Om lag

Når du opretter komplekse illustrationer, er det en udfordring at holde styr på alle elementerne i dokumentvinduet. Små elementer bliver skjult under større elementer, og det bliver vanskeligt at markere illustrationer. Med lag kan du håndtere alle de elementer, som udgør illustrationen. Tænk på lag som gennemsigtige mapper, der indeholder illustrationer. Hvis du blander mapperne, ændres stablingsrækkefølgen af elementerne i illustrationen. Du kan flytte elementer mellem mapper og oprette undermapper i mapper.

Lagstrukturen i dokumentet kan være så enkel eller kompleks, som du vil have den. Alle elementer er som standard organiseret i et enkelt, overordnet lag. Du kan dog altid oprette nye lag og flytte elementer til dem eller flytte elementer fra ét lag til et andet. Med panelet Lag kan du nemt markere, skjule, låse og ændre attributter for illustrationers udseende. Du kan endda oprette skabelonlag, som kan bruges til at vektorisere illustrationer, og udveksle lag med Photoshop.

Se en video om at holde din illustration fleksibel og organiseret ved hjælp af lag i dokumentet under Organiser illustrationer med lag.

Oversigt over panelet Lag

Du bruger panelet Lag (Vindue > Lag) til at vise, organisere og redigere objekterne i et dokument. Hvert nyt dokument indeholder som standard ét lag, og hvert objekt, som du opretter, er vist under dette lag. Du kan imidlertid oprette nye lag og omarrangere elementer efter dine egne behov.

Illustrator tildeler som standard hvert lag i panelet Lag en entydig farve (op til ni farver). Farven vises ud for lagets navn i panelet. Den samme farve vises i illustrationsvinduet i et markeret objekts afgrænsningsramme, kurve, ankerpunkter og midtpunkt. Med denne farve kan du hurtigt finde et objekts tilsvarende lag på panelet Lag, og du kan ændre lagfarven efter behov.

Når et element i panelet Lag indeholder andre elementer, vises en trekant til venstre for elementets navn. Klik på trekanten for at vise eller skjule indholdet. Hvis der ikke vises en trekant, indeholder elementet ingen yderligere elementer.

Panelet Lag
Panelet Lag

A. Synlighedskolonne B. Redigeringskolonne C. Målkolonne D. Markeringskolonne 

Panelet Lag indeholder kolonner til venstre og højre for listen. Klik i en kolonne for at styre følgende egenskaber:

Synlighedskolonne

Angiver, om elementer i lagene er synlige  eller skjulte (tom plads), eller om de er skabelonlag  eller konturlag .

Redigeringskolonne

Angiver, om elementer er låste eller åbne. Låseikonet angiver, at elementet er låst og ikke kan redigeres, mens en tom plads angiver, at elementet er åbent og kan redigeres.

Målkolonne

Angiver, om der skal anvendes effekter og redigeringsattributter på elementer i panelet Udseende. Når markeringsknappen vises som et ikon med dobbeltring (enten  eller ), angiver det, at elementet er markeret, mens et ikon med en enkelt ring angiver, at elementet ikke er markeret.

Markeringskolonne

Angiver, om elementer er markeret. En farveboks vises, når et element er markeret. Hvis et element, f.eks. et lag eller en gruppe, indeholder objekter, som er markeret, og andre objekter, som ikke er markeret, vises en mindre markeringsfarveboks ud for det overordnede element. Hvis alle objekterne i det overordnede element er markeret, har markeringsfarveboksene den samme størrelse som de mærker, der vises ved siden af markerede objekter.

Du kan bruge panelet Lag til at vise nogle elementer som konturer og andre elementer, som de kommer til at se ud i den endelige illustration. Du kan også nedtone sammenkædede billeder og bitmapobjekter for at gøre det nemmere at redigere illustrationer øverst i billedet. Det er især praktisk ved vektorisering af et bitmapbillede.

Visningsindstillinger for en lagdelt illustration
Visningsindstillinger for en lagdelt illustration

A. Objekt vist i konturvisning B. Bitmapobjekt nedtonet til 50 % C. Markeret objekt vist i eksempelvisning 

Ændring af visningen af panelet Lag

 1. Vælg panelindstillinger i menuen i panelet Lag.

 2. Vælg Vis kun lag for at skjule kurver, grupper og samlede elementer i panelet Lag.

 3. Vælg en indstilling for Rækkestørrelse for at angive rækkernes højde. (Hvis du vil angive en brugerdefineret størrelse, skal du indtaste en værdi mellem 12 og 100).

 4. Vælg til Miniaturer en kombination af lag, grupper og objekter, som der skal vises miniatureeksempler på.

  Bemærk:

  Det kan gøre ydeevnen langsommere at vise miniaturer i panelet Lag, når du arbejder med komplekse filer. Slå lagminiaturer fra for at forbedre ydeevnen.

Angivelse af indstillinger for lag og underlag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på elementnavnet i panelet Lag.

  • Klik på elementnavnet, og vælg Valg for <elementnavn> i menuen i panelet Lag.

  • Vælg Nyt lag eller Nyt underlag i menuen i panelet Lag.

 2. Angiv en af følgende:

  Navn

  Angiver navnet på elementet, som det vises i panelet Lag.

  Farve

  Angiver lagets farveindstilling. Du kan enten vælge en farve i menuen eller dobbeltklikke på farveruden for at vælge en farve.

  Skabelon

  Ændrer laget til et skabelonlag.

  Lås

  Forhindrer ændringer af elementet.

  Vis

  Viser alle illustrationer, der findes i laget, på tegnebrættet.

  Udskriv

  Forbereder illustrationen i laget, så den kan udskrives.

  Eksempel

  Viser illustrationerne i laget i farver i stedet for som konturer.

  Nedton billeder

  Reducerer intensiteten af de sammenkædede billeder og bitmapbilleder i laget til den angivne procentdel.

Oprettelse af et lag

 1. Klik i panelet Lag på navnet på det lag, som du vil indsætte det nye lag over (eller i).

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte et nyt lag over det markerede lag, skal du klikke på knappen Opret nyt lag  i panelet Lag.

  • Hvis du vil oprette et nyt underlag i det markerede lag, skal du klikke på knappen Opret nyt underlag  i panelet Lag.

   Tip: Hvis du vil angive indstillinger, når du opretter et nyt lag, skal du vælge Nyt lag eller Nyt underlag i panelmenuen Lag.

  Til forskellige tegningstilstande indeholder Illustrator flere indstillinger, som omfatter:

  • Tilstanden Tegn bagved opretter automatisk et aktivt nyt lag bag ved det aktive lag.

  • I tilstanden Tegn bagved tegnes illustrationen bag alle illustrationer i et markeret lag, hvis der ikke er markeret nogen illustration.

Flytning af et objekt til et andet lag

 1. Marker objektet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på navnet på det ønskede lag i panelet Lag. Vælg derefter Objekt > Arranger > Send til det aktuelle lag.

  • Indikatoren for markerede illustrationer  er placeret til højre for laget i panelet Lag. Træk indikatoren til det ønskede lag.

   Tip: Du kan flytte objekter eller lag til et nyt lag ved at markere dem og vælge Saml i nyt lag i panelmenuen Lag. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at markere usammenhængende elementer. Hold Skift nede for at markere sammenhængende elementer.

Frigivelse af elementer til separate lag

Med kommandoen Frigiv til lag kan du omfordele alle elementerne i et lag til enkelte lag og opbygge nye objekter i hvert lag baseret på objektets stablingsrækkefølge. Du kan bruge denne funktion til at forberede filer til webanimationsarbejde.

 1. Klik på navnet på et lag eller en gruppe i panelet Lag.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil frigive hvert element til et nyt lag, skal du vælge Frigiv til lag (sekvens) i menuen i panelet Lag.

  • Hvis du vil frigive elementer til lag og dublere objekter for at oprette en kumulativ sekvens, skal du vælge Frigiv til lag (build) i menuen i panelet Lag. Det nederste lag vises i hvert af de nye lag, og det øverste objekt vises kun i det øverste lag. Antag f.eks., at Lag 1 indeholder en cirkel (nederste objekt), en firkant og en trekant (øverste objekt). Denne kommando opretter tre lag – et med en cirkel, firkant og trekant, et med en cirkel og firkant samt et med blot en cirkel. Det er praktisk til at oprette kumulative animationssekvenser.

  Med kommandoen Frigiv til lag (build) oprettes der nye lag
  Med kommandoen Frigiv til lag (build) oprettes der nye lag

Konsolidering af lag og grupper

Fletning og samkopiering af lag ligner hinanden i og med, at du med begge funktioner kan konsolidere objekter, grupper og underlag til et enkelt lag eller en enkelt gruppe. Med fletning kan du vælge, hvilke elementer der skal konsolideres, og med samkopiering konsolideres alle synlige elementer i illustrationen i et enkelt lag. Med begge indstillinger er illustrationens stablingsrækkefølge den samme, men andre attributter på lagniveau, f.eks. udsnitsmasker, bevares ikke.

 • Hvis du vil flette elementer til et enkelt lag eller en enkelt gruppe, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på navnene på de lag eller grupper, der skal flettes. Du kan også holde Skift nede for at vælge alt mellem de lag- eller gruppenavne, du klikker på. Vælg derefter Flet det markerede i menuen i panelet Lag. Læg mærke til, at elementerne bliver flettet til det lag eller den gruppe, du valgte sidst.

  Lag kan kun flettes med andre lag, som findes på det samme hierarkiniveau i panelet Lag. På samme måde kan underlag kun flettes med andre underlag, som findes i det samme lag og på det samme hierarkiniveau. Objekter kan ikke flettes med andre objekter.

 • Hvis du vil samkopiere lag, skal du klikke på navnet på det lag, som du vil kombinere illustrationen i. Vælg derefter Samkopier illustration i menuen i panelet Lag.

Finde et element i panelet Lag

Når du markerer et element i dokumentvinduet, kan du hurtigt finde det tilsvarende element i panelet Lag med kommandoen Find objekt. Denne kommando er især praktisk til at finde elementer i skjulte lag.

 1. Marker et objekt i dokumentvinduet. Hvis du markerer flere objekter, bliver det forreste objekt i stablingsrækkefølgen fundet.

 2. Vælg Find objekt i menuen i panelet Lag. Denne kommando ændres til Find lag, hvis panelindstillingen Vis kun lag er valgt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online