Et maskeobjekt er et flerfarvet objekt, hvor farver kan flyde i forskellige retninger og med bløde overgange fra det ene punkt til det andet. Hvis du opretter et maskeobjekt, krydses dette af flere linjer, der kaldes maskelinjer. Disse gør det nemt at redigere farveovergange på objektet. Du kan ændre intensiteten i et farveskift eller ændre omfanget af et farvelagt område på objektet ved at flytte og redigere punkter på maskelinjerne.

Ved to maskelinjers skæringspunkt findes en speciel type ankerpunkt, der kaldes et maskepunkt. Maskepunkter vises som rudertegn og har samme egenskaber som ankerpunkter, men kan tillige acceptere farve. Du kan tilføje og slette maskepunkter, redigere maskepunkterne eller ændre den farve, der er knyttet til hvert maskepunkt.

Ankerpunkter vises også i masken (de kendetegnes ved en firkant i stedet for rudertegn), og de kan tilføjes, slettes, redigeres og flyttes ligesom ethvert andet ankerpunkt i Illustrator. Ankerpunkter kan placeres på alle maskelinjer. Du kan klikke på et ankerpunkt og trække dets retningslinjer for at redigere det.

Området mellem fire vilkårlige maskepunkter kaldes maskepletten. Du kan også ændre farven på maskepletten ved at bruge de samme metoder som ved ændring af farver på et maskepunkt.

Diagram af et maskeobjekt
Diagram af et maskeobjekt

A. Maskelinje B. Maskeplet C. Maskepunkt D. Ankerpunkt 

Oprette maskeobjekter

Du kan oprette maskeobjekter fra vektorobjekter med undtagelse af sammensatte kurver og tekstobjekter. Du kan ikke oprette maskeobjekter fra sammenkædede billeder.

Hvis du vil forbedre ydeevnen og gentegningshastigheden, skal du holde maskeobjekternes størrelse på et minimum. Komplekse maskeobjekter kan reducere ydeevnen betydeligt. Det er derfor bedre at oprette nogle få små, enkle maskeobjekter end et enkelt, komplekst maskeobjekt. Når du konverterer komplekse objekter, opnår du det bedste resultat med kommandoen Opret maske.

Bemærk:

Når du udskriver maskeobjekter, bevares staffagefarver til EPS-, PDF- og PostScript-output.

Opret et maskeobjekt med et uregelmæssigt mønster af maskepunkter

 1. Vælg værktøjet Maske , og vælg en fyldfarve til maskepunkterne.
 2. Klik på det sted, hvor du vil placere det første maskepunkt.

  Objektet konverteres til et maskeobjekt med færrest mulige maskelinjer.

 3. Fortsæt med at klikke for at tilføje yderligere maskepunkter. Du kan tilføje et maskepunkt uden at skifte til den aktuelle fyldfarve ved at trykke på Skift og klikke.

Oprette et maskeobjekt med et regelmæssigt mønster af maskepunkter

 1. Marker objektet, og vælg Objekt > Opret forløbsmaske.
 2. Angiv antallet af rækker og kolonner, og vælg højlysets retning i menuen Udseende:

  Flad

  Anvender objektets oprindelige farve jævnt fordelt på overfladen uden at fremhæve.

  Til midten

  Opretter en fremhævning i midten af objektet.

  Til kanten

  Opretter en fremhævning på objektets kanter.

 3. Indtast en procentdel af hvidt højlys, der skal anvendes på maskeobjektet. En værdi på 100 % anvender maksimalt hvidt højlys på objektet, mens en værdi på 0 % ikke anvender hvidt højlys på objektet.

Konvertere et forløbsfyldt objekt til et maskeobjekt

 1. Marker objektet, og vælg Objekt > Udvid.
 2. Vælg Forløbsmaske, og klik på OK.

  Det markerede objekt konverteres til et maskeobjekt, der har form som farveforløbet, enten cirkulært (radialt) eller rektangulært (lineært).

Konvertere et maskeobjekt til et kurveobjekt

 1. Marker maskeobjektet, vælg Objekt > Kurve > Forskyd kurve, og indtast derefter nul som forskydningsværdi.

Redigere maskeobjekter

Du kan redigere et maskeobjekt ved at tilføje, slette og flytte maskepunkter, ændre farven på maskepunkter og maskepletter og konvertere maskeobjektet til et rektangulært objekt igen.

 1. Rediger et maskeobjekt ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil tilføje et maskepunkt, skal du vælge værktøjet Maske  og vælge en fyldfarve til de nye maskepunkter. Klik derefter et sted på maskeobjektet.

  • Hvis du vil slette et maskepunkt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på maskepunktet med værktøjet Maske.

  • Hvis du vil flytte et maskepunkt, skal du trække det med værktøjet Maske eller værktøjet Direkte markering. Hold Skift nede, og træk et maskepunkt med værktøjet Maske for at holde maskepunktet på en maskelinje. Dette er en praktisk metode til at flytte et maskepunkt langs en buet maskelinje uden at forvrænge maskelinjen.

  Flytning ved at trække maskepunktet (venstre) sammenlignet med flytning ved at holde Skift nede og trække med maskeværktøjet for at begrænse punktet til maskelinjen (højre)
  Flytning ved at trække maskepunktet (venstre) sammenlignet med flytning ved at holde Skift nede og trække med maskeværktøjet for at begrænse punktet til maskelinjen (højre)

  • Hvis du vil ændre farven på et maskepunkt eller farveprøve, skal du markere maskeobjektet og derefter trække en farve fra panelet Farve eller panelet Farveprøver til punktet eller prøven. Du kan også fravælge alle objekter og vælge en fyldfarve. Derefter markerer du maskeobjektet og bruger pipetteværktøjet til at anvende fyldfarven på maskepunkter eller -pletter.

  Farvelægning af et maskepunkt (venstre) sammenlignet med farvelægning af en maskeplet (højre)
  Farvelægning af et maskepunkt (venstre) sammenlignet med farvelægning af en maskeplet (højre)

Angivelse af gennemsigtighed for forløbsmasker

Du kan angive gennemsigtigheds- og opacitetsværdier i forløbsmasker. Gennemsigtigheds- og opacitetsværdier kan tildeles individuelle maskepunkter. Sådan tildeles gennemsigtighedsværdier:

 1. Marker en eller flere maskepunkter eller -pletter.
 2. Angiv opaciteten med skyderen Opacitet i panelet Gennemsigtighed, kontrolpanelet eller panelet Udseende.

  Bemærk:

  Hvis du gemmer objektet i et ældre format eller EPS eller PDF, bevares gennemsigtigheden af maskeobjektet ved at oprette en opacitetsmaske.