Brug af dynamisk vektorisering | CS5 og tidligere versioner

Bemærk:

Denne artikel er relevant for Adobe Illustrator CS5 og tidligere versioner. Når du begynder at bruge Adobe Illustrator CS6, giver Illustrator dig en ny oplevelse med billedvektorisering. Mens du vektoriserer et billede, kan du nu vælge fra en bred vifte af forudindstillinger eller bruge intuitive, enkle kontroller for at få de bedste resultater. Du kan finde detaljerede oplysninger på Image Trace.

Hvis du vil basere en ny tegning på en eksisterende illustration, kan du vektorisere den. Du kan f.eks. oprette et grafikobjekt baseret på en blyantskitse tegnet på papir eller på et rasterbillede gemt i et andet grafikprogram ved at overføre grafikobjektet til Illustrator og vektorisere det.

Den letteste måde at vektorisere illustrationer er at åbne eller placere filen i Illustrator og automatisk vektorisere illustrationen med kommandoen Dynamisk vektorisering. Du kan kontrollere detaljeniveauet, og hvordan vektoriseringen udfyldes. Når du er tilfreds med resultatet, kan du konvertere vektoriseringen til vektorkurver eller et Dynamisk maling-objekt.

Inden og efter vektorisering af et bitmapbillede med kommandoen Dynamisk vektorisering
Inden og efter vektorisering af et bitmapbillede med kommandoen Dynamisk vektorisering

Vektorisering af illustrationer

 1. Åbn eller placer en fil, der skal bruges til kildebilledet til vektorisering.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, når kildebilledet er valgt:

  • For at vektorisere billedet ved at bruge en forudindstilling for vektorisering, skal du klikke på Forudindstillinger og indstillinger for vektorisering- -knappen,  i kontrolpanelet og vælge en forudindstilling.

  • Hvis du vil vektorisere billedet ved at bruge standardindstillingerne for vektorisering, skal du klikke på Dynamisk vektorisering i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Opret.

  • Ønsker du at vælge indstillinger for vektorisering, inden du vektoriserer billedet, skal du klikke på Forudindstillinger og indstillinger- knappen  i kontrolpanelet og vælge Indstillinger for vektorisering. Du kan også vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. Angiv vektoriseringsindstillinger, og klik derefter på Vektoriser.

 3. (Valgfrit) Juster resultaterne af vektoriseringen.

 4. (Valgfrit) Konverter vektoriseringen til kurver eller et Dynamisk maling-objekt.

Vektoriseringsindstillinger

Forudindstilling

angiver en forudindstilling for vektorisering.

Tilstand

angiver en farvetilstand til vektoriseringsresultatet.

Tærskelværdi

angiver en værdi til at generere et sort/hvidt vektoriseringsresultat fra det oprindelige billede. Alle pixel, der er lysere end tærskelværdien, konverteres til hvid. Alle pixel, der er mørkere end tærskelværdien, konverteres til sort (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er indstillet til Sort/hvid).

Palet

angiver en palet til at generere et vektoriseringsresultat i farve eller gråtoner fra det oprindelige billede (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner).

Vælg Automatisk for at lade Illustrator bestemme farverne i vektoriseringen. Vælg et navn til biblioteket med farveprøver for at bruge en brugerdefineret palet til vektorisering (biblioteket med farveprøver skal være åbent, for at det vises i paletmenuen).

Maks. farver

angiver et maksimalt antal farver, der skal bruges i et vektoriseringsresultat i farver eller gråtoner (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner, og når panelet er indstillet til Automatisk).

Output til farveprøver

opretter en ny farveprøve i panelet Farveprøver for hver ny farve i vektoriseringsresultatet.

Sløring

slører det oprindelige billede inden generering af vektoriseringsresultatet. Marker denne indstilling for at reducere små artefakter og udjævne takkede kanter i vektoriseringsresultatet.

Gensampling

gensampler det oprindelige billede til den angivne opløsning inden generering af vektoriseringsresultatet. Denne indstilling er nyttig til at gøre vektoriseringsprocessen hurtigere til store billeder, men kan give dårligere resultater.

Bemærk: Gensamplingsopløsningen gemmes ikke, når du opretter en forudindstilling.

Udfyldninger

opretter fyldte områder i vektoriseringsresultatet.

Streger

opretter optegnede kurver i vektoriseringsresultatet.

Maks. stregtykkelse

Angiver den maksimale bredde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes. Funktioner, der er større end den maksimale bredde, bliver optegnede områder i vektoriseringsresultatet.

Min. streglængde

angiver den minimale længde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes. Funktioner, der er mindre end minimallængde, udelades fra vektoriseringsresultatet.

Kurvetilpasning

Kontrollerer afstanden mellem den vektoriserede form og den oprindelige pixelform. Lavere værdier giver større kurvetilpasning, højere værdier giver mindre kurvetilpasning.

Minimumsområde

angiver den mindste funktion i originalbilledet, der vektoriseres. F.eks. angiver en værdi på 4, at funktioner, der er smallere end 2 pixel bred x 2 pixel høj, udelades fra vektoriseringsresultatet.

Hjørnevinkel

angiver skarpheden af drejningen i originalbilledet, som opfattes som et hjørneankerpunkt i vektoriseringsresultatkurven. Yderligere oplysninger om forskellen mellem et hjørneankerpunkt og et blødt ankerpunkt findes i Om kurver.

Raster

angiver, hvordan bitmapkomponenten i billedet skal vises i vektoriseringsobjektet. Denne visningsindstilling gemmes ikke som en del af forudindstillingen for vektorisering.

Vektor

angiver, hvordan vektoriseringsresultatet skal vises. Denne visningsindstilling gemmes ikke som en del af forudindstillingen for vektorisering.

Bemærk:

Vælg Eksempel i dialogboksen Vektoriseringsindstillinger for at få vist et eksempel på resultatet af de aktuelle indstillinger. Hvis du vil indstille standardvektorisering, skal du fravælge alle objekter, inden du åbner dialogboksen Vektoriseringsindstillinger. Klik på Indstil som standard, når du er færdig med at angive indstillingerne.

Du kan se en video om brug af Dynamisk vektorisering på www.adobe.com/go/vid0043_dk. Du kan finde et selvstudium på engelsk om at trække indstillinger for dynamisk vektorisering med henblik på de bedst mulige resultater på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_dk.

Ændring af visningen af et vektoriseringsobjekt

Et vektoriseringsobjekt består af to komponenter: det originale kildebillede og vektoriseringsresultatet (det er vektorillustrationen). Som standard er det kun vektoriseringsresultatet, som er synligt. Men du kan ændre visningen af både det originale billede og vektoriseringsresultatet, så det bedst passer til dine behov.

 1. Marker vektoriseringsobjektet.

  Bemærk:

  Som standard navngives alle vektoriseringsobjekter Vektorisering i panelet Lag.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at ændre visning af vektoriseringsresultatet, skal du klikke på Vektorvisnings- knappen  i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering og vælge en visningsindstilling: Intet vektoriseringsresultat, Vektoriseringsresultat, Konturer eller Konturer med vektorisering.

  • For at ændre visningen af kildebilledet, skal du klikke på Vis raster- knappen  i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering og vælge en visningsindstilling: Intet billede, Oprindeligt billede, Justeret billede (som viser billedet med justeringer, der foretages under vektorisering) eller Gennemsigtigt billede.

   Bemærk: Hvis du vil se kildebilledet, skal du først ændre vektorvisningen til Intet vektoriseringsresultat eller Konturer.

Justere resultaterne af en vektorisering objekt

Når du har oprettet et vektoriseringsobjekt, kan du til enhver tid justere resultatet.

 1. Marker vektoriseringsobjektet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Angiv grundlæggende indstillinger i kontrolpanelet.

  • Klik på knappen Dialogboks med vektoriseringsindstillinger  i kontrolpanelet for at få vist alle vektoriseringsindstillinger. Du kan også vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. Juster indstillingerne, og klik på Vektoriser.

  Bemærk:

  Brug forudindstillingerne til vektorisering for hurtigt at ændre resultatet af vektoriseringen.

Angivelse af de farver, der bruges til vektorisering

 1. Opret et farveprøvebibliotek, der indeholder farver, som du vil bruge til vektorisering.

 2. Sørg for, at farveprøvebiblioteket er åbent, og klik på Dialogboks med vektoriseringsindstillinger- knappen  i i kontrolpanelet. Du kan også vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger.

 3. Vælg navnet til biblioteket med farveprøver i Palet-menuen, og klik på Vektoriser.

Brug af en forudindstilling for vektorisering

Forudindstillinger for vektorisering indeholder allerede angivne vektoriseringsindstillinger til bestemte typer illustrationer. Hvis du f.eks. vektoriserer et billede, som du planlægger at bruge som en teknisk tegning, skal du vælge forudindstillingen Teknisk tegning. Alle vektoriseringsindstillinger ændres til optimal vektorisering af en teknisk tegning: Farver indstilles til sort og hvid, sløring indstilles til 0 px, stregtykkelsen begrænses til 3 px osv.

Angivelse af en forudindstilling

 • Vælg Objekt > Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. Du kan også vælge et vektoriseringsobjekt og klikke på Dialogboks med vektoriseringsindstillinger- -knappen  i i kontrolpanelet.) Vælg vektoriseringsindstillingerne for forudindstilling , og klik på Gem forudindstilling. Angiv et navn på forudindstillingen , og klik på OK.

 • Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering. Klik på Ny, og angiv vektoriseringsindstillingerne for forudindstillingen , og klik på Færdig.

  Tip: Vælg forudindstillingen, og klik på Ny for at basere den nye forudindstilling på en eksisterende forudindstilling.

Redigering eller sletning af en forudindstilling

 1. Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering.

 2. Vælg forudindstillingen, og klik på Rediger eller Slet

  Bemærk:

  Du kan ikke redigere eller slette standardforudindstillinger (standardforudindstillinger vises i [ ]). Men du kan tage en redigerbar kopi af en standardforudindstilling ved at vælge forudindstillingen og klikke på Ny.

Deling af forudindstillinger med andre brugere

 1. Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Eksportér for at gemme forudindstillingerne i en fil.

  • Klik på Importér for at indlæse forudindstillingerne fra en fil.

Konvertering af et vektoriseringsobjekt til et Dynamisk maling-objekt

Når du er tilfreds med resultatet af vektoriseringen, kan du konvertere vektoriseringsobjektet til kurver eller objektet Dynamisk maling. Dette sidste trin giver dig mulighed for at arbejde med vektoriseringen på samme måde som med andre vektorillustrationer. Når du konverterer vektoriseringsobjektet, kan du ikke længere justere vektoriseringsindstillinger.

 1. Marker vektoriseringsobjektet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil konvertere vektoriseringen til kurver, skal du klikke på Udvid i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Udvid. Brug denne metode, hvis du vil arbejde med komponenterne i den vektoriserede illustration som individuelle objekter. De oprettede kurver grupperes sammen.

  • Hvis du vil konvertere vektoriseringen til kurver og samtidig bevare de aktuelle visningsindstillinger, skal du vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Udvid som vist. Hvis f.eks. visningsindstillingerne er indstillet til Konturer til vektoriseringsresultater vil de udvidede kurver kun være konturer (i stedet for udfyldte og optegnede). Derudover bevares et øjebliksbillede af vektoriseringen med dets aktuelle visningsindstillinger, og det grupperes med de udvidede kurver. Brug denne metode, hvis du vil bevare vektoriseringsbilledet som en hjælpelinje til udvidede kurver.

  • Hvis du vil konvertere vektoriseringen til et Dynamisk maling-objekt, skal du klikke på Dynamisk maling i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Konvertér til Dynamisk maling. Brug denne metode, hvis du anvender fyld og streger på den vektoriserede illustration ved hjælp af værktøjet Dynamisk malerbøtte.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en vektorisering og konvertere vektoriseringsobjektet i ét trin, skal du vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Opret og udvid eller Objekt > Dynamisk vektorisering > Opret og konverter til Dynamisk maling.

Du kan se en video om vektorisering på www.adobe.com/go/vid0043_dk.

Ophævelse af et vektoriseringsobjekt

Hvis du vil kassere en vektorisering men beholde det oprindeligt placerede billede, kan du ophæve vektoriseringsobjektet.

 1. Marker vektoriseringsobjektet.

 2. Vælg Objekt > Dynamisk vektorisering > Ophæv.

Manuel vektorisering af illustrationer med skabelonlag

Skabelonlag er låste lag, som ikke udskrives, og som du kan bruge til manuelt at vektorisere billeder. Skabelonlag er nedtonet med 50 %, så du let kan se andre kurver, som du tegner foran laget. Du kan oprette skabelonlag, når du placerer et billede, eller fra eksisterende lag.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil placere et billede som et skabelonlag til vektorisering, skal du vælge Filer > Placer, markere den EPS-, PDF- eller rasterbilledfil, der skal vektoriseres, vælge Skabelon og derefter klikke på Placer. Et nyt skabelonlag vises under det aktuelle lag i panelet.

  • Hvis du vil vektorisere et eksisterende billede, skal du sørge for, at billedet befinder sig i sit eget lag, dobbeltklikke på laget i panelet Lag, vælge Skabelon og klikke på OK. Du kan også markere laget og vælge Skabelon i panelmenuen.

  Øjeikonet  erstattes af skabelonikonet , og laget låses.

 2. Vektoriser over filen med pen- eller blyantværktøjet.

 3. Ønsker du at skjule skabelonlaget, skal du vælge Vis > Skjul skabelon. Vælg Vis > Vis skabelon for at se den igen.

 4. Hvis et skabelonlag skal ændres til et almindeligt lag, skal du dobbeltklikke på skabelonlaget i panelet Lag, fravælge Skabelon og klikke på OK.

Adobe-logo

Log ind på din konto