Om tegnsæt og alternative glyffer

Skrifttyper indeholder mange andre tegn end dem, du kan se på tastaturet. Afhængigt af skrifttypen kan disse tegn omfatte ligaturer, brøker, dekorative bogstaver, udsmykninger, ordenstal, overskriftsalternativer og stilistiske alternativer, hævede og sænkede tegn, minuskeltal og majuskeltal. En glyf er en bestemt form af et tegn. I visse skrifter har bogstavet A f.eks. flere former, f.eks. som et dekorativt bogstav eller en kapitæl.

Der findes tre måder at indsætte alternative glyffer på:

 • Funktionen Valg i kontekstintegreret menu gør det muligt at få vist og indsætte glyffer, der er tilgængelige for et valgt tegn.
 • I panelet Glyffer kan du se og indsætte glyffer fra en vilkårlig skrifttype.
 • I panelet OpenType kan du angive regler for brugen af glyffer. Du kan f.eks. angive, at du vil bruge ligaturer, overskriftstegn og brøker i en given tekstblok. Det er lettere at bruge panelet OpenType end at indsætte én glyf ad gangen, og resultatet er desuden mere ensartet. Panelet kan imidlertid kun bruges til OpenType-skrifttyper.

Erstatning af et tegn med alternative glyffer på lærredet

Introduceret i Illustrator CC 2017-versionen

Når du arbejder på et tekstobjekt, kan du nu vælge et tegn, så du hurtigt kan få vist alternative glyffer lige ved siden af det i den kontekstintegrerede menu. Klik blot på den alternative glyf, hvis du vil erstatte tegnet med den.

special-character_1
Kontekstintegrerede alternative glyffer

Bemærk:

Illustrator viser højst fem alternative glyffer til et valgt tegn på lærredet. Hvis der findes mere end fem alternativer, viser Illustrator ikonet  til højre for de viste alternative glyffer. Klik på ikonet  for at åbne panelet Glyffer og få vist flere alternativer.

Oversigt over panelet Glyffer

Du bruger panelet Glyffer (Vindue > Tekst > Glyffer) til at se glyfferne i en skrifttype og indsætte bestemte glyffer i et dokument.

Som standard viser panelet Glyffer alle glyffer for den valgte skrifttype. Du kan skifte skrifttype ved at vælge en anden skrifttypeserie og typografi nederst i panelet. Hvis der er markerede tegn i dokumentet, kan du få vist alternative tegn ved at vælge Alternativer for aktuel markering i menuen Vis øverst i panelet.

Panelet Glyffer
Panelet Glyffer

A. Menuen Vis B. Skrifttypeserie C. Skrifttype D. Zoomknapper 

Når du vælger en OpenType-skrifttype i panelet Glyffer, kan du angive, at der kun skal vises bestemte typer glyffer i panelet ved at vælge en kategori i menuen Vis. Du kan også åbne en pop op-menu med alternative glyffer ved at klikke på trekanten nederst til højre i glyfdialogboksen, hvis den er tilgængelig.

Pop op-menu med alternative glyffer
Pop op-menu med alternative glyffer

Indsættelse eller erstatning af et tegn fra panelet Glyffer

 1. Når du vil indsætte et tegn, skal du klikke med et tekstværktøj for at placere indsættelsespunktet på det sted, hvor tegnet skal indsættes, og derefter dobbeltklikke på det tegn, du vil indsætte i panelet Glyffer.
 2. Hvis du vil erstatte et tegn, skal du vælge Alternativer for aktuel markering i pop op-menuen Vis og vælge et tegn i dit dokument med et tekstværktøj. Dobbeltklik på en glyf i glyfferpanelet, hvis der er nogen tilgængelige.

  Bemærk:

  Der findes flere glyfferstatningindstillinger for asiatiske glyffer.

Oversigt over panelet OpenType

Du kan bruge panelet OpenType (Vindue > Tekst > OpenType) til at angive, hvordan du vil anvende alternative tegn i OpenType-skrifttyper. Du kan f.eks. vælge at bruge standardligaturer i ny eller eksisterende tekst.

Vær opmærksom på, at OpenType-skrifttyper varierer meget med hensyn til de egenskaber, de tilbyder. Ikke alle indstillinger i panelet OpenType er tilgængelige i hver skrifttype. Du kan få vist tegnene i en skrifttype med panelet Glyffer.

Panelet OpenType
Panelet OpenType

A. Standardligaturer B. Kontekstalternativer C. Diskrete ligaturer D. Dekorativt bogstav E. Stilistiske alternativer F. Overskriftsalternativer G. Ordenstal H. Brøker I. Stilistiske sæt J. Panelmenu K. Taltype L. Tegnplacering 

Bemærk:

Der kan være yderligere tilgængelige funktioner for asiatiske OpenType-skrifttyper.

Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i panelmenuen OpenType øverst til højre. 

Fremhævning af alternative glyffer i teksten

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning.
 2. Vælg Fremhæv erstattede glyffer, og klik på OK. Erstattede glyffer i teksten fremhæves.

Brug af ligaturer og kontekstalternativer

Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar. De fleste skrifttyper indeholder ligaturer for standardbogstavpar som f.eks. fi, fl, ff, ffi og ffl. Desuden indeholder nogle skrifttyper diskrete ligaturer for bogstavpar som f.eks. ct, st og ft. Selvom tegn i ligaturer ser ud til at være sammensatte, kan de redigeres hver for sig, og de får ikke stavekontrollen til at markere et ord som en trykfejl.

Kontekstalternativer er alternative tegn, der findes i nogle script-skriftsnit for at give bedre sammenføjning. Hvis der bruges Caflisch Script Pro sammen med kontekstalternativer, bliver bogstavparret "bl" i ordet "blomst" sat sammen, så det minder mere om håndskrift.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet OpenType:
  • Klik på knappen Standardligaturer for at aktivere eller deaktivere ligaturer for standardbogstavpar (f.eks. fi, fl, ff, ffi og ffl).

  • Klik på knappen Diskrete ligaturer for at aktivere eller deaktivere valgfrie ligaturer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  • Klik på knappen Kontekstalternativer for at aktivere eller deaktivere kontekstalternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Brug stilistiske sæt

Et stilistisk sæt er en gruppe alternative glyffer, som kan anvendes på en markeret tekstblok. Når du anvender et stilistisk sæt, vil de glyffer, der er blevet defineret i sættet, erstatte skrifttypens standardglyffer i den markerede tekst. Navnet på det stilistiske sæt, der udbydes af Font Developer, vises forskellige steder i Illustrator. Illustrator viser for nogle skrifttypers vedkommende de stilistiske sæts navne som Sæt 1, Sæt 2 osv. Du kan anvende flere stilistiske sæt på et tekstudsnit.

stylistic-set_open-type-bar
 1. Vælg tekstboksen eller det tekstområde, hvor du vil anvende et stilistisk sæt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Vindue > Tekst > OpenType for at åbne panelet OpenType. Benyt derpå en af følgende fremgangsmåder:
   • Klik på ikonet Stilistiske sæt () nederst i panelet, og vælg det ønskede sæt.
   • Vælg Stilistiske sæt i panelmenuen, og vælg det ønskede sæt.
  OpenType-panel--stylistic-sets
  Anvend stilistiske sæt ved hjælp af panelet OpenType

  A. Klik på ikonet nederst i panelet B. Vælg det ønskede stilistiske sæt i panelmenuen 
  • Vælg Type Glyffer for at åbne panelet Glyffer. Vælg et stilistisk sæt på rullelisten Vis i panelet Glyffer.
  Glyphs-panel_stylistic-sets
  Anvend stilistiske sæt ved hjælp af panelet Glyffer

Bemærk:

Du kan fjerne den stilistisk sæt, som du har anvendt på et tekstområde, ved at fravælge det i panelet OpenType eller panelet Glyffer.

Tilføj stilistiske sæt til en tegntype eller en afsnitstype

 1. Vælg Vindue > Tekst > Tegntyper/ Afsnitstyper for at åbne panelet Tegntyper eller panelet Afsnitstyper.

 2. Vælg indstillingen Ny tegn-/ afsnitstype i panelmenuen.

 3. Vælg OpenType-funktionssektionen til venstre for dialogboksen Ny tegn-/afsnitstype.

 4. Klik ogvælg de ønskede stilistiske sæt i listen.

  Character-panel--stylistic-sets
  Tilføj stilistiske sæt til en tegntype
 5. Klik på OK.

Brug af dekorative bogstaver, overskriftsalternativer eller stilistiske alternativer

Mange OpenType-skrifttyper omfatter stiliserede tegn, som du kan bruge til at indsætte dekorative elementer på tekst. Dekorative bogstaver er tegn med iøjnefaldende træk. Overskriftsalternativer er tegn (som regel store bogstaver), der skal bruges i stort format, f.eks. som titler. Stilistiske alternativer er stiliserede tegn, som skaber en ren æstetisk effekt.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet OpenType:
  • Klik på knappen Dekorativt bogstav for at aktivere eller deaktivere dekorative bogstaver (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  • Klik på knappen Stilistiske alternativer for at aktivere eller deaktivere stilistiske alternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

  • Klik på knappen Overskriftsalternativer for at aktivere eller deaktivere overskriftsalternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Indsæt symboler, bindestreger og tankestreger og anførselstegn

Introduceret i Adobe Illustrator CC 2017

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor tegnet skal indsættes, ved at bruge tekstværktøjet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Tekst > Indsæt specialtegn
  • Højreklik og vælg Indsæt specialtegn i genvejsmenuen.
 3. Vælg en af følgende indstillinger: symboler, bindestreger og tankestreger og anførselstegn. 

 4. Vælg det ønskede tegn ud fra en lang række indstillinger i Illustrator.

Indsættelse af blanktegn

Introduceret i Adobe Illustrator CC 2017

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor det blanktegnet skal indsættes, ved brug af tekstværktøjet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Tekst > Indsæt blanktegn
  • Højreklik, og vælg Indsæt blanktegn i genvejsmenuen.
 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  Langt mellemrum

  Mellemrummet har samme størrelse som teksten. I 12‑punkts tekst er et langt mellemrum for eksempel 12 punkter bredt.

  Kort mellemrum

  Mellemrummet er halvt så bredt som et langt mellemrum. I 12-punkts tekst er et kort mellemrum for eksempel 6 punkter bredt.

  Ekstra lille mellemrum

  Mellemrummet er en fireogtyvendedel så bredt som et langt mellemrum. I 12-punkts tekst er et ekstra lille mellemrum for eksempel 0,5 punkter bredt.

  Lille mellemrum

  Mellemrummet er en ottendedel så bredt som et langt mellemrum. I 12-punkts tekst er et lille mellemrum for eksempel 1,5 punkter bredt.

Bemærk:

Der vises repræsentative symboler for blanktegn, når du vælger Tekst > Vis skjulte tegn.

Indsæt et linjeskifttegn

Introduceret i Adobe Illustrator CC 2017

Du kan indsætte et linjeskifttegn for at starte en ny linje uden at starte et nyt afsnit.

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor linjeskifttegnet skal indsættes, ved at bruge tekstværktøjet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Tekst > Indsæt linjeskifttegn > Tvunget linjeskift.
  • Højreklik og vælg Indsæt linjeskifttegn > Tvunget linjeskift.

Hvis du vil fjerne et linjeskifttegn, skal du vælge Tekst > Vis skjulte tegn for at få vist tegn, der ikke udskrives. Du kan derefter vælge og slette linjeskifttegnet.

Visning eller skjulning af tegn, der ikke udskrives

Tegn, der ikke udskrives, omfatter hårde linjeskift, bløde linjeskift, tabulatorer, mellemrum, hårde mellemrum, dobbelt-byte-tegn (herunder mellemrum), bløde bindestreger og tekstafslutning.

Du kan gøre tegn synlige, når du formaterer og redigerer tekst, ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn. En afkrydsning angiver, at tegn, der ikke udskrives, er synlige.