Malemetoder

Der er to malemetoder i Illustrator:

 • Tildeling af fyld, strøg eller begge dele til et helt objekt
 • Konvertering af objektet til en Dynamisk maling-gruppe og tildeling af fyld eller strøg til de separate kanter og flader på kurver inde i den

Mal et objekt

Når du har tegnet et objekt, kan du tildele fyld, strøg eller begge dele til objektet. Du kan derefter tegne andre objekter, som du kan male på samme måde, og placere hvert nyt objekt oven på det foregående. Resultatet ligner en collage af figurer, der er skåret ud af farvet papir. Illustrationens udseende afhænger af, hvilke af de lagdelte objekter der er anbragt øverst.

Mal en Dynamisk maling-gruppe

Med metoden til dynamisk maling kan du male på samme måde som med et traditionelt farvelægningsværktøj uden hensyn til lag og stablingsrækkefølge, så du får et mere naturligt arbejdsforløb. Alle objekter i en gruppe med dynamisk maling behandles, som om de er del af den samme flade overflade. Det betyder, at du kan tegne adskillige kurver og derefter farve hvert område, der er afgrænset af disse kurver (kaldet en flade). Du kan også tildele forskellige stregfarver og -tykkelser til dele af en kurve mellem skæringspunkter (kaldes en kant). Resultatet er, at du på samme måde som i en malebog kan udfylde hver flade og tegne hver kant med en forskellig farve. Når du flytter og omformer kurver i en gruppe med dynamisk maling, justeres flader og kanter automatisk.

Du kan få flere oplysninger om Dynamisk maling i Illustrator under Dynamisk maling.

Live-Paint
A. Et objekt, der består af kurver tegnet ved hjælp af den eksisterende metode, har et enkelt fyld og et enkelt strøg B. Når det samme objekt konverteres til en gruppe med dynamisk maling, kan det males med en forskelligt fyld for hver flade C. Når det samme objekt konverteres til en gruppe med dynamisk maling, kan det males med et forskelligt strøg for hver kant 

Om fyld og strøg

Et fyld er en farve, et mønster eller et farveforløb i et objekt. Du kan anvende fyld på åbne og lukkede objekter og på flader i Dynamisk maling-grupper.

Et strøg kan være den synlige kontur af et objekt, en kurve eller kanten af en Dynamisk maling-gruppe. Du kan kontrollere tykkelsen og farven på et strøg. Du kan også oprette stiplede strøg ved hjælp af kurveindstillinger og male stiliserede strøg ved hjælp af pensler.

Bemærk! Når du arbejder med Dynamisk maling-grupper, kan du kun anvende en pensel på en kant, hvis du føjer et strøg til gruppen ved hjælp af panelet Udseende.

De aktuelle fyld- og stregfarver vises i værktøjspanelet, kontrolpanelet og panelet Egenskaber.

Du kan se en video om, hvordan du anvender fyld og strøg, i Anvend farver.

Fyld og strøg
A. Et objekt med en fyldfarve B. Et objekt med en stregfarve C. Et objekt med en fyldfarve og stregfarve 

Kontrolelementerne Fyld og Streg

Kontrolelementer til indstilling af fyld og strøg er tilgængelige i panelet Egenskaber, værktøjspanelet, kontrolpanelet og farvepanelet.

Brug en hvilken som helst af de følgende kontrolelementer på værktøjspanelet til at angive farve:

Knappen Fyld Dobbeltklik for at vælge en fyldfarve med farvevælgeren.
Knappen Streg  Dobbeltklik for at vælge en stregfarve med farvevælgeren.
Knappen Byt om på fyld/strøg Klik for at bytte om på fyld- og stregfarven.
Knappen Standardfyld og -strøg Klik for at vende tilbage til standardfarveindstillingerne (hvidt fyld og sort strøg).
Knappen Farve Klik for at anvende den sidst valgte ensfarvede farve på et objekt med et farveforløbsfyld eller uden strøg eller fyld.
Knappen Farveforløb Klik for at ændre det aktuelt markeredefyldtil det senest valgte farveforløb.
Knappen Ingen  Klik for at fjerne det markerede objekts fyld eller strøg.

 

Du kan også angive farve og strøg for et markeret objekt ved at bruge følgende kontrolelementer i panelet Egenskaber og i kontrolpanelet:

Fyldfarve

Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Stregfarve

Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Panelet Streg

Klik på ordet Streg for at åbne panelet Streg, og angiv indstillinger.

Stregtykkelse

Vælg en stregtykkelse i pop op-menuen.

Anvend en fyldfarve

Du kan anvende en farve, et mønster eller et farveforløb på et helt objekt, eller du kan bruge Dynamisk maling-grupper og anvende forskellige farver på forskellige flader i objektet.

 1. Markér objektet med markeringsværktøjet () eller værktøjet Direkte markering ().

 2. Klik på feltet Fyld i værktøjspanelet, panelet Egenskaber eller panelet Farve for at angive, om du vil anvende et fyld i stedet for et strøg.

  Boksen Fyld
  Anvend en fyldfarve vha. værktøjspanelet eller panelet Egenskaber.
 3. Vælg en fyldfarve ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en farve i et farveprøvebibliotek, på kontrolpanelet eller et af panelerne Farve, Farveprøver eller Farveforløb.

  • Dobbeltklik på boksen Fyld, og vælg en farve i farvevælgeren.

  • Vælg værktøjet Pipette, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på et objekt for at anvende de aktuelle attributter, herunder det aktuelle fyld og strøg.

  • Klik på knappen Ingen  for at fjerne objektets aktuelle fyld.

  Bemærk:

  Du kan hurtigt anvende farve på et umarkeret objekt ved at trække en farve til objektet fra feltet Fyld eller et af panelerne Farve, Farveforløb eller Farveprøver. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

Anvend en stregfarve

 1. Markér objektet. (Brug værktøjet til markering til Dynamisk maling til at markere en kant i en Dynamisk maling-gruppe).

 2. Klik på feltet Strøg i værktøjspanelet, panelet Egenskaber, panelet Farve eller kontrolpanelet. På denne måde angiver du, at du vil anvende et strøg i stedet for et fyld.

 3. Vælg en farve i panelet Farve eller en farveprøve i panelet Farveprøver, panelet Egenskaber eller i kontrolpanelet. Du kan også dobbeltklikke på feltet Strøg for at vælge en farve ved hjælp af farvevælgeren.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge den aktuelle farve i boksen Strøg, kan du blot trække farven fra boksen Strøg til objektet. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

Konverter strøger til sammensatte kurver

Når du konverterer et strøg til en sammensat kurve, kan du ændre konturen af strøget. Du kan for eksempel oprette et strøg med en varierende bredde eller opdele strøget i stykker.

 1. Markér objektet.

 2. Vælg Objekt > Kurve > Kontur om strøg.

  Den sammensatte kurve, der oprettes, grupperes sammen med det udfyldte objekt. Hvis du vil ændre den sammensatte kurve, skal du først opdele gruppen eller vælge kurven med værktøjet Gruppemarkering.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. En streng, der er anvendt på et objekt B. Et strøg, der er konverteret til en sammensat kurve, der indeholder to underordnede kurver 

  Bemærk:

  Brug panelet Lag til at identificere indholdet af en gruppe.

Tegn og flet kurver med klatpenselværktøjet

Brug klatpenselværktøjet til at male udfyldte former, som du kan gennemskære og flette med andre former i samme farve.

Klatpenselværktøjet bruger de samme standardpenselindstillinger som kalligrafipensler. (Se Indstillinger for kalligrafipensel).

Kalligrafipensel – klatpenselværktøjet
A. Kalligrafipenslen opretter kurver med et strøg og intet fyld B. Klarpenslen opretter kurver med et fyld og intet strøg 

Se en video om brug af klatpenselværktøjet i Brug af værktøjerne Klatpensel og Viskelæder.

Retningslinjer for klatpenselværktøjet

Når du bruger klatpenselværktøjet, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

 • Hvis du vil flette kurver, skal de ligge ved siden af hinanden i stablingsrækkefølge.

 • Klatpenselværktøjet opretter kurver med et fyld og intet strøg. Hvis klatpenselkurverne skal sammenflettes med en eksisterende illustration, skal du sørge for, at illustrationen har samme fyld og intet strøg.

 • Når der tegnes kurver med klatpenselværktøjet, sammenflettes nye kurver med den øverste matchende kurve, som du støder på. Hvis den nye kurve rører mere end én matchende kurve i samme gruppe eller lag, sammenflettes alle de gennemskærende kurver samlet.

 • Hvis du vil anvende maleattributter (f.eks. effekter eller gennemsigtighed) på klatpenselværktøjet, skal du vælge penslen og angive attributterne i panelet Udseende, inden du begynder at tegne.

 • Brug klatpenselværktøjet til at sammenflette kurver, som er oprettet med andre værktøjer. Dette kan du gøre ved at sikre, at eksisterende illustrationer ikke har fyld. Indstil derefter klatpenselværktøjet til at have den samme fyldfarve, og tegn en ny kurve, som gennemskærer alle de kurver, der skal flettes sammen.

Opret sammenflettede kurver

Bemærk:

Kurver med strøg kan ikke flettes.

 1. Markér den kurve, som du vil sammenflette en ny kurve med.

 2. I panelet Ny illustration skal du fravælge Ny illustration har standardudseende, så klatpenselværktøjet bruger attributterne i den valgte illustration.

 3. Vælg klatpenselværktøjet , og kontrollér, at det giver det samme udseende som den valgte illustration.

 4. Tegn kurver, der gennemskærer illustrationen. Hvis kurverne ikke flettes sammen, skal du kontrollere, at klatpenselværktøjets attributter stemmer nøjagtigt overens med de eksisterende kurveattributter, og at ingen af dem bruger et strøg.

Indstillinger for klatpenselværktøjet

Dobbeltklik på klatpenselværktøjet i panelet Værktøjer, og angiv en eller flere af følgende indstillinger:

Bevar markeret

Angiver, at når du tegner en sammenflettet kurve, er og forbliver alle kurver markerede, når du fortsætter med at tegne. Denne indstilling er praktisk til at få vist alle kurver, der er medtaget i den sammenflettede kurve.

Flet kun med markering

Angiver, at nye strøg kun kan flettes sammen med den markerede kurve. Hvis du vælger denne indstilling, flettes det nye strøg ikke sammen med en anden gennemskærende kurve, der ikke er markeret.

Naturtro

Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator føjer et nyt ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke registreres. Du kan angive en værdi i intervallet fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro – jo højere værdi, jo mere jævn og mindre kompleks bliver kurven.

Udjævning

Kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du bruger værktøjet. Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100% – jo højere værdi, jo mere jævn bliver kurven.

Størrelse

Bestemmer penslens størrelse.

Drejning

Angiver rotationsvinklen for penslen. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i tekstfeltet Vinkel.

Afrundethed

Bestemmer penslens afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod midten, eller indtast en værdi i tekstfeltet Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Markere objekter med samme fyld og strøg

Du kan markere objekter, der har samme attributter, herunder fyldfarve, stregfarve og stregtykkelse.

Markere objekter med samme fyld og strøg
A. Ét af objekterne markeres B. Alle objekter med samme fyldfarve markeres 

Bemærk:

Kommandoerne Markér > Samme > Fyldfarve, Stregfarve og Stregtykkelse fungerer i en Dynamisk maling-gruppe, når du markerer en flade eller kant med værktøjet til markering til Dynamisk maling. Kommandoerne Markér > Samme fungerer ikke. Du kan ikke markere de samme objekter både inden i og uden for en Dynamisk maling-gruppe på samme tid.

 • Hvis du vil markere objekter med samme fyld og strøg, skal du vælge et af objekterne, klikke på knappen Markér tilsvarende objekter  på kontrolpanelet og vælge, hvad du vil basere markeringen på, i den viste menu.
 • Hvis du vil markere alle objekter med samme fyld- eller stregfarve, skal du markere et objekt med den pågældende fyld- eller stregfarve eller vælge farven på panelet Farve eller panelet Farveprøver. Vælg derefter Markér > Samme, og klik på Fyldfarve, Stregfarve eller Fyld og strøg i undermenuen.
 • Hvis du vil markere alle objekter med samme stregtykkelse, skal du markere et objekt med den pågældende stregtykkelse eller vælge stregtykkelsen på panelet Streg. Vælg derefter Markér > Samme > Stregtykkelse.
 • Hvis du vil anvende de samme markeringsindstillinger med et andet objekt (hvis du f.eks. allerede har markeret alle røde objekter med kommandoen Markér > Samme > Fyldfarve og nu vil søge efter alle grønne objekter), skal du markere et nyt objekt og derefter vælge Markér > Vælg igen.

  Tip! Hvis du vil overveje et objekts tone, når du vælger ud fra en farve, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og derefter vælge Vælg samme tone %. Hvis du markerer et objekt, der er udfyldt med en 50 % tone af PANTONE Gul C, og vælger Markér > Samme > Fyldfarve, markerer Illustrator kun de objekter, der er udfyldt med en 50 % tone af denne farve. Hvis du fravælger denne indstilling, vælger Illustrator objekter, der har en hvilken som helst tone af PANTONE Gul C.

Opret flere former for fyld og strøg

Brug panelet Udseende til at oprette flere former for fyld og strøg for det samme objekt. Når du føjer flere former for fyld og strøg til et objekt, danner det basis for oprettelse af mange interessante effekter. Du kan for eksempel oprette et ekstra smallere strøg oven på et bredt strøg, eller du kan anvende en effekt på et fyld, men ikke på et andet.

 1. Markér et objekt, en gruppe eller flere objekter eller grupper (eller markér et lag på panelet Lag).
 2. Vælg Tilføj nyt fyld eller Tilføj nyt strøg i menuen på panelet Udseende. Du kan også vælge et fyld eller et strøg på panelet Udseende og klikke på knappen Dubler markeret element .
 3. Angiv farven og andre egenskaber for det nye fyld eller strøg.

  Bemærk:

  Det kan være nødvendigt at justere placeringen af det nye fyld eller strøg på panelet Udseende. Hvis du f.eks. opretter to strøg med forskellig bredde, skal du sørge for, at det smalle strøg er placeret over det brede strøg på panelet Udseende.

Fjern et fyld eller et strøg fra et objekt

 1. Markér objektet.

 2. Klik på boksen Fyld eller Strøg i værktøjspanelet eller panelet Egenskaber for at angive, om du vil fjerne objektets fyld eller strøg.

 3. Klik på knappen Ingen på værktøjspanelet, panelet Farve eller panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Du kan også klikke på ikonet Ingen i menuenFyldeller menuen Stregfarve i panelet Egenskaber eller kontrolpanelet.

  Felterne Fyld og Strøg
  A. Anvend en fyldfarve og en stregfarve B. Fjern et strøg fra et objekt C. Fjern et fyld fra et objekt