerpunkter, der holder segmenterne på plads. En kurve kan være lukket (f.eks. en cirkel) eller åben med tydelige slutpunkter (f.eks. en bølgelinje).

Du kan ændre en kurves form ved at trække i dens ankerpunkter, i retningspunkterne i slutningen af retningslinjerne, der vises ved ankerpunkter, eller i selve kurvesegmentet.

En kurves komponenter
En kurves komponenter

A. Markeret (udfyldt) endepunkt B. Markeret ankerpunkt C. Umarkeret ankerpunkt D. Buet kurvesegment E. Retningslinje F. Retningspunkt 

Kurver kan have to slags ankerpunkter: hjørnepunkter og udjævnede punkter. Ved et hjørnepunkt ændrer en kurve brat retning. Ved et udjævnet punkt forbindes kurvesegmenter som en fortløbende kurve. Du kan tegne en kurve med en vilkårlig kombination af hjørnepunkter og udjævnede punkter. Hvis du tegner et forkert punkt, kan du altid ændre det.

Punkter på en kurve
Punkter på en kurve

A. Fire hjørnepunkter B. Fire udjævnede punkter C. Kombination af hjørnepunkter og udjævnede punkter 

Et hjørnepunkt kan forbinde to lige eller buede segmenter, hvorimod et udjævnet punkt altid forbinder to buede segmenter.

Et hjørnepunkt kan forbinde både lige segmenter og buede segmenter.
Et hjørnepunkt kan forbinde både lige segmenter og buede segmenter.

Bemærk:

Hjørnepunkter og udjævnede punkter må ikke forveksles med lige og buede segmenter.

En kurves kontur kaldes en streg. En farve eller et forløb, der er anvendt på en åben eller lukket kurves indvendige område, kaldes fyld. En streg kan have tykkelse, farve samt en stipling (Illustrator og InDesign) eller et stiliseret stregmønster (InDesign). Når du har oprettet en kurve eller form, kan du ændre egenskaberne for dens streg og fyld.

I InDesign viser hver kurve også et midtpunkt, der markerer formens midte, men som ikke er en del af selve kurven. Du kan bruge dette punkt til at trække kurven, til at justere den i forhold til andre elementer eller til at markere alle ankerpunkter på kurven. Midterpunktet er altid synligt og kan ikke skjules eller slettes.

Om retningslinjer og retningspunkter

Hvis du markerer et ankerpunkt, der forbinder buede segmenter (eller du markerer selve segmentet), viser de forbindende segmenters ankerpunkter retningshåndtag, som består af retningslinjer, der slutter i retningspunkter. Retningslinjernes vinkel og længde bestemmer de buede segmenters form og størrelse. Når du flytter retningspunkterne, omformes kurverne. Retningslinjer vises ikke i det endelige output.

Et udjævnet punkt har altid to retningslinjer, der bevæger sig sammen som en enkelt, lige enhed. Hvis du flytter en retningslinje på et udjævnet punkt, justeres de buede segmenter på begge sider af punktet samtidigt, hvilket bevarer en fortløbende kurve ved det pågældende ankerpunkt.

Til sammenligning kan et hjørnepunkt have to, en eller ingen retningslinjer, afhængigt af om det sammenføjer henholdsvis to, et eller ingen buede segmenter. Retningslinjer for hjørnepunkter bevarer hjørnet ved at bruge forskellige vinkler. Hvis du flytter en retningslinje på et hjørnepunkt, justeres kun kurven på samme side af punktet som retningslinjen.

Når du har markeret et ankerpunkt (til venstre), vises retningslinjer på alle buede segmenter, der er forbundet af ankerpunktet (til højre).
Når du har markeret et ankerpunkt (til venstre), vises retningslinjer på alle buede segmenter, der er forbundet af ankerpunktet (til højre).

Justering af retningslinjer på et udjævnet punkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til højre)
Justering af retningslinjer på et udjævnet punkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til højre)

Retningslinjer tangerer altid kurven ved ankerpunkterne (vinkelret på kurvens radius). Vinklen på hver retningslinje bestemmer kurvens hældning, og længden på hver retningslinje bestemmer kurvens højde eller dybde.

Flytning af retningslinjer og ændring af deres størrelse ændrer kurvers hældning.
Flytning af retningslinjer og ændring af deres størrelse ændrer kurvers hældning.

Bemærk:

I Illustrator kan du få vist eller skjule ankerpunkter, retningslinjer og retningspunkter ved at vælge Vis > Vis kanter eller Vis > Skjul kanter.

Angivelse af retningslinjers og retningspunkters udseende

Når du arbejder med ankerpunkter og kurver, kan du sommetider få brug for at se retningslinjer (håndtag), mens de på andre tidspunkter muligvis kommer i vejen. Du kan vise eller skjule retningslinjer for flere markerede ankerpunkter. Linjerne vises altid for et enkelt ankerpunkt.

Du kan vælge at vise eller skjule retningslinjerenkeltvis,eller du kan angive en indstilling for visning af retningslinjer.

Visning eller skjulning af retningslinjer for markerede ankerpunkter

 1. Brug værktøjet Direkte markering til at markere de ønskede ankerpunkter.

 2. Klik på Vis håndtag for flere markerede ankerpunkter  > eller Skjul håndtag for flere markerede ankerpunkter .

Justering af visningsstørrelsen for ankerpunkt, håndtag og afgrænsningsramme

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning af anker (macOS).

 2. Vælg en af følgende indstillinger i området Visning af ankerpunkt og håndtag:

  Størrelse

  Juster skydeknappen for at ændre visningsstørrelsen for ankerpunkter, håndtag og afgrænsningsrammer.

  adjust-anchor-point-display-size_1

  Fremhæv ankre, når musen flyttes hen over

  Fremhæver det ankerpunkt, der er placeret lige under musemarkøren.

  Håndtagsformat

  Angiver visningen af håndtagets endepunkter (retningspunkter):

  •  Viser retningspunkter som blå udfyldte cirkler.

  •  Viser retningspunkter som hvide cirkler.

  Vis håndtag, når flere ankre er valgt

  viser retningslinjer på alle markerede ankerpunkter, når du bruger værktøjet Direkte markering eller Gruppemarkering til at markere et objekt. Hvis du ikke vælger denne indstilling, vises retningslinjer for et ankerpunkt, hvis det er det eneste ankerpunkt markeret på den pågældende kurve, eller hvis Bezier-segmentet for retningslinjen er markeret, og det ankerpunkt, som retningslinjen går fra, ikke er.

Tegnetilstande

Illustrator indeholder følgende tegningstilstande:

 • Tegn normalt ()

 • Tegn bagved ()

 • Tegn indeni ()

Der vises et stiplet åbent rektangel, når et objekt i tilstanden Tegn indeni er aktivt.
Der vises et stiplet åbent rektangel som på illustration C, når et objekt i tilstanden Tegn indeni er aktivt.

Tilstanden Tegn normalt er standardtegningstilstanden. Du kan vælge tegningstilstande i panelet Værktøjer under værktøjet Farvevælger.

Panelet Tegningstilstande
Panelet Tegningstilstande

Du kan skifte mellem tegningstilstande ved at klikke på panelet Tegningstilstande i panelet Værktøjer og derefter vælge tegningstilstanden. Du kan også bruge tastaturgenvejen Skift+D til at skifte mellem tegningstilstandene.

Bemærk:

Indstillingerne Sæt ind, Indsæt på stedet og Indsæt på alle tegnebrætterhonorerer tegningstilstandene. Kommandoerne Sæt ind forrest og Sæt ind bagest bliver dog ikke påvirket af tegningstilstandene.

Du kan se en video om at bruge forskellige tegningstilstande på www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_dk.

Tilstanden Tegn bagved

I tilstanden Tegn bagved kan du tegne bag alle illustrationer i et markeret lag, hvis der ikke er markeret nogen illustration. Hvis en illustration er markeret, tegnes det nye objekt direkte under det markerede objekt.

Tilstanden Tegn bagved honoreres i følgende tilfælde:

 • Oprettelse af nye lag

 • Placering af symboler

 • Placering af filer fra menuen Filer

 • Brug af Alt+træk for at dublere objekter

 • Brug af indstillingerne Indsæt samme sted og Indsæt på Alle tegnebrætter

Tilstanden Tegn indeni

Med tilstanden Tegn indeni kan du tegne inde i det markerede objekt. Med tilstanden Tegn indeni fjernes behovet for flere trin for at udføre flere opgaver som f.eks. at tegne og ændre stablingsrækkefølge eller tegne, markere og oprette udsnitsmasker.

Tilstanden Tegn indeni aktiveres kun, når der er et enkelt markeret objekt (kurve, sammensat kurve eller tekst).

Hvis du vil oprette udsnitsmasker ved hjælp af tilstanden Tegn indeni, skal du markere den kurve, du vil tegne indeni, og skifte til tilstanden Tegn indeni. Efterfølgende kurver udklippes efter den kurve, som var markeret, da du skiftede til tilstanden Tegn indeni, indtil du skifter til tilstanden Tegn normalt (Skift+D eller dobbeltklik).

Bemærk:

De udsnitsmasker, der oprettes ved hjælp af Tegn indeni, bevarer deres udseende på fritlægningskurven, modsat menukommandoen Objekt > Udsnitsmaske > Opret.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online