Malemetoder

Illustrator indeholder to malemetoder:

 • Tildeling af et fyld, en streg eller begge til et helt objekt
 • Konvertering af objektet til en Dynamisk maling-gruppe og tildeling af fyld eller streger til de separate kanter og flader på kurver inde i den

Male et objekt

Når du har tegnet et objekt, kan du tildele et fyld, en streg eller begge dele til objektet. Du kan derefter tegne andre objekter, som du kan male på samme måde, og placere hvert nyt objekt oven på det foregående. Resultatet ligner en collage af figurer, der er skåret ud af farvet papir. Illustrationens udseende afhænger af, hvilke af de lagdelte objekter der er anbragt øverst.

Male en Dynamisk maling-gruppe

Med metoden til dynamisk maling kan du male på samme måde som med et traditionelt farvelægningsværktøj uden hensyn til lag og stablingsrækkefølge, så du får et mere naturligt arbejdsforløb. Alle objekter i en gruppe med dynamisk maling behandles, som om de er del af den samme flade overflade. Det betyder, at du kan tegne adskillige kurver og derefter farve hvert område, der er afgrænset af disse kurver (kaldet en flade). Du kan også tildele forskellige stregfarver og -tykkelser til dele af en kurve mellem skæringspunkter (kaldes en kant). Resultatet er, at du på samme måde som i en malebog kan udfylde hver flade og tegne hver kant med en forskellig farve. Når du flytter og omformer kurver i en gruppe med dynamisk maling, justeres flader og kanter automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om Dynamisk maling i Illustrator under Dynamisk maling.

Live-Paint
A. Et objekt, der består af kurver tegnet ved hjælp af den eksisterende metode, har en enkelt udfyldning og en enkelt streg B. Når det samme objekt konverteres til en gruppe med dynamisk maling, kan det males med en forskellig udfyldning for hver flade C. Når det samme objekt konverteres til en gruppe med dynamisk maling, kan det males med en forskellig streg for hver kant 

Om fyld og streger

Et fyld er en farve, et mønster eller et forløb i et objekt. Du kan anvende fyld på åbne og lukkede objekter og på flader i Dynamisk maling-grupper.

En streg kan være den synlige kontur af et objekt, en kurve eller kanten af en Dynamisk maling-gruppe. Du kan kontrollere bredden og farven på en streg. Du kan også oprette stiplede streger ved hjælp af kurveindstillinger samt male med stiliserede streger ved hjælp af pensler.

Bemærk! Når du arbejder med Dynamisk maling-grupper, kan du kun anvende en pensel på en kant, hvis du føjer en streg til gruppen ved hjælp af panelet Udseende.

De aktuelle fyld- og stregfarver vises i værktøjspanelet, kontrolpanelet og panelet Egenskaber.

Under Anvende farver kan du se en video om, hvordan du anvender fyldfarver og strøg.

Fyld og streger
A. Et objekt med en fyldfarve B. Et objekt med en stregfarve C. Et objekt med en fyldfarve og stregfarve 

Kontrolelementer til Fyld og streg

Kontrolelementer til indstilling af fyld og streg er tilgængelige i panelet Egenskaber, værktøjspanelet, kontrolpanelet og farvepanelet.

Brug en hvilken som helst af de følgende kontrolelementer på værktøjspanelet til at angive farve:

Knappen Fyld Dobbeltklik for at vælge en fyldfarve med farvevælgeren.
Knappen Streg  Dobbeltklik for at vælge en stregfarve med farvevælgeren.
Knappen Byt om på fyld/streg Klik for at bytte om på fyld- og stregfarven.
Knappen Standardfyld og -streg Klik for at vende tilbage til standardfarveindstillingerne (hvidt fyld og sort streg).
Knappen Farve Klik for at anvende den sidst valgte rene farve på et objekt med et forløbsfyld eller uden streg eller fyld.
Knappen Farveforløb Klik for at ændre det aktuelt markeredefyldtil det senest valgte farveforløb.
Knappen Ingen  Klik for at fjerne det markerede objekts fyld eller streg.

 

Du kan også angive farve og streg for et markeret objekt ved at bruge følgende kontrolelementer i panelet Egenskaber og i kontrolpanelet:

Fyldfarve

Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Stregfarve

Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Streg, panel

Klik på ordet Streg for at åbne panelet Streg, og angiv indstillinger.

Stregtykkelse

Vælg en stregtykkelse i pop op-menuen.

Anvende en fyldfarve

Du kan anvende en farve, et mønster eller et farveforløb på et helt objekt, eller du kan bruge Dynamisk maling-grupper og anvende forskellige farver på forskellige flader i objektet.

 1. Marker objektet med markeringsværktøjet () eller værktøjet Direkte markering ().

 2. Klik på boksen Fyld i værktøjspanelet, panelet Egenskaber eller panelet Farve for at angive, om du vil anvende en udfyldning i stedet for et penselstrøg.

  Boksen Fyld
  Anvend en fyldfarve vha. værktøjspanelet eller panelet Egenskaber.
 3. Vælg en fyldfarve ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en farve i et farveprøvebibliotek, på kontrolpanelet eller et af panelerne Farve, Farveprøver eller Farveforløb.

  • Dobbeltklik på boksen Fyld, og vælg en farve i Color Picker.

  • Vælg værktøjet Pipette, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på et objekt for at anvende de aktuelle attributter, herunder det aktuelle fyld og den aktuelle streg.

  • Klik på knappen Ingen  for at fjerne objektets aktuelle fyld.

  Bemærk:

  Du kan hurtigt anvende farve på et umarkeret objekt ved at trække en farve til objektet fra boksen Fyld eller et af panelerne Farve, Farveforløb eller Farveprøver. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

Videoselvstudie: Anvend fyld- og stregattributter

Videoselvstudie: Anvend fyld- og stregattributter
Train Simple

Anvende en stregfarve

 1. Marker objektet. (Brug værktøjet til markering til Dynamisk maling til at markere en kant i en Dynamisk maling-gruppe).

 2. Klik på boksen Streg i værktøjspanelet, panelet Egenskaber, panelet Farve eller kontrolpanelet. På denne måde angiver du, at du vil anvende en streg i stedet for et fyld.

 3. Vælg en farve i panelet Farve eller en farveprøve i panelet Farveprøver, panelet Egenskaber eller i kontrolpanelet. Du kan også dobbeltklikke på boksen Streg for at vælge en farve ved hjælp af farvevælgeren.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge den aktuelle farve i boksen Streg, kan du blot trække farven fra boksen Streg til objektet. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

Konvertere streger til sammensatte kurver

Når du konverterer en streg til en sammensat kurve, kan du ændre konturen af stregen. Du kan for eksempel oprette en streg med en varierende bredde eller opdele stregen i stykker.

 1. Marker objektet.

 2. Vælg Objekt > Kurve > Kontur om streg.

  Den sammensatte kurve, der oprettes, grupperes sammen med det udfyldte objekt. Hvis du vil ændre den sammensatte kurve, skal du først opdele gruppen eller vælge kurven med værktøjet Gruppemarkering.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. En streng, der er anvendt på et objekt B. En streg, der er konverteret til en sammensat kurve, der indeholder to underordnede kurver 

  Bemærk:

  Brug panelet Lag til at identificere indholdet af en gruppe.

Tegne og flette kurver med klatpenselværktøjet

Brug klatpenselværktøjet til at male udfyldte former, som du kan gennemskære og flette med andre former i samme farve.

Værktøjet Klatpensel bruger de samme standardpenselindstillinger som kalligrafipensler. (Se Indstillinger for kalligrafipensel).

Kalligrafipensel – værktøjet Klatpensel
A. Kalligrafipenslen opretter kurver med en streg og intet fyld B. Klarpenslen opretter kurver med et fyld og ingen streg 

Se en video om brug af værktøjet Klatpensel i Brug af værktøjerne Klatpensel og Viskelæder.

Retningslinjer for klatpenselværktøjet

Når du bruger værktøjet Klatpensel, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

 • Hvis du vil flette kurver, skal de ligge ved siden af hinanden i stablingsrækkefølge.

 • Værktøjet Klarpensel opretter kurver med et fyld og ingen streg. Hvis klatpenselkurverne skal sammenflettes med en eksisterende illustration, skal du sørge for, at illustrationen har samme fyld og ingen streg.

 • Når der tegnes kurver med værktøjet Klatpensel, sammenflettes nye kurver med den øverste matchende kurve, som du støder på. Hvis den nye kurve rører mere end én matchende kurve i samme gruppe eller lag, sammenflettes alle de gennemskærende kurver samlet.

 • Hvis du vil anvende maleattributter (f.eks. effekter eller gennemsigtighed) på værktøjet Klatpensel, skal du vælge penslen og angive attributterne i panelet Udseende, inden du begynder at tegne.

 • Brug værktøjet Klatpensel til at sammenflette kurver, som er oprettet med andre værktøjer. Dette kan du gøre ved at sikre, at eksisterende illustrationer ikke har fyld. Indstil derefter værktøjet Klatpensel til at have den samme fyldfarve, og tegn en ny kurve, som gennemskærer alle de kurver, der skal flettes sammen.

Oprettelse af sammenflettede kurver

Bemærk:

Kurver med streger kan ikke flettes.

 1. Markér den kurve, som du vil sammenflette en ny kurve med.

 2. I panelet Ny illustration skal du fravælge Ny illustration har standardudseende, så værktøjet Klatpensel bruger attributterne i den valgte illustration.

 3. Vælg klatpenselværktøjet , og kontrollér, at den giver det samme udseende som den valgte illustration.

 4. Tegn kurver, der gennemskærer illustrationen. Hvis kurverne ikke flettes sammen, skal du kontrollere, at klatpenselværktøjets attributter stemmer nøjagtigt overens med de eksisterende kurveattributter, og at ingen af dem bruger en streg.

Indstillinger for værktøjet Klatpensel

Dobbeltklik på værktøjet Klatpensel i panelet Værktøjer, og angiv en eller flere af følgende indstillinger:

Bevar markeret

Angiver, at når du tegner en sammenflettet kurve, er og forbliver alle kurver markerede, når du fortsætter med at tegne. Denne indstilling er praktisk til at få vist alle kurver, der er medtaget i den sammenflettede kurve.

Flet kun med markering

Angiver, at nye streger kun kan flettes sammen med den markerede kurve. Hvis du vælger denne indstilling, flettes den nye streg ikke sammen med en anden gennemskærende kurve, der ikke er markeret.

Naturtro

Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator føjer et nyt ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke registreres. Du kan angive en værdi i intervallet fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro - jo højere værdi, jo mere jævn og mindre kompleks bliver kurven.

Udjævning

Kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du bruger værktøjet. Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100% – jo højere værdi, jo mere jævn bliver kurven.

Størrelse

Bestemmer penslens størrelse.

Vinkel

Angiver rotationsvinklen for penslen. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i tekstboksen Vinkel.

Afrundethed

Bestemmer penslens afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod midten, eller indtast en værdi i tekstboksen Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Markere objekter med samme fyld og streg

Du kan markere objekter, der har samme attributter, herunder fyldfarve, stregfarve og stregtykkelse.

Markere objekter med samme fyld og streg
A. Ét af objekterne markeres B. Alle objekter med samme fyldfarve markeres 

Bemærk:

Kommandoerne Marker > Samme > Fyldfarve, Stregfarve og Stregtykkelse fungerer i en Dynamisk maling-gruppe, når du markerer en flade eller kant med værktøjet til markering til Dynamisk maling. Kommandoerne Marker > Samme fungerer ikke. Du kan ikke markere de samme objekter både inden i og uden for en Dynamisk maling-gruppe på samme tid.

 • Hvis du vil markere objekter med samme fyld og streg, skal du vælge et af objekterne, klikke på knappen Marker tilsvarende objekter  på kontrolpanelet og vælge, hvad du vil basere markeringen på, i den viste menu.
 • Hvis du vil markere alle objekter med samme fyld- eller stregfarve, skal du markere et objekt med den pågældende fyld- eller stregfarve eller vælge farven på panelet Farve eller panelet Farveprøver. Vælg derefter Marker > Samme, og klik på Fyldfarve, Stregfarve eller Fyld og streg i undermenuen.
 • Hvis du vil markere alle objekter med samme stregtykkelse, skal du markere et objekt med den pågældende stregtykkelse eller vælge stregtykkelsen på panelet Streg. Vælg derefter Marker > Samme > Stregtykkelse.
 • Hvis du vil anvende de samme markeringsindstillinger med et andet objekt (hvis du f.eks. allerede har markeret alle røde objekter med kommandoen Marker > Samme > Fyldfarve og nu vil søge efter alle grønne objekter), skal du markere et nyt objekt og derefter vælge Marker > Vælg igen.

  Tip! Hvis du vil overveje et objekts tone, når du vælger ud fra en farve, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og derefter vælge Vælg samme tone %. Hvis du markerer et objekt, der er udfyldt med en 50 % tone af PANTONE Gul C, og vælger Marker > Samme > Fyldfarve, markerer Illustrator kun de objekter, der er udfyldt med en 50 % tone af denne farve. Hvis du fravælger denne indstilling, vælger Illustrator objekter, der har en hvilken som helst tone af PANTONE Gul C.

Oprette flere former for fyld og streger

Brug panelet Udseende til at oprette flere former for fyld og streger for det samme objekt. Når du føjer flere former for fyld og streger til et objekt, danner det basis for oprettelse af mange interessante effekter. Du kan for eksempel oprette en ekstra smallere streg oven på en bred streg, eller du kan anvende en effekt på et fyld, men ikke på et andet.

 1. Marker et objekt, en gruppe eller flere objekter eller grupper (eller marker et lag på panelet Lag).
 2. Vælg Tilføj nyt fyld eller Tilføj ny streg i menuen på panelet Udseende. Du kan også vælge et fyld eller en streg på panelet Udseende og klikke på knappen Dubler markeret element .
 3. Angiv farven og andre egenskaber for det nye fyld eller den nye streg.

  Bemærk:

  Det kan være nødvendigt at justere placeringen af det nye fyld eller den nye streg på panelet Udseende. Hvis du f.eks. opretter to streger med forskellig bredde, skal du sørge for, at den smalle streg er placeret over den brede streg på panelet Udseende.

Fjerne et fyld eller en streg fra et objekt

 1. Marker objektet.

 2. Klik på boksen Fyld eller Streg i værktøjspanelet eller panelet Egenskaber for at angive, om du vil fjerne objektets fyld eller streg.

 3. Klik på knappen Ingen på værktøjspanelet, panelet Farve eller panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Du kan også klikke på ikonet Ingen i menuenFyldeller menuen Stregfarve i panelet Egenskaber eller kontrolpanelet.

  Boksene Fyld og Streg
  A. Anvende en fyldfarve og en stregfarve B. Fjerne en streg fra et objekt C. Fjerne et fyld fra et objekt 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online