Wykonaj te zadania, które ułatwią rozwiązanie problemów występujących podczas skanowania do programu Acrobat w systemie Mac OS.

1. Zainstaluj najnowszą wersję programu Acrobat.

Najnowsza wersja programu Acrobat może być bardziej zgodna z systemem operacyjnym i sterownikami sprzętu. Przed zainstalowaniem aktualizacji lub uaktualnieniem upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania. Możesz pobrać aktualizacje z witryny firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/downloads/updates.

2. Zainstaluj lub ponownie zainstaluj najnowszą wersję sterownika skanera.

Nieaktualna wersja sterownika skanera lub uszkodzony plik sterownika mogą spowodować problemy ze skanowaniem w programie Acrobat. Pobierz najnowszą wersję sterownika dla określonego modelu skanera z witryny producenta skanera. Następnie zainstaluj lub ponownie zainstaluj tę wersję sterownika.

Jeśli w przypadku dowolnego skanera brakuje pliku TWAIN, program Acrobat nie wypełnia nazwy skanera na liście skanera. Jednak jeśli plik TWAIN jest uszkodzony, może wystąpić błąd.

Uwaga! W komputerach Macintosh opartych na technologii Intel programy Acrobat 8 i 9 obsługują tylko sterowniki Universal Binary TWAIN. Aby ustalić, czy zainstalowany sterownik skanera jest sterownikiem Universal Binary czy sterownikiem PowerPC, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Finder przejdź do /Library/Image Capture/TWAIN Data Sources.

  2. Wybierz sterownik skanera.

  3. Wybierz Plik > Pobierz informacje.

  4. W sekcji Ogólne w oknie Pobierz informacje popatrz na informacje obok pozycji Rodzaj. Po słowie Paczka widoczna jest pozycja PowerPC lub Universal.Jeśli nie ma źródła TWAIN, program Acrobat nie może skanować bezpośrednio przy użyciu skanera.

3. Testuj skaner za pomocą programu Image Capture lub oprogramowania, które zostało związane ze skanerem.

Sprawdź, czy skaner działa, skanując przy użyciu programu Image Capture. Program Image Capture jest standardową aplikacją systemu Mac OS X instalowaną domyślnie w folderze Aplikacje. Można również podjąć próbę skanowania przy użyciu oprogramowania, które zostało związane ze skanerem.

Jeśli problem występuje ponownie w innej aplikacji, skontaktuj się z producentem skanera w celu uzyskania pomocy.

Program Image Capture korzysta z protokołu Image Capture, natomiast program Acrobat w systemie MAC korzysta domyślnie z protokołu TWAIN. Są scenariusze, w których może być używany protokół Image Capture, ale nie w przypadku programu Acrobat. Nie należy porównywać zachowania w przypadku protokołu Image Capture z zachowaniem w przypadku protokołu Acrobat TWAIN. Na dzień dzisiejszy program Acrobat ma wsparcie ICA w systemie MAC 10.7 tylko z wersją Acrobat XI. Można przełączyć na protokół Image Capture w programie Acrobat i porównać wyniki skanowania Image Capture za pomocą aplikacji Image Capture.

4. Skanuj przy użyciu skanera ustawionego na inny tryb kolorów.

Skanowanie do programu Acrobat w niektórych trybach kolorów może spowodować problemy w przypadku korzystania z niektórych skanerów. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany trybu kolorów, zobacz podręcznik użytkownika skanera.

5.Skanuj podczas zalogowania na głównym koncie użytkownika.

Użytkownik główny lub superużytkownik jest specjalnym kontem użytkownika w systemie Mac OS X używanym do określonych zadań administracyjnych lub zadań monitorowania. Domyślnie główne konto użytkownika jest wyłączone. Zaloguj się, otwórz program Acrobat i spróbuj skanować. 

Zawsze wyloguj się z konta i wyłącz je, gdy skończysz z niego korzystać.

6. Skanuj podczas zalogowania na niedawno utworzonym koncie użytkownika administratora.

Uszkodzony plik lub nieprawidłowe uprawnienia na bieżącym koncie użytkownika mogą spowodować problemy ze skanowaniem. Utwórz konto użytkownika, zaloguj się na nim, otwórz program Acrobat i spróbuj ponownie skanować.

Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalacja lub uruchamianie aplikacji firmy Adobe z nowego konta użytkownika (Mac OS X).

7. Do skanowania użyj innego oprogramowania.

Jeśli rozwiązania powyżej nie rozwiążą problemu, użyj programu Image Capture lub oprogramowania, które zostało związane ze skanerem i skanuj do pliku TIFF. Następnie użyj programu Acrobat do konwersji pliku TIFF do PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online