Príručka používateľa Zrušiť

Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Hlavičky, päty a číslovanie Batesovými číslami

S aplikáciou Acrobat môžete pridávať hlavičky a päty v rámci dokumentu PDF. Hlavičky a päty môžu obsahovať dátum, automatické číslovanie strán, číslovanie právnych dokumentov Batesovými číslami, názov aj autora. Hlavičky a päty je možné pridať do jedného alebo viacerých súborov PDF.

V rámci dokumentu PDF môžete obsah hlavičky a päty rôzne meniť. Môžete napríklad pridať jednu hlavičku, v ktorej sa zobrazia čísla strán pre nepárne strany v pravej časti, a inú hlavičku, v ktorej sa zobrazia čísla strán pre párne strany v ľavej časti. Pri pridávaní číslovania Batesovými číslami môžete nastaviť počet číslic, počiatočné číslo strany aj predponu alebo príponu na pripojenie ku každému Batesovému číslu.

Definované hlavičky a päty môžete uložiť, aby ste ich mohli neskôr znova použiť, alebo môžete hlavičky a päty jednoducho aplikovať a ďalej sa im už nevenovať. Po aplikovaní hlavičky a päty ich môžete v súbore PDF upraviť, nahradiť alebo odstrániť. Pred aplikovaním hlavičky a päty môžete zobraziť ich náhľad a upraviť veľkosť ich okrajov tak, aby neprekrývali iný obsah strany.

Pridávanie hlavičiek a piat s otvoreným dokumentom

 1. Otvorte súbor PDF, do ktorého chcete pridať hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

  Poznámka:

  Formátovanie a ďalšie súvisiace možnosti sa zobrazia na pravej table.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Pridať.

 4. V prípade potreby zadajte hodnoty pre písmo a okraj.

  Vlastnosti textu sa vzťahujú na všetky položky hlavičky a päty, ktoré sú súčasťou tejto definície nastavení. V rámci jedného otvorenia dialógového okna Pridať hlavičku a pätu nemožno aplikovať rozdielne nastavenia na jednotlivé textové rámčeky hlavičky a päty.

  Poznámka:

  Aby nedochádzalo k prekrytiu, kliknite na odkaz Voľby vzhľadu a vyberte položku Zmenšiť dokument, aby sa zamedzilo prepísaniu textu a grafík dokumentu. Aby pri tlači dokumentu PDF vo veľkom formáte nedošlo k zmene veľkosti alebo umiestnenia, vyberte položku Zachovať konštantnú polohu a veľkosť textu záhlavia/zápätia pri tlači na rôzne veľký papier.

 5. Zadajte text do ľubovoľných textových rámčekov hlavičky a päty. Ak chcete vložiť čísla strán alebo aktuálny dátum, kliknite v poli a potom kliknite na príslušné tlačidlá. Ak chcete vybrať formátovanie automatických položiek, kliknite na položku Formát čísel strán a dátumu.

  Poznámka:

  Môžete skombinovať text s dátumom a s číslami strán. Ku každej položke môžete tiež pridať niekoľko riadkov textu.

 6. Ak chcete určiť strany, na ktorých sa zobrazí hlavička a päta, kliknite na tlačidlo Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

 7. Pomocou voľby Náhľad strany si v oblasti Náhľad prezrite výsledný vzhľad jednotlivých strán dokumentu PDF.

 8. (Voliteľné) Ak chcete dané nastavenia hlavičky a päty uložiť pre budúce použitie, kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia v hornej časti dialógového okna.

 9. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké nastavenia aplikovať na ďalšie súbory PDF, kliknite na tlačidlo Aplikovať na viaceré súbory. Kliknite na tlačidlo Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. V dialógovom okne Voľby výstupu potom zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridávanie hlavičiek a piat bez otvoreného dokumentu (len v systéme Windows)

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Pridať.

 3. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a vyberte požadované súbory.

  Poznámka:

  Súbory alebo priečinky môžete pridať aj ich presunutím myšou do dialógového okna.

 4. Postupujte podľa krokov 4 až 8 v postupe na pridanie hlavičiek a piat s otvoreným dokumentom. Po nastavení hlavičiek a piat kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Aktualizácia hlavičiek a piat

Aktualizácia sa aplikuje na posledne pridanú sadu hlavičky a päty.

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Aktualizovať.

 4. V prípade potreby zmeňte nastavenia.

Pridanie ďalšej hlavičky a päty

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Hlavička a päta > Pridať a potom v zobrazenom hlásení kliknite na položku Pridať novú.

  V náhľade sa zobrazia všetky existujúce hlavičky a päty.

 4. Ak chcete pridať ďalšie hlavičky a päty, zadajte text do textových rámčekov hlavičky a päty. Pri zadávaní textu sa v náhľade aktualizuje vzhľad celých hlavičiek a piat na strane.
 5. Vyberte požadované nové voľby formátovania a opäť pozorujte, ako sa náhľad aktualizuje.

Nahradenie všetkých hlavičiek a piat

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Hlavička a päta > Pridať a potom v zobrazenom hlásení kliknite na položku Nahradiť existujúce.

 4. Podľa potreby zadajte nastavenia.

Odstránenie všetkých hlavičiek a piat

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu. Potom vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Hlavička a päta > Odstrániť.
  • Ak chcete hlavičky a päty odstrániť z viacerých dokumentov PDF, zatvorte všetky otvorené dokumenty a vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Hlavička a päta > Odstrániť. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a vyberte požadované súbory. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru.

Pridanie hlavičky alebo päty s Batesovým číslovaním (Acrobat Pro)

Batesove číslovanie je metóda indexovania právnych dokumentov, ktorá umožňuje ich jednoduchú identifikáciu a vyhľadávanie. Každej strane každého dokumentu je pridelené jedinečné Batesove číslo, ktoré tiež označuje jej vzťah k ostatným dokumentom s Batesovým číslovaním. Batesove čísla sa zobrazujú ako hlavička alebo päta na stranách každého súboru PDF v dávke.

Batesov identifikátor sa označuje ako číslo, no môže zahŕňať aj alfanumerickú predponu a príponu. Vďaka predpone a prípone môže byť jednoduchšie určiť hlavnú tému súborov.

Poznámka:

Batesovo číslovanie nie je dostupné pre chránené alebo zašifrované súbory a niektoré formuláre.

Pridanie Batesovho číslovania

Pri určovaní dokumentov, v ktorých sa má používať Batesovo číslovanie, môžete pridať dokumenty PDF a ľubovoľné súbory iné než PDF, ktoré možno previesť do formátu PDF. Tento proces prevedie typy súborov iné než PDF do formátu PDF a potom pridá Batesove čísla do výsledného dokumentu PDF.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Batesove číslovanie > Pridať.

 3. V dialógovom okne Batesove číslovanie kliknite na položku Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Potom vyberte súbory alebo priečinok.

  Poznámka:

  Ak pridáte priečinok, ktorý obsahuje súbory v inom formáte, ako je PDF, tieto súbory v inom formáte sa nepridajú.

  Ak sú niektoré súbory chránené heslom, zobrazí sa jedno alebo viaceré hlásenia, v ktorých musíte zadať správne heslo.

 4. V zozname súborov vykonajte podľa potreby ľubovoľný z nasledovných krokov:
  • Ak chcete zmeniť poradie, v akom sa prideľujú Batesove čísla, vyberte súbor a presuňte ho pomocou myši alebo kliknite na tlačidlo Posunúť hore alebo Posunúť dole.
  • Ak chcete zoradiť zoznam, kliknite na názov stĺpca. Opätovným kliknutím sa zoznam zoradí v opačnom poradí.
 5. Ak chcete zadať cieľový priečinok pre predvoľby výstupných súborov a názvov súborov, kliknite na položku Voľby výstupu. Podľa potreby zadajte požadované voľby a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Po pridaní a usporiadaní súborov kliknite na tlačidlo OK. Potom v dialógovom okne Pridať hlavičku a pätu kliknutím umiestnite kurzor do príslušného poľa.

 7. Kliknite na položku Vložiť Batesove číslo. Potom zadajte nasledovné informácie:

  • V poli Počet číslic zadajte, z koľkých číslic má Batesovo číslo pozostávať. Môžete zadať ľubovoľné číslo od 3 do 15. Predvolená hodnota je 6, ktorá generuje Batesove čísla 000001, 000002 a tak ďalej.
  • V poli Začiatočné číslo zadajte číslo, ktoré sa má priradiť prvému súboru PDF v zozname. Predvolená hodnota je 1.
  • V poli Predpona zadajte ľubovoľný text, ktorý sa má zobrazovať pred Batesovým číslom.
  • V poli Prípona zadajte ľubovoľný text, ktorý sa má zobrazovať za Batesovým číslom.
  Poznámka:

  V prípade súdnych prípadov s veľkým množstvom strán zadajte vyššiu hodnotu voľby Počet číslic. V texte predponyprípony nepoužívajte znak #.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte ďalšie požadované zmeny nastavenia rovnako ako pre akúkoľvek inú hlavičku a pätu.

Pridanie ďalších dokumentov do radu Batesovho číslovania

Pred tým než začnete, musíte poznať posledne použité Batesovo číslo v danom rade.

 1. Proces Batesovho číslovania spustite podľa postupu popísaného v predchádzajúcej téme, pričom vyberte súbory, ktoré sa majú pridať do radu.

 2. Po kliknutí na položku Vložiť Batesove čísla zadajte ďalšie číslo radu do poľa Začiatočné číslo. Zadajte text predpony a prípony, ktorý zodpovedá zvyšnej časti radu.

 3. Dokončite zmenu nastavení a kliknite na tlačidlo OK.

Hľadanie dokumentov PDF s Batesovým číslovaním

 1. Vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.

 2. Do textového poľa na vyhľadávanie slov alebo slovných spojení zadajte celé Batesove číslo alebo jeho časť.

  Ak chcete napríklad vyhľadať určitý dokument, keď poznáte jeho Batesovo číslo, zadajte ako hľadaný text celé toto číslo. Ak chcete ľubovoľné dokumenty v rade Batesových čísiel, zadajte rozlišovaciu časť radu Batesových čísiel, napríklad predponu alebo príponu.

 3. V časti Kde chcete hľadať? vyberte voľbu Všetky dokumenty PDF v.

 4. Kliknite na položku Vyhľadať umiestnenie a zadajte umiestnenie.

 5. Kliknite na položku Hľadať.

Poznámka:

Ak chcete vyhľadať súbory PDF s Batesovým číslovaním v portfóliu PDF, otvorte portfólio PDF a zadajte Batesove číslo alebo jeho časť do poľa Hľadať na paneli s nástrojmi portfólia PDF.

Pridanie Batesovho čísla do názvov existujúcich súborov

K názvu súboru môžete ako predponu alebo príponu pridať Batesovo číslo. Ak chcete do názvu súboru pridať Batesovo číslo, postupujte takto:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Prejdite na položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na paneli s nástrojmi Upraviť PDF kliknite na položku Viac > Batesove číslovanie > Pridať.

 4. V dialógovom okne Batesove číslovanie kliknite na Voľby výstupu.

  Voľby výstupu

 5. Vyberte možnosť Pridať do názvov pôvodných súborov a podľa potreby do polí Vložiť pred alebo Vložiť za zadajte %BATES_NUMBER_KEY%.

  Pridať Batesovo číslo do názvu súboru

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie Batesovho číslovania

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci Batesove čísla.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Batesove číslovanie > Odstrániť.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu