Om symboler

Et symbol er et illustrationsobjekt, som kan genbruges i et dokument. Hvis du f.eks. opretter et symbol ud fra en blomst, kan du derefter føje forekomster af dette symbol flere gange til illustrationen uden rent faktisk at tilføje den komplekse grafik flere gange. Hver symbolforekomst er kædet sammen med symbolet i panelet Symboler eller med et symbolbibliotek. Brugen af symboler kan spare tid og reducere filstørrelsen markant.

Med Dynamiske symboler kan symboler dele en masterform, men forskellige forekomster af symboler kan have dynamisk forskellige udseender. Hvis masterformen er ændret, modtager symbolforekomsterne den nye ændring, men bevarer også deres egne ændringer.

Symboler giver endvidere fremragende understøttelse til SWF- og SVG-eksport. Når du eksporterer til Flash, kan du indstille symboltypen til MovieClip. I Flash kan du om nødvendigt vælge en anden type. Du kan også angive 9-udsnitsskalering i Illustrator, så symbolerne skaleres korrekt, når de bruges til komponenter på brugergrænsefladen.

Om dynamiske symboler

Der kan være krav om, at et symbol skal vises ens på tværs af et projekt eller en illustration. Der kan dog være behov for, at nogle repræsenterer forskellige attributter eller udseender.

Eksempel: En beklædningsdesigner har designet en ny bluse, der skal vises i forskellige farver eller opsætninger af farver. Denne bluse kan nu defineres som et dynamisk symbol og de farver, der skal bruges til at repræsentere de anvendte farver. Hvis designeren har brug for at opdatere blusens design, f.eks. en ny form på kraven, kan blusesymbolet redigeres, og alle forekomster af denne bluse opdateres automatisk, men bevarer deres eventuelt individuelle, unikke farver.

Funktionen Dynamiske symboler gør symboler mere effektive ved at give mulighed for at tilsidesætte udseendet i visse tilfælde, men stadig bevare relationen til mastersymbolet. Redigeringer af udseendet omfatter farver, forløb og mønstre.

Fordele ved Dynamiske symboler

 • Forekomster af Dynamiske symboler kan ændres ved hjælp af værktøjet Direkte markering.
 • Når udseendet af en forekomst ændres, har ændringen ikke nogen indvirkning på relationen til mastersymbolet.
 • Ændringer af udseendet af mastersymbolet afspejles i alle forekomster. Individuelle redigeringer af forekomster bevarer dog også.
 • Et symbol indlejret i et dynamisk symbol kan erstattes af et andet symbol. Dette giver større fleksibilitet til at tilpasse symboler.
 • Du kan vælge alle de dynamiske symboler, der findes i et dokument, ved hjælp af kommandoen Marker > Samme

Bemærk:

Hvis et dynamisk symbol åbnes i en ældre version af Illustrator, udvides symbolet.

Når du har placeret et symbol, kan du redigere symbolets forekomster på tegnebrættet og evt. omdefinere det oprindelige symbol med ændringerne. Med symbolismeværktøjerne kan du tilføje og arbejde med flere symbolforekomster samtidig.

Illustration med symbolforekomster

Indsættelse eller oprettelse af et symbol

Placere et symbol

 1. Marker et symbol i panelet Symboler eller i et symbolbibliotek.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Placer symbolforekomst  i panelet Symboler for at placere forekomsten midt på tegnebrættet i det synlige område af dokumentvinduet.

  • Træk symbolet til det sted på tegnebrættet, hvor det skal vises.

  • Vælg Placer symbolforekomst i menuen i panelet Symboler.

   Bemærk! Et enkelt symbol, der er placeret et sted i din illustration (i modsætning til kun at eksisterede i panelet) kaldes en forekomst.

Oprette et symbol

 1. Marker den illustration, du vil bruge som symbol.

  Bemærk:

  Når du opretter dynamiske symboler, må der ikke medtages tekst, indsatte billeder eller maskeobjekter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Nyt symbol i panelet Symboler.

  • Træk illustrationen til panelet Symboler.

  • Vælg Nyt symbol i panelmenuen.

  Bemærk:

  Den markerede illustration ændres som standard til en forekomst af det nye symbol. Hvis illustrationen ikke skal være en forekomst, skal du trykke på Skift, når du opretter det nye symbol. Hvis dialogboksen Nyt symbol ikke skal åbnes, når du opretter et nyt symbol, kan du derudover trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), når du opretter symbolet, og Illustrator bruger et standardnavn til symbolet, f.eks. Nyt symbol 1.

 3. Skriv et navn til symbolet i dialogboksen Symbolindstillinger.

 4. Vælg symboltypen som Filmklip eller Grafik.

 5. Vælg den symboltype, du vil oprette – Dynamisk eller Statisk. Standardindstillingen er Dynamisk.

 6. (Valgfrit) Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du planlægger at eksportere symbolerne til Flash:

  • Vælg Filmklip som type. Filmklip er standardsymboltypen i Flash og i Illustrator.

  • Angiv en placering på registreringsgitteret, hvor du vil placere symbolets ankerpunkt. Placeringen af ankerpunktet påvirker symbolets position inden for skærmkoordinaterne.

  • Vælg Aktiver hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering, hvis du vil bruge 9-udsnitsskalering i Flash.

 7. Vælg indstillingen Juster til pixelgitter for at anvende pixeljusteringsegenskaben på symbolet. Se Justering af symboler til pixelgitter for yderligere oplysninger.

Bemærk:

Dynamiske symboler vises i panelet Symboler med et lille plus-symbol nederst til højre for ikonet.

Du kan oprette symboler ud fra de fleste objekter i Illustrator, herunder kurver, sammensatte kurver, tekstobjekter, rasterbilleder, maskeobjekter og grupper af objekter. Du kan imidlertid ikke oprette et symbol ud fra sammenkædet grafik eller visse grupper, f.eks. grupper af diagrammer.

Bemærk:

Du kan se en video om at bruge symboler effektivt mellem Illustrator og Flash på www.adobe.com/go/vid0198_dk-.

Tilføjelse af underlag for symboler

Symboler har nu et uafhængigt laghierarki, som opretholdes, når du udvider symboler. Du kan oprette underlag til symboler i symbolredigeringstilstand.

Mulighed for at oprette underlag til symboler i redigeringstilstand

Indstillingen Sæt ind husker lag honoreres, når du indsætter indhold i symbolredigeringstilstand.

Bruge 9-udsnitsskalering

Du kan bruge skalering med 9 udsnit (skala 9) til at angive komponentskalering for symboler til grafikformater og filmklip. Med denne type skalering kan du oprette filmklipsymboler, som skaleres korrekt til brug som komponenter på brugergrænseflader i modsætning til den type skalering, der typisk anvendes på grafik- og designelementer.

Symbolet er konceptuelt opdelt i ni afsnit med en gitteragtig overlejring, og hvert enkelt af de ni områder skaleres uafhængigt. Symbolets visuelle integritet bevares ved ikke at skalere hjørner, mens de resterende billedområder efter behov skaleres (i modsætning til at strækkes) større eller mindre.

Gitteret til 9-udsnitsskalering kan kun ses i isolationstilstand. Gitterets hjælpelinjer placeres som standard ved 25% (eller 1/4) af symbolets bredde og højde fra kanten af symbolet og vises som stiplede linjer hen over symbolet.

Bemærk:

Yderligere oplysninger om 9-udsnitsskalering i Flash findes i Flash Help. Se videoer om brug af 9-udsnitsskalering i Illustrator i www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_dk.

I Illustrator kan du oprette et gitter med ni udsnit til symboler med rotation, vridning og komplekse transformeringer. Når du skalerer et symbol, kan alle symbolets ni områder skaleres uafhængigt.

Aktivere 9-udsnitsskalering

 1. Marker symbolet på tegnebrættet eller i panelet Symboler, og vælg Symbolindstillinger i panelmenuen.

 2. Vælg Filmklip eller Grafik som Type i dialogboksen Symbolindstillinger, og vælg derefter Aktiver hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering.

Bemærk:

Du kan også aktivere denne indstilling i dialogboksen Symbolindstillinger, når du opretter et nyt symbol.

Redigere gitteret til 9-udsnitsskalering for et symbol

 1. Hvis du vil redigere skaleringsgitteret til et symbol, skal du åbne symbolet i isolationstilstand ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på symbolet i panelet Symboler.

  • Marker symbolet i panelet Symboler, og vælg Rediger symbol i panelmenuen.

 2. Hvis du vil redigere skaleringsgitteret til en symbolforekomst, skal du åbne forekomsten i isolationstilstand ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på symbolforekomsten på tegnebrættet.

  • Vælg symbolforekomsten på tegnebrættet, og klik på Rediger symbol på kontrolpanelet.

 3. Flyt markøren hen over en af de fire hjælpelinjer. Træk hjælpelinjen, når markøren ændres til flyttemarkøren.

  Bemærk:

  Der foretages stadig skalering, hvis du flytter en hjælpelinje væk fra symbolgrænserne (og dermed opdeler symbolet i færre end 9 udsnit). Symbolet skaleres i henhold til det udsnit, som det placeres i.

 4. Afslut isolationstilstand ved at klikke på knappen Afslut isolationstilstand  øverst til venstre på tegnebrættet eller i kontrolpanelet .

Arbejde med symbolforekomster

Du kan flytte, skalere, rotere, vride (eller skråtstille) eller spejle symbolforekomster på samme måde som andre objekter. Du kan også udføre alle handlinger i panelerne Gennemsigtighed, Udseende og Grafikformater og anvende effekter i menuen Effekt. Hvis du vil redigere de enkelte komponenter i en symbolforekomst, skal du imidlertid først udvide forekomsten. Hvis du udvider forekomsten, brydes kæden mellem symbolet og symbolforekomsten, og forekomsten konverteres til en almindelig illustration.

Se videoer om valg og justering af objekter, herunder symboler, i www.adobe.com/go/vid0034_dk og www.adobe.com/go/vid0035_dk.

Bemærk:

Dynamiske symboler vises i panelet Symboler med et lille plus-symbol nederst til højre for ikonet.

Bemærk:

Indstillingerne til at Erstatte en symbolforekomst med et andet symbol, bryde en sammenkædning, når du vil Udvide en symbolforekomst, og for at foretage Nulstilling af transformeringer fungerer ikke på symboler i perspektiv.

Redigere en symbolforekomst

Når du har ændret en symbolforekomst, kan du omdefinere det originale symbol i panelet Symboler. Når du omdefinerer et symbol, får alle eksisterende symbolforekomster den nye definition.

 1. Marker en forekomst af symbolet.

 2. Klik på knappen Bryd kæde til symbol  i panelet Symboler eller kontrolpanelet.

 3. Rediger illustrationen.

  Bemærk:

  Når du redigerer dynamiske symboler, må der ikke medtages tekst, indsatte billeder eller maskeobjekter.

 4. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte det overordnede symbol med denne redigerede version, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække det ændrede symbol over på det gamle symbol i panelet Symboler. Symbolet erstattes i panelet Symboler og opdateres i den aktuelle fil.

  • Hvis du vil oprette et nyt symbol med den redigerede version, skal du trække det redigerede symbol til panelet Symboler eller klikke på Nyt symbol  i panelet Symboler.

Udvide en symbolforekomst

 1. Vælg en eller flere symbolforekomster.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Bryd kæde til symbol  i panelet Symboler eller kontrolpanelet, eller vælg Bryd kæde til symbol i panelmenuen.

  • Vælg Objekt > Udvid, og klik derefter på OK i dialogboksen Udvid.

  Illustrator placerer symbolforekomstens komponenter i en gruppe. Når du har foretaget udvidelsen, kan du redigere illustrationen.

Bemærk:

Hvis et dynamisk symbol åbnes i en ældre version af Illustrator, udvides symbolet.

Dublere en symbolforekomst på tegnebrættet

Hvis du har skaleret, roteret, vredet (eller skråtstillet) eller spejlet en symbolforekomst, og du vil tilføje flere forekomster med præcis de samme ændringer, skal du dublere den ændrede forekomst.

 1. Vælg symbolforekomsten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk symbolforekomsten til et andet sted på tegnebrættet.

  • Kopier og indsæt symbolforekomsten.

Bemærk:

Hvis du vil dublere et symbol i panelet Symboler, f.eks. for at oprette et nyt symbol baseret på et eksisterende symbol, skal du dublere symbolet og ikke forekomsten (se Oversigt over panelet Symboler).

Erstatte en symbolforekomst med et andet symbol

 1. Marker symbolforekomsten på tegnebrættet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg et nyt symbol i menuen Erstat i kontrolpanelet.

  • Marker et nyt symbol i panelet Symboler, og vælg Erstat symbol i panelmenuen.

Bemærk:

Denne indstilling fungerer ikke for symboler i perspektiv. Se Tilføje tekst og symboler i perspektiv.

Markere alle forekomster af et symbol i dokumentet

Marker et symbol i panelet Symboler, og vælg derefter Marker alle forekomster i panelmenuen.

Nulstilling af transformeringer

Hvis du vil nulstille transformeringer til symboler, skal du markere symbolet og klikke på knappen Nulstil i kontrolpanelet. Du kan vælge indstillingen Nulstil transformering i genvejsmenuen til panelet Symboler.

 

Redigere eller omdefinere et symbol

Du kan redigere et symbol ved at ændre symbolets illustrationer, eller du kan omdefinere symbolet ved at erstatte det med nye illustrationer. Hvis du redigerer og omdefinerer et symbol, ændres symbolets udseende i panelet Symboler og også alle forekomster af symbolet på tegnebrættet.

Redigere et symbol

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne symbolet i isolationstilstand:

  • Marker en forekomst af symbolet, og klik på Rediger symbol i kontrolpanelet. Klik på OK, når advarselsboksen åbnes.

  • Dobbeltklik på en forekomst af symbolet. Klik på OK, når advarselsboksen åbnes.

  • Dobbeltklik på et symbol i panelet Symboler. Der vises en midlertidig forekomst af symbolet midt på tegnebrættet.

 2. Rediger illustrationen.

 3. Afslut isolationstilstand ved at klikke på knappen Afslut isolationstilstand  øverst til venstre på tegnebrættet eller i kontrolpanelet  eller trykke på Esc.

  Du kan også anvende pixeljusteringsegenskaben på et symbol. Se Justering af symboler til pixelgitter for yderligere oplysninger.

Omdefinere et symbol med en anden illustration

 1. Marker den illustration, der skal bruges til at omdefinere et eksisterende symbol. Sørg for at markere den oprindelige illustration og ikke en symbolforekomst.

 2. Klik i panelet Symboler på det symbol, der skal omdefineres, og vælg Omdefiner symbol i panelmenuen.

Bemærk:

Den markerede illustration ændres automatisk til en forekomst af symbolet. Hvis den markerede illustration ikke skal ændres til en symbolforekomst, skal du trykke på Skift, når du vælger Omdefiner symbol i panelmenuen.

Bemærk:

Hvis du ikke kan finde panelmenuen, skal du se Bruge panelmenuer.

Symbolbiblioteker

Symbolbiblioteker er samlinger af forudindstillede symboler. Når du åbner et symbolbibliotek, vises det i et nyt panel (ikke i panelet Symboler).

Du kan markere, sortere og få vist elementer i et symbolbibliotek på samme måde som i panelet Symboler. Du kan imidlertid ikke tilføje elementer, slette elementer fra eller redigere elementerne i symbolbibliotekerne.

Åbne symbolbiblioteker

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Vindue > Symbolbiblioteker > [symbol].

  • Vælg Åbn symbolbibliotek i menuen i panelet Symboler, og vælg et bibliotek på den liste, der åbnes.

  • Klik på knappen Menuen Symbolbiblioteker i panelet Symboler, og vælg et bibliotek på den liste, der åbnes.

  Bemærk:

  Hvis et bibliotek skal åbnes automatisk, når du starter Illustrator, skal du vælge Permanent i bibliotekets panelmenu.

Flytte symboler fra et bibliotek til panelet Symboler

Der føjes automatisk et symbol til panelet Symboler, når du bruger det i et dokument.

 1. Klik på et symbol i et bibliotek.

Oprette symbolbiblioteker

 1. Hvis du vil tilføje alle symbolerne fra et bibliotek, skal du holde Skift nede og markere alle symbolerne og derefter vælge Føj til symboler i symbolbibliotekets indstillingsmenu. Føj de ønskede symboler i biblioteket til panelet Symboler, og slet symboler, du ikke skal bruge.

  Bemærk:

  Hvis du vil markere alle symboler, der ikke bruges i et dokument, skal du vælge Marker alle ubrugte i menuen i panelet Symboler.

 2. Vælg Gem symbolbiblioteket (Windows) eller Arkiver symbolbiblioteket (Mac OS) i menuen i panelet Symboler.

 3. Gem det nye bibliotek i standardmappen til symboler. Biblioteksnavnet vises automatisk i undermenuen Brugerdefineret i menuen Symbolbiblioteker og Åbn symbolbibliotek.

  Hvis du gemmer biblioteket i en anden mappe, kan du åbne det ved at vælge Åbn symbolbibliotek > Andet bibliotek i menuen i panelet Symboler. Når du åbner det på denne måde, vises det i undermenuen Symbolbiblioteker sammen med de andre biblioteker.

Importere et symbolbibliotek fra et andet dokument

 1. Vælg Vindue > Symbolbiblioteker > Andet bibliotek, eller vælg Åbn symbolbibliotek > Andet bibliotek i menuen i panelet Symboler.

 2. Marker den fil, som du vil importere symboler fra, og klik på Åbn.

  Symbolerne vises i et symbolbibliotekspanel (ikke panelet Symboler).

Oversigt over panelet Symboler

Du kan bruge panelet Symboler (Vindue > Symboler) eller kontrolpanelet til at håndtere symbolerne til et dokument. Panelet Symboler indeholder en række forudindstillede symboler. Du kan tilføje symboler fra symbolbiblioteker eller biblioteker, som du opretter. Se Symbolbiblioteker for oplysninger om brug af forudindstillede symboler.

Ændre visningen af symboler i panelet

 1. Vælg en visningsindstilling i panelmenuen: Miniaturevisning viser en liste med miniaturer, Lille listevisning viser en liste over navngivne symboler med en lille miniature, og Stor listevisning viser en liste over navngivne symboler med en stor miniature.

 2. Træk symbolet til en anden placering. Slip museknappen, når en sort linje vises på den ønskede placering.

 3. Vælg Sorter efter navn i panelmenuen for at se symbolerne i alfabetisk rækkefølge.

Dublere et symbol i panelet

Dublering eller kopiering af et symbol i panelet Symboler er en nem måde at oprette et nyt symbol på med en eksisterende symbolforekomst.

Hvis du vil oprette en kopi af et symbol, skal du markere symbolet i panelet Symboler og vælge Dubler symbol i panelmenuen eller trække symbolet til knappen Nyt symbol.

Bemærk:

Hvis du vil dublere en symbolforekomst på tegnebrættet, hvis du f.eks. har skaleret og roteret et symbol og vil tilføje en anden forekomst med samme skalering og rotation, skal du dublere forekomsten. (se også Arbejde med symbolforekomster.)

Omdøbe et symbol

 1. Hvis du vil omdøbe symbolet, skal du markere symbolet i panelet Symboler, vælge Symbolindstillinger i panelmenuen og derefter skrive et nyt navn i dialogboksen Symbolindstillinger.

 2. Hvis du vil omdøbe en symbolforekomst, skal du markere symbolforekomsten i illustrationen og derefter skrive et nyt navn i tekstboksen Navn på forekomst i kontrolpanelet.

Symbolregistreringspunkt

Symbolregistreringspunktet i Illustrator ligner Adobe Flash Professional. Et symbolregistreringspunkt er startpunktet for illustrationen Symboldefinition. Denne funktion giver bedre tværfunktionelt samarbejde mellem Illustrator og Flash.

Når du opretter et symbol, kan du vælge registreringspunktet blandt de otte punkter på tværs af grænsen eller midten af symbolafgrænsningsrammen. Registreringspunktet vises som et trådkors i symbolredigeringstilstand og i normal tilstand, når symbolforekomsten er markeret. I isolationstilstand kan du fastgøre illustrationen til registreringspunktets mærke.

I genvejsmenuen til panelet Transformer er indstillingen Brug registreringspunkt for symbol valgt som standard. Registreringspunktets koordinater er synlige i panelet Transformer, når symbolforekomsten er markeret. Alle transformeringer af symbolforekomster svarer til registreringspunktet for illustrationen Symboldefinition.

De transformeringer, der er anvendt på symbolforekomsten, kan nulstilles ved hjælp af indstillingen Nulstil transformering. Du kan finde flere oplysninger under Nulstilling af transformeringer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online