Automaticky zhromažďujte komentáre všetkých recenzentov v jedinom súbore PDF. Sledujte postup a zlučujte komentáre.

Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje v aplikácii Acrobat DC nové prostredie na zdieľanie súborov PDF. Ak sa kroky uvedené v tomto dokumente nezhodujú s vašom verziou aplikácie Acrobat, prezrite si dokument Začatie recenzie dokumentu PDF | Nová funkcia.

Zdieľanie súboru PDF na recenziu pomocou služby recenzovania v aplikácii Adobe Document Cloud

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC

Použite službu recenzovania v aplikácii Adobe Document Cloud na jednoduché zdieľanie súborov PDF na recenzovanie z aplikácie Acrobat DC pre počítače, z webovej lokality Document Cloud alebo z mobilnej aplikácie Acrobat Reader. Keď recenzenti kliknú na prepojenie URL v e-mailovej pozvánke v ich počítači, jednoducho môžu poskytnúť spätnú väzbu v prehliadači bez potreby prihlásiť sa alebo inštalovať ďalší softvér.

Túto službu môžete použiť na zdieľanie súborov PDF na recenzovanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Odoslanie prispôsobených pozvánok pomocou možnosti zdieľania v aplikácii Document Cloud

 1. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu, keď je dokument otvorený v aplikácii Acrobat. Prípadne vyberte možnosti Nástroje > Zdieľať a potom vyhľadajte a vyberte požadovaný dokument PDF. Možnosti zdieľania sa zobrazia na pravej table.

  Zdieľanie dokumentov PDF na recenzovanie

  Poznámka:

  • Na spustenie zdieľanej recenzie v aplikácii Acrobat musí byť počítač pripojený na internet.
  • Zdieľanú recenziu môžete spustiť aj priamo z iných aplikácií, ktoré používajú súčasť PDFMaker, napríklad z programu Microsoft Word. Vyberte položky Acrobat > Vytvoriť a odoslať na recenziu.

 2. V časti Pozvať používateľov zadajte alebo vyberte e-mailové adresy všetkých osôb, ktoré majú súbor recenzovať. E-mailové adresy môžete vybrať aj pomocou prepojenia Adresár. Vyberte položku Recenzovať súbor.

 3. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované údaje.

 4. Ak chcete nastaviť termín recenzie, vyberte možnosť Nastaviť termín. Zadajte čas, vyberte dátum a kliknite na položku Hotovo. Na nastavenie pripomenutia pre pozvaných vyberte možnosť Nastaviť pripomenutie. Zadajte čas, vyberte dátum a kliknite na položku Hotovo.

  Nastavenie termínu recenzie a pripomenutia
 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Používanie pre recenzenta

Recenzenti dostanú e-mailovú pozvánku s prepojením na recenzovaný súbor PDF. Keď kliknú na toto prepojenie alebo na tlačidlo Recenzia, súbor PDF sa otvorí v prehliadači. Použiť môžu aj nástroje poznámok na pridávanie poznámok do súboru PDF. Okrem toho môžu spustiť aplikáciu Acrobat Reader DC alebo Acrobat DC pre počítače na pridávanie poznámok.

Ďalšie informácie nájdete v časti Účasť na recenzii dokumentu PDF.

Odoslanie anonymného alebo verejného prepojenia v e-maile

Anonymné alebo verejné prepojenie sprístupní súbory pre každého, kto naň klikne. Podľa nasledujúceho postupu vytvorte prepojenie na recenziu a zdieľajte ho pomocou vášho e-mailového klienta.

 1. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu, keď je dokument otvorený v aplikácii Acrobat. Prípadne vyberte možnosti Nástroje > Zdieľať a potom vyhľadajte a vyberte požadovaný dokument PDF. Možnosti zdieľania sa zobrazia na pravej table.

  Zdieľanie dokumentov PDF na recenzovanie

  Poznámka:

  • Na spustenie zdieľanej recenzie v aplikácii Acrobat musí byť počítač pripojený na internet.
  • Zdieľanú recenziu môžete spustiť aj priamo z iných aplikácií, ktoré používajú súčasť PDFMaker, napríklad z programu Microsoft Word. Vyberte položky Acrobat > Vytvoriť a odoslať na recenziu.

 2. Kliknite na položku Získať prepojenie.

  Získať prepojenie
 3. V časti Získať prepojenie vyberte položku Recenzovať súbor a kliknite na položku Vytvoriť prepojenie. Vybraný súbor sa odovzdá do aplikácie Document Cloud a vytvorí sa verejné prepojenie.

  Poznámka:

  Keď vytvoríte verejné prepojenie a zdieľate súbor na recenzovanie, nie je možné nastaviť termín ani pripomenutie.

 4. Ak chcete skopírovať prepojenie na recenzovanie, kliknite na možnosť Kopírovať prepojenie. Zdieľajte prepojenie na recenzovanie s recenzentmi v e-maile.

Používanie pre recenzenta

Recenzenti dostanú e-mailovú pozvánku s prepojením na recenzovaný súbor PDF. Keď kliknú na toto prepojenie alebo na tlačidlo Recenzia, súbor PDF sa otvorí v prehliadači. Použiť môžu aj nástroje poznámok na pridávanie poznámok do súboru PDF. Okrem toho môžu spustiť aplikáciu Acrobat Reader DC alebo Acrobat DC pre počítače na pridávanie poznámok. 

Ďalšie informácie nájdete v časti Účasť na recenzii dokumentu PDF.

Informácie o sledovaní aktivity recenzenta v rámci dokumentu nájdete v časti Sledovanie a správa recenzií súborov PDF.

Zdieľajte súbor PDF na recenzovanie hosťovaním v službe SharePoint, na serveri WebDAV alebo v sieťovom priečinku.

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Postup na odoslanie súboru PDF na recenzovanie

 1. Ak používate aplikáciu Acrobat 2017 alebo Acrobat DC 2015 (Classic), prejdite na nasledujúci krok. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, vykonajte pred iniciáciou recenzie nasledujúce kroky:

  1. Prejdite na položky Upraviť > Preferencie. Zobrazí sa dialógové okno Preferencie.
  2. Na ľavej table kliknite na možnosť Recenzovanie. V časti Možnosti zdieľanej recenzie zrušte označenie začiarkavacieho políčka Zdieľať na recenziu pomocou služby Adobe Document Cloud a potom kliknite na položku OK.
 2. Vyberte položky NástrojeOdoslať na recenziu. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov odoslania na komentovanie.

  Poznámka:

  Zdieľanú recenziu môžete spustiť aj priamo z iných aplikácií, ktoré používajú súčasť PDFMaker, napríklad z programu Microsoft Word. Vyberte položky Adobe PDF > Previesť do Adobe PDF a odoslať na zdieľané komentovanie. V prípade aplikácií balíka Office 2010 vyberte voľby Acrobat > Vytvoriť a odoslať na zdieľané komentovanie.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Odoslať na zdieľané komentovanie.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí výzva, vyberte súbor PDF, ktorý chcete odoslať na zdieľanú recenziu.

 4. Vyberte spôsob zhromažďovania komentárov od recenzenta a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte, ako chcete poskytovať súbor na zdieľanú recenziu, a zadajte jeho umiestnenie.

  • Sieťové priečinky: Ak všetci príjemcovia pracujú v miestnej sieti, najlepšou voľbou pri výbere servera poznámok sú sieťové priečinky a servery SharePoint. Sieťové priečinky sú obyčajne najlacnejšie a najspoľahlivejšie.
  • Podlokality služby SharePoint/Office 365: Ak vaši príjemcovia pracujú za bránou firewall a všetci majú prístup k spoločnému serveru, môžete používať vaše vlastné umiestnenie na internom serveri, napríklad lokalitu služby Microsoft SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v časti Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint/Office 365.
  • Servery WebDAV: Servery WebDAV (webové servery využívajúce protokol WebDAV) sú najvhodnejšie, ak sú recenzenti za bránou firewall alebo mimo miestnej siete. Ďalšie informácie o konfigurácii aplikácie Acrobat na používanie služby WebDAV nájdete v časti Hosťovanie zdieľanej recenzie: alternatíva lokality Acrobat.com.
 6. Vyberte spôsob doručovania a zhromažďovania. Kliknite na tlačidlo Ďalšie.

 7. Zadajte názov nového profilu a kliknite na tlačidlo Ďalšie alebo kliknite na tlačidlo Ďalšie na použitie predvoleného nastavenia.

 8. Na obrazovke e-mailu vyberte podľa potreby nasledovné nastavenia:

  Spôsob dodania

  Kliknutím môžete vybrať iný spôsob dodania a zhromažďovania, než aký je aktuálne vybratý.

  Komu, Kópia

  Zadajte e-mailové adresy recenzentov. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Kliknutím na tlačidlo Komu alebo Kópia vyberte e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie.

  Predmet, Správa

  V prípade potreby si prezrite a upravte predmet a správu e-mailu. Aplikácia Acrobat uloží všetky vykonané zmeny a zobrazí ich pri nasledujúcom odoslaní dokumentu na recenziu. Ak chcete použiť predvolenú e-mailovú správu, kliknite na položku Vynulovať predvolenú správu.

  Termín recenzie

  Kliknutím vyberte iný dátum alebo žiadny termín. Po uplynutí termínu recenzie nebudú môcť recenzenti publikovať poznámky.

  Poznámka:

  Ak termín recenzie uplynie práve vtedy, keď má recenzent otvorený daný dokument v aplikácii Acrobat, bude môcť recenzent publikovať svoje poznámky pred zatvorením dokumentu.

 9. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Zdieľaný súbor PDF, ktorý odošlete, bude obsahovať panely Anotácie a Nakreslené označenia, ako aj pokyny na lište správ dokumentu.

V tom istom priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodný súbor vybratý na recenziu, aplikácia Acrobat vytvorí kópiu súboru vybratého na recenziu s názvom [pôvodný názov súboru]_review.pdf.

Začatie e-mailovej recenzie

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Keď spustíte e-mailovú recenziu, rozošlete sledovanú kópiu PDF, ktorá vám umožní ľahko zlúčiť poznámky, ktoré dostanete. (V priebehu recenzie nie je možné vypĺňať polia formulárov v dokumente PDF.) Po inicializácii zdieľanej recenzie môžete spustiť aj e-mailovú recenziu s použitím rovnakého dokumentu PDF.

Skôr ako spustíte e-mailovú recenziu, skontrolujte, či je vaša e-mailová aplikácia alebo webový e-mailový účet správne nakonfigurovaný na spoluprácu s aplikáciou Acrobat.

Kroky na začatie e-mailovej recenzie

 1. Ak používate aplikáciu Acrobat 2017 alebo Acrobat DC 2015 (Classic), prejdite na nasledujúci krok. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, vykonajte pred iniciáciou recenzie nasledujúce kroky:

  1. Prejdite na položky Upraviť > Preferencie. Zobrazí sa dialógové okno Preferencie.
  2. Na ľavej table kliknite na možnosť Recenzovanie. V časti Možnosti zdieľanej recenzie zrušte označenie začiarkavacieho políčka Zdieľať na recenziu pomocou služby Adobe Document Cloud a potom kliknite na položku OK.
 2. Vyberte položky NástrojeOdoslať na recenziu.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov odoslania na komentovanie.

 3. Kliknite na položku Odoslať e-mailom na komentovanie.

 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie v dialógovom okne Nastavenie identity.

 5. Zadajte súbor PDF, ak už nie je otvorený, a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie. PDF, ktoré určíte, sa stane základným súborom. Zlúčte poznámky, ktoré prijmete od recenzentov, do tohto súboru.

 6. Recenzentov zadajte uvedením ich e-mailovej adresy. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Ak chcete vybrať e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie alebo adresára webového e-mailu, kliknite na položku Adresár.

 7. V prípade potreby si prezrite a upravte e-mailové pozvanie a potom kliknite na položku Poslať výzvu.

 8. Vyberte e-mailového klienta na odoslanie výzvy a kliknite na položku Pokračovať.

  Recenzentom sa pošle kópia súboru PDF ako príloha. Po otvorení tejto prílohy PDF sa zobrazia nástroje na pridávanie poznámok a pokyny.

Kroky na zlúčenie poznámok

Keď dostanete poznámky od recenzentov, môžete ich zlúčiť do základného súboru PDF.

 1. Keď vám recenzent pošle svoje poznámky, otvoríte priložený súbor vo svojej e-mailovej aplikácii. Ak e-mailová aplikácia nemôže nájsť originálnu verziu PDF, vyzve vás, aby ste ju našli prehľadávaním.

  Poznámka:

  Poznámky môžete poslať ďalej iniciátorovi, ak ste recenziu neiniciovali. Najprv tieto poznámky zlúčte do svojej kópie súboru PDF. Potom poznámky odošlite; pozrite si časť Odoslanie poznámok v e-maile. Ak ste poznámky už odoslali, iniciátor dostane iba nové poznámky. V zlúčených poznámkach sa zachová pôvodné meno ich autora.

 2. Ak ste recenziu spustili, zobrazí sa dialógové okno Zlúčiť poznámky. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Áno

  Otvorí základnú kópiu PDF a zlúči do nej všetky poznámky. Po zlúčení poznámok základné PDF uložte.

  Nie, otvoriť len túto kópiu

  Otvorí kópiu PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Ak vyberiete túto voľbu, poznámky potom môžete zlúčiť príkazom Poznámky > Zlúčiť poznámky do základného PDF.

  Zrušiť

  Zatvorí PDF od recenzenta obsahujúce poznámky.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online