Príručka používateľa Zrušiť

Tlač brožúr a portfólií PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O brožúrach

Brožúry sú dokumenty s viacerými stranami usporiadanými na listoch papiera tak, že po ich preložení vznikne správne poradie strán. Môžete vytvoriť brožúry so zošitým chrbtom s 2 stranami na list potlačenými na oboch stranách, ktoré raz zložíte a zošijete pozdĺž ohybu. Prvá strana sa tlačí na ten istý list ako posledná strana. Druhá strana sa tlačí na ten istý list ako predposledná strana atď. Každá strana sa na liste automaticky vystredí a veľké strany sa zmenšia tak, aby sa zmestili na tlačiteľnú plochu. Keď skompletujete, zložíte a zošijete obojstranné strany, vznikne kniha so správnym číslovaním strán.

Aby ste mohli tlačiť brožúry, musí vaša tlačiareň podporovať automatickú alebo ručnú obojstrannú tlač (tlač na obe strany papiera, niekedy nazývanú aj duplex). Ručná obojstranná tlač vyžaduje dva samostatné priechody: jeden na tlač na prednú stranu a druhý na tlač na zadnú stranu. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, skontrolujte jej príručku alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Viacstranové dokumenty v aplikácii Acrobat
Viacstranový dokument (naľavo), strany usporiadané v rozložení brožúry (v strede) a strany po vytlačení a zložení do novej brožúry (napravo)

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť a vyberte požadovanú tlačiareň.

 2. Určite strany, ktoré chcete vytlačiť:
  • Ak chcete tlačiť strany spredu dozadu, vyberte voľbu Všetko.
  • Ak chcete rozdeliť veľkú brožúru na menšie skupiny, vyberte voľbu Strany a zadajte rozsah strán pre prvú skupinu. Každý rozsah strán vytlačíte samostatne.
 3. Kliknite na voľbu Brožúra.

 4. Ak chcete vytlačiť určité strany na iný papier alebo typ papiera, určite tieto strany voľbou Listy Od/Do. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti a vyberte správny zásobník papiera a ďalšie voľby podľa potreby.

 5. Vyberte ďalšie voľby spracovania strán. Obrázok náhľadu sa pri zadávaní volieb mení.

  Podmnožina brožúry

  Určuje, na ktoré strany papiera sa tlačí. Vyberte voľbu Obe strany, ak chcete automaticky tlačiť na obidve strany papiera (tlačiareň musí podporovať automatickú obojstrannú tlač). Vyberte položku Len prednú stranu, ak chcete vytlačiť všetky strany, ktoré sa zobrazia na prednej strane papiera. Po vytlačení týchto strán ich otočte, znova vyberte voľby Súbor > Tlačiť a vyberte položku Len zadnú stranu. Podľa modelu tlačiarne budete možno musieť strany otočiť a zmeniť ich poradie, aby ste mohli tlačiť na zadné strany.

  Výstraha:

  Ak vaša tlačiareň nepodporuje automatickú obojstrannú tlač, budete musieť otočiť alebo prevrátiť strany a vložiť ich späť. Presný postup závisí od konkrétneho modelu tlačiarne, pričom nastavenia môžete upraviť pomocou položky Vlastnosti tlačiarne v dialógovom okne Tlačiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Obojstranná tlač.

  Automaticky otáčať strany v rámci jednotlivých listov

  Automaticky otočí každú stranu tak, aby sa čo najlepšie zmestila do tlačiteľnej plochy.

  Listy od

  Určuje prvý a posledný list pre tlač. Acrobat určí, ktoré listy sa musia vytlačiť pre danú tlačovú úlohu. Ak máte napríklad 16-stranový dokument, vytlačia sa listy od 1 do 4.

  Odkaz

  Určuje orientáciu väzby. Vyberte voľbu Vľavo pre text, ktorý sa číta zľava doprava. Vyberte voľbu Vľavo (na výšku) pre papier preložený na dlhšej strane, takže tlačená oblasť je dlhá a úzka. Vyberte voľbu Vpravo pre text, ktorý sa číta sprava doľava alebo pre ázijský text čítaný zvislo. Vyberte voľbu Vpravo (na výšku) pre papier preložený na dlhšej strane.

  Väzby v aplikácii Acrobat

  Väzby v aplikácii Acrobat
  Porovnajte pravostranné viazanie s pravostranným viazaním na výšku.

  Poznámka:

  Aby ste zabránili ostatným užívateľom v prostredí so zdieľaním tlače, aby tlačili na vaše strany predtým, ako vytlačíte zadné strany, zvážte tlač na zadné strany strán pomocou iného zásobníka papiera.

Portfólio PDF obsahuje viaceré dokumenty zabalené v jednom súbore PDF. Dokumenty PDF, ktoré sú súčasťou portfólia PDF, môžete tlačiť samostatne alebo spolu. Dokumenty sa tlačia v abecednom poradí, bez ohľadu na poradie súborov.

Poznámka:

Ak chcete premenovať súbor alebo zmeniť poradie súborov v rámci portfólia PDF, použite zobrazenie Podrobnosti. Pozrite si časť Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF.

 1. Otvorte portfólio PDF. Ak chcete vytlačiť len niektoré dokumenty PDF, vyberte tieto dokumenty PDF.
 2. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

  Všetky súbory PDF

  Vytlačia sa všetky dokumenty PDF v portfóliu PDF.

  Vybraté súbory PDF

  Vytlačia sa vybraté dokumenty PDF. Táto voľba je dostupná iba v prípade, že je v zozname čiastkových dokumentov vybratých viac súborov.

 3. Vyberte príslušné voľby tlače a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Na vytlačenie čiastkového dokumentu, ktorý nie je vo formáte PDF, musíte použiť jeho pôvodnú aplikáciu. Ak chcete otvoriť súbor v jeho natívnej aplikácii, kliknite pravým tlačidlom na súbor a použite príkaz Otvoriť súbor v natívnej aplikácii. (Aby ste mohli otvoriť súbor, jeho natívna aplikácia musí byť nainštalovaná.)

Strany spojené so záložkami môžete tlačiť priamo z karty Záložky. Záložky sa zobrazujú v hierarchii s rodičovskými a dcérskymi (závislými) záložkami. Ak tlačíte rodičovskú záložku, vytlačí sa aj celý obsah strán spojených s dcérskymi záložkami.

Nie všetky záložky zobrazujú obsah strán, a preto ich nemôžete vytlačiť. Niektoré záložky napríklad otvoria súbor alebo prehrajú zvuk. Ak vyberiete tlačiteľné aj netlačiteľné záložky, budú sa netlačiteľné záložky ignorovať.

Poznámka:

Záložky vytvorené z tagovaného obsahu vždy zobrazujú obsah strany, pretože tagovaný obsah predstavuje tlačiteľné prvky v štruktúre dokumentu, napríklad nadpisy a obrázky.

 1. Otvorte PDF so záložkami. V prípade potreby vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky, aby sa na navigačnej table zobrazili záložky.

 2. Vyberte jednu alebo viacero záložiek a potom kliknite pravým tlačidlom myši na výber.
 3. V menu vyberte voľbu Tlačiť strany.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu