Transformering

Transformering omfatter flytning, rotering, spejling, skalering og forskydning af objekter. Du kan transformere objekter ved hjælp af panelet Transformer, kommandoerne Objekt > Transformer og specialværktøjer. Du kan også udføre mange typer af transformering ved at trække en afgrænsningsramme til en markering.

Du kan sommetider have brug for at gentage den samme transformering flere gange, især når du kopierer objekter. Med kommandoen Transformer igen i menuen Objekt kan du gentage en bevægelse, skalering, rotation, spejling eller forskydning så mange gange, som du vil, indtil du udfører en anden transformeringshandling.

Bemærk:

Brug infopanelet til at få vist de aktuelle dimensioner og den aktuelle placering af markeringen, mens du transformerer den.

Du kan se en video om skalering, skråstilling og rotering af objekter på www.adobe.com/go/vid0040_dk.

Oversigt over panelet Transformer

Panelet Transformer (Vindue > Transformer) viser oplysninger om placering, størrelse og retning på et eller flere markerede objekter. Ved at indtaste nye værdier kan du ændre de markerede objekter, deres mønsterfyld eller begge. Du kan også ændre transformeringens referencepunkt og låse objektets proportioner.

Alle værdier i panelet henviser til afgrænsningsrammer på objekterne undtagen X- og Y-værdierne, der henviser til det markerede referencepunkt. Hvis du vil pixeljustere individuelle objekter til pixelgitteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Juster til pixelgitter.

Noter:

  • Fra og med version CC 2017 byder Illustrator på en mere forudsigelig og præcis funktionalitet til tegning af grafik, der flugter med pixelgitteret. Du kan finde flere oplysninger under Tegning af pixel-perfekte illustrationer.
  • Placering af referencepunkt i panelet Transformer angiver kun et objekts referencepunkt, når du transformerer objektet ved at ændre værdierne i panelet. Andre metoder til transformering (f.eks. brug af skaleringsværktøjet) bruger objektets midtpunkt eller markørplaceringen som referencepunktet.

 

Panelet Transformer
Panelet Transformer

A. Placering af referencepunkt B. Panelmenu C. Ikonet Lås proportioner 

Transformere et objekts mønstre

Når du flytter, roterer, spejler (vipper), skalerer eller vrider et objekt, som er udfyldt med et mønster, kan du transformere udelukkende objektet, udelukkende mønsteret eller både objektet og mønsteret. Når du har transformeret et objekts udfyldningsmønster, transformeres alle mønstre, som du derefter anvender på objektet på samme måde.

  • Hvis du vil angive, hvordan mønstre skal transformeres, når du bruger panelet Transformer, skal du vælge en indstilling i panelmenuen: Transformer kun objekt, Transformer kun mønster eller Transformer begge.
  • Hvis du vil angive, hvordan mønstre skal transformeres, når du bruger en transformeringskommando, skal du vælge indstillinger for Objekter og Mønstre i den tilsvarende dialogboks. Du kan f.eks. vælge Mønstre og fravælge Objekter, hvis du vil transformere mønsteret, men ikke objektet.
  • Hvis du vil transformere mønstre, men ikke objekter, når du bruger et transformeringsværktøj, skal du holde tildetasten nede (~), mens du trækker. Objektets rammer ser ud, som om de er blevet transformeret, men når du slipper museknappen, bringes rammerne tilbage til den oprindelige konfiguration, og kun mønsteret er transformeret.
  • Hvis du vil forhindre mønstre i at blive transformeret, når du bruger transformeringsværktøjer, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og fravælge Transformer mønsterfliser.
  • Hvis du vil gendanne et objekts oprindelige fyldmønster, skal du fylde objektet med en ren farve og derefter vælge det ønskede mønster igen.

Transformering ved hjælp af afgrænsningsrammen

Når du markerer et eller flere objekter ved hjælp af markeringsværktøjet, vises der en afgrænsningsramme omkring dem. Brug afgrænsningsrammen til nemt at flytte, rotere, dublere og skalere objekter ved at trække i objektet eller et håndtag (et af de hule kvadrater langs afgrænsningsrammens kant).

  • Hvis du vil skjule afgrænsningsrammen, skal du vælge Vis > Skjul afgrænsningsområde.
  • Hvis du vil vise afgrænsningsrammen, skal du vælge Vis > Vis afgrænsningsområde.
  • Hvis du vil ændre afgrænsningsrammens retning, efter at du har roteret den, skal du vælge Objekt > Transformer > Nulstil afgrænsningsområde.
Transformering ved hjælp af afgrænsningsrammen
Markerede objekter før skalering (venstre) sammenlignet med efter skalering (højre) ved hjælp af afgrænsningsrammen

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online