Formater tekst

Markering af tekst

Når du markerer tegn, kan du redigere dem, formatere dem med panelet Tegn, anvende fyld- og stregattributter på dem og ændre deres gennemsigtighed. Du kan anvende disse ændringer på ét tegn, en række tegn eller alle tegn i et tekstobjekt. Når tegn er markeret, er de fremhævet i dokumentvinduet, og ordet "Tegn" vises i panelet Udseende.

Ved at markere et tekstobjekt kan du anvende globale formateringsindstillinger på alle tegnene i objektet, herunder indstillinger fra panelerne Tegn og Afsnit, fyld- og stregattributter og gennemsigtighedsindstillinger. Du kan derudover anvende effekter, flere fyld og streger og ugennemsigtige masker på et markeret tekstobjekt. (Dette er ikke muligt for tegn markeret enkeltvist). Når et tekstobjekt er markeret, vises et afgrænsningsområde omkring det i dokumentvinduet, og ordet "Tekst" vises i panelet Udseende.

Hvis du markerer en tekstkurve, kan du justere dens form og anvende fyld- og stregattributter på den. Denne markeringstype er ikke tilgængelig for punkttekst. Når en tekstkurve er markeret, vises ordet "Kurve" i panelet Udseende.

Markering af tegn

 1. Vælg et tekstværktøj, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk for at markere et eller flere tegn. Hold Skift nede, og træk for at udvide eller formindske markeringen.

  • Placer markøren på et ord, og dobbeltklik for at markere ordet.

  • Placer markøren i et afsnit, og klik tre gange hurtigt efter hinanden for at markere hele afsnittet.

  • Marker et eller flere tegn, og vælg Marker > Alle for at markere alle tegnene i tekstobjektet.

Markering af tekstobjekter

Ved at markere et tekstobjekt kan du anvende globale formateringsindstillinger på alle tegnene i objektet, herunder indstillinger fra panelerne Tegn og Afsnit, fyld- og stregattributter og gennemsigtighedsindstillinger. Du kan derudover anvende effekter, flere fyld og streger og ugennemsigtige masker på et markeret tekstobjekt. (Dette er ikke muligt for tegn markeret enkeltvist). Når et tekstobjekt er markeret, vises et afgrænsningsområde omkring det i dokumentvinduet, og ordet "Tekst" vises i panelet Udseende.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på teksten i dokumentvinduet med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering . Hold Skift nede, og klik for at markere yderligere tekstobjekter.

  • Find det tekstobjekt, du vil markere, i panelet Lag, og klik derefter på objektets højre kant mellem markeringsknappen og rullepanelet. Hold Skift nede, og klik på elementers højre kant i panelet Lag for at føje objekter til eller fjerne dem fra den eksisterende markering.

  • Hvis du vil markere alle tekstobjekterne i et dokument, skal du vælge Marker > Objekt > Tekstobjekter.

Markering af en tekstkurve

Hvis du markerer en tekstkurve, kan du justere dens form og anvende fyld- og stregattributter på den. Denne markeringstype er ikke tilgængelig for punkttekst. Når en tekstkurve er markeret, vises ordet "Kurve" i panelet Udseende.

Bemærk:

Det er lettest at markere en tekstkurve i konturvisning.

 1. Vælg værktøjet Direkte markering  eller værktøjet Gruppemarkering  .
 2. Hvis tekstobjektet er markeret, skal du klikke uden for objektets afgrænsningsområde for at fjerne markeringen.
 3. Klik på tekstkurven, og undgå at klikke på tegnene. (Hvis du klikker på et tegn, markerer du tekstobjektet og ikke tekstkurven).
Bemærk:

Indstillingen Markering begrænset til kurve bestemmer, hvor følsomme markeringsværktøjerne er, når der markeres tekstobjekter i dokumentvinduet. Når denne indstilling er valgt, skal du klikke direkte på tekstkurven for at markere teksten. Når denne indstilling er fravalgt, kan du klikke på teksten eller kurven for at markere teksten. Du kan angive denne indstilling ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS).

Søgning efter og erstatning af tekst

 1. Vælg Rediger > Søg og erstat.
 2. Skriv den tekststreng, du vil søge efter, og eventuelt en tekststreng, som den skal erstattes med.

  Du kan vælge en lang række specialtegn i pop op-menuerne til højre for indstillingerne Søg og Erstat med.

 3. Marker en af følgende indstillinger for at vælge, hvordan Illustrator skal søge efter den angivne tekststreg:

  Forskel på store og små bogstaver

  Søger kun efter tekststrenge, der nøjagtigt svarer til de store og små bogstaver i boksen Søg efter.

  Kun hele ord

  Søger kun efter hele ord, som svarer til teksten i boksen Søg.

  Søg bagud

  Søger i filen fra bunden til toppen af stablingsrækkefølgen.

  Kontroller skjulte lag

  Søger efter tekst i skjulte lag. Når denne indstilling ikke er markeret, ignoreres tekst i skjulte lag.

  Kontroller låste lag

  Søger efter tekst i låste lag. Når denne indstilling ikke er markeret, ignoreres tekst i låste lag.

 4. Klik på Søg for at starte søgningen.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis Illustrator finder en forekomst af tekststrengen:
  • Klik på Erstat for at erstatte tekststrengen, og klik derefter på Find næste for at finde den næste forekomst.

  • Klik på Erstat og find for at erstatte tekststrengen og finde den næste forekomst.

  • Klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af tekststrengen i dokumentet.

 6. Klik på Slut for at lukke dialogboksen.
  Bemærk:

  Du kan finde den næste forekomst af en tekststreng, når dialogboksen Søg og erstat er lukket, ved at vælge Rediger > Find næste.

Indsæt tekst uden kildeformateringen

Følg disse anvisninger for at kopiere tekst fra et hvilket som helst dokument og indsætte den i det aktuelle dokument uden at medtage kildeformatet: 

 1. Kopiér teksten fra kildefilen.

 2. Klik på tekstværktøjet, og klik eller træk for at oprette et tekstfelt i destinationsfilen. 

 3. Klik det sted, hvor tekstlinjen skal starte, og vælg Rediger > Indsæt uden formatering, eller tryk på Alt+Ctrl+V for at indsætte den kopierede tekst uden kildeformateringen.

 4. Hvis tekst som standard skal indsættes uden kildeformat, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Håndtering af udklipsholder og markere afkrydsningsfeltet Indsæt tekst uden formatering.

Ændring af tegns farve og udseende

Du kan ændre tekstobjekters farve og udseende ved at anvende fyld, streger, gennemsigtighed, effekter og grafikformater. Teksten kan stadig redigeres, så længe du ikke rasteriserer den.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre udseendet af bestemte tegn i et tekstobjekt, skal du markere tegnene.

  • Hvis du vil ændre udseendet af alle tegn i et tekstobjekt eller anvende flere fyld og streger, skal du markere tekstobjektet.

  • Hvis du vil anvende fyld eller streger på en tekstkurve, skal du markere tekstkurven.

 2. Anvend fyld, streger, gennemsigtighed, effekter og grafikformater efter behov.

  Når du ændrer et tekstobjekts farve, overskrives attributterne for de enkelte tegn i tekstobjektet.

  Bemærk:

  Du kan hurtigt ændre farven på markeret tekst ved hjælp af kontrolpanelet.

Oversigt over panelet Tegn

Du kan bruge panelet Tegn (Vindue > Tekst > Tegn) til at anvende indstillinger for formatering af enkelttegn i dokumenterne. Når tekst er markeret, eller tekstværktøjet er aktivt, kan du også bruge indstillingerne i kontrolpanelet til at formatere tegn.

Panelet Tegn
Panelet Tegn

A. Panelmenu B. Skrift C. Skrifttype D. Skydning E. Spatiering F. Vandret skalering G. Tegnrotation H. Kantudjævningsmetode I. Skriftstørrelse J. Knibning K. Lodret skalering L. Grundlinjeforskydning 

A. Skrift B. Skrifttype C. Skriftstørrelse D. Juster til venstre E. Juster centreret F. Højrejusteret 

Som standard er kun de mest anvendte indstillinger synlige i panelet Tegn. Vælg Vis indstillinger i indstillingsmenuen for at få vist alle indstillinger. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Bemærk:

I Illustrator CC 2017 kan du nemt arbejde med tekstobjekter, der er i samme skrifttypefamilie, men har forskellige formater eller omvendt. Hvis f.eks. to typeobjekter vælges med skrifttypen Arial, men den ene er almindelig og den anden er fed, bliver formatfeltet tomt, men feltet Skrifttypegruppe viser Arial.

Understregning eller gennemstregning af tekst

 1. Marker den tekst, der skal understreges eller gennemstreges. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil understrege tekst, skal du klikke på understregningsknappen  i tegnpanelet.

  • Hvis du vil gennemstrege tekst, skal du klikke på gennemstregningsknappen  i tegnpanelet.

Standardstyrken for en understregning og gennemstregning afhænger af tekstens størrelse.

Anvendelse af store bogstaver og kapitæler

Når du formaterer tekst med kapitæler, anvender Illustrator automatisk de kapitæler, der er designet som en del af skrifttypen, hvis de findes. Ellers syntetiserer Illustrator kapitælerne ved hjælp af nedskalerede versioner af almindelige store bogstaver.

Kapitæler
Almindelige store bogstaver (øverst) sammenlignet med kapitæler (nederst)

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg Store bogstaver eller Kapitæler i menuen i panelet Tegn.

Vælg Filer > Dokumentopsætning for at angive størrelsen af syntetiserede kapitæler. Indtast en procent af den oprindelige skriftstørrelse under Kapitæler for tekst, der skal formateres som kapitæler. (Standardværdien er 70 %).

Bemærk:

Du kan ændre tekstens store og små bogstaver og bogstavstørrelsen i titler eller sætninger ved hjælp af kommandoen Tekst > Store og små bogstaver.

Ændring af brugen af store og små bogstaver

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre.
 2. Vælg en af følgende indstillinger i undermenuen Tekst > Store og små bogstaver:

  STORE BOGSTAVER

  Ændring af alle tegn til store bogstaver.

  Bemærk! Kommandoen STORE BOGSTAVER medfører, at diskrete ligaturer konverteres tilbage til normal tekst. Dette er også tilfældet i forbindelse med kommandoerne Bogstavsstørrelse i titel og Første bogstav med majuskel, når der optræder en diskret ligatur i begyndelsen af et ord.

  små bogstaver

  Ændring af alle tegn til små bogstaver.

  Bogstavstørrelse i titel

  For at sætte stort begyndelsesbogstav i alle ord.

  Første bogstav med majuskel

  For at sætte stort begyndelsesbogstav i hver sætning.

  Bemærk! Kommandoen Første bogstav med majuskel antager, at punktum (.), udråbstegn (!) og spørgsmålstegn (?) markerer slutningen af en sætning. Når du anvender Første bogstav med majuskel, kan det give uforudsete ændringer, når disse tegn bruges på andre måder, for eksempel i forkortelser, filnavne eller URL-adresser. Desuden kan de store bogstaver i egennavne blive ændret til små bogstaver.

  Tip: Hvis du anvender en OpenType-skrifttype, kan du udnytte formatering kun med store bogstaver til at skabe en mere elegant tekst.

Anvendelse af stilistiske sæt

Et stilistisk sæt er en gruppe alternative glyffer, som kan anvendes på en markeret tekstblok. Når du anvender et stilistisk sæt, vil de glyffer, der er blevet defineret i sættet, erstatte skrifttypens standardglyffer i den markerede tekst. Navnet på det stilistiske sæt, der udbydes af Font Developer, vises forskellige steder i Illustrator. Illustrator viser for nogle skrifttypers vedkommende de stilistiske sæts navne som Sæt 1, Sæt 2 osv. Du kan anvende flere stilistiske sæt på et tekstudsnit. Du kan lære, hvordan du anvender stilistiske sæt på en tekstmarkering, under Specialtegn.

Gør følgende for at anvende stilistiske sæt på en tegn- eller en afsnitstype.

 1. Vælg Vindue > Tekst > TegntyperAfsnitstyper for at åbne panelet Tegntyper eller panelet Afsnitstyper.

 2. Vælg indstillingen Ny tegn-/afsnitstype i panelmenuen.

 3. Vælg OpenType-funktionssektionen til venstre for dialogboksen Ny tegn-/afsnitstype.

 4. Klik på , og vælg de ønskede stilistiske sæt i listen.

  Tilføj stilistiske sæt til en tegntype

 5. Klik på OK.

Angivelse af, om der skal anvendes krøllede eller lige anførselstegn

Typografiske anførselstegn, som ofte kaldes krøllede anførselstegn, er designet, så de passer sammen med skrifttypens kurver. Typografiske anførselstegn anvendes almindeligvis til citationstegn og apostroffer. Lige anførselstegn anvendes normalt til forkortelser for fod og tommer.

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning, gør et af følgende, og klik derefter på OK:
  • Hvis du vil bruge lige anførselstegn, skal du fjerne markeringen ud for Anvend typografiske anførselstegn.

  • Hvis du vil bruge typografiske anførselstegn, skal du markere Anvend typografiske anførselstegn, angive det sprog, der skal anvendes, og vælge indstillinger for Dobbelte anførselstegn og Enkelte anførselstegn.

   Bemærk! Du kan angive indstillinger for anførselstegn for flere sprog. Disse anførselstegn anvendes på teksten ud fra det sprog, som angives via panelet Tegn eller indstillingen Standardsprog.

   Tip: Du kan bruge kommandoen Autotegnsætning til at erstatte lige anførselstegn med typografiske anførselstegn.

Angivelse af kantudjævningsindstillinger for tekst

Når du gemmer illustrationer i bitmapformat – f.eks. JPEG, GIF eller PNG – rasteriserer Illustrator alle objekter med 72 pixel pr. tomme og anvender kantudjævning på dem. Hvis illustrationen indeholder tekst, giver standardindstillingerne for kantudjævning imidlertid ikke altid de ønskede resultater. Illustrator indeholder flere indstillinger specifikt til rasterisering af tekst. Hvis du vil udnytte disse indstillinger, skal du rasterisere tekstobjekter, før du gemmer illustrationen.

 1. Marker tekstobjektet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil rasterisere teksten, skal du vælge Objekt > Rasteriser.

  • Hvis du vil oprette et rasteriseret udseende uden at ændre objektets underliggende struktur, skal du vælge Effekt > Rasteriser.

 2. Vælg en kantudjævningsindstilling:

  Ingen

  Anvender ingen kantudjævning og bevarer de hårde tekstkanter, når teksten rasteriseres.

  Illustrationsoptimeret (Supersampling)

  Standardindstilling, som rasteriserer alle objekter, herunder tekstobjekter, med den angivne opløsning og anvender kantudjævning på dem. Standardopløsningen er 300 pixel pr. tomme.

  Tekstoptimeret (antydet)

  Anvender kantudjævning, der er mest velegnet til tekst. Kantudjævning reducerer takkede kanter i det rasteriserede billede og giver teksten et blødere udseende på skærmen. Men det kan også gøre tekst med lille skriftstørrelse vanskelig at læse.

Oprettelse af hævet og sænket skrift

Tekst med hævet skrift og sænket skrift (også kaldet superiør og inferiør tekst) er tekst med reduceret størrelse, der er hævet eller sænket i forhold til en skrifttypes grundlinje.

Når du opretter tekst med hævet eller sænket skrift, anvendes en foruddefineret grundlinjeforskydning og skriftstørrelse. Værdierne anvendes som procenter af den aktuelle skriftstørrelse og skydning og er baseret på indstillinger i afsnittet Tekst i dialogboksen Dokumentopsætning.

Oprettelse af hævet eller sænket skrift i almindelige skrifttyper

 1. Marker den tekst, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, skrives ny tekst som hævet eller sænket skrift.
 2. Vælg Hævet skrift eller Sænket skrift i menuen i panelet Tegn. Du kan få adgang til tegnpanelet fra kontrolpanelet.

  Indstillingerne Hævet skrift og Sænket skrift i panelmenuen Tegn
  Indstillingerne Hævet skrift og Sænket skrift i panelmenuen Tegn

  A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION 

Oprettelse af hævet eller sænket skrift i OpenType-skrifttyper

 1. Vælg de tegn, du vil ændre til hævet skrift eller sænket skrift. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype. Du kan bestemme, om en skrifttype er en OpenType-skrifttype ved at se i menuen Tekst > Skrifttype (Windows) eller Skrift (Mac OS), hvor ikonet vises for OpenType-skrifttyper.
 3. Brug panelet OpenType til at vælge en indstilling i pop op-menuen Placering:

  Standardplacering

  Bruger standardplaceringen til den aktuelle skrifttype.

  Hævet skrift

  Bruger hævede tegn (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  Sænket skrift

  Bruger sænkede tegn (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  Tæller

  Bruger tegn, der er designet som tællere i brøker (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  Nævner

  Bruger tegn, der er designet som nævnere i brøker (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Ændring af størrelsen og placeringen af hævet skrift eller sænket skrift

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning, angiv følgende værdier for hævet eller sænket skrift, og klik derefter på OK:
  • Skriv en værdi for Størrelse i procent af skriftstørrelsen for hævet og sænket skrift i teksten.

  • Skriv en værdi for Placering i procent af den almindelige skydning for at angive, hvor meget teksten med hævet og sænket skrift skal flyttes.

Konvertering af tekst til konturer

Du kan ændre tekst til et sæt af sammensatte kurver, eller konturer, som du kan redigere og bearbejde som andre grafikobjekter. Tekst som konturer er praktiske, når du vil ændre udseendet af større tekst, men de egner sig ikke så godt til brødtekst eller andre tekster i små størrelser.

Oplysninger om skrifttypekontur kommer fra de faktiske skrifttypefiler, der er installeret på systemet. Når du opretter konturer ud fra tekst, konverteres tegn på deres aktuelle placering, og al grafisk formatering, som f.eks. deres streg og fyld, bevares.

Redigering af en bogstavform
Redigering af en bogstavform

A. Oprindeligt tekstobjekt B. Tekst, der er konverteret til konturer, opdelt og redigeret 

Bemærk:

Du kan ikke konvertere bitmapskrifttyper eller konturbeskyttede skrifttyper til konturer.

Når du konverterer tekst til konturer, mister teksten sine tip, dvs. instruktioner indbygget i skrifttyper til at justere deres form, så systemet viser eller udskriver dem optimalt i en lang række størrelser. Hvis du planlægger at skalere teksten, skal du gøre det ved at justere dens punktstørrelse, før den konverteres.

Du skal konvertere al tekst i en markering. Du kan ikke konvertere et enkelt bogstav i en tekststreng. Hvis du vil konvertere et enkelt bogstav til en kontur, skal du oprette et separat tekstobjekt til dette bogstav.

 1. Marker tekstobjektet.
 2. Vælg Tekst > Opret konturer.

Valg af et talformat i OpenType-skrifttyper

 1. Du kan ændre formatet for eksisterende tal ved at markere de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype.
 3. Brug panelet OpenType til at vælge en indstilling i pop op-menuen med tal:

  Standardfigur

  Bruger standardtypografien for den aktuelle skrifttype.

  Monospatierede majuskeltal

  Bruger tal med fuld højde og samme bredde (hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion er velegnet i tilfælde, hvor tallene skal justeres under hinanden i tabeller.

  Proportionale majuskeltal

  Bruger tal med fuld højde og varierende bredde (hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales til tekst, der bruger kapitæler.

  Proportionale minuskeltal

  Bruger tal med varierende højde og varierende bredde (hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales til et klassisk sofistikeret udseende i tekst, der ikke bruger kapitæler.

  Monospatierede minuskeltal

  Bruger tal med varierende højde og fast, ensartet bredde (hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales, når minuskeltal skal have et klassisk udseende, men skal justeres i spalter som i et årsregnskab.

Formatering af brøker og ordenstal i OpenType-skrifttyper

Når du bruger en OpenType-skrifttype, kan du automatisk formatere ordenstal med hævet skrift (f.eks. ). Tegn som "a" og "o" i hævet skrift i de spanske ord segunda () og segundo () formateres også korrekt. Du kan også konvertere tal, der er adskilt af en skråstreg (f.eks. 1/2) til en brøkdel af en shilling (f.eks. ).

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype.
 3. Klik i panelet OpenType på knappen Ordenstal for at aktivere eller deaktivere ordenstal eller på knappen Brøker for at aktivere eller deaktivere brøker. Disse knapper fungerer kun, hvis ordenstal og brøker er tilgængelige i skrifttypen.

Brug af autotegnsætning

Kommandoen Autotegnsætning søger efter tastaturets tegnsætningstegn og erstatter dem med deres typografiske modstykker. Derudover kan du bruge kommandoen Autotegnsætning til at indsætte ligaturer og brøker globalt, hvis skrifttypen omfatter disse tegn.

Bemærk:

Hvis du anvender en OpenType-skrifttype, skal du bruge panelet OpenType i stedet for dialogboksen Autotegnsætning til at angive ligaturer og brøker.

 1. Hvis du vil erstatte tegnene i en bestemt tekst i stedet for al tekst i dokumentet, skal du markere de pågældende tekstobjekter eller tegn.
 2. Vælg Tekst > Autotegnsætning.
 3. Vælg en eller flere af følgende indstillinger:

  Ligaturer ff, fi, ffi

  Gengiver bogstavkombinationerne ff, fi eller ffi som ligaturer.

  Ligaturer ff, fl, ffl

  Gengiver bogstavkombinationerne ff, fl eller ffl som ligaturer.

  Krøllede anførselstegn

  Ændrer tastaturets lige anførselstegn til krøllede anførselstegn.

  Bemærk! Indstillingen Krøllede anførselstegn erstatter altid lige anførselstegn med krøllede anførselstegn, uanset hvilke indstillinger der er valgt for Dobbelte anførselstegn og Enkelte anførselstegn i dialogboksen Dokumentopsætning.

  Automellemrum

  Fjerner flere på hinanden følgende mellemrum efter et punktum.

  Korte og lange tankestreger

  Erstatter to tastaturtankestreger efter hinanden med en kort tankestreg og tre tastaturtankesteger efter hinanden med en lang tankestreg.

  Ellipser

  Erstatter tre tastaturpunktummer med ellipsepunkter.

  Matematiske brøker

  Erstatter flere selvstændige tegn, der bruges til at gengive brøker, med ét enkelt tegn.

 4. Vælg Hele dokumentet for at erstatte tekstsymboler i hele filen eller Kun markeret tekst for kun at erstatte symboler i markeret tekst.
 5. (Valgfrit) Vælg Rapporter resultater for at få vist en liste over antallet af erstattede symboler.
 6. Klik på OK for at søge efter og erstatte markerede tegn.
Adobe-logo

Log ind på din konto