Príručka používateľa Zrušiť

Overovanie digitálnych podpisov

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Predvoľby overenia nastavte vopred. Tým zabezpečíte platnosť digitálnych podpisov pri otvorení dokumentu PDF a zobrazenie podrobností overenia pri podpise. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie predvolieb overenia podpisu.

Ak sú digitálne podpisy overené, na lište správ dokumentu sa zobrazuje ikona, ktorá informuje o stave podpisu. Ďalšie podrobnosti o stave podpisu sa zobrazia na paneli Podpisy a v dialógovom okne Vlastnosti podpisu.

Nastavenie overovania digitálnych podpisov

Keď dostanete podpísaný dokument, môžete chcieť overiť jeho podpis (podpisy) na overenie autora podpisu a podpísaného obsahu. Podľa toho, ako ste nakonfigurovali aplikáciu, sa môže overenie vykonať automaticky. Platnosť podpisu sa určí skontrolovaním autenticity stavu certifikátu digitálneho identifikátora autora podpisu a integrity dokumentu:

 • Overením autenticity sa potvrdí, že certifikát alebo nadradené certifikáty autora podpisu existujú v zozname dôveryhodných identít overovateľa. Tiež sa potvrdí platnosť podpisového certifikátu podľa používateľskej konfigurácie aplikácie Acrobat alebo Reader.

 • Overením integrity dokumentu sa potvrdí, či sa podpísaný obsah po jeho podpísaní nezmenil. V prípade zmeny obsahu potvrdí overenie integrity dokumentu, či bol obsah zmenený spôsobom povoleným autorom podpisu.

Nastavenie predvolieb overenia podpisu

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. Ak chcete spustiť Overovanie, kliknite na tlačidlo Viac.

 4. Ak chcete, aby sa pri otvorení dokumentu automaticky overili všetky podpisy v dokumente PDF, vyberte voľbu Overiť podpisy pri otvorení dokumentu. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.

 5. Nastavte voľby overovania a kliknite na tlačidlo OK.

  Správanie overovania

  Pri overovaní

  Tieto voľby nastavujú metódy, ktoré určujú, ktorý zásuvný modul sa použije na overenie podpisu. Vhodný zásuvný modul sa často vyberie automaticky. O požiadavkách jednotlivých zásuvných modulov na overovanie podpisov sa poraďte so správcom systému.

  Požadovať, aby pri overovaní podpisov bola kontrola odvolania certifikátu úspešná, kedykoľvek je to možné...

  Pri overovaní certifikátu sa kontroluje zoznam vyradených certifikátov. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená. Ak zrušíte výber tejto voľby, bude sa ignorovať stav odvolania pri schvaľovacích podpisoch. Pri certifikačných podpisoch sa stav odvolania kontroluje vždy.

  Použitie časových pečiatok s ukončenou platnosťou

  Použije bezpečný čas, ktorý poskytla časová pečiatka alebo ktorý je vložený v podpise, a to aj v prípade, že platnosť certifikátu podpisu skončila. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená. Ak zrušíte výber tejto voľby, zahodíte časové pečiatky, ktorých platnosť skončila.

  Čas overenia

  Overovať podpisy pomocou

  Vyberte voľbu na určenie, ako sa má kontrolovať platnosť digitálneho podpisu. Pri predvolenom nastavení môžete skontrolovať čas podľa času vytvorenia podpisu. Prípadne ho môžete skontrolovať podľa aktuálneho času alebo času nastaveného serverom časových pečiatok pri podpísaní dokumentu.

  Overovacie informácie

  Určuje, či sa majú informácie o overovaní vložiť do podpísaného dokumentu PDF. Predvolené je upozornenie používateľa v prípade, že sú informácie o overovaní príliš veľké.

  Integrácia s Windows

  Dôverovať Všetkým koreňovým certifikátom v priestore na uloženie certifikátov systému Windows pre

  Vyberte, či chcete dôverovať všetkým koreňovým certifikátom v priestore na uloženie certifikátov systému Windows pre:

  • Overenie podpisov: certifikáty sú dôveryhodné na overenia podpisu schválenia.
  • Overenie certifikovaných dokumentov: certifikáty sú dôveryhodné na overenie podpisu certifikátu.

  Výber týchto volieb môže oslabiť zabezpečenie.

  Výstraha:

  Neodporúča sa dôverovať všetkým koreňovým certifikátom v priestore na uloženie certifikátov systému Windows. Mnohé certifikáty distribuované so systémom Windows sú určené na iné účely než vytvorenie dôveryhodných identít.

Nastavenie úrovne dôveryhodnosti certifikátu

V aplikáciách Acrobat a Reader sa podpis certifikovaného alebo podpísaného dokumentu považuje za platný, ak medzi vami a autorom podpisu existuje vzájomná dôveryhodnosť. Úroveň dôveryhodnosti certifikátu určuje akcie, pri ktorých dôverujete autorovi podpisu.

Zmenou nastavenia dôveryhodnosti certifikátov môžete povoliť konkrétne akcie. Nastavenia napríklad môžete zmeniť tak, aby bol povolený dynamický obsah a JavaScript vložený do certifikovaného dokumentu.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 4. V ľavej časti vyberte položku Dôveryhodné certifikáty.
 5. Vyberte zo zoznamu certifikát a kliknite na položku Upraviť dôveryhodnosť.
 6. Na karte Dôveryhodnosť vyberte ľubovoľné z nasledujúcich položiek, pri ktorých chcete nastaviť dôveryhodnosť tohto certifikátu:

  Použiť tento certifikát ako dôveryhodný koreňový certifikát

  Koreňový certifikát je pôvodná autorita v reťazci certifikačných autorít, ktoré vystavili certifikát. Tým, že dôverujete koreňovému certifikátu, dôverujete aj všetkým certifikátom vydaným touto certifikačnou autoritou.

  Podpísané dokumenty alebo údaje

  Potvrdzuje identitu autora podpisu.

  Certifikované dokumenty

  Dokumenty, v ktorých autor certifikuje dokument svojím podpisom, sa budú považovať za dôveryhodné. Autor podpisu sa považuje za dôveryhodného z hľadiska certifikovania dokumentov a všetky akcie, ktoré certifikovaný dokument vykoná, sú akceptované.

  Ak je táto voľba vybratá, k dispozícii sú nasledujúce voľby:

  Dynamický obsah

  Povoľuje prehrávanie filmov, zvukov a ďalších dynamických prvkov v certifikovanom dokumente.

  Vložený JavaScript s vysokou prioritou

  Povoľuje spúšťanie privilegovaného skriptu JavaScript, ktorý je vložený v súbore PDF. Súbory skriptu JavaScript sa môžu použiť aj na zlomyseľné účely. Túto voľbu je rozumné vybrať iba v prípade potreby a pre certifikáty, ktorým dôverujete.

  Privilegované systémové operácie

  Pri certifikovaných dokumentoch povoľuje operácie pripojenia na internet, medzidoménového skriptovania, tichej tlače, odkazov na externé objekty a metodológie importu/exportu.

  Poznámka:

  Voľby Vložený JavaScript s vysokou prioritou a Privilegované systémové operácie povoľte iba pre zdroje, ktoré považujete za dôveryhodné a s ktorými úzko spolupracujete. Tieto voľby použite napríklad pre svojho zamestnávateľa alebo poskytovateľa služieb.

 7. Kliknite na tlačidlo OK, zatvorte dialógové okno Nastavenia digitálnych identifikátorov a dôveryhodných certifikátov a v dialógovom okne Predvoľby kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Príručka pre digitálne podpisy) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Panel Podpisy pre digitálne podpisy

Na paneli Podpisy sa zobrazujú informácie o každom digitálnom podpise v aktuálnom dokumente a história zmien dokumentu, ktoré sa vykonali od prvého digitálneho podpísania. Každý digitálny podpis má ikonu označujúcu stav jeho overenia. Podrobnosti o overení sú uvedené pod jednotlivými podpismi a môžu sa zobraziť po rozbalení podpisu. Panel Podpisy poskytuje aj informácie o čase podpísania dokumentu a podrobnosti o dôveryhodnosti a podpísanej osobe.

Panel Podpisy v aplikácii Acrobat
Overte podpisy na paneli Podpisy

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Podpisy alebo kliknite na tlačidlo Panel podpisu na lište správ dokumentu.

Poznámka:

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na pole podpisu na paneli Podpisy môžete vykonávať väčšinu operácií týkajúcich sa podpisov vrátane pridávania, odstraňovania a overovania podpisov. V niektorých prípadoch sa môže pole podpisu po podpísaní zamknúť.

Podpisovanie v režime náhľadu dokumentu

Ak je integrita dokumentov kritická pre váš pracovný postup týkajúci sa podpisovania, na podpisovanie dokumentov používajte funkciu Náhľad dokumentu. Táto funkcia analyzuje, či sa v dokumente nenachádza obsah, ktorý môže zmeniť vzhľad dokumentu. Tento obsah potom potlačí, aby vám umožnila zobraziť a podpísať dokument v statickom a zabezpečenom stave.

Funkcia Náhľad dokumentu vám pomôže zistiť, či dokument obsahuje dynamický obsah alebo externé závislosti. Pomôže vám zistiť aj to, či dokument obsahuje súčasti ako polia formulára, multimédiá alebo JavaScript, ktoré môžu ovplyvniť jeho vzhľad. Po revízii správy môžete kontaktovať autora dokumentu v súvislosti s problémami v správe.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.

 2. V časti Kategórie vyberte položku Podpisy.

 3. Ak chcete použiť voľbu Vytvorenie a vzhľad, kliknite na tlačidlo Viac.

 4. Voľba Pri podpisovaní sa zobrazí, keď vyberiete voľbu Zobraziť dokumenty v režime Náhľadd a kliknete na tlačidlo OK.

 5. V dokumente PDF kliknite na pole podpisu a vyberte voľbu Podpísať dokument.

  Na lište správ dokumentu sa zobrazí stav súladu so špecifikáciami a príslušné voľby.

 6. (Voliteľné) Na lište správ dokumentu kliknite na tlačidlo Zobraziť správu (ak je dostupné) a výberom jednotlivých položiek v zozname zobrazte podrobnosti. Keď skončíte, zavrite dialógové okno Správa o podpise PDF.

 7. Ak vám vyhovuje stav dokumentu, na paneli s nástrojmi dokumentu kliknite na položku Podpísať dokument a pridajte digitálny podpis.

 8. Dokument PDF uložte s iným názvom ako pôvodný súbor a potom dokument zatvorte bez vykonávania ďalších zmien.

Certifikovanie dokumentu PDF

Certifikovaním PDF dávate najavo svoj súhlas s jeho obsahom. Tiež určíte typy povolených zmien, po vykonaní ktorých zostane dokument certifikovaný. Predpokladajme napríklad, že nejaký štátny úrad vytvorí formulár obsahujúci pole podpisu. Keď je formulár hotový, úrad dokument certifikuje a pritom povolí, že užívatelia môžu meniť iba pole formulára a môžu dokument podpísať. Užívatelia môžu vyplniť formulár a podpísať dokument. Ak však odstránia strany alebo pridajú poznámky, dokument si nezachová svoj certifikovaný stav.

Certifikačný podpis je možné použiť len v prípade, ak dokument PDF neobsahuje žiadne iné podpisy. Certifikačné podpisy môžu byť viditeľné alebo neviditeľné. Ikona modrej stuhy na paneli Podpisy označuje platný certifikačný podpis. Na pridávanie certifikačných digitálnych podpisov je potrebný digitálny identifikátor.

 1. Odstráňte obsah, ktorý by mohol narušiť bezpečnosť dokumentu, ako sú prvky JavaScript, akcie či vložené médiá.

 2. Ak chcete otvoriť panel, vyberte voľbu Nástroje > Certifikáty.

 3. Kliknite na jednu z týchto volieb:

  Certifikovať (viditeľný podpis)

  Umiestni certifikovaný podpis buď do existujúceho poľa na digitálny podpis (ak je k dispozícii), alebo na vami určené miesto.

  Certifikovať (neviditeľný podpis)

  Certifikuje dokument, ale podpis sa zobrazuje iba na paneli Podpisy.

 4. Podľa pokynov na obrazovke podpis umiestnite (ak sa vzťahuje), zadajte digitálny identifikátor a vyberte voľbu pre nastavenie Povolené akcie po certifikácii.

  Poznámka:

  Ak ste v predvoľbách podpisu zapli voľbu Pri podpisovaní: Zobraziť dokument v režime Náhľad, kliknite na voľbu Podpísať dokument na lište správ dokumentu.

 5. Dokument PDF uložte s iným názvom než je názov pôvodného súboru a potom dokument zavrite bez vykonania ďalších zmien. Je vhodné, ak sa dokument uloží ako odlišný súbor, aby sa zachoval aj pôvodný nepodpísaný dokument.

Vloženie časovej pečiatky do dokumentu

Aplikácia Acrobat umožňuje užívateľom pridať časovú pečiatku k dokumentu PDF bez vyžadovania podpisu založeného na identite. Na vloženie časovej pečiatky do dokumentu PDF je potrebný server časových pečiatok. (Pozrite si časť Konfigurácia servera časových pečiatok.) Časová pečiatka zaručuje autenticitu a existenciu dokumentu v konkrétnom čase. Tieto časové pečiatky sú v súlade s funkciami časových pečiatok a odvolania popísaných v časti 4 štandardu ETSI 102 778 o rozšírených elektronických podpisoch v dokumentoch PDF (PAdES). Do dokumentu môžu vložiť časovú pečiatku aj užívatelia aplikácie Reader X (alebo novšej), ak dokument obsahuje príslušné funkcie povolené pre aplikáciu Reader.

Ďalšie informácie o štandarde PAdES nájdete na adrese blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html.

 1. Otvorte dokument, do ktorého chcete pridať časovú pečiatku.

 2. Vyberte voľbu Nástroje > Certifikáty > Časová pečiatka.

 3. V dialógovom okne Vybrať predvolený server časových pečiatok vyberte zo zoznamu predvolený server časových pečiatok alebo pridajte nový predvolený server časových pečiatok.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie a potom uložte dokument s časovou pečiatkou.

Overenie digitálneho podpisu

Ak je stav podpisu neznámy alebo neoverený, zistite príčinu problému a možné riešenie manuálnym overením podpisu. Ak je stav podpisu neplatný, obráťte sa s týmto problémom na autora podpisu.

Ďalšie informácie o upozorneniach podpisov a o platných a neplatných podpisoch nájdete v príručke Digital Signature Guide (Príručka pre digitálne podpisy) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Platnosť digitálneho podpisu a časovej pečiatky overíte kontrolou vlastností podpisu.

 1. Nastavte predvoľby overenia podpisu. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie predvolieb overenia podpisu.

 2. Otvorte dokument PDF, v ktorom sa nachádza podpis, a kliknite na podpis. Dialógové okno Stav overenia podpisu popisuje platnosť podpisu.

 3. Ďalšie informácie o podpise a časovej známke sa zobrazia po kliknutí na voľbu Vlastnosti podpisu.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti podpisu si prezrite časť Prehľad platnosti. V prehľade sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich hlásení:

  Dátum a čas podpisu sú z hodín na počítači autora podpisu.

  Čas je odvodený od miestneho času v počítači autora podpisu.

  Podpis je označený časovou pečiatkou.

  Autor podpisu použil server časových pečiatok a vaše nastavenie naznačuje, že dôverujete tomuto serveru časových pečiatok.

  Podpis je označený časovou pečiatkou, ale časovú pečiatku nebolo možné overiť.

  Overovanie časových pečiatok vyžaduje získanie certifikátu servera časových pečiatok do vášho zoznamu dôveryhodných identít. Overte to u správcu systému.

  Podpis je označený časovou pečiatkou, ale platnosť časovej pečiatky uplynula

  Aplikácie Acrobat a Reader overia časovú pečiatku podľa aktuálneho času. Táto správa sa zobrazí, ak platnosť certifikátu autora podpisu časovej pečiatky uplynula pred aktuálnym časom. Ak chcete, aby aplikácia Acrobat alebo Reader akceptovala časové pečiatky po uplynutí platnosti, v dialógovom okne Predvoľby overovania podpisov vyberte voľbu Použiť časové pečiatky so skončenou platnosťou (Predvoľby > Podpisy > Overenie: Viac). Aplikácie Acrobat a Reader zobrazia pri overovaní podpisov s časovou pečiatkou po uplynutí platnosti výstražnú správu.

 5. Ak chcete zobraziť podrobnosti o certifikáte autora podpisu, ako sú napríklad nastavenia dôveryhodnosti alebo právne obmedzenia podpisu, kliknite na voľbu Zobraziť certifikát autora podpisu v dialógovom okne Vlastnosti podpisu.

  Ak sa dokument po podpísaní zmenil, skontrolujte podpísanú verziu dokumentu a porovnajte ju s aktuálnou verziou.

Odstránenie digitálneho podpisu

Digitálny podpis nemôžete odstrániť, ak ste ho nepridali vy a ak nemáte nainštalovaný digitálny identifikátor na jeho podpísanie.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete digitálny podpis odstrániť, kliknite na pole podpisu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vymazať podpis.
  • Ak chcete z dokumentu PDF odstrániť všetky digitálne podpisy, vyberte z menu volieb na paneli Podpisy voľbu Vymazať všetky polia podpisu. (Ak chcete otvoriť panel Podpisy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Podpisy.)

Zobrazenie predchádzajúcich verzií digitálne podpísaného dokumentu

Pri každom podpísaní dokumentu pomocou certifikátu sa s dokumentom PDF uloží aj jeho verzia podpísaná v danom čase. Každá verzia je uložená v prírastkovej forme a originál nie je možné zmeniť. Ku všetkým digitálnym podpisom a ich zodpovedajúcim verziám je možné získať prístup z panelu Podpisy.

 1. Na paneli Podpisy vyberte a rozbaľte podpis a vyberte položku Zobraziť podpísanú verziu v ponuke Možnosti.

  Predchádzajúce verzie sa otvoria v novom PDF a v lište s názvom budú informácie o verzii a mene autora podpisu.

 2. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému dokumentu, vyberte názov dokumentu v ponuke Okno.

Porovnanie rôznych verzií podpísaného dokumentu

Po podpísaní dokumentu je možné zobraziť zoznam zmien vykonaných v dokumente od poslednej verzie.

 1. Vyberte podpis na paneli Podpisy.

 2. V menu Voľby vyberte voľbu Porovnať podpísanú verziu s aktuálnou verziou.

 3. Keď skončíte, zatvorte dočasný dokument.

Považovanie certifikátu autora podpisu za dôveryhodný

Považovanie certifikátu za dôveryhodný zahŕňa pridanie certifikátu do zoznamu dôveryhodných identít v Správcovi dôveryhodných identít a ručné nastavenie úrovne jeho dôveryhodnosti. Koncoví používatelia si pri používaní zabezpečenia certifikátmi často podľa potreby vymieňajú certifikáty. Prípadne pridajú certifikáty priamo z podpisov v podpísaných dokumentoch a potom nastavia úrovne dôveryhodnosti. Podniky však často vyžadujú, aby ich zamestnanci overovali podpisy od iných osôb bez vykonania akýchkoľvek ručných úloh. Aplikácia Acrobat dôveruje všetkým certifikátom na podpisovanie a certifikovanie, ktoré tvoria reťazec k dôveryhodnej entite. Správcovia by preto mali vopred nakonfigurovať klientske inštalácie alebo umožniť koncovým používateľom pridať dôveryhodné entity. Ďalšie informácie o dôveryhodných certifikátoch nájdete na stránke O certifikovaných podpisoch.

Spoločnosť Adobe nemôže automaticky overiť digitálne podpisy pridané pomocou certifikátu s vlastným podpisom, pretože tento certifikát nie je na zozname dôveryhodných identít, ktorý spoločnosť Adobe používa na overenie podpisov. Certifikát s vlastným podpisom je certifikát, ktorý ste si vytvorili sami pomocou aplikácie od tretej strany. Podpis nebudete môcť manuálne overiť, kým ho spoločnosť Adobe neuzná za dôveryhodný. Po otvorení takéhoto dokumentu PDF sa zobrazí upozornenie Vyskytli sa problémy s jedným alebo viacerými podpismi.

Správa s upozornením na platnosť podpisu

Výstraha:

Z bezpečnostných dôvodov spoločnosť Adobe neodporúča pridávať do zoznamu dôveryhodných identít certifikáty s vlastným podpisom alebo iné ľubovoľné certifikáty.

Ak chcete pridať certifikát použitý na aplikovanie digitálneho podpisu do zoznamu dôveryhodných identít spoločnosti Adobe, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Podpisy na ľavej table.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na podpis a následne kliknite na voľbu Zobraziť vlastnosti podpisu.

  Vlastnosti podpisu

 3. V dialógovom okne Vlastnosti podpisu kliknite na voľbu Zobraziť certifikát autora podpisu.

  Zobraziť certifikát autora podpisu

 4. V dialógovom okne Prehliadač certifikátu kliknite na kartu Dôveryhodnosť a následne kliknite na voľbu Pridať k dôveryhodným certifikátom.

  Pridať k dôveryhodným certifikátom

 5. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne nastavení dôveryhodnosti a následne kliknite na tlačidlo OK.

Portfóliá PDF a digitálne podpisy

Môžete podpísať čiastkové dokumenty PDF v rámci portfólia PDF alebo môžete podpísať portfólio PDF ako celok. Pri podpísaní čiastkového dokumentu PDF sa zamknú úpravy tohto dokumentu a zabezpečí sa jeho obsah. Po podpísaní všetkých čiastkových dokumentov PDF môžete portfólio PDF jeho podpísaním finalizovať. Prípadne môžete portfólio PDF podpísať ako celok a naraz tým zamknúť obsah všetkých čiastkových dokumentov PDF.

 • Ak chcete podpísať čiastkový dokument PDF, pozrite si časť Podpisovanie dokumentov PDF. Podpísaný dokument PDF sa automaticky uloží do portfólia PDF.

 • Ak chcete podpísať portfólio PDF ako celok, podpíšte jeho titulnú stranu (Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana). Po podpísaní portfólia PDF ako celku nemôžete pridávať podpisy do čiastkových dokumentov. Môžete však pridať ďalšie podpisy na titulnú stranu.

Digitálne podpisy príloh čiastkových dokumentov PDF

Pred podpísaním titulnej strany môžete pridať podpisy k prílohám. Ak chcete aplikovať podpisy na priložené dokumenty PDF, otvorte dokument PDF v samostatnom okne. Kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu a potom v kontextovom menu vyberte voľbu Otvoriť súbor. Ak chcete zobraziť podpisy v portfóliu PDF, prejdite na titulnú stranu, aby sa zobrazili lišta správ dokumentu a tabla podpisov.

Podpísané a certifikované portfóliá PDF

Správne podpísané a certifikované portfólio PDF obsahuje jeden alebo viac podpisov, ktoré portfólio PDF schvaľujú alebo certifikujú. Najvýznamnejší podpis sa zobrazuje na štítku s podpisom na paneli s nástrojmi. Podrobnosti všetkých podpisov sa zobrazia na titulnej strane.

Štítok s podpisom v aplikácii Acrobat
Štítok s podpisom umožňuje rýchlo overiť schválenie alebo certifikáciu portfólia PDF.

 • Ak si chcete pozrieť názov organizácie alebo meno osoby, ktorá portfólio PDF podpísala, podržte ukazovateľ na štítku s podpisom.

 • Ak si chcete pozrieť podrobnosti podpisu zobrazeného na štítku s podpisom, kliknite na štítok s podpisom. Otvorí sa titulná strana a na ľavej strane tabla Podpisy s podrobnosťami.

Ak je schválenie alebo certifikácia portfólia PDF neplatná alebo je s ňou problém, na štítku s podpisom sa zobrazí ikona upozornenia. Ak chcete zobraziť vysvetlenie problému, podržte ukazovateľ na štítku s podpisom s ikonou upozornenia. V rôznych situáciách sa zobrazia rôzne ikony upozornenia.

Zoznam a vysvetlenia jednotlivých upozornení nájdete v dokumente DigSig Admin Guide (Príručka na správu digitálnych podpisov) na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig.

Podpisy dát XML

Aplikácie Acrobat a Reader podporujú podpisy dát XML používané na podpisovanie dát vo formulároch XFA (XML Forms Architecture). Autor formulára poskytne pokyny k podpisovaniu, overovaniu alebo vymazávaniu dát XML pre udalosti formulára, napríklad kliknutie na tlačidlo, uloženie súboru alebo odoslanie.

Podpisy dát XML sú v súlade so štandardom W3C XML-Signature. Tak ako digitálne podpisy PDF, digitálne podpisy XML zabezpečujú v dokumentoch integritu, autentifikáciu a zrušenie zamietnutia.

Podpisy PDF však majú viac stavov overenia dát. Niektoré stavy vzniknú, keď používateľ zmení obsah podpísaný podpisom PDF. Na rozdiel od toho majú podpisy XML iba dva stavy overenia dát – platný a neplatný. Neplatný stav vznikne, keď užívateľ zmení obsah podpísaný podpisom XML.

Vytvorenie dlhodobého overenia podpisu

Dlhodobé overenie podpisu vám umožňuje skontrolovať platnosť podpisu aj oveľa neskôr, ako bol dokument podpísaný. Ak chcete použiť dlhodobé overenie, v podpísanom súbore PDF musia byť vložené všetky požadované elementy overenia podpisu. Tieto elementy je možné vložiť pri podpísaní dokumentu alebo po vytvorení podpisu.

Ak do súboru PDF nepridáte určité informácie, podpis bude možné overiť len na určitý čas. Toto obmedzenie sa uplatňuje preto, že certifikáty vzťahujúce sa na podpis sú neskôr odvolané alebo sa skončí ich platnosť. Po skončení platnosti certifikátu vydávajúca autorita už nie je zodpovedná za zabezpečenie stavu odvolania certifikátu. Podpis nie je možné overiť bez zodpovedajúceho stavu odvolania.

Požadované elementy pre vytvorenie platnosti podpisu zahŕňajú reťaz certifikátov podpisu, stav odvolania podpisu a prípadne časovú pečiatku. Ak sú požadované elementy k dispozícii a vložené pri podpísaní, podpis možno overiť s požiadavkou na externé zdroje na overenie. V prípade, že sú elementy k dispozícii, aplikácie Acrobat a Reader môžu vložiť požadované elementy. Autor dokumentu PDF musí povoliť práva na používanie pre používateľov aplikácie Reader (Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader).

Poznámka:

Vloženie informácií časovej pečiatky vyžaduje správne nakonfigurovaný server časových pečiatok. Okrem toho je potrebné nastaviť čas overenia podpisu na hodnotu Čas zabezpečenia (Predvoľby > Zabezpečenie > Ďalšie predvoľby > karta Overenie). Certifikáty CDS môžu do dokumentu pridať overovacie informácie, napríklad odvolanie a časovú pečiatku, bez vyžadovania akejkoľvek konfigurácie od autora podpisu. Autor podpisu však musí byť online, aby mohol načítať príslušné informácie.

Pridanie informácií o overení pri podpisovaní

 1. Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť k príslušným sieťovým zdrojom informácií.

 2. Dbajte na to, aby bola predvoľba Zahrnúť stav odvolania podpisu neustále vybratá (Predvoľby > Podpisy > Vytvorenie a vzhľad: Viac). Táto predvoľba je v predvolenom nastavení zvolená.

 3. Podpíšte dokument PDF.

Ak sú k dispozícii všetky elementy reťaze certifikátov, informácie sa pridajú do PDF automaticky. Ak je server časových pečiatok nakonfigurovaný, pridá sa tiež časová pečiatka.

Pridanie informácií o overení po podpísaní

V prípade niektorých pracovných postupov informácie o overení podpisu nie sú k dispozícii pri podpisovaní, ale je možné získať ich neskôr. Zástupca spoločnosti môže napríklad podpísať zmluvu počas letu prostredníctvom prenosného počítača. Počítač nemôže komunikovať s Internetom a získať informácie o časovej pečiatke a odvolaní na pridanie podpisu. Neskôr, keď je prístup na Internet opäť k dispozícii, každý používateľ, ktorý overí podpis, môže pridať tieto informácie do dokumentu PDF. Všetky nasledujúce overenia podpisu môžu tiež použiť tieto informácie.

 1. Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť k príslušným sieťovým zdrojom, a potom kliknite pravým tlačidlom myši na podpis v dokumente PDF.

 2. Vyberte položku Pridať informácie o overení.

Informácie a metódy používané na vkladanie týchto informácií dlhodobého overenia (LTV) do dokumentov PDF sú v súlade s časťou 4 štandardu ETSI 102 778 o rozšírených elektronických podpisoch v dokumentoch PDF (PAdES). Ďalšie informácie nájdete na adrese blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Ak je podpis neplatný alebo podpísaný certifikátom s vlastným podpisom, tento príkaz nie je k dispozícii. Tento príkaz nie je k dispozícii ani vtedy, ak je čas overenia zhodný s aktuálnym časom.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu