Príručka používateľa Zrušiť

Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Tento dokument opisuje prácu s poľami formulárov s čiarovými kódmi v dokumentoch PDF v aplikácii Acrobat. (Ak hľadáte ďalšie informácie o vlastnostiach polí formulára, kliknite na príslušné prepojenie vyššie.)

  

O čiarových kódoch

Polia s čiarovými kódmi prevádzajú používateľove údaje vo formulári do vizuálnej vzorky, ktorú je možné naskenovať, interpretovať a zahrnúť do databázy. Čiarové kódy sú užitočné v prípade, že používatelia odosielajú formulár na papieri alebo faxom.

Výhody používania čiarových kódov spočívajú v úspore času, eliminácii manuálneho čítania a zaznamenávania odpovedí a v predchádzaní prípadným chybám pri zadávaní dát.

Obvyklý pracovný postup s čiarovými kódmi zahŕňa nasledujúce fázy:

 • Autor formulára skontroluje, či je v predvoľbách pre formuláre vybratá voľba Automaticky počítať hodnoty polí, a potom vytvorí v aplikácii Acrobat formulár so všetkými ostatnými poľami nastavenými ako zvyčajne.

 • Autor formulára pridá do formulára pole čiarového kódu a nastaví čiarový kód tak, že zachytí požadované dáta.

 • Autor formulára povolí vyplňovanie formulára pre používateľov aplikácie Acrobat Reader (ak chce autor umožniť používateľom aplikácie ukladať ich vlastné vyplnené kópie formulára alebo ak formulár obsahuje niektoré typy polí čiarových kódov).

 • Autor formulára rozošle formulár ostatným užívateľom.

 • Užívatelia formulár vyplnia vo svojich počítačoch a odošlú ho elektronicky alebo vytlačia kópiu a doručia ju distribútorovi formulára.

 • Prijaté dáta čiarového kódu sú interpretované jedným z nasledujúcich spôsobov a potom ich môže príjemca formulára skontrolovať, usporiadať a použiť:

  Formuláre odoslané faxom na faxový server

  Príjemca formulára môže pomocou aplikácie Adobe Acrobat Capture® zhromažďovať obrázky TIFF z faxového servera a umiestniť ich do sledovaného priečinka aplikácie Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, ak vlastní tieto produkty.

  Formuláre doručené na papieri

  Príjemca formulára môže naskenovať papierové formuláre a potom pomocou aplikácie, ako je napríklad LiveCycle Designer Barcoded Forms Decoder, dekódovať čiarové kódy v týchto formulároch.

Poznámka:

Acrobat Capture a LiveCycle Barcoded Forms Decoder sú samostatné produkty vhodné pre firemné pracovné postupy a predávajú sa nezávisle od aplikácie Acrobat.

Tipy pre návrh obsahujúci čiarové kódy

Návrh a umiestnenie čiarových kódov ovplyvňuje najmä použiteľnosť a zabraté miesto. Napríklad veľkosť čiarového kódu môže obmedzovať množstvo dát, ktoré v ňom môžu byť zakódované. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, dodržujte tieto pravidlá.

 • Umiestnite čiarový kód tak, aby bolo nepravdepodobné, že sa ohne pri vložení do obálky, a dostatočne ďaleko od okrajov strany, aby sa neorezal pri tlači alebo odosielaní faxom.

 • Umiestnite ho tak, aby bol dobre viditeľný a skenovateľný. Ak sa bude používať ručný skener, vyhnite sa čiarovým kódom, ktoré sú širšie ako 10,3 cm (4 palce). V tomto prípade obvykle fungujú najlepšie vysoké a úzke čiarové kódy. Tiež sa pri používaní ručného skenera vyhnite kompresii obsahu čiarového kódu.

 • Skontrolujte, či má veľkosť čiarového kódu kapacitu pre množstvo dát, ktoré chcete zakódovať. Ak je oblasť čiarového kódu príliš malá, zmení farbu na sýto sivú. Pred distribúciou otestujte vyplnený formulár, aby ste sa presvedčili, či má oblasť čiarového kódu dostatočnú veľkosť.

Vytváranie, testovanie a úpravy polí s čiarovými kódmi

Jeden zo spôsobov, ktorým môžete vylepšiť čiarový kód formulára PDF je vytváranie používateľských skriptov. Písanie takých skriptov vyžaduje základné znalosti jazyka JavaScript a skúsenosť s jazykom JavaScript špecifickým pre aplikáciu Acrobat. Ďalšie informácie nájdete v príručke Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ na stránke www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_en (PDF, len v angličtine). Ďalšie informácie o základnom JavaScripte nájdete v niektorom z mnohých dostupných zdrojov o tejto téme.

Poznámka:

Po vložení čiarového kódu maximálnej veľkosti môže zmena veľkosti bunky alebo podmienok dekódovania spôsobiť, že čiarový kód presiahne cez okraje strany. Tomu môžete predísť výberom primeranej veľkosti bunky a podmienok dekódovania čiarového kódu.

Pridanie poľa s čiarovým kódom

 1. Otvorte formulár v aplikácii Acrobat. Otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a vyberte položku Formuláre na ľavej strane. Potom vyberte Automaticky počítať hodnoty polí.

 2. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 3. Kliknite na ikonu Čiarový kód na paneli s nástrojmi.

 4. Posúvaním obdĺžnika výberu myšou definujte oblasť čiarového kódu a potom dvojitým kliknutím na pole čiarového kódu otvorte dialógové okno Vlastnosti.
 5. Na karte Hodnota vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte položku Kódovať pomocou a potom vyberte formát (XML alebo Oddeľovaný tabulátormi). Kliknite na tlačidlo Vybrať a vyberte polia, ktoré chcete zakódovať do poľa čiarového kódu. Ak nechcete do dát čiarového kódu zahrnúť názvy polí, zrušte začiarknutie voľby Zahrnúť názvy polí.

  • Vyberte položku Vlastný skript výpočtu, kliknite na položku Upraviť a potom zadajte svoj vlastný kód JavaScriptu v dialógovom okne Editor JavaScriptu.

 6. Na karte Voľby vykonajte nasledujúce akcie:
  • Vyberte voľbu Symbológia: PDF417, QR kód alebo Matice dát.

  • Ak chcete použiť kompresiu, vyberte položku Komprimovať dáta pred zakódovaním do čiarového kódu. Túto voľbu nevyberajte, ak sa na zachytenie dát z vrátených formulárov používa ručný skener.

  • V menu Podmienky dekódovania vyberte typ hardvéru na spracovanie vrátených formulárov: Ručný skener čiarového kódu, Faxový server, Dokumentový skener alebo Vlastné.

  • Ak je to nutné, kliknite na voľbu Vlastné a zadajte hodnoty pre parametre Rozmer X, Pomer Y/X a Úroveň opráv chýb.

 7. Vykonajte ďalšie požadované zmeny na kartách Všeobecné a Akcie. Potom zatvorte dialógové okno Vlastnosti poľa čiarového kódu.

  Automaticky sa vygeneruje kód JavaScript na zakódovanie vybratých polí vo formáte XML alebo vo formáte položiek oddelených tabulátormi. Dialógové okno Vlastnosti poľa čiarového kódu sa zatvorí a čiarový kód, pre ktorý ste zadali hodnoty, sa zobrazí vo formulári.

  Poznámka:

  Ak pridáte nové pole do formulára po vytvorení čiarového kódu, nezahrnie sa automaticky do dát pre existujúce čiarové kódy. Ale ďalšie dátové polia môžete do čiarového kódu pridať ručne.

Testovanie poľa s čiarovým kódom

 1. Kliknite na tlačidlo Náhľad na paneli s nástrojmi.

 2. Vyplňte formulár. Použite vzorové dáta, ktoré predstavujú maximálne množstvo informácií pre jednotlivé polia, alebo dáta, ktoré podľa vás zadajú používatelia.
 3. Ak je pole čiarového kódu neaktívne, použite postup na zmenu veľkosti poľa čiarového kódu alebo postup na úpravu dát obsahu. (Pozrite si nasledujúce úlohy.)
 4. Skontrolujte, či je oblasť poľa čiarového kódu dostatočne veľká na to, aby mohla obsiahnuť všetky prichádzajúce dáta. Ak chcete odstrániť vzorové dáta, na pravej table vyberte položky Viac > Vymazať formulár.

 5. Vyberte voľby Súbor > Uložiť.

Pole formulára s čiarovým kódom je teraz pripravené na distribúciu.

Zahrnutie ďalších dátových polí do čiarového kódu

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Dvakrát kliknite na pole čiarového kódu.
 3. Na karte Hodnota vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak je vybratá voľba Kódovať pomocou, kliknite na položku Vybrať a vyberte ďalšie polia formulára, ktoré chcete zakódovať.

  • Ak je vybratá voľba Vlastný skript výpočtu, kliknite na položku Upraviť a zadajte ďalší JavaScript, ktorý zahrnie ďalšie polia.

Po zahrnutí nových dátových polí do čiarového kódu sa nezabudnite pomocou testovania so vzorovými dátami presvedčiť, či je oblasť čiarového kódu dostatočne veľká. Ak je oblasť čiarového kódu neaktívna, upravte veľkosť čiarového kódu alebo vlastnosti textového poľa tak, aby sa dátový obsah zmestil do oblasti čiarového kódu.

Nastavenie dátového obsahu, aby sa zmestil do poľa s čiarovým kódom

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Dvakrát kliknite na pole s čiarovým kódom a vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  • Na karte Voľby kliknite na tlačidlo Vlastné a zadajte nižšie hodnoty pre položky Úroveň opráv chýb a Pomer Y/X.

  • Na karte Voľby vyberte položku Komprimovať dáta pred zakódovaním do čiarového kódu, ale len v prípade, ak používate dekodér softvéru Adobe (ktorý je dostupný samostatne).

  • Na karte Hodnota vyberte pre kódovanie dát hodnotu Oddelené tabulátormi namiesto hodnoty XML. Formát XML vyžaduje väčšiu oblasť na kódovanie informácií než formát položiek oddelených tabulátormi.

  • Na karte Voľby vyberte inú hodnotu pre voľbu Symbológia.

  • Na karte Hodnota kliknite na tlačidlo Vybrať a zrušte výber všetkých polí, ktoré nie je potrebné kódovať. Nezahŕňajte napríklad polia s nadbytočnými informáciami..

  • Na karte Hodnota zadajte vlastný skript, ktorý počas procesu kódovania prevádza užívateľom zadaný text na samé malé alebo samé veľké písmená.

  Poznámka:

  Pravidlá NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), ktoré používajú aj úrady pre daňové príjmy v USA, odporúčajú pre dáta 2D čiarového kódu používať veľké písmená.

 3. Ak chcete minimalizovať veľkosť oblasti čiarového kódu, v ktorej sa majú nachádzať dáta, dvakrát kliknite na pole čiarového kódu a na karte Hodnota zadajte vlastný skript, ktorý obmedzí údaje na alfanumerické znaky a iba malé resp. iba veľké písmená. (Text, ktorý je celý buď veľkými, alebo malými písmenami, vyžaduje menšiu oblasť čiarového kódu ako rovnaký text napísaný striedavo veľkými a malými písmenami.)
Poznámka:

Zvážte vytvorenie ďalších polí čiarového kódu vo formulári a mapovanie rôznych dát do jednotlivých polí čiarového kódu.

Nastavenie navigácie medzi poľami formulára

Ak pre dokument PDF nie je zadané poradie prechádzania položkami pomocou tabulátora a používateľ nezrušil výber voľby Poradie polí v predvoľbách uľahčenia prístupu, toto poradie vychádza zo štruktúry dokumentu.

Po vytvorení polí môžete poradie prechádzania položkami zmeniť. Ak sa nachádzate v režime úpravy formulára, môžete prechádzanie položkami usporiadať podľa štruktúry dokumentu (predvolené), riadka alebo stĺpca. Poradie môžete usporiadať aj manuálne presúvaním polí na paneli Polia myšou. Ak nie ste v režime úprav, môžete poradie prechádzania podľa riadka alebo stĺpca usporiadať zmenou vlastností strany. Poradie prechádzania však nemôžete prispôsobiť manuálne.

Nastavenie poradia prechádzania v režime úprav

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Skontrolujte, či je na paneli Polia na pravej strane vybratá voľba Usporiadať podľa > Poradie polí.

 3. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť poradie prechádzania poľami, na paneli Polia vyberte položky Poradie polí > Zobraziť čísla polí.

 4. Vyberte voľbu Poradie polí:

  Zoradiť polia podľa štruktúry

  Prechádza položkami na základe štruktúry dokumentu a riadi sa poradím nastaveným v tagovaní.

  Zoradiť polia po riadkoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zľava doprava a potom dole, riadok po riadku.

  Zoradiť polia po stĺpcoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zhora nadol a potom naprieč, stĺpec po stĺpci.

  Zoradiť poradie polí manuálne

  Umožňuje myšou presunúť pole na požadované miesto v rámci panela Polia. Nie je možné presunúť pole na inú stranu, prepínacie tlačidlo do inej skupiny ani pole do prepínacieho tlačidla.

  Poradie polí neurčené

  Nie je určené žiadne poradie polí. Poradie polí je určené nastaveniami vo vlastnostiach strán.

Nastavenie poradia prechádzania poľami v okne Vlastnosti strán

 1. Ak sa nachádzate v režime úpravy formulárov, kliknutím na tlačidlo s krížikom na pravej strane panela s nástrojmi tento režim ukončíte.

 2. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán  alebo vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán, čím otvoríte panel Miniatúry strán.

 3. Vyberte jednu alebo viac ikon strán a vyberte voľbu Vlastnosti strán z menu volieb na paneli Miniatúry strán. Taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom a vybrať položku Vlastnosti strán.

 4. Vyberte voľbu Poradie polí:

  Použiť poradie po riadkoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zľava doprava a potom dole, riadok po riadku.

  Použiť poradie po stĺpcoch

  Pomocou tabulátora prechádza poľami od ľavého horného poľa najskôr zhora nadol a potom naprieč, stĺpec po stĺpci.

  Použiť štruktúru dokumentu

  Pre formuláre s tagovanými poľami sa použije poradie nastavené v tagovaní.

  Neurčené

  Použije existujúce poradie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu