Príručka používateľa Zrušiť

Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

O ďalších nastaveniach tlače

Ak štandardné nastavenia tlače neposkytujú očakávané výsledky, pokračujte nastavením volieb v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Ak napríklad tlačový výstup nezodpovedá vzhľadu dokumentu na obrazovke, môžete skúsiť vytlačiť dokument ako obrázok (iba na PostScriptových tlačiarňach). ALEBO ak PDF používa písma, ktoré nie sú vložené, musíte pri tlači dokumentu písma poslať do tlačiarne.

Ďalšie voľby tlače v aplikácii Acrobat Pro umožňujú pridať na tlačený výstup tlačové značky a zvoliť, ako sa majú spracovať farby.

Nastavenie ďalších volieb tlače (Acrobat Standard)

Dialógové okno Ďalšie nastavenie tlače je k dispozícii pre PostScriptové aj ne-PostScriptové tlačiarne.

 1. V tlačovom dialógovom okne Tlač kliknite na Ďalšie voľby.

  Poznámka:

  Ak sa chcete dozvedieť viac o určitej voľbe, vyberte ju. Jej popis sa zobrazí v dolnej časti dialógového okna.

 2. Nastavte voľby a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:

  Aplikácia Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podľa vybratej tlačiarne.

Nastavenie ďalších možností tlače (Acrobat Pro)

Nastavenia tlače sa zachovajú, až kým ich nezmeníte. Keď zmeníte voľbu, hodnota Nastavenia sa automaticky aktualizuje z možnosti Predvoľby aplikácie Acrobat na možnosť Vlastné a zachovajú sa nové nastavenia. Vlastné nastavenia môžete uložiť aj s použitím jedinečného názvu.

 1. V tlačovom dialógovom okne Tlač kliknite na Ďalšie voľby.

 2. Ak existuje vlastný súbor nastavení tlačiarne s požadovaným nastavením, vyberte ho z menu Nastavenia. Inak vyberte Predvolené aplikácie Acrobat.

  Poznámka:

  Ak sa chcete dozvedieť viac o určitej voľbe, vyberte ju. Jej popis sa objaví v dolnej časti dialógového okna.

 3. Ak normálna tlač neposkytuje požadované výsledky, vyberte voľbu Tlačiť ako obrázok a vyberte rozlíšenie v rozbaľovacom zozname.

 4. Zvoľte ľubovoľný z panelov v ľavej časti dialógového okna Ďalšie nastavenie tlače a nastavte voľby buď pre zložený výstup, alebo pre výstup výťažkov.
  Poznámka:

  Niektoré voľby vo všeobecnom tlačovom dialógovom okne ovplyvňujú nastavenia v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Výber voľby Tlačiť farby ako čiernu (Windows) ovplyvní nastavenia farieb v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače.

  Poznámka:

  Aplikácia Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podľa vybratej tlačiarne.

 5. Ak chcete nastavenie uložiť s použitím jedinečného názvu, kliknite na Uložiť ako, zadajte názov súboru a kliknite na OK.

 6. Kliknutím na OK schválite nastavenie a vrátite sa do dialógového okna Tlač.

PostScriptové voľby

Pomocou panela Voľby PostScriptu v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače môžete nastaviť voľby pre určitú PostScriptovú tlačiareň. Tieto voľby určujú napríklad to, ako sa majú spracovať písma, ktoré nie sú rezidentné v tlačiarni, či sa majú preberať ázijské písma. Ak PDF obsahuje nastavenia závislé od zariadenia, napríklad poltóny alebo prenosové funkcie, môžete tieto nastavenia poslať v PostScriptovom výstupe a tým zmeniť predvolené nastavenie tlačiarne. Aby ste mohli tieto voľby použiť, musíte byť pripojení k PostScriptovej tlačiarni alebo mať nainštalovaný PostScriptový ovládač tlačiarne s vybratým súborom PPD.

Zásady pre písma a ďalšie zdroje

Určuje, ako sa budú písma a ďalšie zdroje v dokumente posielať do tlačiarne, keď tieto písma a zdroje nie sú obsiahnuté v tlačiarni.

Poslať na začiatku

Pošle všetky písma a zdroje na začiatku tlačovej úlohy. Písma a zdroje zostanú v tlačiarni, kým sa nedokončí tlač úlohy. Táto Voľba je najrýchlejšia, ale používa najviac pamäte tlačiarne.

Poslať pre každý rozsah

Pošle písma a zdroje pred tlačou prvej strany, ktorá príslušné písma používa, a akonáhle písma už nie sú potrebné, odstráni písma z pamäte. Táto voľba používa menej pamäte tlačiarne. Ak však procesor PostScriptu v ďalšej fáze pracovného procesu zmení poradie strán, zavádzanie písiem môže byť nesprávne, čoho výsledkom môžu byť chýbajúce písma. Pre niektoré tlačiarne táto voľba nefunguje.

Poslať pre každú stranu

Pošle všetky písma a zdroje pre príslušnú stranu pred jej tlačou, a po dokončení tlače strany odstráni písma z pamäte. Táto voľba používa najmenej pamäte tlačiarne.

Metóda tlače (Acrobat Pro)

Určuje úroveň PostScriptu, ktorý sa bude pre strany generovať. Vyberte úroveň PostScriptu vhodnú pre vašu tlačiareň.

Jazyk (Acrobat Pro)

Určuje úroveň PostScriptu, ktorý sa bude pre strany generovať. Vyberte úroveň PostScriptu vhodnú pre vašu tlačiareň.

Zaviesť ázijské písma

Vytlačí dokumenty s ázijskými písmami, ktoré nie sú inštalované v tlačiarni ani vložené v PDF. Ázijské písma musia byť k dispozícii v systéme.

Posielanie redukcie podkladovej farby / generovanie čiernej (Acrobat Pro)

Generovanie čiernej určuje, koľko čiernej tlačovej farby sa má použiť pri reprodukcii určitej farby. Redukcia podkladovej farby (UCR) zníži podiely azúrovej, purpurovej a žltej zložky, aby sa vykompenzovala čierna farba pridaná generovaním čiernej. Keďže UCR používa menej tlačovej farby, používa sa pre novinový a nelakovaný papier.

Posielanie poltónov (Acrobat Pro)

Umožňuje posielať vložené poltóny namiesto použitia poltónov vo výstupnom zariadení. Poltónové informácie riadia, koľko tlačovej farby sa má použiť na konkrétnom mieste na papieri. Zmeny vo veľkosti a hustote bodov vyvolávajú dojem zmeny v sivej alebo spojitej farbe. V prípade obrázkov CMYK sa používajú štyri poltónové rastre: jeden pre každú tlačovú farbu, ktorá sa používa pri tlači.

Posielanie prenosových funkcií (Acrobat Pro)

Posiela vložené prenosové funkcie. Prenosové funkcie sa obyčajne používajú na kompenzáciu zväčšenia alebo zmenšenia tlačového bodu, ktoré sa vyskytuje pri prenose obrázka na film. K zväčšeniu tlačového bodu dochádza, keď sú jednotlivé body tlačovej farby tvoriace vytlačený obrázok väčšie (napríklad kvôli rozšíreniu na papieri) ako body poltónového rastra. K zmenšeniu dochádza, keď sú body menšie. Pri výbere tejto voľby sa prenosové funkcie použijú na súbor pri jeho výstupe.

Posielanie plochosti (Acrobat Pro)

umožňuje použiť hodnotu plochosti dokumentu PDF, ak dokument PDF už obsahuje nastavenie plochosti. Ak dokument PDF neobsahuje žiadne nastavenie plochosti, pre PostScriptovú tlač ju riadi aplikácia Acrobat. Hodnota plochosti nastavuje limit, do akej miery môže aplikácia Acrobat aproximovať krivku.

Posielanie objektov formulára PS (Acrobat Pro)

Posiela PostScriptové objekty pre XObjekty formulára v rámci dokumentu PDF. Výber tejto voľby zmenší celkovú veľkosť tlačovej úlohy, ale môže zväčšiť veľkosť použitej pamäte v tlačiarni. Objekt Form XObject je kontajner grafických objektov v dokumente PDF (vrátane cesty objektov, textových objektov a vzorkovaných obrázkov). Objekty Form XObject vytvárajú jednoduchý popis pre komplexné objekty, ktoré sa môžu v jednom dokumente zobrazovať viackrát, ako sú napríklad obrázky pozadia alebo logá spoločností.

Korekcia zafarbenia pozadia

Zabraňuje problémom pri tlači, akými sú červené rámčeky nad grafikou alebo zrkadlová či prevrátená tlač strán. Tieto problémy sa môžu vyskytnúť, keď aplikácia Acrobat alebo Reader nemôže pri niektorých PostScriptových tlačiarňach použiť predvolené slovníky vykresľovania farieb (Color Rendering Dictionaries – CRD).

Vždy použiť hostiteľské zoradenie (Acrobat Pro)

Určuje, či má aplikácia Acrobat pre tlač vždy použiť hostiteľské zoradenie bez kontroly ovládača tlačiarne. Aplikácia Acrobat používa zoradenie tlačiarne na základe predvoleného nastavenia. Zoradenie tlačiarne posiela tlačové úlohy do tlačiarne oddelene a umožňuje, aby tlačiareň rozhodla o zoradení strán. Ak napríklad odošlete dve kópie úlohy s dvoma stranami, tlačiareň príjme dve tlačové úlohy s dvoma stranami. Hostiteľské zoradenie rozhodne, ako majú byť zoradené strany v aplikácii Acrobat, a potom odošle úlohu do tlačiarne. Ak napríklad odošlete dve kópie úlohy s dvoma stranami, tlačiareň príjme jednu preusporiadanú úlohu so štyrmi stranami.

Tlačiť ako obrázok

Vytlačí strany ako bitmapové obrázky. Túto voľbu vyberte, ak normálna tlač nedáva požadované výsledky, a zadajte rozlíšenie. Táto voľba je dostupná len pre PostScriptové tlačiarne.

Zavedenie ázijských písiem do tlačiarne

Ak chcete tlačiť dokument PDF s ázijskými písmami, ktoré nie sú nainštalované v tlačiarni ani vložené v dokumente, vyberte položku Zaviesť ázijské písma v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Písma vložené v dokumente sa zavádzajú bez ohľadu na výber tejto voľby. Túto voľbu môžete použiť pre tlačiareň s jazykom PostScript Level 2 alebo vyšším. Ak chcete, aby boli ázijské písma k dispozícii na zavedenie do tlačiarne, musíte tieto písma nainštalovať na počítač pomocou voľby Vlastná alebo Úplná inštalácia pri inštalácii aplikácie Acrobat.

Ak nie je vybratá voľba Zaviesť ázijské písma, dokument PDF sa vytlačí správne iba v prípade, že sú použité písma inštalované v tlačiarni. Ak sú v tlačiarni podobné písma, použije tlačiareň písma ako náhradné. Ak v tlačiarni nie sú vhodné písma, použije sa pre text písmo Courier.

Ak voľba Zaviesť ázijské písma nedáva požadované výsledky, vytlačte PDF ako bitmapový obrázok. Tlač dokumentu ako obrázka môže trvať dlhšie ako pri použití náhradného písma tlačiarne.

Poznámka:

Niektoré písma nie je možné zaviesť do tlačiarne v prípade, že je písmo bitmapové alebo v prípade, že je vloženie písma v príslušnom dokumente obmedzené. V týchto prípadoch sa pre tlač použije náhradné písmo a vytlačený výstup nemusí odpovedať zobrazeniu na obrazovke.

Voľby výstupu (Acrobat Pro)

Na nastavenie volieb výstupu použite panel Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače.

Farba

Obsahuje voľby pre tlač zložených farieb a farebných výťažkov. Na paneli Výstup sa zobrazia ďalšie voľby podľa toho, čo vyberiete v tomto menu. Ďalšie informácie o zložených farbách a výťažkoch nájdete v časti Tlač farieb.

Prevrátiť

Určuje orientáciu strany na médiu. Prevrátiť vodorovne pre dokumenty, ktoré nemožno čítať, prevrátiť zvisle pre zmenu zvislej orientácie. Táto voľba je dostupná len pri výťažkoch a nie je dostupná pri zložených farbách.

Negatív

Túto voľbu vyberte, ak chcete dokument tlačiť negatívne. Napríklad čierna sa na výslednom výstupe zobrazí ako biela. Táto voľba je dostupná len pri výťažkoch a nie je dostupná pri zložených farbách.

Rastrovanie

Určuje kombinácie čiar na palec (lpi) a bodov na palec (dpi).

Presahy

Určuje, či je vypnuté vytváranie presahov. Ak chcete spravovať prednastavenia presahov, kliknite na tlačidlo Prednastavenie presahov.

Nastavenia zlúčenia priehľadností

Zlúči priehľadné objekty podľa zvoleného prednastavenia.

Simulovať pretlač

Simuluje efekty predtlače priamych tlačových farieb v zloženom výstupe a pre tlač prevádza priame farby na výťažkové; samotný dokument zostane bez zmeny. Táto voľba je užitočná pre tlačové zariadenia, ktoré nepodporujú predtlač, a je k dispozícii iba v prípade, že ste z menu Farby vybrali Zložené. Ak chcete použiť súbor pre vytváranie výťažkov vo formáte RIP (raster image Processor) alebo pre konečný výstup, nevyberajte túto voľbu.

Poznámka:

Keď tlačíte na tlačiarni, ktorá podporuje predtlač, musíte túto voľbu ponechať nezvolenú, aby sa mohli použiť vlastné schopnosti predtlače tlačiarne.

Použiť maximálne dostupné rozlíšenie obrázka JPEG2000

Určí, ako sa pri generovaní PostScriptu použijú informácie o postupnom rozlíšení, ak existujú. Keď je táto voľba vybraná, použijú sa dáta s najvyšším rozlíšením, obsiahnuté v obraze. Keď nie je zvolená, bude rozlíšení dát súhlasiť s nastavením rozlíšenia na paneli Zlúčenie priehľadností.

Správca tlačových farieb

Modifikuje spôsob, akým sa spracujú tlačové farby v otvorenom dokumente PDF. Pozrite si časť Správca tlačových farieb – prehľad

Určenie hustoty poltónového rastra (Acrobat Pro)

Pri komerčnej tlači sa súvislý tón simuluje pomocou bodov (nazývaných poltónový bod) vytlačených v riadkoch (nazývaných čiary alebo čiarové rastre). Čiary sa vytlačia v rôznych uhloch, aby boli riadky menej viditeľné. V menu Rastrovanie v časti Výstup v dialógovom okne Tlačiť sú zobrazené odporúčané množiny čiarových rastrov v čiarach na palec (lpi) a rozlíšenie v bodoch na palec (dpi) podľa aktuálne vybratého súboru PPD. Keď vyberiete tlačovú farbu zo zoznamu tlačových farieb, hodnoty v poliach Hustota a Uhol sa zmenia podľa hustoty a uhla poltónového rastra pre danú tlačovú farbu.

Čiarový raster s vysokou hustotou (napríklad 150 lpi) obsahuje body tesne pri sebe, aby sa pri tlači vytvoril jemne vykreslený obraz, zatiaľ čo čiarový raster s nízkou hustotou (60 lpi až 85 lpi) obsahuje body ďalej od seba, aby sa vytvoril hrubší obraz. Čiarový raster určuje aj veľkosť bodov. Čiarový raster s vysokou hustotou používa malé body a čiarový raster s nízkou hustotou používa veľké body. Najdôležitejším faktorom pri výbere hustoty čiarového rastra je typ tlačiarenského stroja, ktorý bude úloha používať. Opýtajte sa poskytovateľa služieb na hustotu čiarového rastra, ktorú jeho tlačiarenský stroj dokáže vytvoriť, a podľa toho upravte nastavenia.

Čiarové rastre v aplikácii Acrobat
Čiarové rastre

A. 65 lpi: Hrubý raster na tlač letákov a kupónov B. 85 lpi: Priemerný raster na tlač novín C. 133 lpi: Vysoko kvalitný raster na tlač štvorfarebných časopisov D. 177 lpi: Veľmi jemný raster na tlač výročných správ a obrázkov v knihách o umení 

Súbory PPD pre osvitové jednotky s vysokým rozlíšením ponúkajú široký rozsah možných hustôt rastrov spolu s rôznymi rozlíšeniami osvitových jednotiek. Súbory PPD pre tlačiarne s nízkym rozlíšením zvyčajne ponúkajú iba niekoľko volieb pre čiarové rastre, obyčajne hrubšie rastre od 53 lpi do 85 lpi. Hrubšie rastre však poskytujú optimálne výsledky pri tlačiarňach s nízkym rozlíšením. Ak napríklad použijete jemnejší raster s hustotou 100 lpi, pri použití tlačiarne s nízkym rozlíšením pre finálny výstup sa v skutočnosti zníži kvalita obrazu.

Určte hustotu poltónového rastra pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vybrať niektorú z prednastavených kombinácií hustoty rastra a rozlíšenia tlačiarne, vyberte požadovanú voľbu v menu Rastrovanie.

  • Ak chcete určiť vlastnú hustotu poltónového rastra, vyberte v zozname tlačových farieb výťažok, ktorý chcete upraviť, a potom zadajte hodnotu lpi v poli Hustota a hodnotu uhla rastra v poli Uhol.

  Poznámka:

  Pred vytvorením vlastných poltónových rastrov sa dohodnite s poskytovateľom tlačových služieb na preferovaných hustotách a uhloch. Upozornenie: Niektoré výstupné zariadenia použijú vlastné predvolené hustoty a uhly.

Určenie emulzie a expozície obrázka (Acrobat Pro)

V závislosti od typu používaného tlačiarenského stroja a spôsobu prenosu informácií z filmu na tlačové platne môže byť potrebné poskytnúť poskytovateľovi služieb filmové negatívy alebo pozitívy so stranou emulzie hore alebo dole. Emulzia znamená fotocitlivú vrstvu na filme alebo papieri. Poskytovatelia tlačových služieb zvyčajne vyžadujú filmový negatív v USA a filmový pozitív v Európe a Japonsku. Zistite si u svojho poskytovateľa služieb, ktorý smer emulzie preferuje.

Ak chcete zistiť, či sa pozeráte na stranu emulzie alebo na stranu bez emulzie (tiež sa nazýva základná), pozrite si finálny film na dobrom svetle. Jedna strana je lesklejšia ako druhá. Matná strana je strana emulzie a lesklá strana je základná.

Možnosti emulzie v aplikácii Acrobat
Možnosti emulzie

A. Pozitív B. Negatív C. Negatív so stranou emulzie dole 

Poznámka:

Nastavenia emulzie a expozície obrázka v dialógovom okne Tlačiť majú prednosť pred prípadnými konfliktnými nastaveniami v ovládači tlačiarne. Nastavenia tlače vždy zadajte pomocou dialógového okna Tlačiť.

Nastavte emulziu a expozíciu pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na ľavej strane dialógového okna Ďalšie nastavenie tlače vyberte Výstup.

 2. Vo voľbe Farby vyberte Výťažky.

 3. V poli Prevrátiť vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

  Žiadny

  Nevykoná žiadne zmeny orientácie zobraziteľnej plochy. Text v obrázku je čitateľný, keď je fotocitlivá vrstva smerom k vám. To je predvolená voľba.

  Vodorovne

  Zrkadlí zobrazenú plochu okolo zvislej osi tak, aby text nebol správne čitateľný.

  Zvisle

  Zrkadlí zobrazenú plochu okolo vodorovnej osi tak, že bude hore nohami.

  Vodorovne a zvisle

  Zrkadlí zobraziteľnú plochu okolo vodorovnej a zvislej osi tak, že text nebude čitateľný. Text je čitateľný, keď je fotocitlivá vrstva na vzdialenejšej strane od vás. Obrázky tlačené na film sa často tlačia s voľbou Vodorovne a zvisle.

 4. Začiarknite políčko Negatív pre negatívny film a pre pozitívny film zrušte začiarknutie tohto políčka.
  Poznámka:

  Voľba Negatív je tiež dostupná, ak ste z ponuky Farby zvolili In-RIP separácie.

Značky a spadávky (Acrobat Pro)

Na stranu môžete umiestniť tlačové značky, aby ste označili hranice rámčekov dokumentu, ktoré Adobe PDF podporuje (napríklad rámčeky orezania a rámčeky spadávky). Tieto značky sa v skutočnosti nepridajú ako obsah strany, sú ale zahrnuté v PostScriptovom výstupe.

V nasledujúcich situáciách sú voľby na paneli Značky a spadávky nedostupné:

 • Dokument PDF obsahuje tlačové značky pridané pomocou inej funkcie aplikácie Acrobat, nástrojom Pridať tlačové značky.

 • Rámčeky orezania, spadávky a rezania majú všetky rovnakú veľkosť. Rámček orezania sa zadefinuje v dialógovom okne Rámček orezania (vyberte Všetky nástroje > Použiť produkciu tlače > Nastavenie strán). Ak kresba obsahuje spadávku, zaistite, aby bol orezový rámček dosť veľký, aby sa do neho vošiel rámček spadávky i ostatné tlačové značky.

Tlačové značky v aplikácii Acrobat
Tlačové značky

A. Značky orezania B. Registračné značky C. Informácie o strane D. Pruhy farieb E. Značky spadávky 

 1. Vyberte panel Značky a spadávky v ľavej časti dialógového okna Ďalšie nastavenie tlače.

 2. Vyberte požadované tlačové značky. Značky sa zobrazia v náhľade v ľavej časti dialógového okna Ďalšie nastavenie tlače.

Voľby Značky a spadávky

Všetky značky

Vytvorí všetky tlačové značky naraz.

Štýl

Určuje vzhľad značiek. Môžete zvoliť predvolené značky InDesign alebo značky z iných uvedených aplikácií.

Hrúbka čiary

Určuje hrúbku čiar pre značky orezania, značky spadávky a registračné značky.

Značky orezania

Umiestni do každého rohu orezanej oblasti značku označujúcu hranice rámčeka orezania PDF.

Značky spadávky

Umiestni do každého rohu rámčeka spadávky značku označujúcu hranice rámčeka spadávky PDF. Rámček spadávky určuje veľkosť pridanej oblasti obrázka mimo zadanej veľkosti strán.

Registračné značky

Umiestni mimo oblasť orezania značky slúžiace na zarovnanie rôznych výtlačkov vo farebnom dokumente.

Pruhy farieb

Pridá malý štvorec farby pre každú výťažkovú farbu alebo odtieň sivej. Priame farby prevedené na výťažkové farby sú reprezentované pomocou výťažkových farieb. Poskytovatelia služieb používajú tieto značky na nastavenie hustoty (denzity) tlačovej farby v tlačiarenskom stroji.

Informácie o strane

Umiestni informácie o strane mimo orezanú plochu strany. Informácie o strane zahŕňajú názov súboru, číslo strany, aktuálny dátum a čas a názov farebného výťažku.

Voľby správy farieb (Acrobat Pro)

Pomocou panela Správa farieb v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače môžete nastaviť voľby pre tlač farieb. Ďalšie informácie o tlači farieb nájdete v časti Tlač farieb.

Spracovanie farieb

Určuje, či sa použije správa farieb, a či sa použije v aplikácii alebo v tlačiarenskom zariadení.

Správa farieb aplikácie Acrobat

Umožňuje výber profilu ICC, ktorý popisuje cieľové výstupné tlačiarenské zariadenie.

Správa farieb tlačiarne

Pošle farebné dáta dokumentu spolu s profilom dokumentu priamo do tlačiarne a nechá tlačiareň previesť dokument do farebného priestoru tlačiarne. Presné výsledky prevodu farieb sa môžu na rôznych tlačiarňach líšiť.

Rovnaký ako zdroj (bez správy farieb)

Vypustí všetky informácie o správe farieb a pošle do tlačiarne farby zariadenia.

Profil farieb

Určuje profil, ktorý sa použije na spracovanie farieb pri tlači.

Výstupná farba

Zobrazí výstupnú farbu podľa toho, aké nastavenie je vybraté na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače.

Považovať sivé za sivé typu iba K

Túto voľbu vyberte, ak chcete zabezpečiť, aby sa všetky grafické objekty v odtieňoch sivej aj vo farbách RGB, pri ktorých majú zložky R, G, B rovnaké hodnoty, vytlačili len s použitím čiernej tlačovej farby (K), keď zapnete správu farieb a pri tlači na PostScriptovej tlačiarni učíte profil CMYK.

Zachovať čiernu

Pri prevodoch CMYK na CMYK, ktoré môžu nastať, keď zapnete správu farieb a pri tlači na PostScriptovej tlačiarni učíte profil CMYK, sa farby CMYK založené iba na farbe K zachovajú ako farby založené iba na farbe K.

Zachovať primárne hodnoty CMYK

Pri prevodoch CMYK na CMYK, ktoré môžu nastať, keď zapnete správu farieb a pri tlači na PostScriptovej tlačiarni učíte profil CMYK, sa zachovajú farby CMYK založené iba na primárnych farbách (iba C, iba M, iba Y alebo iba K).

Aplikovať nastavenia náhľadu výstupu

Simuluje tlačový priestor definovaný zariadením, ktoré je určené v menu Simulačný profil v dialógovom okne Náhľad výstupu. (Vyberte Všetky Nástroje > Použiť produkciu tlače > Náhľad výstupu.) Táto Voľba umožňuje simulovať vzhľad výstupu z jedného zariadenia na inom zariadení.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online