Príručka používateľa Zrušiť

Príprava na recenziu dokumentu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Spravované recenzie PDF

V spravovanej recenzii používate sprievodcu na nastavenie recenzie, určenie umiestnenia dokumentu a pozvanie účastníkov. Nemusíte importovať poznámky, povoľovať pridávanie poznámok pre používateľov aplikácie Reader ani manuálne sledovať odpovede recenzentov.

Poznámka:

Ak chcete povoliť pridávanie poznámok pre používateľov aplikácie Acrobat Reader pri spravovaných recenziách, musíte mať nainštalovanú aplikáciu Acrobat Pro. Pridávanie poznámok pre používateľov aplikácie Acrobat Reader nemôžete povoliť pomocou aplikácie Acrobat Standard.

Aplikácia Acrobat zahŕňa dva typy spravovaných recenzií: zdieľané a e-mailové recenzie. Pre každý typ recenzie existuje sprievodca, ktorý vám pomôže rozoslať dokument PDF so špeciálnymi nástrojmi a pokynmi pre recenzentov.

Všetky spravované recenzie sleduje funkcia Sledovanie. Funkcia Sledovanie poskytuje prístup k súboru PDF a informáciám o recenzii a jej účastníkoch. Iniciátori recenzie môžu pomocou funkcie Sledovanie meniť termíny recenzií, pridávať recenzentov a ukončovať recenzie. Funkcia Sledovanie informuje účastníkov o sprístupnení nových poznámok, zmene termínov a pridaní recenzentov, a to aj vtedy, ak je aplikácia Acrobat zatvorená. Poskytuje aj informácie o chybách servera.

Poznámka:

Spravované recenzie nemožno vykonávať pre portfóliá PDF.

Zdieľané recenzie

Zdieľané recenzie predstavujú najvyššiu formu spolupráce pri recenzii, pretože ich účastníci môžu čítať poznámky ostatných účastníkov a odpovedať na ne. Poznámky účastníkov sa ukladajú v úložisku na internom serveri. Aplikácia Acrobat pravidelne synchronizuje poznámky, aby bolo možné preberať najnovšie zmeny. Recenzenti sú upozorňovaní na pridanie nových poznámok a môžu čítať poznámky iných recenzentov a odpovedať na ne.

Zdieľaná recenzia v aplikácii Acrobat
Pri zdieľanej recenzii sa môžu príjemcovia jednoducho pripájať k recenzii, zdieľať svoje poznámky, sledovať svoje recenzie a získavať pravidelné aktualizácie.

Poznámka:

V prípade zdieľaných recenzií musia mať recenzenti nainštalovanú aplikáciu Acrobat 8 alebo novšiu, prípadne Reader 8 alebo novšiu, aby mohli zobraziť poznámky od iných recenzentov. Recenzenti, ktorí používajú staršie verzie aplikácie Acrobat, musia poznámky odosielať prostredníctvom e-mailu.

E-mailové recenzie

E-mailové recenzie sú ideálne v prípadoch, ak recenzenti nemajú prístup k spoločnému serveru alebo ak pri recenzii dokumentov nevyžadujú prístup založený na spolupráci.

V e-mailovej recenzii posiela iniciátor recenzentom súbor PDF ako prílohu e-mailu. Recenzenti pridajú svoje poznámky a vrátia dokument späť pomocou tlačidla Odoslať poznámky na lište správ dokumentu. Keď iniciátor dostane tieto poznámky, môže ich zlúčiť do svojej kópie súboru PDF.

Hlavným obmedzením e-mailových recenzií je to, že účastníci si v priebehu recenzie nemôžu prezerať poznámky ostatných. Iniciátor si môže poznámky prezrieť až po ich prijatí.

Poznámka:

Účastníci e-mailovej recenzie musia mať aplikáciu Acrobat 6.0 alebo novšiu, prípadne Reader 7.0 alebo novšiu.

E-mailová recenzia
Pri e-mailovej recenzii účastníci posielajú svoje poznámky iniciátorovi recenzie, ktorý tieto poznámky zlúči do základnej kópie súboru PDF.

Výber možnosti distribúcie pre recenzie a formuláre

Aplikácia Acrobat poskytuje v sprievodcovi odoslaním na zdieľanú recenziu a rozoslaním formulára niekoľko volieb rozoslania. Pri výbere voľby zvážte požiadavky na zabezpečenie rozosielaného súboru, aké servery alebo webové lokality môžu príjemcovia použiť na prevzatie súboru a ako chcete prijímať poznámky alebo dáta formulára.

Interný server

Ak príjemcovia pracujú za bránou firewall a majú prístup k spoločnému serveru, môžete použiť vlastné umiestnenie interného servera. Týmto serverom môže byť sieťový priečinok, pracovný priestor Microsoft SharePoint (len v systéme Windows) alebo priečinok webového servera. Môžete zahrnúť odkaz na rozosielaný súbor PDF alebo môžete súbor odoslať ako prílohu e-mailovej správy. V prípade recenzií odosiela aplikácia Acrobat publikované poznámky na server. V prípade formulárov aplikácia Acrobat ukladá odpovede pri ich návrate na pevný disk.

Poznámka:

Priečinky webového servera nie sú dostupné na rozosielanie formulárov.

Keď zadáte vlastný server, sprievodca zobrazí výzvu na uloženie profilu s vybratým umiestnením servera a voľbami rozoslania. Pri ďalšom rozosielaní súboru PDF bude uložený profil dostupný ako voľba v sprievodcovi.

E-mail

Sprievodca rozoslaním formulára obsahuje voľbu odoslania formulára ako prílohy e-mailu. Formulár môžete odoslať pomocou vlastného e-mailového klienta alebo webovej e-mailovej služby. Tiež môžete pomocou sprievodcu vytvoriť e-mailovú správu s priloženým súborom formulára. Keď príjemcovia vyplnia a odošlú formulár, odpovede sa vrátia do vašej poštovej schránky. Každá odpoveď sa skopíruje do súboru s odpoveďami portfólia PDF, ktorý môžete usporiadať a exportovať do tabuľky.

Sprievodca odoslaním na zdieľanú recenziu umožňuje odoslať odkaz na súbor PDF e-mailom alebo priložiť súbor PDF k e-mailu.

Povolenie pridávania poznámok pre používateľov aplikácie Reader (Acrobat Pro)

Keď v súbore PDF nastavíte povolenia na pridávanie poznámok, používatelia aplikácie Reader 8 alebo jej novšej verzie sa môžu zúčastniť recenzie daného súboru PDF. Keď súbor PDF s povoleniami na pridávanie poznámok otvoríte v aplikácii Reader, bude obsahovať lištu správ dokumentu a nástroje na pridávanie poznámok, ktoré sú inak nedostupné.

Keď inicializujete spravovanú recenziu, povolenia na pridávanie poznámok sa automaticky zapnú. Ak spravovanú recenziu nepoužívate (ak napríklad súbor PDF odošlete priamo e-mailom), môžete aj tak zapnúť povolenia na pridávanie poznámok.

 • Otvorte súbor PDF a vyberte položky Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť pridávanie poznámok a meranie.
Poznámka:

Ak povolíte pridávanie poznámok pre aplikáciu Reader v digitálne podpísanom dokumente, platnosť podpisu sa zruší.

Výber e-mailovej aplikácie pre recenzie

Na e-mailové recenzie a odosielanie poznámok potrebujete buď e-mailovú aplikáciu a pripojenie na poštový server, alebo webový e-mailový účet. Aplikácia Acrobat podporuje väčšinu e-mailových aplikácií. Ak máte nainštalovaných viac e-mailových aplikácií, môžete určiť, ktorá aplikácia sa má spustiť, keď aplikácia Acrobat odosiela súbor PDF. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • (Windows) Dvakrát kliknite na položku Možnosti siete Internet na ovládacom paneli. V dialógovom okne Internetové vlastnosti vyberte kartu Programy a potom vyberte preferovanú e-mailovú aplikáciu. Reštartujte aplikáciu Acrobat na aktivovanie zmeny.

 • (Windows) Zmeňte nastavenie MAPI v e-mailovej aplikácii. Aplikácie Acrobat a Reader používajú na komunikáciu s e-mailovou aplikáciou rozhranie MAPI (Messaging Application Program Interface). Väčšina e-mailových aplikácií sa dodáva s nastavením MAPI pre túto komunikáciu. Ďalšie informácie o konfigurácii e-mailovej aplikácie nájdete v pomocníkovi príslušnej e-mailovej aplikácie.

 • (Mac OS) V aplikácii Mail vyberte voľby Mail > Predvoľby, vyberte položku Všeobecné a potom vyberte preferovanú e-mailovú aplikáciu v menu Predvolené aplikácie na čítanie správ. Reštartujte aplikáciu Acrobat na aktivovanie zmeny. Ak vaša aplikácia nie je v zozname, v menu vyberte položku Vybrať a vyhľadajte požadovanú aplikáciu. Ak vyberiete aplikáciu, ktorá nie je uvedená v menu Predvolené aplikácie na čítanie správ, aplikácia Acrobat nemusí túto aplikáciu podporovať.

Zadanie servera

Ak súbor PDF rozosielate prostredníctvom vlastného umiestnenia servera, môžete vybrať sieťový priečinok, server so systémom Windows, na ktorom sa používa služba Microsoft SharePoint Services, alebo priečinok webového servera. Účastníci musia mať k vybratému serveru prístup na čítanie aj zápis. Požiadajte správcu siete, aby vám poskytol vhodné umiestnenie na sieti na ukladanie poznámok. Na vytvorenie servera nie je potrebný žiadny ďalší softvér.

Poznámka:

Priečinky webového servera nie sú dostupné na rozosielanie formulárov.

Sieťové priečinky

Ak všetci príjemcovia pracujú v miestnej sieti, najlepšou voľbou pri výbere servera poznámok sú sieťové priečinky a servery SharePoint. Sieťové priečinky sú obyčajne najlacnejšie a najspoľahlivejšie.

Lokality SharePoint

Ak vaši príjemcovia pracujú za sieťou firewall a všetci majú prístup k spoločnému serveru, môžete používať vaše vlastné umiestnenie na internom serveri, napríklad lokalitu služby Microsoft SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v časti Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalite SharePoint.

Servery WebDAV

Servery WebDAV (webové servery používajúce protokol WebDAV) sú najvhodnejšie, ak sú recenzenti za bránou firewall alebo mimo miestnej siete. Ďalšie informácie o konfigurácii aplikácie Acrobat na používanie služby WebDAV nájdete v časti Hosťovanie zdieľanej recenzie: alternatíva lokality Acrobat.com.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online