Om valg af farver

Du kan vælge farver til illustrationer fra en lang række værktøjer, paneler og dialogbokse i Illustrator. Hvordan du vælger farver, afhænger af kravene til illustrationen. Hvis du f.eks. vil bruge bestemte firmagodkendte farver, er det en god ide at vælge farver fra det firmagodkendte farveprøvebibliotek. Hvis farverne skal stemme overens med farver i andre illustrationer, kan du bruge pipetten eller farvevælgeren og angive nøjagtige farveværdier.

Du kan bruge følgende funktioner til at vælge farver:

Farveprøvepanel og farveprøvebibliotekspaneler

angiver enkelte farver og farvegrupper. Du kan vælge mellem eksisterende farveprøver og biblioteker eller oprette dine egne. Du kan også importere biblioteker.

Farvevælger

Indeholder et farvespektrum, som du visuelt kan vælge farver fra, tekstbokse med farveværdier til manuelt at definere farver og farveprøver.

Værktøjet Pipette

Indsamler prøver på farver fra illustrationer, når du klikker.

Panelet Farve

indeholder et farvespektrum, skydekontroller til farveværdier (f.eks. en cyan skydekontrol) og tekstbokse til farveværdier. Du kan angive fyld- og stregfarver fra panelet Farve. I menuen i panelet Farve kan du oprette inverterede og komplementære farver til den aktuelle fyld- eller stregfarve og oprette en farveprøve ud fra den valgte farve.

Panelet Farveguide

indeholder flere regler for harmoni at vælge mellem for at oprette farvegrupper med en grundfarve, som du vælger. Du kan oprette variationer af farver med toner og skygger, varme og kolde farver eller levende og dæmpede farver. Fra dette panel kan du åbne en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

Dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration

en del af denne dialogboks indeholder værktøjer til nøjagtig definering eller justering af farverne i en farvegruppe eller illustrationer. I den anden del kan du ændre farverne på illustrationer ved hjælp af farverne fra en farvegruppe eller reducere eller konvertere dine farver til output.

Kommandoen Tilføj markerede farver eller knappen Ny farvegruppe

Opret en farvegruppe med farverne i en markeret illustration. Både denne kommando og knap findes i panelet Farveprøver.

Oversigt over Farvevælger

Med farvevælgeren kan du vælge fyld- eller stregfarve til et objekt ved at vælge fra et farvefelt og farvespektrum, ved at definere farver numerisk eller ved at klikke på en farveprøve.

Farvevælger
Farvevælger

A. Farvefelt B. HSB-farveværdier C. Nyt farverektangel D. Oprindeligt farverektangel E. Skydeknap til farve F. Farvespektrum G. RGB-farveværdier H. Hexadecimale farveværdier I. CMYK-farveværdier 

Åbne farvevælgeren

 1. Dobbeltklik på boksen til fyld- eller stregfarve i panelet Værktøjer eller Farve.

Ændre farvespektret vist i farvevælgeren

 1. Klik på et bogstav: H (Nuance), S (Mætning), B (Lysstyrke), R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå).

Kun visning af websikre farver

Websikre farver er de farver, der kan bruges af alle webbrowsere uanset platform.

 1. Vælg Kun webfarver.

Vise farveprøver i stedet for farvespektret

 1. Klik på Farveprøver. Klik på Farvemodeller for at vende tilbage til visningen af farvespektret.

Vælge farver ved hjælp af farvevælgeren

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 1. Klik eller træk i farvespektret. En rund markør angiver farvens position i spektret.

 2. Træk trekanterne langs farveskyderen, eller klik inde i farveskyderen.

 3. Angiv værdier i tekstboksene.

 4. Klik på Farveprøver, vælg en farveprøve, og klik på OK.

Oversigt over panelet Farve

Du bruger panelet Farve (Vindue > Farve) til at anvende farve på et objekts fyld og streg samt til at redigere og blande farver. Panelet Farve kan vise farveværdier ved hjælp af forskellige farvemodeller. Som standard er kun de mest anvendte indstillinger synlige i panelet Farve.

Panelet Farve
Panelet Farve

A. Fyldfarve B. Stregfarve C. panelmenu D. Boksen Ingen E. Farvespektrumbjælke F. Skydeknap til farve G. Tekstboks til en farvekomponent 

Ændre farvemodellen

 1. Vælg Gråtoner, RGB, HSB, CMYK eller Websikker RGB i panelmenuen.

Vise alle indstillinger i panelet

 1. Vælg Vis indstillinger i panelmenuen. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Vælge farver med panelet Farve

 1. Vælg den farvetilstand, du vil bruge, i panelmenuen. Den tilstand, du vælger, påvirker kun visningen af panelet Farve og ændrer ikke dokumentets farvetilstand.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk i eller klik på en skyder.

  • Hold Skift nede, og træk i en farveskyder for at flytte de andre skydere i forhold til den (gælder ikke HSB-skydere). Dette bevarer en tilsvarende farve men med en anden tone eller intensitet.

  • Angiv værdier i tekstboksene.

  • Klik på farvespektrumlinjen nederst i panelet. Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på boksen Ingen til venstre for farvebjælken. Hvis du vil vælge hvid, skal du klikke på den hvide farveprøve i øverste højre hjørne på farvebjælken. Hvis du vil vælge sort, skal du klikke på den sorte farveprøve i nederste højre hjørne på farvebjælken.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online