Du bruger panelet Tabulatorer (Vindue > Tekst > Tabulatorer) til at angive tabulatorstop for et afsnit eller tekstobjekt. Se web-hjælpen for at få yderligere oplysninger om brug og indstilling af faner.

Oversigt over panelet Tabulatorer

Du bruger panelet Tabulatorer (Vindue > Tekst > Tabulatorer) til at angive tabulatorstop for et afsnit eller tekstobjekt.

Panelet Tabulatorer
Panelet Tabulatorer

A. Tabulatorjusteringsknapper B. Tabulatorplacering C. Tabulatorfyldtegn D. Justering til E. Panelmenu F. Tabulatorlineal G. Placer panel over ramme 

Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i menuen i panelet Tabulatorer. Hvis du vil bruge denne menu, skal du klikke på trekanten i øverste højre hjørne af panelet.

Justere panelet Tabulatorer efter et markeret tekstobjekt

Du kan placere panelet Tabulatorer hvor som helst i arbejdsområdet, men det er som regel hensigtsmæssigt at justere det efter et tekstobjekt.

 1. Klik på magnetikonet . Panelet Tabulatorer flyttes direkte over det markerede tekstobjekt, med nulpunktet justeret til den venstre margen. Du kan evt. trække størrelsesknappen i det nederste højre hjørne af panelet for at udvide eller indskrænke linealen.

Fastgøre tabulatorstop til linealenheder

Du kan som standard placere tabulatorstop et vilkårligt sted langs tabulatorlinealen.

 1. Vælg Fastgør til enhed i panelmenuen, eller hold Skift nede, mens du trækker et tabulatorstop.

Ændre måleenheder for tabulatorlinealen

Måleenhederne på tabulatorlinealen defineres af de generelle enhedsindstillinger i Enheder (for alle filer) eller af de enheder, der er angivet i dialogboksen Dokumentopsætning (for den aktuelle fil).

 • Hvis du vil ændre måleenhederne for alle filer, skal du angive en ny værdi for Generelle enheder under indstillingerne for Enheder.
 • Hvis du vil ændre måleenhederne for den aktuelle fil, skal du angive en ny enhedsværdi i dialogboksen Dokumentopsætning.

Indstille tabulatorer

Tabulatorstop gælder for et helt afsnit. Når du indstiller den første tabulator, slettes alle standardtabulatorstop til venstre for dette stop. Når du indstiller flere tabulatorstop, slettes alle standardtabulatorer mellem de tabulatorer, du har angivet.

 1. Indsæt markøren i et afsnit, eller marker et tekstobjekt for at indstille tabulatorstop for alle afsnit i objektet.
 2. Klik på en tabulatorjusteringsknap i panelet Tabulatorer for at angive, hvordan tekst justeres i forhold til tabulatorens position:

  Venstrejusteret tabulator

  for at justere vandret tekst til venstre, mens højre margen ikke justeres.

  Centreret tabulator

  for at centrere tekst i forhold til tabulatormærket.

  Højrejusteret tabulator

  for at justere vandret tekst til højre, mens venstre margen ikke justeres.

  Bundjusteret tabulator

  for at justere lodret tekst efter bundmargenen, mens topmargenen ikke justeres.

  Topjusteret tabulator

  for at justere lodret tekst efter topmargenen, mens bundmargenen ikke justeres.

  Decimaljusteret tabulator

  for at placere tekst, så den er justeret efter et bestemt tegn som f.eks. komma. Denne indstilling er velegnet til oprettelse af talkolonner.

  Du kan ændre justeringen af en tabulator ved at vælge den og klikke på en af disse knapper.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik et sted på tabulatorlinealen for at placere et nyt tabulatorstop.

  • Angiv en position i boksen X (for vandret tekst) eller boksen Y (for lodret tekst), og tryk på Enter eller Retur. Hvis X eller Y-værdien vælges, kan du trykke på tasten med pil op eller pil ned for henholdsvis at øge eller mindske værdien med 1 punkt.

   Bemærk: Når du bruger tabulatorlinealen, kan du ikke indstille tabulatorstop i intervaller under 1. Hvis du angiver en position i X- eller Y-boksen, kan du imidlertid indstille stop med intervaller så små som 0,01 punkt.

 4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere tabulatorstop.

Bemærk:

Oplysninger om indstilling af indrykning ved hjælp af panelet Tabulatorer finder du i Indrykning af tekst.

Gentagelse af tabuleringer

Kommandoen Gentag tabulering opretter flere tabulatorer på basis af afstanden mellem tabulatorstoppet og venstre indrykning eller det forudgående tabulatorstop.

 1. Klik for at placere et indsætningspunkt i afsnittet.
 2. Vælg et tabulatorstop på linealen i panelet Tabulatorer.
 3. Vælg Gentag tabulering i panelmenuen.
  Gentagne tabuleringer
  Gentagne tabuleringer

  A. Tabulatorjusteringsknapper B. Tabulatorstop på linealen C. Panelmenu 

Flytning af tabulatorer

 1. Vælg et tabulatorstop på linealen i panelet Tabulatorer.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv en ny position i boksen X (for vandret tekst) eller boksen Y (for lodret tekst), og tryk på Enter eller Retur.

  • Træk tabulatorstoppet til den ønskede position.

  • Hvis du vil flytte alle tabulatorstop samtidig, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække et tabulatorstop.

   Mens du flytter et tabulatorstop, vises der en hjælpelinje i den markerede tekst.

Fjernelse af tabulatorer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk tabulatorstoppet væk fra linealen.

  • Vælg tabulatorstoppet, og vælg Slet tabulator i panelmenuen.

  • Hvis du vil gendanne standardtabulatorstoppene, skal du vælge Slet alle tabulatorer i panelmenuen.

Angivelse af tegn for decimaltabulatorer

Du bruger decimaltabulatorer til at justere tekst efter et tegn, du angiver, f.eks. et punktum eller et dollartegn.

 1. Brug tabulatorpanelet til at oprette eller vælge en decimaltabulator  på tabulatorlinealen.
 2. Indtast det tegn, du vil justere, i feltet Juster ved. Du kan indtaste eller indsætte et hvilket som helst tegn. Sørg for, at de afsnit du justerer, indeholder det pågældende tegn.
  Tekst justeret ved hjælp af en decimaltabulator
  Tekst justeret ved hjælp af en decimaltabulator

Tilføjelse af tabulatorfyldtegn

Et tabulatorfyldtegn er et gentaget mønster af tegn, f.eks. en række prikker eller streger, mellem et tabulatorstop og den efterfølgende tekst.

 1. Vælg et tabulatorstop på linealen i panelet Tabulatorer.
 2. Indtast et mønster med op til otte tegn i feltet Fyldtegn, og tryk på Enter eller Retur. De indtastede tegn gentages over hele tabulatoren.
 3. Hvis du vil ændre skrifttypen eller anden formatering af fyldtegnet, skal du markere tabulatortegnet i tekstrammen og bruge tegnpanelet eller menuen Tekst til at anvende formatering.