Du kan organisere og skabe layout til illustrationer med værktøjer, der gør det muligt at markere, placere og stable objekter præcist. Du kan måle og justere objekter, gruppere objekter, så de behandles som én enhed, og selektivt isolere, låse eller skjule objekter.

Indstillinger for markering

Indstillinger for markering af objekter

Inden du kan redigere et objekt, skal du adskille det fra objekterne omkring det. Det gør du ved at markere objektet. Når du har markeret et objekt, eller en del af et objekt, kan du redigere det.

Illustrator indeholder følgende metoder og værktøjer til markering af objekter:

Panelet Lag

Bruges til hurtigt og nøjagtigt at markere ét eller flere objekter. Du kan markere et enkelt objekt (selvom det findes i en gruppe), alle objekter i et lag og hele grupper.

Værktøjet Markering

  Bruges til at markere objekter og grupper ved at klikke på eller trække hen over dem. Du kan også markere grupper i grupper og objekter i grupper.

Værktøjet Gruppemarkering

Bruges til at markere et objekt i en gruppe, en enkelt gruppe i flere grupper eller et sæt grupper i illustrationen. Med hvert ekstra klik tilføjes alle objekter fra den næste gruppe i hierarkiet.

Værktøjet Perspektivvalg

Giver dig mulighed for at bringe objekter og tekst i perspektiv, skifte aktive planer, flytte objekter i perspektiv og flytte objekter i vinkelret retning.

Værktøjet Lasso

Bruges til at markere objekter, ankerpunkter eller kurvesegmenter ved at trække omkring hele objektet eller en del af det.

Værktøjet Tryllestav

Bruges til at markere objekter med samme farve, stregtykkelse, stregfarve, ugennemsigtighed eller blandingstilstand ved at klikke på objektet.

Værktøjet Markering til Dynamisk maling

Bruges til at markere flader (områder omgivet af kurver) og kanter (dele af kurver mellem skæringer) i Dynamisk maling-grupper.

Markeringskommandoer

(findes i menuen Marker) Bruges til hurtigt at markere eller fjerne markeringen af alle objekter og markere objekter baseret på deres position i forhold til andre objekter. Du kan markere alle objekter af en bestemt type, eller som deler bestemte attributter, og gemme eller indlæse markeringer. Du kan også markere alle objekter på det aktive tegnebræt.

Angivelse af indstillinger for markering

Det kan være en udfordring at markere kurver og punkter i komplekse billeder. Med indstillingerne for Markering og visning af anker kan du angive tolerancen for pixelmarkering og vælge andre indstillinger, som kan gøre det nemmere at markere i et bestemt dokument.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning af anker (macOS).

 2. Angiv en af følgende markeringsindstillinger:

  Tolerance

  Angiver pixelområdet til markering af ankerpunkter. Højere værdier forøger bredden af området omkring et ankerpunkt, som du kan klikke på for at markere.

  Markering begrænset til kurve

  Angiver, om du kan markere et udfyldt objekt ved at klikke et vilkårligt sted i objektet, eller om du skal klikke på en kurve.

  Fastgør til punkt

  Fastgør objekter til ankerpunkter og hjælpelinjer. Angiv afstanden mellem objektet og ankerpunktet eller hjælpelinjen, når fastgørelsen finder sted.

Isolering af grafik, som skal redigeres

I isolationstilstand isoleres objekter, så du nemt kan markere og redigere bestemte objekter eller dele af objekter. Du kan isolere følgende: lag, underlag, grupper, symboler, udsnitsmasker, sammensatte kurver, forløbsmasker og kurver.

I isolationstilstand kan du slette, erstatte og tilføje ny grafik i forhold til den isolerede grafik. Når du afslutter isolationstilstand, tilføjes erstattet eller ny grafik straks på det sted, hvor den oprindelige isolerede grafik var. I isolationstilstand låses alle andre objekter automatisk, så det kun er objekterne i isolationstilstand, der påvirkes af de redigeringer, du udfører. Du skal ikke tænke på, hvilket lag et objekt befinder sig i, og du skal heller ikke manuelt låse eller skjule objekter, som ikke skal påvirkes af dine redigeringer.

Bemærk:

Når du redigerer et symbols definition, vises symbolet i isolationstilstand (se Redigering eller omdefinering af et symbol).

Isoler grafik
Isolering af sommerfuglegruppen

Når isolationstilstand er aktiv, vises isolerede objekter i farver, mens resten af grafikken vises nedtonet. Det isolerede objekts navn og placering (også kaldet "bread crumbs") vises i isolationstilstandsrammen, og panelet Lag viser kun grafikken i det isolerede underlag eller den isolerede gruppe. Når du afslutter isolationstilstand, vises de andre lag og grupper igen i panelet Lag.

Du kan se isolerede objekter i konturtilstand eller forhåndsvisningstilstand.

Se videoen Brug isolationstilstand at isolere grafik til redigering.

Isolere en kurve, et objekt eller en gruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på kurven eller gruppen med værktøjet Markering.

  • Marker gruppen, objektet eller kurven, og klik på knappen Isoler markeret objekt i kontrolpanelet.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (macOS) på gruppen, og klik på Isoler markeret gruppe.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (macOS) på kurven, og klik på Isoler markeret kurve.

  • Marker gruppen, objektet eller kurven i panelet Lag, og vælg Aktiver isolationstilstand i menuen i panelet Lag, eller klik på knappen Isoler markeret objekt i kontrolpanelet.

Isolere en kurve inden i en gruppe

 1. Marker kurven med værktøjet Direkte markering eller ved at markere den i panelet Lag.

 2. Klik på knappen Isoler markeret objekt i kontrolpanelet.

Isoler et lag eller et underlag

 1. Marker laget eller underlaget i panelet Lag, og klik på Aktiver isolationstilstand i menuen i panelet Lag.

Afslutte isolationstilstand

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på Esc.

  • Klik på Afslut isolationstilstand  en eller flere gange (hvis du har isoleret et underlag, går du ét lag tilbage med ét klik, mens to klik afslutter isolationstilstanden).

  • Klik et vilkårligt sted på isolationstilstandslinjen.

  • Klik på Afslut isolationstilstand  i kontrolpanelet.

  • Dobbeltklik uden for den isolerede gruppe med værktøjet Markering.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (macOS), og klik på Afslut isolationstilstand.

Markering bag objekter

I Illustrator kan du markere objekter, som ligger under andre objekter, ved hjælp af Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (macOS). Markøren skifter til Marker bagest ved det første Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (macOS). Vedefterfølgendebrug af Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (macOS) gentages markeringen gennem objekterne direkte under markørens position.

Markering af det næste objekt i stablingsrækkefølgen

Du kan markere et objekt over eller under et markeret objekt i stablingsrækkefølgen. Disse kommandoer fungerer ikke i isolationstilstand.

 1. Du kan markere det nærmeste objekt over eller under det markerede objekt ved at klikke på Marker > Næste objekt over eller Marker > Næste objekt under.

Markering af objekter med panelet Lag

 1. Find det objekt, der skal markeres, i panelet Lag. Du skal muligvis klikke på en pil for at udvide et lag eller en gruppe eller rulle op eller ned i panelet for at finde objektet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere enkelte objekter, skal du klikke i objektets markeringskolonne (mellem markeringsknappen og rullepanelet). Hold Skift nede, og klik for at tilføje eller fjerne objekter fra markeringen.

  • Hvis du vil markere alle illustrationer på et lag eller i en gruppe, skal du klikke i lagets eller gruppens markeringskolonne.

  • Klik på Marker > Objekt > Alt i samme lag for at markere alle illustrationer på et lag baseret på den markerede illustration.

   Markeringsfarvebokse vises ud for hvert markeret element i panelet.

Markering af et objekt med markerings-, lasso- eller tryllestavsværktøjet

Markering af objekter med værktøjet Markering

 1. Vælg værktøjet Markering .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på et objekt.

  • Træk en markeringsramme omkring et eller flere objekter eller en del af dem.

 3. Hvis du vil tilføje eller fjerne objekter fra markeringen, skal du holde Skift nede og klikke eller trække omkring de objekter, du vil tilføje eller fjerne.

  Tip: Når værktøjet Markering placeres over et objekt eller en gruppe, der ikke er markeret, ændres det til . Når det placeres over et markeret objekt eller en markeret gruppe, ændres værktøjet til . Når det placeres over et ankerpunkt eller et objekt, der ikke er markeret, vises et hult kvadrat ved siden af pilen .

  Markering af objekter
  Trækning over objekter for at markere dem

Markering af objekter med værktøjet Lasso

 1. Vælg værktøjet Lasso .

 2. Træk rundt om eller hen over objekterne.

Markering af objekter med værktøjet Tryllestav

Brug værktøjet Tryllestav til at markere alle objekter i et dokument med identiske eller lignende fyldattributter (f.eks. farve og mønster).

Du kan tilpasse værktøjet Tryllestav til at markere objekter baseret på stregtykkelse, stregfarve, opacitet eller blandingstilstand. Du kan også ændre de toleranceværdier, der bruges af værktøjet Tryllestav til at identificere lignende objekter.

Markering af objekter baseret på fyldfarve med værktøjet Tryllestav

 1. Vælg værktøjet Tryllestav .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en markering, skal du klikke på det objekt, der indeholder de attributter, du vil markere. Alle objekter med de samme attributter, som du klikkede på, markeres.

  • Hvis du vil føje til den aktuelle markering, skal du trykke på Skift og klikke på et andet objekt med de attributter, der skal tilføjes. Alle objekter med de samme attributter, som du klikkede på, markeres også.

  • Hvis du vil trække fra den aktuelle markering, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og klikke på objektet med de attributter, der skal trækkes fra. Alle objekter med de samme attributter fjernes fra markeringen.

Tilpasning af værktøjet Tryllestav

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne panelet Tryllestav:

  • Dobbeltklik på værktøjet Tryllestav i værktøjspanelet.

  • Vælg Vindue > Tryllestav.

 2. Du kan markere objekter på grundlag af deres udfyldningsfarve ved at vælge Fyldfarve og derefter angive en toleranceværdi fra 0 til 255 pixel for RGB eller 0 til 100 pixel for CMYK.

  Lave toleranceværdier markerer objekter, der ligner det objekt, du klikker på, mens højere toleranceværdier markerer objekter inden for et bredere område af den valgte egenskab.

 3. Vælg Vis valg til streg i menuen i panelet Tryllestav, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan markere objekter på grundlag af deres stregfarve ved at vælge Stregfarve og derefter angive en toleranceværdi fra 0 til 255 pixel for RGB eller 0 til 100 pixel for CMYK.

  • Hvis du vil markere objekter efter deres stregtykkelse, skal du vælge Stregtykkelse og derefter vælge en toleranceværdi fra 0 til 1000 punkter.

 4. Klik på Vis valg til gennemsigtighed i menuen i panelet Tryllestav, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere objekter efter deres gennemsigtighed eller blandingstilstand, skal du vælge Opacitet og derefter angive en toleranceværdi fra 0 til 100%.

  • Hvis du vil markere objekter efter blandingstilstand, skal du vælge Blandingstilstand.

Markering af udfyldte objekter

Indstillingen Markering begrænset til kurve bestemmer, om du kan markere et udfyldt objekt ved at klikke et vilkårligt sted i objektets område med værktøjet Markering eller Direkte markering, eller om du skal klikke på et kurvesegment eller ankerpunkt med disse værktøjer. Denne indstilling er som standard slået fra. Nogle gange kan det være en god ide at aktivere indstillingen, hvis du f.eks. arbejder med overlappende udfyldte objekter, og du nemt vil kunne markere underliggende objekter.

Bemærk:

Indstillingen Markering begrænset til kurve kan ikke anvendes ved markering af objekter, der ikke er udfyldt, eller ved visning af illustrationer som konturer. I disse tilfælde kan du aldrig markere et objekt ved at klikke inde i objektets kurve (se Visning af illustrationer som konturer).

Hvis Markering begrænset til kurve ikke er valgt, markeres og flyttes et objekt, når du klikker i det og trækker.
Hvis Markering begrænset til kurve ikke er valgt, markeres og flyttes et objekt, når du klikker i det og trækker.

Hvis Markering begrænset til kurve er valgt, markeres punkter og segmenter i en markeringsramme, når du trækker med værktøjet Direkte markering.
Hvis Markering begrænset til kurve er valgt, markeres punkter og segmenter i en markeringsramme, når du trækker med værktøjet Direkte markering.

 1. Klik på Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning af anker (macOS), og vælg Markering begrænset til kurve.

Markering af grupper og objekter i en gruppe

Når objekter er grupperet, markeres hele gruppen, hvis du markerer en del af gruppen med værktøjet Markering eller Lasso. Hvis du er usikker på, om et objekt er en del af en gruppe, skal du markere det med værktøjet Markering.

Med værktøjet Direkte markering og Lasso kan du markere en enkelt kurve eller et enkelt objekt, som er en del af en eller flere grupper. Hvis du har grupper med objekter i andre grupper, kan du markere den næste gruppe i gruppehierarkiet med værktøjet Gruppemarkering. Med hvert klik føjes endnu et undersæt med grupperede objekter til markeringen.

Markere en eller flere grupper med værktøjet Markering

 1. Klik på værktøjet Markering .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder med et vilkårligt objekt i gruppen:

  • Klik på objektet.

  • Træk omkring en del af eller hele objektet.

 3. Hvis en gruppe skal føjes til eller fjernes fra markeringen, skal du holde Skift nede, mens du klikker på gruppen, der skal tilføjes eller fjernes.

Markere objekter og grupper i grupper med værktøjet Markering

 1. Vælg værktøjet Markering .

 2. Dobbeltklik på en gruppe. Gruppen vises i isolationstilstand.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik for at markere længere nede i gruppestrukturen.

   Tip: At dobbeltklikke er en praktisk måde at markere objekter på (i modsætning til flader og kanter) i en Dynamisk maling-gruppe.

  • Klik for at markere et objekt i den markerede gruppe.

  • Træk for at føje et objekt til den markerede gruppe.

 4. Dobbeltklik uden for gruppen for at fjerne markeringen af den.

Markere et enkelt objekt i en gruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg værktøjet Gruppemarkering , og klik på objektet.

  • Vælg værktøjet Lasso , og træk omkring eller tværs over objektets kurve.

  • Vælg værktøjet Direkte markering , og klik i objektet, eller træk en markeringsramme omkring en del af eller hele objektets kurve.

 2. Hvis du vil føje et objekt eller en gruppe til eller fjerne dem fra markeringen (med et vilkårligt markeringsværktøj), skal du holde Skift nede og markere det objekt, der skal tilføjes eller fjernes.

Markere objekter og grupper med værktøjet Gruppemarkering

 1. Vælg værktøjet Gruppemarkering , og klik på et objekt i den gruppe, du vil markere. Objektet markeres.

 2. Hvis du vil vælge objektets overordnede gruppe, skal du klikke på det samme objekt igen.

 3. Klik på det samme objekt igen for at markere flere grupper, der er grupperet sammen med den markerede gruppe, indtil du har markeret alt det, der skal være med i din markering.

  Gruppemarkering
  Det første klik med værktøjet Gruppemarkering markerer objektet i en gruppe (venstre). Det andet klik markerer objektets gruppe (højre).

  Gruppemarkering
  Det tredje klik føjer den næste gruppe til markeringen (venstre), og det fjerde klik tilføjer den tredje gruppe (højre).

Markere flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe

Du markerer flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe med værktøjet Markering til Dynamisk maling. Hvis du vil markere hele Dynamisk maling-gruppen, skal du blot klikke på den med værktøjet Markering.

 1. Vælg værktøjet Markering til Dynamisk maling .

 2. Placer værktøjet over Dynamisk maling-gruppen, indtil den ønskede flade eller kant fremhæves. (Når værktøjet Markering til Dynamisk maling er placeret over en kant, ændres værktøjet til ).

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik for at markere den fremhævede flade eller kant.

  • Træk en markeringsramme omkring flere flader eller kanter. En flade eller kant, som er helt eller delvist omgivet af en markeringsramme, medtages i markeringen.

  • Dobbeltklik på en flade eller kant for at markere alle forbundne flader/kanter med samme farve.

  • Klik tre gange på en flade eller kant for at markere alle flader/kanter med samme farve (marker samme).

   Tip: Hvis det er vanskeligt at markere en lille flade eller kant, kan du forstørre visningen eller sætte indstillingerne for værktøjet Markering til Dynamisk maling til kun at markere fyld eller streger.

 4. Du kan føje flader og kanter til markeringen eller fjerne dem fra markeringen ved at holde Skift nede og klikke på de flader/kanter, du vil tilføje eller fjerne.

Indstillinger for værktøjet Markering til Dynamisk maling

Du kan få adgang til indstillingerne for værktøjet Markering til Dynamisk maling ved at dobbeltklikke på værktøjet i værktøjspanelet.

Vælg fyld

Markerer fladerne (området inden for kanter) i Dynamisk maling-grupper.

Vælg streger

Markerer kanterne i Dynamisk maling-grupper.

Farve

Indstiller farven til fremhævningen. Du kan vælge en farve i menuen eller klikke på malefarveruden for at angive en brugerdefineret farve.

Bredde

Angiver, hvor tyk markeringsfremhævningen skal være.

Markering af objekter efter egenskab

Du kan markere objekter baseret på forskellige grupperinger, herunder efter formateringsattribut, efter lag eller efter type, f.eks. penselstrøg eller udsnitsmasker.

 1. Du kan markere alle objekter i en fil ved at klikke på Marker > Alle. (Vælg Marker > Fjern markering for at fjerne markeringen af alle objekter).

 2. Hvis du vil markere alle objekter med de samme attributter, skal du markere et objekt med den ønskede attribut, klikke på Marker > Samme og derefter vælge en attribut på listen: Blandingstilstand, Fyld og streg, Fyldfarve, Opacitet, Stregfarve, Stregtykkelse, Typografi, Symbolforekomst eller Linkblokserie.

  Kædeblokserie markerer automatisk sammenkædede tekstbokse. Du kan markere en af tekstboksene og derefter bruge denne kommando til at markere alle de andre tekstbokse, som er sammenkædet med denne. Du kan finde flere oplysninger under Sammenkædning af tekst mellem objekter.

  Bemærk:

  Du kan også bruge værktøjet Tryllestav til at markere alle objekter med den samme farve, stregtykkelse, stregfarve, opacitet eller blandingstilstand.

 3. Hvis du vil markere alle objekter af en bestemt type, skal du fjerne markeringen af alle illustrationer, klikke på Marker > Objekt og derefter vælge en objekttype (Penselstrøg, Udsnitsmasker, Vildfarne punkter eller Tekstobjekter).

Gentagelse, invertering eller lagring af en markering

Gentagelse eller invertering af en markering

 • Du kan gentage den senest benyttede markeringskommando ved at vælge Marker > Vælg igen.

 • Du kan markere alle objekter, der ikke er markeret, og fjerne markeringen af alle markerede objekter ved at vælge Marker > Inverter.

Lagring af en markering

 1. Marker et eller flere objekter, og klik på Marker > Gem markering.

 2. Skriv et navn i tekstfeltet Navn i dialogboksen Gem markering, og klik på OK.

  Du kan indlæse en gemt markering igen ved at vælge navnet på markeringen nederst i menuen Marker. Du kan også slette eller omdøbe en markering ved at vælge Marker > Rediger det markerede.